Křížovkářská kvalifikační soutěž 2017

 

Svá řešení 1. kola (kompletně vyplněný obrazec) zasílejte nejpozději do 1. února 2017 na adresu: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00, Praha 6-Břevnov.

 

FILMOVÉ TVÁŘE

1. KOLO

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Osobní zájmeno. – 2. Koření. – 3. Kód Nizozemských Antil; pololetí. – 4. Pevnina; literát; slovensky „polibek“. – 5. Svanout; svatební koláč; amsterodamský loket; francouzsky „les“. – 6. ???; lesní keř; značka militesly; římskými číslicemi 1006. – 7. Chemický prvek; nejihnout; trinitrotoluen; domácky Hermína; týkající se části těla; značka militesly; včelí produkt. – 8. Dva kovy; výplň; papoušek; důlní pracoviště; domácky Diana; polní míra. – 9. Ženské jméno; domácky Atanázie; vje; chemická značka radonu; prapor; ???. – 10. Domácky Lota; popelnice; nizozemský hektolitr; mlsný člověk; pohádková; anglické hrabství; bezmála. – 11. Americký spisovatel; ukazovací zájmeno; citoslovce překvapení; citoslovce plašení; zpěvohra; skalisko; nejstarší člen; titul muže. – 12. Ruská měna; islámské tradice; ohledně; dovalit; domácky Tankred. – 13. Saze; rusky „Renát“; český skladatel; záhada; spojovat; britská délková míra. – 14. Ruská řeka; anglicky „skvrna“; klášter; chemická značka titanu; pádová otázka; dějství; chemická značka ytterbia. – 15. Suchomilná rostlina; spojka; balon; předložka; zaniklá šachová figura; zde; ohryzat. – 16. ???; záře; pouta; chvostnatí. – 17. Vzdychati; řeka ve Francii; hebrejské mužské jméno; pobíjet; rádius; pochod. – 18. Zařízení bránící přístupu světla; domácky Anastázie; nizozemské platidlo; týkající se zvětšování. – 19. Záda; sbohem; Verdiho opera; plášť; alken; chytání zvířat. – 20. Ohraničit; jednotka jasu; vytržení mysli; 2. díl tajenky. – 21. ???; 1. díl tajenky. – 22. Středočeské hradiště; velký nos; český spisovatel. – 23. Žvást; radikál odvozený od etylenu; huspenina. – 24. Domácky Josef; klus. – 25. Značka logaritmu; Thajsko. – 26. Rusky „pahorek“. – 27. Nizozemský fotbalista.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 21. Íránský ostrov. – 22. Velký hřebík. – 23. Anglicky „ceny“. – 24. Lodě. – 25. Kočkovitá šelma; někde; nepatrně. – 26. Polský skladatel; ejhle; černomořské lázně. – 27. Omáčka; vyhubení národa; korálové ostrovy; část Jarošova nad Nežárkou. – 28. Alkoholický cukr; acidum; ikonický znak; obec u Šumperku. – 29. Planeta; měsíční kráter; plemeno psa; člověk raněný mrtvicí. – 30. Španělský Arab; škodlivina; ulehčit; stvůra; chemická značka hliníku. – 31. Sochařská díla; které; příkazce; jugoslávský politik. – 32. Křís; upravovat stůl; Brit; Starořek; pochoutka. – 33. Kapka; semknuté společenství; volání na kachny; jednotka aktivity; obava; švitořivá. – 34. Iniciály fyzika Einsteina; zápisník; kód rumunského leu; hovězí dobytek; skutek; římskými číslicemi 600; chirurg; citoslovce opovržení. – 35. Jihoslovanské mužské jméno; otočení těla o 180°; iniciály herce Oliviera; anglicky „otevřít“; jádrovité dřevo; puk. – 36. Anglicky „skřivan“; skrápět; upravit motykou; zakrňovat; zkratka thajské tiskové agentury. – 37. Německy „sloh“; stupeň velikosti písma; kovový prvek; škubání v obličeji; biblický trpitel; kožní nádor; kód letiště Oděsa. – 38. Německy „úhoř“; souhlas; osobní zájmeno; pr; kolem; slovensky „Jiřina“; červená barva; asijský stát. – 39. Novinka; okovat; obsluhující letadla; sestava bojových prvků; anglicky „ústní zkoušky“; zkratka mezinárodní fonetické abecedy. – 40. Německy „prostor“; zkratka norem bývalé NDR; nepodat jídlo; středová přímka. – 41. Višňový likér; Estonec; direkt; opak noční; anglické mužské jméno; zkratka podzolu. – 42. Vývěsní tabule; pulz; rusky „dort“; čistič komínů; etylen; hrabavý pták. – 43. Keltský pěvec; hráč karet; kód Mali; halenky. – 44. Neurovnávat vlákna přediva; patřící českému skladateli. – 45. ???. – 46. Vrhačské náčiní.

Pomůcka: Kruplov, Stam.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Na startu letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže se sešlo celkem 133 řešitelů (pro zajímavost: 14 řešení přišlo ze Slovenska a jedno z Francie). Vítám především 16 prozatímních nečlenů svazu. Přijal jsem nakonec i řešení došlá elektronicky. Doposud jsem při řízení soutěží byl zvyklý na zásilky přišlé normální poštou, ale teď se musím přizpůsobit novotám a doufat, že se do mé datové schránky vejdou všechna najednou přišlá řešení. 94 řešení bylo bez ztrátových bodů. Nejvíce se chybovalo ve výrazu 18/1 SLONA (dodatky SSJČ – heslo CLONA). Časté byly i chyby ve výrazech 36/4 ZAKRSÁVAT, 44/1 NEMYKAT, 19/2 ADIEU a 7/5 RAMENNÍ (vše v SSJČ). Ztrátové body jsem přiděloval za nevyplněná políčka a vynechané silné i slabé linky. Nevyznačení silných linek jsem bral jako systémovou chybu za 5 ztrátových bodů. Protože nebylo v zadání uvedeno, kolik písmen se do kterého typu políčka vpisuje, bral jsem za správné všechna výrazově správná řešení. V autorském řešení se kvůli dotvoření figury obrazce vpisovala písmena „O“ do obou vícenásobných políček znázorňujících oči herce. Připomínám, že ve všech řešitelských soutěžích se také požaduje silnou čarou zvýraznit obrys obrazce. Nesplnění tohoto požadavku jsem zatím promíjel.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr. bodů: Adamčík, ALCI, Auterský, Bada, Bártová, Běhounek, Bezděk, BLANKA, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Crhánová, Čálek, Dedera, Dedková, Dostál, Dressler, Elefant, Fojta, Gášek, Gonda, HAMS, Havel, Hronek, Hroz, Ivánek, Jablonský, Jakubček, Janek, Járová, Judas, Juráň, Juráňová, Kaipr, Kajzrlík, Kmoščák, Kobr, Kokeš, Kolář, Kopřiva, Kroutil, Kučírek, Kunst, LOMNÁ, Lustyková, Malčík, Malúšek, Marsová, Matějka, Michal, Motyčková, Navrátil, Neumann, Nitra, Novák, Olyšar, Pacejková, Pastorčáková, Pazdera, PERSON, Pešta, Pláňava, Platzner, Polcar, Prošek, Průšová, Přecechtěl, Rosová, Růčka, RUMÍR, Rybář, Ryška, Salavec, Samec, Sedlatý, Sklenka, Starý, Svoboda M., Šebesta, Šimek, ŠIVA, Škrobák, Šplíchal, Švub, Tomáš, Urbancyzk, Vacek, Vacková, Vašinka, Vojtěch, Vychovalý, Vyskočil, Zedníček, Zelený. – 1: ČENDA, Fišbach, FRATOM, Haralík, Kadlec, Korčák, Lajksnerová, Landa, Láník, Mikšík, Mojžíšek, Nejedlý, Nováková, Novotný, Pluhař, Rusá, Sedláková, Spáčil, Voborová. – 2: Dvořák, Juroszek, Mareš, Švančar. – 3: Studničný. – 4: Kolářová, Procházka, Šťastná. – 5: Kučera, Marhoul, Svoboda A., TITÁK, Valášek, Vítková. – 6: Štěpánková, Werner. – 7: GÉZA. – 9: Bláha, Bradáč. – 11: Sticzay.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Vy. 2. Zázvor. 3. AN; půlrok. 4. Souš; spisovatel; bozk. 5. Svát; radostník; el; bois. 6. Zlaté dno; maliník; mT; MVI. – 7. Brom; netát; tol; Mína; ramenní; mT; med. 8. Nikl a kobalt; vata; ara; ort; Dia; akr. 9. Víta; Ata; ně; Rn; fána; Katakomby. – 10. Lotka; urna; vat; opeska; bajková; Kent; skorem. 11. Poe; ta; och; šc; opera; bradlo; nestor; pan. 12. Rubl; adat; stran; dokoulet; Tanek. 13. Kopt; Renat; Ostrčil; taj; kloubit; yard. 14. Yn; spot; kartouz; Ti; o kom; akt; Yb. 15. Aloe; aniž; míč; skrz; pao; tu; okousat. 16. U pokladny stál; svit; okovy; ocasatí. 17. Achati; Agny; Aron; kolit; poloměr; marš. 18. Slona; Anaska; plak; růstová. 19. Bedra; adieu; Aida; klok; propen; lov. – 20. Omezit; stilb; extáze; Burian. – 21. Tři vejce do skla; Vlasta. – 22. Hrada; nosan; Rais. 23. Plk; vinyl; sulc. 24. Pepek; trap. 25. Log; Siam. 26. Cholm. 27. Stam.

Tajenka: Vlasta Burian; ??? výrazy: Zlaté dno, Katakomby, U pokladny stál, Tři vejce do skla, Revizor.