Luštitelská olympiáda mladých 2021

 

V letošním roce jsme pro vás připravili již šestý ročník soutěže, která je určena pro mládež od 7 do 16 let. Chceme umožnit mladým zájemcům provětrávání mozkových závitů a zlepšování luštitelských, logických a kombinačních dovedností. Zájemci o soutěž mohou říct o olympiádě i svým kamarádům a spolužákům a v soutěži s nimi změřit své síly. Snažte se ale úlohy řešit samostatně, pak vás určitě bude jejich vyřešení více těšit. Mimo soutěž si může samozřejmě zaluštit a poslat řešení kdokoliv, kdo nespadá do uvedených věkových kategorií.

 

Ahoj luštitelé,

je tu 2. kolo naší soutěže. Přeji vám všem hodně zdaru. Chtěla bych vás upozornit, že je nutné číst celé zadání úkolů, abyste zbytečně neztráceli body, např. za neuvedení druhé tajenky. Také si všímejte, za kolik bodů je úloha, i to by vám mohlo pomoci.

Věra K.

Řešení 2. kola zašlete nejpozději do 3. března 2021 běžnou poštou na adresu vedoucí soutěže Věra Kučavová, Hlavní 520/126, 353 01 Mariánské Lázně, nebo elektronickou poštou na mailovou adresu v.kucavova@seznam.cz.

 

Soutěžní podmínky LOM 2021

• 1. kolo LOM 2021 - zadání: texty, obrazce; řešení; výsledky

• 2. kolo LOM 2021 - zadání: texty, obrazce; řešení; výsledky