Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2012

Milí přátelé,

letošní ročník Mezikroužkové luštitelské soutěže (MLSK 2012) pro Vás připravil kroužek Permoníci. Vítáme Vás na jeho startu.

V pětidílném „seriálu“vám chceme přiblížit severomoravské město, které se nesmazatelně podepsalo pod hornickou historii tohoto kraje od jeho vzniku přes období nedávno minulé do dneška. Zvláště intenzivní těžba uhlí a těžký průmysl ovlivnily jeho celkovou tvář i obyvatelstvo. Na to, co bylo poplatné tehdejší době, dnes region tvrdě doplácí.

V posledním kole budete řešit navíc úkol, týkající se všech pěti dílů. Proto si všechny obrazce dobře uschovejte.

Propozice MLSK 2012

Použité prameny MLSK 2012

1. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení, vyplněný obrazec

2. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení, vyplněný obrazec

3. kolo - zadánÍ, zpráva, výsledky, řešení, vyplněný obrazec

4. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení, vyplněný obrazec

5. kolo - zadání, zpráva, výsledky, celkové výsledky, vyplněný obrazec