Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2012

PRAMENY MLSK 2012
 

I.  Prameny základní (PZ):

1.  PČP  2004; 2.  SSJČ; 3.  ČSVAS; 4.  SČSAA; 5.  UNI 10; 6.  DID 4, DID 8; 7.  NEOLOG 1; 8.  NEOLOG 2; 9.  NASCS; 10. SCS – R; 11. SCS – K; 12. SCS –ED; 13. CJC 1 – 3; 14. KNAP 1 (1978); 15. KNAP 2 (2006); 16. VAS; 17. ZKR – ED

 

II. Prameny doporučené (PD):

1. PSJČ; 2. SNČ (2006); 3. HUB; 4. MACH (1997); 5. ČBS; 6. ČSBS; 7. Sokol: Olympijské hry novověku, Olympia 1974; 8. Jordan: Encyklopedie bohů, (1977); 9. ESGV 1-2 1983; 10. Svět zvířat 1-12, Albatros 1997-2001; 11. Rystonová: Průvodce lidovými názvy bylin, Academia 2007; 12. Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření, MF 1982; 13. Hubinger: Národy celého světa, MF 1985; 14. SSJ 1-6, Vydavateľstvo SAV 1959-68; 15. Ivanová-Šalingová, Maníková: SCS – 1979; 16. Šach, Bareš: Křížovkářský slovník - zeměpisné názvy, Beta Dobrovský 1999; 17. Malá encyklopedie tenisu; 18. Hlinka, Radoměrský: Peníze celého světa, MF 1981

 

III. Prameny ostatní (PO)

1. Kočího malý slovník naučný, Praha 1925-29; 2. Čálek: Slovník zkratek, Agrofin 2009; 3. Malý Ottův slovník naučný 1-2; 4. Koudelka,Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání); 5. Panoráma křížovek 1-5/2003 a 5-6/2004 (planetky); 6. Pech: Velký slovník cizích slov, Praha 1948; 7. Vladimír Miltner: ME buddhismu, PRÁCE 1997; 8. Almanach vzpomínek Permoníků  2006; 9. Ouředník: Šmírbuch jazyka českého, Paseka 2005; 10. Vokurka,Hugo  a kolektiv: Velký lékařský slovník, MAXDORF 2002

 

IV. Prameny ostatní cizojazyčné (POC):

1. Maďarsko-český kapesní slovník (Hradský, Blaskovics – SPN Praha 1968); 2. Nizozemsko-český slovník (Čermák-Hrnčířová, LEDA 1997); 3. Srbochorvatsko-český kapesní slovník (Miloš Noha – SPN Praha 1963) 4.  Latinsko – český slovník, LEDA 2000; 5.  Dubský: Velký španělsko-český slovník

 

V. Prameny v elektronické podobě:

1. http://www.slovnik.cz;  2. http://www.osobnosti.cz3. http://www.orlovak.cz.