Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2012

Řešení 4. kola zašlete  poštou na adresu: Karel Sedláček, Sousedská 637, 735 14 Orlová-Lutyně , nebo e-mailem sedlacek.karel10@seznam.cz nejpozději do 15. října 2012.

Těšíme se na Vaše řešení.  Za Permoníky  Karel Sedláček

 

Město v proměnách času – 4. kolo

Po 2. světové válce nastal ... (1). Došlo k velkému pohybu obyvatelstva. (2) se brzy projevil na devastaci krajiny, hlavně v centru města. Následovala ...(3) v části ... (4), nových objektů škol, obchodů a komunikací. Rozvíjel se nový kulturní a sportovní život města. Byl založen hornický národopisný soubor ...(5), smíšený sbor PZKO ...(6) a mužský pěvecký sbor ...(7).

Po roce 1990 dochází k postupnému útlumu těžby uhlí a tím zvýšené nezaměstnanosti a dalším společenským problémům.

Město se dnes postupně od přívlastků hornické a průmyslové posouvá k naplnění pojmů kvalitní bydlení, nabídka volnočasových aktivit, příjemné prostředí a dalších. Vizí města je: Orlová ...(8). Snad se toho dočkáme.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

 

Motto:  Skončil „fedruňk“, ztichly šachty,

            neslyšet už strojů ryk.

            Přesto prý tam dole kutá

            v zapomnění ... (9).

 

Tajenkový výraz (9) – 7 – je skryt.

 

Pro jednoznačnost:

  1. Křížovka má opět vedle vnějšího i samostatný vnitřní obrys. Mozaiková políčka se nacházejí pouze při obou obrysech.
  2. Systém střídání v nemozaikových políčkách je skrytě napovězen v řádcích n – u (3,2,4,2,5,5,9).

 

Změny a doplnění pramenů pro 4. a 5. kolo:

  1. V pramenech základních zaměňte VAS za KAH – Do notesu (SPZ ČR).
  2. V pramenech ostatních přidejte fragment z knihy Orlová v proměnách času (2010) – znak města (v příloze 5.kola).
  3. V elektronické podobě nahraďte http://www.osobnosti.cz  za http://www.místopisy.cz.

Použitá políčka:

VODOROVNĚ: l. Člen posádky rýnského nákladního člunu; horní část pancíře obrněnek; francouzský romanopisec (*1876); čtyřnásobné opakování. – m. 12,5 archů; pokolení; keňsko-somálské  hraniční město; dvorec; místo prvního Buddhova kázání. – n. Dechové hudební nástroje; turecké platidlo; titul tureckých místodržících v Alžíru; elektromagnetická zkoušečka (slovensky); člověk libující si v sexuální aktivitě; sovětský virolog (1894-1966). – o. Buřiči; sídlo v Nigérii; slovensky „míč“; polsky „kolo“; figurína; věk. – p. Slovinské sídlo; tvořit; český ilustrátor (*1930); Státní přírodní rezervace (zkratka); v esperantu „komorník“  ; útisk. – q. Španělské mužské jméno (24.6.); paryba; sídlo v Indonésii; sídlo v Thajsku; Jangijuľ do roku 1934; islandský bojovný bůh. – r. Kód letiště Nieuw Nickerie (Surinam); pařez; syndrom náhlé dětské smrti (anglická zkratka); Krasického epos; slovenský zoolog (*1905). - s. Poplatky ze zboží převáženého přes hranice; jméno dvou panovníků Bugandy; Očenáškovy iniciály; kdokoli; druh léku; zde; poloopice. – t. Severošpanělská řeka (dl.909 km); portugalský mořeplavec 15.-16. století; číslovka řadová; Ilda; viz 4; zvuk padajících kapek; zahradní květina. – u. Podle; malá loďka; umírati; malý čtyřúhelník; slovensky „seznam“. – v. Přístav na Nigeru; součást oděvu; sídlo v okrese Veľký Krtíš; kraj; fantasta; vrch (slovensky). – w. Obrana proti chvatu; vyškubnout; vlání; zevnější; římské číslo; ryba; mezinárodní kód Německa. – x. Značka jednotky množství informace; konec; plachá; vyhnout se; štípek; Evropan; zběhovec. – y. Lano k napínání plachet; čert; jestliže však; vymezený úsek tělesa; vydávat mlaskavý zvuk; kálet (slovensky). – z. Do stavby integrovaný otevřený prostor; Saarinenovo jméno; šlágr; rusky „jablečný mošt“; stav živého organizmu; a také ne; Peškovy iniciály; sonda. – I. Palův film; vousy pod nosem; 263,4 m3 v Indii; mající barvu surového hedvábí; pokorný člověk; borka. – II. Symetrály; elektrické pečicí pánve; bezcharakterní člověk; podvodný výdělek; črta; past. – III. Turecká stříbrná mince; anglický básník (*1834); španělsky „pletení“; český malíř (Bulvár v Bruselu); planetka; starší lék. – IV. Opatřování indexem; žába; dostati; africká řeka (slovensky); přítok Oľky. – V. Hmota složená z nerostů; ruské sídlo; chřípí; tyčinka soli hmotnosti cca 0,64 kg užívaná dříve v Etiopii jako platidlo; maso z kňoura. – VI. Adla; francouzský maršál (1770-1823); daň z pozemku; starořecká filozofická škola; soudní nález; ostrov Malých Sund. – VII. Ostrov ve Filipínách; zkratka švýcarské rozhlasové i televizní společnosti; hesla uměleckých děl; Bela; Linga. – VIII. Dívčí jméno (24.12.); citoslovce smíchu; slovensky „tygří“; činná evropská sopka; vesměs. – IX. Část obce Mírová pod Kozákovem; Tatranský národný park (zkratka); planetka; polodrahokam. – X. Ubohý; archeologická nádoba na šperky; mour; vlastní jméno spisovatele Kalčeva; italský boxer (OH 1964). – XI. Dívčí jméno (11.7); anglicky „nějaké období“; vzorky; měkkoploutvé ryby. – XII. Dotyk; francouzský psycholog (1839-1916); vytříbeně. – XIII. Vojenský odvod; slovenský kronikář (1632-1687); francouzské ženské jméno (23.9.). – XIV. SPZ Prachatic; norský ledovec. – XV. Okresní stavební podnik (zkratka); plavuň obecná. – XVI. Shledávati se. – XVII. Saxofonista. – XVIII. Chytrák. – XIX. Slovesná spona „je“. - XX. Innemanovy iniciály.

SVISLE: 28. Seifertovy iniciály; sirota; mongský bůh stvořitel; vlasovec oční; německy „majitel“; planetka; slévárenská slitina. - 29. Otec; anglický politik (1802-79); nerost (dle H.W.Turnera)   ; medailón; patřící slovenskému Jozefovi (domácky); potěšení; viz 3/2. – 30. Viz 5; viz 1; přírůstek knihovny (slovensky); guma. – 31. V esperantu „šlechtic“; muk; 4 sók; hora v Javorníkách (517m); vyhnanství; sídlo v Bolívii; kód letiště Wendover (Utah); opeřenec (slovensky). – 32. Somálci; ruské sídlo; iniciály ruského státníka Čerkasského; černé dřevo; jež; druh plané bavlny; bidon (slovensky); židovská modlitební rouška. – 33. Pně; jméno neloveckých psů; velšská řeka; ablace; americký balon k měření hustoty atmosféry; sídlo na Islandu; daně Turkům. – 34. Cizí mužské jméno (2.4.); viz 8/3; domácky staré německé mužské jméno (4.8.); hlupák; izolační stavební hmota vyrobená z celulózového odpadu; menší křížová chodba. – 35.  Protéza; pádová otázka; poupě kaparovníku; půlkrejcary; skroucení; viz 6. -36. Planetka; kód letiště Silgadi Doti (Nepál); citoslovce opovržení; sací trouba; dámy; útěcha; netrefit; Juri. – 37. Vínka; všímat si; Edvínek; sklovitý ortofyr; český fotograf (1894-1987); uzavřená solná pánev; Rajka; sliz. – 38. Níže než; litevská měnová jednotka; nic jiného než údolí; Odinův syn; v esperantu „opěrný oblouk“; alkaloid plavuně; spouštění. – 39. Latinsky „to“; biblický trpělivý trpitel; týkající se suroviny pro výrobu barviv; centrum kultu boha Anupa; opět; citrusové jižní plody; čistě. – 40. Viz 2; marocký mys; postava z opery Král Roger; třívrstvý barevný negativ. – 41. Mořský pták; slepice; španělsky „houfnice“; pocházející od nás; viz 8/1. – 42. Vodní brouci; sídlo v Utahu; povoz; sázecí korýtko; úřední spisy; větší počet. – 43. Diův syn; menší chatrč; nazmar; hrdina; mys na ostrově Hokkaidó; postava z Frischova dramatu Andorra. – 44. Viz 7; zcela šedý; čtvrtina; samořezný šroub; zastaralý hudební nástroj; starořecký hudební nástroj. – 45. Ara; červ; portugalsky „rukavice“; iniciály autora  Básní Mistra Chalílího; velké šelmy (slovensky); inu; lidový lék. – 46. Nizozemský nositel Nobelovy ceny za fyziku; popleta; lískoví; mladé zelené obilí; dívčí jméno (5.10. x 19.11.). – 47. Přítmí; fenyletylen; viz 3/1; milovaná žena; útes (v Indonésii). – 48. Česká tisková agentura (zkratka); Nácek; někomu patřící; zámek u Prahy; planetka. – 49. Vodní stavby (zkratka); přitakatelka; výběr; trknutí; hmyzožravcům vlastní. – 50. Jednou; německý architekt; odlesk; 1/80 akov. – 51. Trojice; domácké ženské jméno (12.6.); projevit; hmota v roztaveném stavu; pomatenost. – 52. Výplň zubu; lék; viz 8/2; mapa. – 53.  Hora Hostýnsko-vsetínské hornatiny; ocas; slovensky „zařvat“. – 54. Vesmír; výstupek; nádrž tekutiny.

ZPRÁVA A VÝSLEDKY 4. KOLA

Přátelé, čtvrté kolo MLSKu je za námi. Vedoucí skupina se zmenšila „pouze“ o jeden kroužek, ale to není podstatné. Trochu nás mrzí, že se nám do skryté 9. tajenky nechtěně celkem vtipně „přimotal“ k úderníkovi před několika lety zemřelý Permoník Oršulík, kterého jsme samozřejmě museli alternativně několika kroužkům uznat. Naopak jsme jednomu kroužku neuznali nastraženého „opravdového“ permoníka (viz XIV/28, XIII/30, XII/32, XI/34, X/36, IX/38, VIII/40 a VII/42), který se však liší od úderníka (resp. Oršulíka) požadovaným počtem písmen! Několik kroužků, přestože přišly na systém střídání, řešily SPZ Prachatic PT místo správné PTI. Vše podrobněji naleznete ve výčtu ztrátových bodů jednotlivých kroužků.

Výsledky 4. kola:

0 ztr. b.: Bôbari, Ječmínek, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Přemyslovci, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1 ztr. b.: Doubravák, Jarabáček, Staré Hnízdo. – 2 ztr. b.: Hradečtí Votroci, Tatranec, Žiaran. – 3 ztr. b.: Pašáci. – 4 ztr. b.: Ježci. – 5 ztr. b.: Šohaji. – 15 ztr. b.:Hutníček. – 24 ztr. b.: Hanáci. – 100 ztr. b.: Gorali, Ruža, Trosky a pak ostatní kroužky.

STAV PO 4. KOLE

0 ztr. b.: Bôbari, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1 ztr. b.: Doubravák. – 2 ztr. b.: Staré Hnízdo. – 4 ztr. b.: Hradečtí Votroci, Pašáci. – 6 ztr. b.: Přemyslovci. – 8 ztr. b.: Ječmínek. – 11 ztr. b.: Tatranec. – 14 ztr. b.: Jarabáček. – 16 ztr. b.: Ježci. – 18 ztr. b.: Šohaji. – 19 ztr. b.: Žiaran. – 35 ztr. b.: Hanáci. – 103 ztr. b.: Gorali. – 126 ztr. b.: Hutníček. – 201 ztr. b.: Trosky. – 301 ztr. b.: Ruža. – 400 ztr. b.: Všechny ostatní kroužky.

ŘEŠENÍ 4. KOLA

Vyplněný obrazec s řešením 4. kola je ZDE.

VODOROVNĚ: l. Lodník aaku; epivalva; Hamp; čtvrtice. – m. Sto osmerek; rod; Liboi; areola; Sarnáth. – n. Trombony; onlik; dej; vadaska; erotik; Zilber. – o. Rebelové; Kachia; lopta; koło; manekýn; aeon. – p. Obrov; rodit; Born; SPR; valeto; jho. – q. Juan; siba; Andoi; Chana; Kaunči; Ás. – r. ICK; kohát; SIDS; Myšeis; Ferianc. – s. Cla; Mutesa; LO; každý; mast; tu; maki. – t. Ebro; Diaz; sedmý; Ilonka; LUTYNĚ; káp; aster. u. Mrzce; kocábka; vadnouti; čtvereček; zoznam. – v. Bamako; kapsa; Olováry; niva; snílek; pahorok. – w. Odchvat; vyrvat; vání; povrchový; CC; alet; DEU. – x. Mbit; ámen; lekavá; objet; chřest; Est; yva. – y. Otěž; čmert; ačli; úseč; pleštět; kakať. – z. Lodžie; Eero; hit; sidr; zdraví; ani; RP; vrt. – I. Ali Baba; kníry; sto áná; ekry; ovce; kůra. – II. Osy; remosky; pleva; šmu; kresba; sklap. – III. Akče; Noel; tricot; Emler; Noemi; urol. – IV. Indexace; skokan; zděditi; Níl; Hatka. – V. Hornina; Turša; naris; amole; kančí. – VI. Adélka; Davout; šos; stoa; ortel; Bali. – VII. Bohol; SSRT; motta; Izka; Bakutu. – VIII. Evulka; hihi; tigrí; Etna; vše. – IX. Rohliny; TANAP; Nusl; adular. – X. Psí; cista; rous; Mitev; Ros. – XI. Ola; a term; mustry; mníci. – XII. Takce; Ribot; hlazeně. – XIII. Asent; Hain; Berte. – XIV. PTI; Svartisen. – XV. OSP; vlačeka. – XVI. Vídati se. – XVII. Alťák. – XVIII. Lišák. – XIX. –tě. – XX. SI.

Tajenky: 1. Rozmach těžby černého uhlí. – 2. Vliv poddolování. – 3. Výstavba sídliště. – 4. Lutyně. – 5. Dombrovan. – 6. Harmonia. – 7. Hasło. – 8. Město zeleně, pohody a zábavy.- 9. Úderník (skryto).