Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2012

Řešení 5. kola zašlete poštou na adresu: Karel Sedláček, Sousedská 637, 735 14 Orlová –Lutyně, nebo e-mailem sedlacek.karel10@seznam.cz nejpozději do 15. prosince 2012

I tentokrát se těšíme na Vaše řešení. Za Permoníky Karel Sedláček a Jarda Kavka 

 

Město v proměnách času – 5.kolo

(Znak města)

Až do roku 1969 reprezentovala Orlovou na razítku ...(1), vyjadřující nejen ...(2), ale i příslušnost k Těšínsku. V tomto roce navrhl nový znak města ...(3), který graficky zpracoval akademický malíř ...(4) a rok poté jej schválil Městský NV Orlová.

Znakem města se stal ...(5), v jehož modré polovině bylo půl zlaté orlice, již zdobila na hlavě ...(6) – (viz obrazec křížovky). Levá polovina byla ještě dělena a v její horní polovině byl zobrazen červený vykořeněný ...(7) a dole ...(8) jako symbol rozvoje těžby uhlí a hornického charakteru města.

V roce 1995 byla z hlavy odstraněna ...(6), jejíž užití bylo v rozporu s principy heraldické tvorby. Tuto úpravu pak schválila v roce 1996 Poslanecká sněmovna a Orlové byl udělen i ...(9).

 

SHODNÁ ŠIKMÁ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

Motto: Pomalu nám (10) už  končí. Avšak pozor dejte všicci:
v  obrazcích jsou různě skryti kdys i dnešní (11).

Třiadvacet je ve znaku, tři jsou v tomto kole,
nikdo už tam nefedruje někde ve tmě v dole.

Za každého člena kroužku dostanete kladný bod,
proto řešte a hledejte – všem vám jistě přijde vhod.

 

Skryté tajenkové výrazy:  (1) - 10  6;   (3) – 5  8;   (6) – 7  6;   (7/2) - 5;  (9) –  6;  (10) – 4; (11) – 9.

Použitá políčka:

Pro jednoznačnost:  Křížovka má tentokrát tři samostatné vnitřní  obrysy. A  po jejím vyluštění si důkladně překontrolujte počty jednotlivých mozaikových políček a skupin políček, musí jich být přesně tolik, kolik je jich předepsáno!

Poznámka:  Jak jsme uvedli v úvodu 4. kola, doplnili jsme prameny o knihu Orlová v proměnách času (2010). Protože tato krásná publikace byla vydána pouze regionálně, vybrali jsme z ní jen tu část, týkající se tohoto soutěžního úkolu 5. kola – viz přílohu Znak města.

 

ZLEVA VPRAVO A ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 1. Hospodářství provozované v souladu s ekologickými zásadami. – 2. Skici; perská zelenina. – 3. Překážející; oko; španělsky „noha“. - 4. Výpravčí; jmenování; štipec; šťouchati. – 5. Starořecká místnost mužů; trosky; španělsky „dát kynout“; planetka; pec; lupenatá houba. – 6. Přístroje; svírající se; hvězda v souhvězdí Perseus; koučování; seskupení karet jedné barvy; aminoplast; tremulka; špatně. – 7. Slovensky „březový háj“; zkratka novozélandské tiskové agentury; v esperantu „uzda“; kabina (výtahu); slovensky „pro nynějšek“; kolpík růžový; dívčí jméno (4. 3.); jihoamerická opice; mezi. – 8. Mišmiš; súdánské město; africký stát; 100 momme v Japonsku; Dvořákova opera; řeka ústící do Severního moře; sutury; viz 8/2; jeden z božských Danaanů; zával. – 9. Uvedení do stavu nečinnosti; přezkoušení lékařských předpisů po cenové stránce; ruční krajka; uštědřiti; kácet; cisterna; sídlo na Honšú; peníze; švestka; jeden i druhý (při důraze); Senecovo rodové jméno. – 10. Mezinárodní kód letiště Verona (Itálie); český básník (*1861); bulharský státník (1843-1903); řídící tyče vozu; odveta; sídlo u starověké Olympie; divočit; spřež; dřívější brněnská spodina; francouzsky „podpírat“. – 11. Obdarovávati; Josefova hůl; antická závodní dráha; žába; násobeno; hvězda v souhvězdí Štíra; viz 8/1; moci; španělsky „takhlenc“; Tery; německy „kočka“. – 12. Členský stát v jižní Nigérii; držadlo; upravovat lůžko; jarní bylina; pláště s kapucí; slovensky „dřívko“; australský jazyk; programovací jazyk; muskulatury; černomořské lázně; pražský podnik. – 13. Planetka; velké auto; přivádět na mysl; havajská sopka; viz 2; dobrýtro; výmysl radního; anodová baterie; lokomotiva jisté série; utlouci. – 14. Záhada; kamenec; anglicky „ledař“ (v USA); viz 7/1; zhanobený; karetní hra; slovanský bůh; spor; kráva jisté barvy; pryskyřice indického stromu; dlaždice. – 15. Nejrychlejší muž světa (též anglicky „utéct“); osobní zájmeno; bicyklický nasycený uhlovodík; masopust; citoslovce zvonivého zvuku; hlas vlaštovky; Evropanka (slovensky); část obce Staré; malá vlna; nalíčit; číslovka násobná. – 16. Týkající se suroviny k výrobě piva; nafukovat se; třída; barvit na červeno; španělsky „dno“; španělsky „hranice“ (dřeva); bulharský přístav; indický náboženský text; indické mužské jméno; říznout; člen dřívější selské krojované jízdy; německé ženské jméno. – 17. Ženské jméno (24. 2.); rdestokvětá rostlina; hematom; Mezinárodní sdružení vědeckých expertů cestovního ruchu (zkratka); pákistánský prozaik (*1930); domácké ženské jméno (4. 4.); plutím se dostat; hostina; prasničky; slovensky „tři“; žákyně střední školy; kyrgyzská kokandská pevnost z r.1825. – 18. Mezinárodní kód letiště Morioka/Hanamaki (Japonsko); přiléhající; americký herec (*1944); psí život; Nizozemský ústav pro letecký vývoj a kosmonautiku (zkratka); 100 kobo v Nigérii; film režiséra Piwowského; smutek; dřívější hráč na strunový hudební nástroj; tropická rostlina poskytující chutné plody; nadání; košt; záruka; šuškat. – 19. Malá poduška; závidět; viz 5/1; ab ovo; brblat; měňavka; artérie; mexický indiánský jazyk; kakao; český grafik (*1922); určený ke spaní; mořský salát. – 20. Něčí; bulharské mužské jméno; lokální anestetikum; sídlo na ostrově Flores; kupy; kraj podél Odry; skladba v jistém hudebním stylu; německy „carevna“; sídlo na Nymbursku; stoupenec holizmu; šplhavý zpěvný pták. – 21. Osobní identifikační číslo Lenky; aztécká bohyně léčitelů; kyselina olejová (slovensky); osud; autor románu Výheň (*1905); v esperantu „náš“; německy „jedno“; chemická značka astatu; ženské jméno (24. 1.); takový, který něco váže; členové filmového štábu; oblast působení; tekoucí (slovensky). – 22. Ušpinit; jízlivý; velcí nejedovatí hadi; slovenské chlapecké jméno (9. 10.); uzbecké sídlo; maďarský básník (1794-1865); bridžová hláška muže jistého jména (22. 2.); odvolati milostnou schůzku; hanobiti úchyla; sýroviny; ruská řeka. – 23. Dezert; bicí hudební nástroj; soudní přísedící; katal; severoevropský interglaciál; incký bůh hor; chvalozpěv; labilní; paruky s jistým účesem; struna; Mirek; odrůda jablek; manžel Ašery. – 24. Hrad na Mělnicku; cizí ženské jméno (3. 1.); složka svaloviny; ovanout česna; jeden z kmenů žijících na území římské říše v době železné; obchod; německy „květen“; trombon; častovat; kolotoč; mikronéský jazyk; týrat. – 25. Stávat se dutým; šířit; citoslovce vyjadřující povzdech; plukovník; kód Nigérie; zvonovka; pití; tajně (slovensky); slovenský chemik (*1930); slovenský sochař (*1931). – 26. Asijský sudokopytník; česká historička umění (1904 – 1978); štěnice; belgické sídlo; urna; litevská národní hra; kolportéři; diviti se. – 27. Nezávadný; zákazníci; polský humanista (1499-1560); veliká kniha; sukničkář; výpravní básníci. – 28. Kolo; slovensky „moždíř“; věník; Norka; opominutí; tamten; vodní bylina; Teouš s Redem; stařešina. – 29. Úřední spisy; český filosof (1878 – 1928); komedon; slovensky „klubko“; návod; velké gumové čluny; viz 5/2; kostní kolagen; v esperantu „lyzol“; Řecká národní osvobozovací armáda (zkratka); buňka vznikající umělým spojením dvou buněk. – 30. Německý lékař a básník (*1810); suk; připomínající skobu; rodák; hezký; ruská hora; viz 4/1; krápníková jeskyně v Jižní Africe; sloučeniny hydridu hlinitého. – 31. Německá organizace v Polsku v 19. století; stupeň citlivosti fotografického materiálu; alpský přítok Dunaje; ostrov Pitcairnských ostrovů; francouzské sídlo; Satirické divadlo Večerní Brno (zkratka); leč; státní přírodní rezervace (zkratka). – 32. Opar; pánský salónní kabát; lehkost; slovensky „bratrův“; omáčník; ostrov Jižních ostrovů; sexuálně přitažlivá dívka; jeden z púrvabuddhů. – 33. Stroje na sekání; zairský kmen; melodická složka skladby; slovensky „pekařka“; nevěstka; ježdík. – 34. Mezinárodní cyklistická unie (zkratka); cucat; příčiny; vina; asi; portugalská řeka. – 35. Lounek; tečením se nedostávat; okázalost prozrazující smýšlení; fascinace; Atčino zabarvení hlasu. – 36. Egyptské sídlo; viz 4/2; citoslovce hlasu holubů. – 37. Dvě plemena psů; čištěná pryskyřice; brouk z čeledi Oodes; německý politik a žurnalista (1850 – 1947); aspik. – 38. Půdy obsahující podzolovou vrstvu. – 39. Způsob držení nářadí; nedostatek sil; odpůrce.

Závěrečná soutěž:  Na získání kladných bodů, které v tomto ročníku rozhodnou o pořadí mezi kroužky se stejnými počty ztrátových bodů po pěti kolech, je nutno vyhledat (viz Motto) celkem 26 členů (i zemřelých) pořádajícího kroužku, skrytých v obrazcích všech pěti letošních úkolů. Za jejich nalezení můžete obdržet až 26 kladných bodů. Všechna skrytá jména lze ověřit v použitých pramenech pro letošní ročník MLSK.

Vyčíslení skrytých jmen: 2x4,  5x5,  6x6,  6x7,  3x8,  3x9 a 1x12  písmen. Nalezená jména nakonec seřaďte podle abecedy a ke každému do závorky připište, ve kterých políčkách se nachází jeho první a poslední písmeno. Příklady (neexistující jména):  1. BIHAS  (j/44  – n /44),  2. KUPIRKA (C/15 – C/21)  (obě ve čtyřech obrazcích znaku Orlové),  3. ŠPETA (4/18 – 4/16) v obrazci 5. kola.

 

ZPRÁVA A VÝSLEDKY 5. KOLA

Přátelé, letošní MLSK dospěl k závěru. Z celkového počtu 25 kroužků nedokončily čtyři. Ceníme si těch, které vydržely do konce. Nám, autorům, nepřísluší hodnotit tento ročník po stránce kvality křížovek a vedení soutěže. Toto můžete pouze Vy – luštitelé a porotci. Jsme si vědomi toho, že dost tajenek včetně skrytých Permoníků nám více ztížilo tvorbu křížovek a tím i kvalitu některých výrazů. Chtěli jsme tímto připomenout ty Permoníky, kteří byli v minulosti špičkoví nejen v kroužku.

Co se týká 5. kola, z výsledků je vidět, že Vám řešení nedělalo velké potíže. Ztrátové body i krácení bodů kladných bylo způsobeno většinou nepozorností při přepisování.

Děkujeme těm, kteří nás morálně podpořili a naši práci ocenili.

Výsledky 5. kola:

0 ztr.b. (26 kladných bodů): Bôbari, Kabrňáci, Ostraváci, Šíravan, Torysek, Valaši. – 0 ztr.b. (25): Doubravák, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Krušnohor, Macejko. – 0 ztr.b. (24): Ječmínek. – 0 ztr.b. (20): Staré hnízdo. – 1 ztr.b. (26): Tatranec. – 2 ztr.b. (26): Pašeráci. – 2 ztr.b. (24): Hutníček, Žiaran. – 2 ztr.b. (15): Pašáci. –  4 ztr.b. (21): Šohaji. 5 ztr.b. (26): Ježci. – 5 ztr.b. (0): Přemyslovci. – 100 ztr.b. (0): Gorali, Hanáci, Ruža, Trosky a všechny ostatní kroužky.

CELKOVÉ VÝSLEDKY MLSK 2012

1.-6.: 0 ztr.b. (26 klad.b.): Bôbari, Kabrňáci, Ostraváci, Šíravan, Torysek, Valaši. – 7.-8. 0 ztr.b. (25): Krušnohor, Macejko. – 9.: 1 ztr.b. (25): Doubravák. – 10.: 2 ztr.b (26): Pašeráci. – 11.: 2 ztr.b. (20): Staré hnízdo. – 12.: 4 ztr.b. (25): Hradečtí Votroci. – 13.: 6 ztr.b. (15): Pašáci. – 14.: 8 ztr.b. (24): Ječmínek. – 15.: 11 ztr.b. (0): Přemyslovci. – 16.: 12 ztr.b. (26): Tatranec. – 17. 14 ztr.b. (25): Jarabáček. – 18.: 21 ztr.b. (26): Ježci. – 19.: 21 ztr. b. (24): Žiaran. – 20.: 22 ztr.b. (21): Šohaji. – 21.: 128 ztr.b. (24): Hutníček. – 22.: 135 ztr.b. (0): Hanáci. – 23.: 203 ztr.b. (0): Gorali. – 24.: 301 ztr.b. (0): Trosky. – 25.: 401 ztr.b. (0): Ruža. – 26.: 500 ztr.b. (0): Všechny ostatní kroužky v Česku a na Slovensku.

ŘEŠENÍ 5. KOLA

Vyplněný obrazec s řešením 5. kola je ZDE, vyplněný obrazec celého znaku Orlové je přiložen TADY.

ZLEVA VPRAVO A ZPRAVA VLEVO DOLŮ:  1. Ekostatek. – 2. Náčrtky; špinát. – 3. Vadící; point; pierna. – 4. Datel; nominace; špeta; trkati. – 5. Andron; ruiny; leudar; Spudis; kamna; hlíva. – 6. Aparáty; domykavé; Atiks; koučink; fleška; kaurit; osika; uboze. – 7. Brezina; SPNS; brido; klec; nateraz; ajaja; Stelka; malpa; inter. – 8. Merulka; Kassala; Angola; hyakume; Vanda; Maas; stehy; KLADÍVKA; Nuada; kalus. – 9. Inaktivace; retaxace; blonda; vlepiti; kotit; tank; Niiba; floky; trnka; oba dva; Annaeus. – 10. VRN; Klose; Karavelov; oje; pomsta; Amalias; vlčit; banda; plotna; recaler. – 11. Podělovati; taceta; paradromos; meloun; krát; Antares; HORNICKÁ; vlády; ansina; Renda; Katze. – 12. Imo; řap; stlát; sasanka; kapoty; drievko; aranda; Basic; svalstva; Anapa; Inova. – 13. Anteros; bourák; vnoukat; Kilauea; NÁZEV MĚSTA; aninka; lež rady; anodka; nulka; ubíti. – 14. Otazník; ledek; iceman; LISTNATÝ; potupený; kanasta; Svarožic; sváda; plavka; maina; hlana. – 15. Bolt; ty; pinan; fašank; dzin; čirikání; Írka; Leská; vlnka; obílit; osmkrát. – 16. Sladová; founět; strada; rudit; culote; tinada; Varna; tantra; Ánanda; bacit; banderista; Katrein. – 17. Matějka; kalatka; monokl; AIEST; Momand; Ivanka; zaplout; trakta; sviničky; traja; studentky; Pišpek. – 18. HNA; šité; De Vito; psení; NIVR; naira; Plavba; tesk; loutnista; ananas; vlohy; klaka; kauce; špitat. – 19. Podhlavník; nepřát; PŮLENÝ; od Adama; remcat; amoeba; tepna; tarasko; arriba; Flejšar; spací; porost. – 20. Čís; Slav; Mesosept; Riung; stohy; Poodří; trancovka; Zarin; Činěves; holista; zedníček. – 21. PIN Heličky; Teteoinnan; oleín; los; Horst; nia; ein; At; Amanda; vazný; kameramani; rank; fluidná. – 22. Ocabrat; ostnatý; krajty; Štefo; Kitob; Jósika; slam Petra; odříci rande; plivati na devianta; kaseiny; Lemva. – 23. Zákusek; vibrafon; asesor; kat; eem; Apo; hymna; vratký; tupety; drát; Standa; Matčino; El. – 24. Hradsko; Radomiła; elastin; ovát česla; Sikani; store; Maimonat; pozoun; krmit; tanec; nauru; ondat. – 25. Kotlat; lít; tjó; obrst; NGA; Nolanea; nápoje; potme; Valko; Ksandr. – 26. Kabar; Menclová; stinka; Ortho; osudí; muštukas; kameloti; koukati. – 27. Košer; klientela; Łaski; foliant; casanova; epikové. – 28. Kruh; mažiar; metla; Ela; omise; onen; rdest; Fil a Mond; vladyka. – 29. Akta; Klíma; uher; klbko; rada; rafty; ŠTÍT; osein; lisolo; ELAS; hybridom. – 30. Frankl; krkoška; skobatý; krajan; lepý; Pidan; KAREL; Cango; alanáty. – 31. Hakata; DIN; Inn; Oeno; Aunat; SDVB; a; SPR. – 32. Mlha; frak; hravost; bratov; sosetl; Rimatara; sexulka; Kassapa. – 33. Sekačky; Tetela; melika; pekárka; loreta; Acerina. – 34. UCI; sát; původy; culpa; tak; Vez. – 35. Zákolesník; nepřitékat; demonstrativnost; kaptace; Atin timbre. – 36. Hív; ŠTĚTKÁŘ; vrk. – 37. Pinč a lajka; kalafoun; oválník; Ledebour; rosolovina. – 38. Hnědozemě. – 39. Podhmat; slabota; antipod.

Tajenky: 1. Korunovaná orlice. – 2. Název města. – 3. Milan Hlubinka. – 4. Karel Štětkář. – 5. Půlený štít. – 6. Knížecí čepice. – 7. Listnatý strom. – 8. Hornická kladívka. – 9. Prapor. – 10. MLSK. – 11. Permoníci.

Závěrečná soutěž o kladné body – 26 skrytých Permoníků:

1. Ambrož  (H/27 – M/32). –  2. Borkovský (h/49 – o/49). – 3. Brabenetz (C/32 – H/37). – 4. Černý (E/51 – G/53). – 5. Hrušková (VIII/33 – I/40). – 6. Jendrulek (x/2 – V/9). – 7. Kavka (I/21 – E/25). – 8. Langer (c/32 – Y/36). – 9. Lukáš (F/14 – J/18). – 10. Lukůvka (IV/47 – y/52). – 11. Macháček (u/28 – T/34). – 12. Mančař (p/13 – u/8). – 13. Oršulík (X/44 – IV/50). – 14. Pácl (g/29 – j/32). – 15. Petráš (b/48 – f/52). – 16. Powiesniková (p/4 – h/12). – 17. Sedláček (O/37 – Q/38). – 18. Ščerba (S/31 – U/29). – 19. Šebek (Q/7 – U/11). – 20. Tadrala (f/3 – l/3). – 21. Truchlý (b/10 – g/5). – 22. Uher (29/28 – 29/27). – 23. Večerka (j/37 – o/37). – 24. Vladyka (28/9 – 28/6).  – 25. Zajác (n/50 – r/54). – 26. Zedníček (20/7 – 20/1).

Autoři letošního MLSKu: Celkový návrh (obrazce, texty, tajenky), zpracování 1., 3. a 4. kola a celková režie  - Karel Sedláček.  Zpracování 2. a 5. kola – Jaroslav Uher a Luboš Brabenetz.  Hlavním poradcem a korektorem celého „díla“ byl ing. Jaroslav Kavka, kterému  patří obrovský dík za velkou pečlivost a důslednost jemu vlastní.

Zamyšlení

    Nenastal nám konec světa, existujem dál.

Začne nám zas další ročník – MLSK je dlouhý seriál.

Orlová se s Vámi loučí, i když je to k nevíře.

Možná, že už za pár roků nezříte tu havíře.

Svět je dneska samá změna, totéž platí o MLSKu.

Autoři se chtějí předvést, snívají o „pamlsku“.

Zůstaneme na Moravě, přepneme jen „ mašinku“,

a budeme zvědavi, co schystali nám v Ječmínku.

Těšte se, byť neskončili jste na samé „špici“.

Možná letos podaří se – přejí  Permoníci.