Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2013

MLSK 2013 – ZLATÍ SLAVÍCI A JEJICH PRVENSTVÍ

1. KOLO

Svá řešení zasílejte do 15. února 2013 na adresu Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 DUB NAD MORAVOU, nebo mailem na adresu karwie@seznam.cz  ve formátu pdf, jpg  nebo v excelu. Neposílejte mi řešení komplet vypracovaná ve wordu, protože wordy mi většinou chodí v rozházeném stavu a pak bych vám nerad musel psát prosby a novém vyhotovení v jiném programu.

2. kolo rozešlu už jen těm, kteří mi pošlou řešení 1. kolo a tím pádem mi dají najevo, že se chtějí tohoto ročníku MLSK zúčastnit.

 

Začneme rovnou tím nejzlatějším, Karlem Gottem. Narodil se 14. 7. 1939 v Plzni. V 50. letech příležitostně vystupoval jako (1) – amatér a účastnil se různých pěveckých soutěží. poprvé na sebe upozornil v roce 1957, tedy v době, kdy rock'n'roll bylo možno slyšet jen v klubech – (2), (3). V roce 1962 dostal Karel Gott nabídku na angažmá do divadla (4). V roce 1965 založil s bratry Štaidlovými vlastní divadelní scénu (5) a stal se její hlavní hvězdou až do roku 1967, kdy bylo divadlo rozpuštěno. V polovině 80. let jeho popularita dosahovala vrcholu. V roce 1990 původně zvažoval konec kariéry, ale po obrovském úspěchu jeho rozlučkového turné své rozhodnutí přehodnotil. Za celou svoji kariéru získal mnohá ocenění i uznání a jsme jistě rádi, že ve zpívání pokračuje dál a dál.

Pod označením ?F? jsou označeny filmy, ve kterým jakýmkoliv způsobem účinkoval a pod označením ?P? jsou označeny některé jeho písně.

 

Šikmý nesouměrně figurální celek 3 dokreslovek, který tvoří 1 nesouměrně figurální polomozaiková střídavá dokreslovka a 2 souměrné střídavé mozaikovky.

 

Skryto je: 1x ?F? (5 3) a 2 x ?P? (1 5, 7).

Použitá políčka:

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Oční lékařství. - 2. Třetihorní formace tvořená jíly a slíny; thajský box; anglicky „toluen“; japonský textilní materiál. - 3. ?P?; slít ve skelnou hmotu; u Římanů původně druhý měsíc; v esperantu „plakat“; poplatek za poštovní zásilku. - 4. Trh s biovýrobky; horní stěna prostoru; Horagallesova manželka; síla; keřík s kožovitými listy; kostra. - 5. Syn Ela a Ašery; španělsky „pohroma“; čínský hudební nástroj; bezmocnost; sviní vši; hledat vši; ?F?; somálské sídlo. - 6. Grafit; africká poloopice velikosti veverky; neladná směsice barev; utrápiti; slovensky „oslata“; Andin; anglicky „nějaká síla“. - 7. Japonský způsob sebeobrany; mořští láčkovci; opatrovat; pasáci skotu; jméno psa; kanadský bobista (OH 1964). - 8. Kakaový prášek; ?P?; ukrajinská řeka; spojka; předložka; starořecká sloupová síň; indiánský kmen v Bolívii; estonské sídlo; skoba. - 9. Evropan; jehličnatý strom; nástraha; předpona záporu; název zadní dásňové souhlásky; slovanské vesnice; druh obalu; Momwu; pres; úzký kožený pásek; pokles (očního víčka); pořadí; anglická zkratka Panamerické zdravotnické organizace. - 10. Kostra hlavy; pohyblivá část lidského těla; druh kukačky; deset na druhou; koronála; citoslovce označující zvuk při troubení; odstřel; ptačí citoslovce; státní pokladna; chemická značka americia; člen mladotureckého triumvirátu; patřící Otovi; peruánské sídlo; volání o pomoc; Těsnohlídkovy iniciály. - 11. Předložka; značka nitu; patro ve stodole; chlapecké jméno; druh trestu; samice jelenů; domácky Artur; fištrón; rozdrcovat; úsek; sad; mužské jméno; jsoucí na stém místě. - 12. Název planetky; zkratka Továren obráběcích strojů; zemědělský pozemek;   gestikulace cvičitelů provázející slovní povely ke cvičení; americká družice pro geofyzikální výzkum; zkouška; bál; český herec; schránka měkkýšů; čtverečný nerost ze skupiny torbernitu; na tom místě. - 13. Německé sídlo; songhajská říční bohyně; šedesátina hodiny; tak, že je to vhodné; jednota; placené jízdy nájemných vozů; kladívko; tělovědec; postupně prostrčit; mužské jméno; pražský podnik. - 14. Citoslovce prudkého nesouhlasu; svršková useň z hovězí kůže; zástupkyně dítěte při křtu; prudce jedovatý plyn; klencový nerost ze skupiny dolomitu; ?P?; námořní poddůstojník; trknutí. - 15. Citoslovce vzrušení; africký kmen v jižní Etiopii; ?P?; bukanýr; polní plodina; nekvalifikovaný dělník; místní název pro tundrovou oblast v Kanadě; textilní látka; zbraň; dívčí jméno. - 16. Dívčí jméno; viz 1; dřevina s kmenem; peneplén; píle; dívčí jméno; citoslovce hlasu kuřat; tábor; shluk rostlin; alimenty. - 17. Ela; 86,6 cm v Argentině; italský malíř a rytec; druh papouška; části rostlin; část kostry; výborný; kočka; loket; cíl islámských poutníků; nerv; švestka. - 18. Kód letiště Honolulu; starat se; patřící Vilmě; sladkovodní ryba; cizokrajná dřevnatá rostlina; ?F?; červenožlutý zirkon; plátěné přístřeší; citoslovce úderu; syrské platidlo; nepatrná částečka; písmeno řecké abecedy. - 19. Udidla; viz 3; nakonec; část rumpálu; součást terpentýnové silice; poštěkávat; spodní stupeň středního pensylvánu; starší jednotka magnetického odporu; velký vazal ve Francii; ženské jméno. - 20. Japonské platidlo; stroje k úpravě ledové plochy; náš boxer; fotografický objektiv firmy Busch; bratrský vztah; žesťový hudební nástroj; 3,9 g v Etiopii. - 21. Výklenek ve zdi; součásti oděvu; odrůda pšenice; pytlákovy nástrahy; ucpávat; bodláček; vynětí z pravomoci církevní vrchnosti; skládací cylindry. - 22. Vyučovat; son; chorobná touha po nakupování; podsvětí; strana v účetní knize. - 23. Špatný člověk; listnatý strom; stupeň ordoviku v nadloží llanvirnu a v podloží karadoku; kuželovitý náhrobek; nádoba na drcení materiálu. - 24. Jedna z cyklometrických funkcí; viz 4. - 25. Plodnice mající vřecka; polokruhový výstupek oltářní části chrámu; francouzský šermíř (OH 1948); monosacharid se sedmi atomy uhlíku v molekule. - 26. Příslušník plebsu.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 20. On. - 21. ?P?; pár vavřínů; Speckovo dílo. - 22. Jednota; pokolení; označení délky rukavic ve francouzských coulech; batolící se holčička; rychle pohnout sem tam; borová šiška. - 23. Domácí zvíře; německy „tele“; spojit v manželství; etiketa; hebkost; průkop pod něčím vyhloubený; medailón; kálet. - 24. Nigerské sídlo; spodní strany plochých předmětů; rumunské sídlo; vlající; sundat střevíce; prostředek; estonské sídlo. - 25. Egyptský bůh země; literárně tvořit; anglická zkratka ribonukleové kyseliny; přestávka; cizí směnka; tyče; geografický hřeben; střežení; druh karosérie. - 26. Dlouhokřídlý pták; lesklé nátěry; Staroslovan; německy „vy“; kolos; typ půdy; cizí zkratka Organizace OSN pro průmyslový rozvoj – Úřadu pro podporu průmyslu; antický chrám; otočení. - 27. Kost; osobní zájmeno; slovensky „nikdo“; francouzské sídlo; pohroma; posvátný předmět Australců; měkké sukno; kód letiště Seattle; loďařský mistr; hydraulická látka sopečného původu. - 28. Jméno psa; činná skupina sopek na Kjúšú; etiopská hora; 1 cm v Itálii; druh zeleniny; jméno psa; platýsová ryba; domácí zvíře; kód letiště Bushehr; kočka; hrubé síto užívané na stavbách; hup. - 29. Viz 5; dívčí jméno; kanadský zpěvák; menší pila; kyz cínový; egyptská bohyně války; nadarmo; staroperský palác; druh a rádce Muhammedův; cizí zkratka Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou biofyziku; odrůda brambor; část košile vyčnívající nad pasem. - 30. Psovité šelmy; setina kipu; jméno Panenky; viz 2; spojovací prstenec potrubí; formovaná stolice; povinnost; jméno české textilní výtvarnice Tuschnerové; náčelník učební skupiny; výkrm. - 31. Zmrzlá voda; Re; polský rockový zpěvák; zánětlivé hnisavé onemocnění očních spojivek; tonžský ostrov; třpyt; naše obec; kůže; britský střelec (OH 1908); v tento den. - 32. Baže; velký typ čínské opery; vysoká pec; drobné houby; kovářská dílna; ?P?; anglicky „blok“; jednání. - 33. Citoslovce povzdechu; komický nápad ve filmu; král Sichemu; druh palmy; rákos; prvenství; vlákna z palmy pálichy bezbranné; kdo cítí a jedná v duchu altruizmu; klerika; dřevěný pružný můstek. - 34. Výkonné malé terénní vozidlo; sada; slovenské město; dívčí jméno; citoslovce překvapení; jiným způsobem; cvičná plátová loď s jedním párem vesel; ruská zkratka Mezinárodní rudé pomoci; opomenutí; úkrop; vzorec oxidu titanatého. - 35. Anglická zkratka kontejnerové dopravy; Ntumu; kód letiště Ontario; list karetní hry; řeka; prodejna smíšeného zboží umístěná v prostorách vojenského útvaru; 22,3 m2 v Indii; jméno louky; francouzsky „ažura“; stěží; slečna; navlhčit rosou; boční strana. - 36. Slovensky „osm“; dopravní prostředky; anglická zkratka Mezinárodní služby pohybu pólů; předložka; stolní desková hra; náčrtek; britská jednotka hmotnosti; autor Klapzubovy jedenáctky; Panenkovy iniciály; ?P?; citoslovce rytmu hudby; citoslovce napodobující hlasy některých ptáků; pojem duše v ugrofinské mytologii; vietnamské platidlo. - 37. Norský rychlobruslař (OH 1960); syntetické kovové lesklé vlákno; polévkový knedlíček; který; jihoasijský savec; nespecifické hodnocení něčeho výrazného; francouzský fyzik (1695 – 1771); kříženec velblouda; slovní pomoc; ovanouti; kosti; silný nevysoký ovčácký pes. - 38. Fotografie; tanec amerického původu; dědek;  okap; francouzsky „kyselý“; uzavřená křivka vejčitého tvaru; rámová pila; lidé zabývající se výrobou optických přístrojů; slovensky „Polka“; španělské sídlo. - 39. Domácky Rudolf; gruzínský nejvyšší bůh; cyklotrial; domácky Ofélie; porucha  zorného pole oka; izraelské sídlo; úroková srážka ze jmenovité hodnoty peněžní částky později splatné. - 40. Couly; část kabátu; písemné zpracování něčeho; přímé dělení buněčného jádra zaškrcením; mající husté řasy; okrasná bylina; mince v hodnotě 50 haléřů. - 41. Alias; člen církve východního obřadu sjednocené s církví římskou; mařit; souhrnný název pro citrusové jižní plody; patřící arabskému dobyvateli Pyrenejského poloostrova; ruský sovětský dramatik; ukrajinský básník; vzdělávací ústav. - 42. Mající chuť octa; paměť ROM; páskovaný jíl; pocházející ze Žatce; skřivan; křidélko u letadla. - 43. ?P?; péče; litevské platidlo; jestliže však; finský architekt (1898 – 1976). - 44. Hra v kostky; jemnější dýmkový tabák; syntetické červené barvivo; francouzské sídlo. - 45. Vlastnit bělku.  

POMŮCKA: 8. Mius

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Na startu tohoto ročníku MLSK se sešlo pěkných 24 kroužků. Na divokém přídělu ztrátových bodů je vidět, že mnohým chybí Lašská slovní zásoba (viz výpis pramenů). Také jste se sem tam upsali (nebo spíš nedopsali), no a zabralo i pár chytáčků.

     Chybovalo se v těchto výrazech: 2/40 ADLON  (CJC 3); 40/7 PADIK (SNČ); 4/6 ŠKELET (SSJČ); 5/3 LACIN (CJC 1); 28/10 MYCLA (Lašská slovní zásoba); 9/5 EŠ (CJC 3 – ES není zadní dásňová souhláska, ale přední); PLATÝŠ (CJC 1 hned pod platýsem); 10/3 KOKO (CJC 1); 24/6 VORKAUF (ČSVaS 3004.2); 13/9 PROSTRKAT (SSJČ); OFKA (KNAP, 1978, Ofélie); 19/4 KLUKA (Lašská slovní zásoba); 28/3 AJELU (Kř. slovník – zeměp. názvy); 28/1 MAK (ČSVaS, 805.7 jména loveckých psů); 3/4 PLORI (Multilingual – viz prameny); 40/6 ANTURIE (SCSA); AKEBIE (Kříž. slovník KIRA – * pod výpisem); 25/6 CUESTA (Kříž. slovník); 12/4 CUING (NEOLOG 2); 28/6 RYGOŠ (Lašská slovní zásoba, str. 133); 9/11 PTOSA (SSJČ); 39/5 SCOTOMA (MČSE, heslo SKOTOM); 40/4 AMITOSA (SCSE 96); 7/5 POLAN (ČSVaS, 805.7 jména loveckých psů); ŘASATÁ (SSJČ); 11/5 KOŠ (Malý Otta); 23/3 SDÁT (SSJČ, heslo ZDÁT); 37/11 OSSA (Kříž. slovník); 19/3 VPOSLED (SSJČ); 25/4 POMLK (SSJČ); 16/6 BABA (Knap 1978, Babeta); 36/7 BAG (CJC 1); 37/6 PALBA (SNČ); 17/9 ALE (CJC 1);  39/2 ARMAZ (Jordan); 15/10 VITA (Knap 1978, např. Rozvita). Výraz USKE je v Lašské slovní zásobě, str. 139.

Dále Jarabáček a Kokos řešili použili v oblasti 15,16 x 43 kombinaci čtvercového a mozaikového políčka (tím pádem měli v 16/9 místo TRS měli TRST – tím pádem hrozil dvojí výskyt výrazu TRST ještě v 33/5,což vyřešili přidáním háčku na TRSŤ, křižující výraz KOSŤ jsem ale nenalezl -  a v 15/10 místo VITA měli VIA, což dohromady dalo 4 body (chybný rozdělovák a tím pádem i tvar políček no a taky potom chybně vyplněné políčko). Pašáci mají navíc 5 bodů za chybný tvar očí, kdy použili nakreslené políčko k dosažení obloučku nahoře i dole (komplet kulatá zornice), čímž jim z mozaikovky zmizelo 1písmenné políčko a do střídavé mozaikovky navíc přibyl oblouček a oba případy tím pádem nesouhlasí s uvedenými políčky nad legendou. Jedná se o systémovou chybu, proto 5 bodů. Hanáci ještě výraz 17/1 řešili jako Ela – tady se zase jedná o shodu legendovaného a vpisovaného výrazu, a 13/4 vepsali místo VHODY jenom VHOD (SSJČ) a křižující výraz DY je v MČSE).

Co se týká Kříž. slovníku, ten se kdysi prodával v Brně na kterýchsi kroužkových přeborech. Já jsem celá ta léta žil v domnění, že mám povolené vydání a až teď mne přítel Chromý vyvedl z omylu. I pročetl jsem si pořádně všechny technické údaje a musel jsem mu dát za pravdu. Všechny zde použité výrazy jsem konzultoval při kontrole řešení s ním a tyto byly shledány správnými (dlužím mu asi frťana:-) ). Pro druhé kolo si tento slovník škrtněte ze seznamu (já ho přemístím mezi ostatní nepovolené prameny) a v druhém kole už použit nebude. Na získání správného vydání již pracuji. Doufám, že divoké příděly bodů vás neodradí od další účasti. Ještě dodám, že za chyby plynoucí z použitých výrazů z Kříž. slovníku – byť potvrzených, jsem nikoho netrestal, jelikož vlastně pocházejí z nepovoleného pramene.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr. bodů: Bobari, Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Šíravan, Tatranec, Torysek, Trosky, Valaši, Žilinci – 1 ztr. b.: Gorali, Staré hnízdo – 3 ztr. b.: Šohaji – 5 ztr. b.: Jarabáček -  6 ztr. b.: Hanáci, Kokos, Rychtáři – 7 ztr. b.: Přemyslovci – 8 ztr. b.: Ježci – 14 ztr. b.: Pašáci.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Okulistika. - 2. Šlír; thaibox; toluene; Adlon. - 3. Čas růží; sesklít; april; plori; porto. - 4. Biotrh; strop; Raudna; mocnost; aukuba; škelet. - 5. Mot; plaga; lacin; bezmoc; blakota; vískat; Nestyda; Elayu. - 6. Tuha; komba; kecanina; utýrati; osľatá; Andulin; a main. - 7. Karate; polypi; pást; skotáci; Polan; Anakin. - 8. Kakao; Kufr iluzí; Mius; ani; s; stoa; Movima; Ejsma; klamr. - 9. Nor; tis; past; a-; eš; sela; balot; Mumvu; lis; kédr; ptosa; řada; PAHO. - 10. Leb; oud; koko; sto; n; tý; odpal; kní; erár; Am; Talaat; Otovo; Eré, SOS; RT. - 11. Se; nt; odr; Eda; koš; laně; Artek; trán; drtit; sektor; park; Otokar; stí. - 12. Lie; TOS; pole; cuing; OGO; pruba; ples; Spal; ulita; uranocircit; tam. - 13. Oy; Isa; minuta; vhody; unita; ryta; maleus; anatom; prostrkat; Samuel; Osan. - 14. Pr; elk; kmotra; arsin; ankerit; To jsou fámy; maat; trk. - 15. Ou; Wata; Jezabel; čundrák; mák; kuli; muskeg; abats; oruž; Vita. - 16. Ila; zpěvák; strom; parovina; snaha; Baba; pip; logr; trs; ála. - 17. Éla; vara; Canaletto; kaka; stonky; kost; prima; micka; ale; Kaaba; čiva; karle. - 18. HIK; dbát; Vilmini; lín; akebie; Trhák; jargon; stan; pic; siani; atom; éta. - 19. Uzdy; Reduta; vposled; kluka; pinen; blafkat; atokan; rel; pair; Elis. - 20. Mon; rolby; Stantien; Omnar; bratrskost; pazoun; kasm. - 21. Nika; kabáty; Rannaja; oka; temovat; akarno; exemce; klaky. - 22. Učit; rusky sen; oniomanie; tartar; dal. - 23. Kolera; platan; llandeilo; tumulus; stoupa. - 24. Arkuskotangenta; Semafor. - 25. Askoma; apsida; Artigas; heptosa. - 26. Plebejec.

Tajenky: 1. Zpěvák. - 2. Akord klub. - 3. Reduta. - 4. Semafor. - 5. Apollo. - ?P?: Čas růží, Kufr iluzí, To jsou fámy, Jezabel, Muzika, Správná noc, Mistrál, V opeře (skryto pod horním rtem), Lorelay (skryto v bradě) . - ?F?: Nestyda, Trhák, Parta hic (skryto v očních zornicích).

Vyplněný obrazec je i ZDE.