Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2013

MLSK 2013 - ZLATÍ SLAVÍCI A JEJICH PRVENSTVÍ

2. KOLO

Milí přátelé, je před námi druhé kolo MLSK. Co se týká pramenů, tak si vyškrtněte ze seznamu Kříž. slovník z Kiry, který je čtvrtého - a tedy nepovoleného vydání. Naopak si pro toto kolo připište použití čtyřdílného PSN (Příruční slovník naučný, nakladatelství ČSAV, 1962-1967) a dále Slovensko-český slovník (Gašparíková, Kamiš, SPN Praha, 1967) - ten pro celý tento ročník. Co se týká výrazu 10/9, tak ten se nachází ve Wikipedii. Co se ostatně týká Wikipedie, tak tu používám ne jako "hlavní" pramen pro tvorbu, ale buď v nouzi (protože UNI a DID8 nevlastním) a nebo pro hledání doplňujících nebo spíš upřesňujících informací, takže ji zas tak úplně nezatracujte. Co se týká políček, tak používejte jen uvedené typy i s místem výskytu a nerozdělujte je - i když lidová tvořivost nezná mezí, já se snažím používat jasný systém střídání a pokud bych měl touhu vyšperkovat obrazec nějakým extra políčkem, tak na to upozorním. Věřte mi, že jen s těmi obrazci jsem se piplal déle, než s tvorbou každé křížovky (Gotta jsem kreslil snad měsíc a to, co jste vyluštili, je snad 25. verze). Při snaze použít minimum druhů zvláštních políček jsem si stanovil sakra těžký úkol... Co dodat závěrem? Snad jen termín, adresy byste měli znát, ale opakování je matkou moudrosti, takže mi řešení zašlete do 15. dubna 2013 na adresu Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 DUB NAD MORAVOU  nebo na mail karwie@seznam.cz (pdf, jpg, excel). Někteří ofocujete digiťákem, i to je v pohodě. Přeji vám hodně zdaru. Karel Wiedermann

 

(1) se narodil v Košicích. Jeho matka (2) byla zpěvačkou Vídeňských operetních divadel. Vyučil se sklářem zároveň se snažil vystupovat s různými kapelami – zpíval a hrál na rozličné hudební nástroje (např. (3), (4), (5). V roce 1960 nahrál svou první píseň (6) a poté se stal zpěvákem a hercem divadla jménem (7). Zvítězil v úplně prvním ročníku Zlatého slavíka. V jeho soukromém životě se vystřídalo několik partnerek. Jeho poslední partnerka se jmenovala – jak víme - (8). Jeho popularita byla veliká. Zpíval i v zahraničí a v roce 1986 zůstal v USA, díky čemuž upadl v nemilost u komunistických úřadů. Zemřel 30. května 2009 na (9) a následné (10). Místem jeho posledního odpočinku se stal Vyšehradský hřbitov.

Pod označením ?F? jsou označeny filmy, ve kterých jakýmkoliv způsobem účinkoval a pod označením ?P? jsou označeny některé jeho písně.

 

Šikmý nesouměrně figurální celek 7 uzavřených dokreslovek, který tvoří 4 střídavé polomozaikovky (2 souměrné a 2 nesouměrné), 2 souměrné střídavé mozaikovky a 1 shodná písmenná polomozaikovka

Legenda pro shodnou křížovku je uvedena ve směru zleva vpravo dolů. Pokud je výraz (který je vepsaný do násobných políček) společný pro dva sloupce, je legenda uvedena až ve druhém sloupci.

Skryto je: viz 1/1 (8), viz 3 (5), viz 4 (6), viz 10 (7 5), 3 x ?P? (6, 8, 2 4). K dosažení autorského obrysu je nutno použít tato políčka (spojené typy nerozdělovat)!

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Velmi vlhká část úst. - 2. Přílba; maškarní ples; německý filozof. - 3. Damenizační slabika; 65,238 l v Afghánistánu; cizí mužské jméno; letadla; pásek magnetofonových přístrojů. - 4. Napodobenina; zámek v okrese Plzeň-sever; ošumělá; římská 4; teskné touhy; celní kód Baham; menší prosté sroubené stavení; po kapkách nanést. - 5. Dřevěný mostní pilíř; tajemství; děti; název hlásky N; čtyřčlenná heterocyklická sloučenina; chyba; jít rovně; „Pani hory“. - 6. Stírač prachu na holi; finský logik a filozof (1890 – 1958); sídlo na Šalomounových ostrovech; lalůček žlázy; něco zbytečného; název hlásky Ď; druh konzervační látky; pláč; SPZ Litoměřic. - 7. Dutina v mase na nádivku; mužské jméno; český archivář (1831 – 1910); kód letiště Zanaga; britská řeka; nevelký počet částí něčeho; svatozář; instituce poskytující podniku hospodářskou pomoc. - 8. Pomlázka; farmaceutická surovina; mezopotamský bůh; německy „ta“; v esperantu „slavit“; středověká plachetní loď; chemická sloučenina; yzop lékařský; mravní základ; viz 6. - 9. Pocházející z Elamu; malý přehledný seznam; dívčí jméno; jemná lněná příze z dlouhých vláken; charakteristická známka; viz 1/2; britská jednotka délky; hladká plocha; jsoucnost; v esperantu „žába“. - 10. Viz 7; navařené vrstvy kovu; teorie poznání; odvar z léčivých bylin; vsi (v ruském prostředí); soud; novinář; ojediněle se vyskytující; iniciály zakladatele Tublatanky; veřejnoprávní televize; vchod do doupěte; citoslovce rozpaků. - 11. Druh palmy; český lidový tanec; kočkovitá šelma; šesterečný nerost; menší vodní vážky; obecná řečtina; opak rubu; v esperantu „cena“; zkratka Ku-Klux-Klanu; jihoamerický sudokopytník; zde; římská 1000; řecký skladatel bajek; celní kód Britských Panenských ostrovů; předložka; okraj. - 12. Bylina s jemně dělenými měkkými listy; příslušník malajské národnosti žijící na Sumatře; hlušina; český spisovatel; polský lidový tanec; eskymácká mořská bohyně; tkalcovský stroj; schodky; hrbolky země nebo sněhu v předních částech šlépějí jelenovité zvěře; horečnatá infekční choroba; citoslovce smíchu; zájmy; zápor; dívčí jméno. - 13. Vidina; části kostry; opora; anglický básník (1835 – 1874); chlapecké jméno; lotyšské sídlo; peněžité náhrady za naturální dávky; živiti dítě mateřským mlékem; část pramene; stříbrná mince osmanských sultánů; duch; Joh. - 14. Tmel; stružky na odvádění vody; kusy palivového dříví; sňatek; přípisek; kód letiště Pocos de Caldas; kód letiště Santa Rosalia; nejnižší stratigrafický podstupeň stefanu; patřící Emě; děloha; viz 8; karabáč; výraz pro remízu. - 15. Městská hromadná doprava; jasně červená barva; rozptyl; Ruskova divadelní hra; chilská řeka; ?F2/2?; ?F1/1; římská 500. - 16. Useknouti; poustevna; tehdy; bahrajnská jednotka hmotnosti; čára souměrnosti procházející středem nářadí vzpěrače; týkající se strusky; hrad v severní Itálii; osud; předložka. - 17. Komoni; umělá třívrstvá deska z poddýžek z kukuřičných oklasků; omračovati; cizokrajný strom; jsoucí na stém místě; lidé podezřelí ze spáchání trestného činu; bystří mladíci; utkvít; velmi mnoho. - 18. Částice zastupující výraz, který mluvčí nezná; desátník; obec v okrese Mladá Boleslav; tažný pták z rodu pěnkav; divoká; zmatky; petrolejová kamna; provádět alitaci; závazné pravidlo. - 19. Citoslovce překvapení; potulný loupežník; cizí mužské jméno; malá plena; anglicky „vlak“; kmen ve střední Etiopii; rozlučník; krabice; drobný korýš; etiopské sídlo. - 20. Zpěvný pták; cizokrajné keříky; poznámka na spisu určeném k nahlédnutí a popř. k dalšímu projednání; anglická zkratka Národního střediska pro výzkum atmosféry; Evropané; Markétka; dívčí jméno; bělost; naše sídlo; staroegyptský loutnový nástroj. - 21. Dusítko u klavíru; vesnická občina indiánů v andské oblasti; hádky; okresní hygienicko-epidemiologická stanice; čili; opilý; vykleštěný beran; předchůdkyně badmintonu; výhyb. - 22. Omámený psychoaktivní drogou; nasypané množství něčeho; africký kmen patřící k Východním Gallům; osobní zájmeno; španělsky „malá káča“; místa ke čtení biblických textů; probírat se někomu ve vlasech; indické platidlo; francouzské sídlo. - 23. Nizozemské sídlo; umění; kálet; český chemik (1898 – 1981); čestný titul indických šiřitelů náboženství; rostlinný glykosid užívaný jako součást projímadel; pomalu; obr podpírající nebeskou klenbu. - 24. Hromádkovo jméno; český skladatel a dirigent (*1931); lyže; nuže; dětská ručenka; francouzský dirigent a houslista (1838 – 1910); chlapecké jméno. - 25. Bouření; průtokový ohřívač vody; druh kaučuku; alžírská objemová jednotka; slovensky „dvířka“; písmeno řecké abecedy. - 26. Obyvatel Indie; pouze; před; hořce; dravý pták; lůžka. - 27. Dědičný základ znaku; několik osob určených k úřednímu jednání; řecké sídlo; zednice; v esperantu „suřík“; dánský kanoista (OH 1952). - 28. Bahno; kdo někoho opatruje; tlak. - 29. Básník pastýřských zpěvů; chlapecké jméno; tlapka; krůpěj; norské sídlo. - 30. Nástraha; egyptské sídlo; golubcy. - 31. Mluvka.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 24. Anglicky „stát“. - 25. Nestáhnout. - 26. Véna. - 27. Italský ostrov; mazadlo; jen pro tento případ; sídlo v Tanzanii; země v severní části ostrova Velké Británie. - 28. Klystýr; zlořečený; viz 9; silně zahnutý nos; ohrožení šachového kamenu, jenž může být příštím tahem vzat. - 29. Buko; půvabní; svislý lícní soustruh; aritmetika; oděvy; na tom místě. - 30. Filmový pracovník; sady; celebrita; polský literární historik (*1841); poletující; odsluní. - 31. Italský bobista (OH 1968); hluboce uctívaná osoba; maminka; bajpika; svalek; zbytky po zpracování ovsa na ovesné vločky; persona; britské platidlo. - 32. Len; vlhnout; dívčí jméno; Aduščino; fiktivní staročeské hudební nástroje; odplata. - 33. Nervový záškub; místo v textu, které má tematické i výrazové paralely v jiných textech; sídlo v Peru; zámotek; turecký zápasník (OH 1968); ochotně; odrůda pšenice; ptačí mláďata; jednotka délky v Tanzanii; Wildgansovo drama; část malé zvířecí končetiny. - 34. Banda; viz  2; britské sídlo; slovensky „nádivka“; herny, v nichž se hrají hazardní hry; půvab; anglicky „čekat“; kamerunský romanopisec a publicista (*1932); vidlicovité rozdělení řeky; člen skupiny Blaue Reiter. - 35. Slovenský scénárista a publicista (*1937); typ čínské opery; fonský bůh stvořitel; hejsek; otlačiti; indonéská hora; mzda; jihoafrický typ stepi; žena sedláka; japonské město; druh tance. - 36. Črezvyčajka; japonský bojový sport; vývojová tendence; pecen; hostina; výhry na dvě čísla; zárodek ptačího pera; znalecká posouzení; malý netopýr; očistit v pračce. - 37. Ptačí citoslovce; náhončí; poskytnout odpočinek; žár; Aeolova harfa; žadatelé o restituci; neplatnost; hubování. - 38. Peněžní ústav; severská sova; malá podpora; nenalákat; špatné; drobné mořské ryby; člen skupiny anglických romantiků na počátku 19. století; odrůda melounu; dětský pozdrav. - 39. Plátěný přístřešek; švadlena; příslušník austronéské jazykové skupiny; zapařená zrna surové kávy; lihovina vyráběná z mléka; ?F1/2; ?F2/1 – 40. Mongolští pastevci; čínský smyčcový nástroj; netučné; strašná; doutnat; předložka; která; cisternový; přisvědčovat; bečka; omyl; název hlásky Ř. - 41. Vyrobená z masa; druh bolera; ester kyseliny olejové; co libo; součást vozu; líný člověk; zkratka trubky; mlčky; srst mladých velbloudů; kloudně; vařené vepřové maso z hlavy a z krku. - 42. Arnika; dívčí jméno; francouzské sídlo; důvěra; vyprahlé místo; nezkušení začátečníci; mužské jméno; anglicky „kaz“; ohnivě; v staroegyptském náboženství „životní síla“; rodina italských houslařů; otec. - 43. Nářadí k orání; tkanina k vyšívání; skelný; hromada; vybídnutí; alimenty; Čapkovo drama; vojenské kabáty; druh palmy; listnatý strom; nedoplatek; dokonce. - 44. Překotně zhltat; porušení věrnosti; ostrovy tvořící pásy atolů; mor; zkratka Soutěže lidové umělecké tvořivosti; drobný bělavý motýl s pernatými křídly; francouzské sídlo; zápisník. - 45. Levý přítok Oslavy; mluvit po hanácku; SPZ Olomouce; židovský řezník; louže; autor článku ve Zprávách Kruhu přátel českého jazyka (leden 1966); živůtky. - 46. Dcera řeckého krále Danaa; kývat; americký vzpěrač (OH 1952, 1956); bědovat; křesťanská láska k bližnímu; druh tkaniny. - 47. Viz 5; český sochař (*1905); plochý výstupek ve zdi; brazilské sídlo. - 48. Hvězda v souhvězdí Býka; stará italská jednotka délky; sajga; kráter na Marsu. - 49. Poplašeně; zřícenina v Tunisku; obstojně; třením čistiti. - 50. Dlouhovlasý mladík; silákovo; samci od kachen; slovensky „otěž“. - 51. Platidlo ve Staroperské říši.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

V tomto kole byly nastraženy tři větší chytáky. Dovolil jsem si legrácku ve sloupci 26, kde místo ROLE JANA TŘÍSKY (ve jmenování) bylo nutné vepsat ROLE PANA TŘÍSKY (v oslovení titulem). Ve 27/1 italský ostrov je pouze ALICUDI (Alicude jsem nenalezl). I když př. Drápala psal o Isola di Alicude resp. Island Alicude, tak po zadání patřičných údajů mne „gugl“ rovnou vyhodil u Alicudi. Alkohol je mezi psychoaktivními drogami uveden ve Wikipedii (proto ta poznámka ve slovu úvodem). Musel jsem ale tolerovat zpitý i spitý, obě verze (i křižující) jsou možné. Dále výraz pro remízu je PO (SNČ) a tamtéž je i RAMPOVO coby silákovo. Zavádějící BOD se sice též užívá pro remízu, ale jeho použití nevyhovuje zadání, protože byla řeč o uzavřených křížovkách (schválně jsem to takhle napsal, nehledě na to, že při propojení obou křížovek byste vytvořili dvojkřížovku). No a „chytákohledák“ pod ústy závisel na objevení výrazu HEVA (Lašská slovní zásoba – dále jen LSZ), který vás dovede k vyřešení výrazu 45/6 SPAL, který najdete v ČSVaS pod kódem 805.7. Dále jsem s př. Chromým konzultoval problematiku nepodbarvených násobných políček a bylo mi řečeno, že pokud je znak vepsán přes linku, považuje se linka za zrušenou. Problém byl v tom, že ne vždy a všem se „podařilo“ znak napsat přes linku, takže jsem se rozhodl protentokrát zavřít oči a tolerovat tenhle problém. Dávejte si na to pro příště pozor. Co se týká diakritických znamének u výrazů ŠKOP a PÁVLO, tak jsem musel někdy použít mnohonásobného zvětšení, abych je vůbec objevil (což se mi ale ve dvou případech nepodařilo ani při použití lupy). Zkuste příště použít síťku jiné barvy než písmena anebo vedle obrazce připojit doplňující poznámku. Přemyslovci nedoluštili Matuškův plnovous a Votroci chybovali u výrazu 47/4 AVARÁ, kde mělo být správně AVARÉ. Žilinci odstoupili ze soutěže z časových důvodů. Třetí kolo proto rozešlu jen těm kroužkům, které obeslaly kolo druhé. Ještě se musím přiznat k jedné věci – byvše vyčerpán po kreslení Karla Gotta, půjčil jsem si předlohu pro tento obrazec od karikaturisty Vladimíra Vaňka, který mi laskavě udělil svolení a touto cestou mu velice děkuji. Následující dvě kola budou opět z mojí dílny, ale kdo mi namaluje páté kolo, to opravdu nevím … :-)

Chybovalo se i v těchto výrazech: 41/5 UŽVA (LSZ); 42/5 ŠKARA (ČSVaS, 41.2); BUNA S (PSN, heslo KAUČUK, str. 476, 7. řádek vlevo – nehledě na to, že křižující LOMAN nevyhovuje legendě); 45/1 BALINKA (Co je co 2, str. 253); 36/5 KOLACE (SSJČ); 7/2 RADAN; 37/8 INANITA (SCSA); 40/5 TLEČ (LSZ); 18/6 LEČA (SNČ); 33/10 LIEBE (Kočí); 12/5 WIWAT (Co je co 1). Ostatní chyby padají na vrub upsání se nebo nedopsání. Mně nezbývá než doufat, že za používání Lašské slovní zásoby na mne nebude v Kolíně čekat trestná ulička. :-).

 

POŘADÍ KROUŽKŮ VE 2. KOLE

Bez ztr. bodů: Bôbari, Kabrňáci, Kokos, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré hnízdo, Šíravan, Torysek, Trosky, Valaši – 1 ztr. b.: Hradečtí Votroci, Jarabáček, Tatranec – 4 ztr. b.: Gorali – 6 ztr. b.: Šohaji – 10 ztr. b.: Hanáci, Rychtáři – 12 ztr. b.: Pašáci – 13 ztr. b.: Ježci – 20 ztr. b.: Přemyslovci.

POŘADÍ KROUŽKŮ PO 2. KOLE

Bez ztr. bodů: Bôbari, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Šíravan, Torysek, Trosky, Valaši – 1 ztr. b.: Hradečtí Votroci, Tatranec, Staré hnízdo – 5 ztr. b.: Gorali – 6 ztr. b.: Jarabáček, Kokos – 9 ztr. b.: Šohaji – 16  ztr. b.: Hanáci, Rychtáři – 21 ztr. b.: Ježci – 26 ztr. b.: Pašáci – 27 ztr. b.: Přemyslovci.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA:

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Mokrý ret. - 2. Helm; karneval; Kant. - 3. Da; artaba; Gustavus; aera; tape. - 4. Atrapa; Kaceřov; umletá; IV; stesky; BS; srub; nakapat. - 5. Barka; tajno; dítka; en; tietan; bota; nebrkat; Anat. - 6. Mop; Kaila; Taora; acin; marnost; ďé; paraben; brek; LT. - 7. Kapsa; Radan; Tischer; ANJ; aeron; málo stran; aura; saver. - 8. Tatar; taurin; Enki; die; glori; karaka; acetal; hysop; étos; Suvenýr. - 9. Elamský; tabelka; Ula; Lenka; odznak; Matuška; span; hláď; entita; batrako. - 10. Semafor; návary; noetika; dekokt; sela; osudek; žurnalista; siré; MĎ; stara; vsuk; . - 11. Ita; Votava; čita; arit; libelky; koiné; líc; takso; KKK; pekari; heva; M; Ezop; VG; ke; lem. - 12. Kopr; Batak; letna; Adla; wiwat; Sedna; stav; manka; výboly; kedani; cha; anima; ni; Řina. - 13. Sen; kosti; posila; Hood; Aldek; Suli; reluta; kojiti; kus zdrojnice; avče; voda; Ah.- 14. Kyt; steky; polena; svatba; vpis; POO; SSL; kantabr; Emina; uter; Olga; nahajka; po. - 15. Socka; šarlat; variance; Plamene; Itata; na Karlštejně; Kam; D. - 16. Utíti; skit; tehda; miskalbar; osa činky; struskový; Canossa; moira; na. - 17. Oři; likus; omrákati; katalpa; stá; drbani; mladí sokoli; utanout; moře. - 18. Tentoc; kaprál; Krnsko; íkavec; divá; leča; petráky; alitovat; norma. - 19. Ahah; lapka; Kanyon; plínka; train; Arsi; trema; bedny; stinka; Asele. - 20. Strnad; azalky; videat; NCAR; Dánové; děva; Larka; bílo; Pečky; nabla. - 21. Damper; ajllu; vády; oheska; neboli; užralý; škop; poona; kavace. - 22. Zpitý; záspa; Annya; on; pirla; ambony; vískat; varaha; Inor. - 23. Neede; umka; kakat; Landa; sadhu; emodin; liknavě; Atlant. - 24. Lukl; Marat; ski; inu; pacinka; Colonne; Stanko. - 25. Rocení; karma; buna S; kulleh; dvierka; lambda. - 26. Ind; enem; ante; trpce; poštolka; lehadla. - 27. Alela; komis; Pávlo; Osmia; minio; Rasch. - 28. Kal; opatrovatel; nápor. - 29. Bukolik; Tomi; packa; kapka; sotas. - 30. Past; Urejn; sarma. - 31. Tlučhuba.

Tajenky: 1. Waldemar (skryto v zornicích) Matuška. - 2. Mia Malinová. - 3. Banjo (skryto na nose). - 4. Kytara (skryto uprostřed plnovousu). - 5. Kontrabas. - 6. Suvenýr. - 7. Semafor. - 8. Olga. - 9. Zápal plic. - 10. Selhání srdce (skryto nad obočím). -  ?P?: Tereza (skryto pod ústy), Eldorádo (skryto pod očima), Do věží (skryto nad očima). -  ?F?: Kam slunce nechodí, Noc na Karlštejně.