Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2013

MLSK 2013 – ZLATÍ SLAVÍCI A JEJICH PRVENSTVÍ

5. KOLO

Vážení přátelé,

trošku později vám zasílám zadání 5. kola MLSK, se kterým jsem měl nebývale trápení. Použil jsem tři dodatkové prameny, máte je vypsány pod zadáním. Od slibované legrácky jsem nakonec upustil, protože ono by to asi vypadalo, jako zesměšnění (chtěl jsem obrazec postavit vzhůru nohama, protože podle ohlasů tyto křížovky luštíte v podstatě jako polodokreslovky. Nuž, uvidíme, jak dopadnete v tomto posledním kole. Řešení tohoto kola zašlete na známé adresy – Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75  DUB NAD MORAVOU nebo mailem na adresu karwie@seznam.cz a to do 16. prosince 2013. 16. proto, že to rozesílám pozdě v noci a taky 15. je v neděli, takže vám daruji den navíc. Přeji vám hodně štěstí.

Karel Wiedermann

 

První zpěvačkou, která tuto anketu vyhrála, je (1). Koncem 50. let začala na brněnské JAMU studovat (2). Po roce však nastoupila do divadla (3), kde se prosadila jako výborná zpěvačka. V roce 1962 bylo její novou štací (4), ale po dvou letech se vrátila nazpátek. V témže roce – ve filmu Kdyby tisíc klarinetů – spatřil světlo světa její duet s Karlem Gottem (5). Během své dlouhé kariéry nazpívala velké množství hitů. Je potřetí vdaná. Prvním jejím manželem byl hudebník (6), druhým pak  zpěvák (7) a jejím třetím manželem je tanečník  Jan Kolomazník.

Pod ??? se skrývají názvy alb (ať už vinylových nebo CD)

 

     Šikmý souměrně figurální křížovkový celek

který tvoří 1 souměrná střídavá polomozaikovka, 2 shodné střídavé mozaikovky, 2 shodné shlukové polomozaikovky a 1 shodná střídavá polomozaikovka. Legenda ke shodným dokreslovkám je uvedena ve směru zleva vpravo dolů.

 

Skryto je: viz 1 (3 8); viz 2 (6 4); viz 4 (7 6); viz 7/2 (5); ??? 5/2 (8).

Použité typy políček:

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Maďarský plavec. - 2.  Část Prahy 4; lugbarský bůh. - 3. Jinak; název měkké souhlásky; Evropan. - 4. Borka; název knížek, z nichž se učívalo začátkům čtení. - 5. Máselnice; na ono místo. - 6. Voňavka; dvorně; český mineralog. - 7. Lovecký psík; jemnost; ??? 1; akční umění, v němž je lidské tělo uměleckým objektem. - 8. Lemy; hudební nástroj; nok; hybná síla; ruský sovětský jazykovědec. - 9. Potud; Nejedlého opera; chthonický bůh země; snad; diagram; ničema; kolejnice typu R 65; kód letiště Pratt. - 10. Slovensky „říšská“; autor Štvanice jelena; bolívijská jednotka hmotnosti; citoslovce smíchu; louskáčky; citoslovce bzučivého zvuku; mužské jméno. - 11.  Řecké sídlo; větší nádoba na maltu; pilot závěsného kluzáku; Noa; zabrániti hrozící chybě; osada u Javorníčku; hráč; opak vysoko-. - 12. Naše sídlo; rány; Evropan; louskání prstů při tanci; japonské sídlo; vilínokvětá rostlina; podřízená; oželet; pastýřské hole. - 13. Vrchní ovčák; dívčí jméno; asi; britská jednotka délky; kopaná; drobné kruhy; dívčí jméno; lotyšské platidlo; obřad požehnání udělovaného matce při prvním příchodu do kostela po porodu; německy „já“. - 14. Spor; přibližovací nebo spojovací zákop; hinduistické bohyně; bezkolenec; patřící římskému bohu lásky; hudební nástroj; balkánský pokrm; sbohem; chlapecké jméno; indická řeka; sídlo v Čadu; kouřit. - 15. Odrůda jahodníku; slavnostní proslov; hrách; druhé trávy; en; zámezí; zubní lůžko; zdolávati; zpívaná slabika; chemický vzorec kyanidu draselného; jméno Saniho; viz 7/1. - 16. Výtažek z čerstvých léčivých bylin; Adamův syn; křen; drahé; skotský dramatik a romanopisec; dívčí jméno; kód letiště Marigot; krabička na osobní věci; listnatý strom; obalená masem; čínské platidlo; posunutí; značka naší kosmetické řady; tušení; sypké uhlí; americká měsíční raketa. - 17. Podiv; jenom; autor Epinikionu; ??? 2; větší počet sochařských děl; severoamerické červené plemeno prasat masného typu; osobní zájmeno; předložka; a sice; kroucení; nezbednosti; ven; přítok Laborce; zařízení přidržující ráhno na stožáru; náš herec; citoslovce klepání; zoologická zahrada. - 18. Zkratka vkladní knížky; C; chemická značka hliníku; nepořádek; belgické sídlo; fena; jednoduché; mezinárodní kód letiště Stockholm; citoslovce hlasu trubky; prkenný strop; osobní zájmeno; samomluva; horký; sídlo v Nigérii; chlapecké jméno; značka pro parsek. - 19. Zpívaná slabika; chemická značka americia; ukazovací zájmeno; ženské jméno; odrůda ovsa; back; bylina s drobnými kvítky v úborech lemovaných nevadnoucími zákrovy; citoslovce pohrdání; citoslovce výzvy k tichu; zbavovati pevnosti; součást kamenouhelného dehtu; smršťování; jméno psa; německá zkratka Pokrokové tiskové agentury; egyptský nejvyšší bůh; český režisér animovaných filmů. - 20. Plošná míra; kód letecké společnosti Sierry Leone; novoluní; sumerská jednotka hmotnosti; americký vzpěrač; pomazánka; šupinkovitý listen mezi kvítky složnokvětých úborů; pokrývat povrch kovových předmětů olovem; olej z mořských zvířat; zesinání kůže; anglická zkratka bankovky; palác předislámských arabských knížat; zkratka elektrokardiogramu. - 21. Značka bulharských letadel; zkratka polyetylenu; název souhlásky N; ruské sídlo; kryté průchody uzbeckých domů; klobouk; uzavřené společenské skupiny; letecké; americký biolog a genetik; Rika. - 22. K; název měkké souhlásky; citoslovce zvuku při vrčení; Gun; cinkání; ??? 3; viz 6; palec; dloubat. - 23. Zkratka indexu zdatnosti; citoslovce napodobící zvuk při řezání řezanky; citoslovce rozpaků; rusky „úl“; menší kusy nábytku; dánská jednotka hmotnosti; dívčí jméno; nasycený uhlovodík; autor opery Gwendoline; drop; citoslovce výstřelu; jihoamerické horstvo; kolektiv. - 24. Tlení; obojí; celní kód Estonska; úbytek způsobený stěhováním; hlaváček; kód letiště Kerteh; oslovení muže; obec v politickém okrese Vráble; čirok; anglicky „starý“;  zařízení ke zjišťování plavební rychlosti lodí; dílčí měnová jednotka Macaa; moderní široká spací pohovka. - 25. Pracovat; druh pěvce; spodní stupeň střední jury; hned; tyčinky; jméno loveckého psa; cigarety; orientální okrouhlý štít; sídlo v Nigeru; sopečný kráter; sicilská sopka; čoud. - 26. Černé fleky; ponory; jméno objevitele lékařského poklepu; francouzské platidlo; užitkový vůz; koncertní síň; projevy nesouhlasu; fantasticky mluvit; druh zeleniny; francouzský fyzik. - 27. Anglicky „ptakosloví“; pokárání; změniti svou polohu; jméno dvou ruských řek; německý malíř a grafik; slavná hostina; španělsky „čistit“; keltský lidový pěvec. - 28. Pokradmu; druh plavidla; a; pramenit; železo; chlapecké jméno; víření na bubínku nebo na kotlech; napodobenina; obyvatelka Arábie. - 29. Na jakém místě; marocké sídlo; název planetky; primát; ruské město; matematika. - 30. Razící dělník; medovina; mořský pták podobný racku; zaúpění; otrhat. - 31. V esperantu „dvouslovný“; viz 5/1; menší obraz Krista nebo svatých malovaný zpravidla na dřevěné nebo kovové desce. - 32. Viz 5/4; francouzský skladatel, šansoniér a herec;  nože na koželužské zpracovávání kůže. - 33. Stoupenec významného směru historickosrovnávací jazykovědy v 2. polovině 19. století.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 26. Oheň. - 27. Český básník; ??? 4/1; Rodenstockův fotografický objektiv. - 28. Týkající se krtka; ??? 5/1; týkající se vaty. - 29. Naše sídlo; nedobré; jasné; okruh působnosti; popis. - 30. Podle; hydraulická látka sopečného původu; rakousko-uherský politik a diplomat; cukerný sirup; kachní. - 31. Africký kmen v jihozápadní Mauretánii; kód letiště Moomba; holandský nákladní člun; Starogermánovo; obroučka; hinduistická bohyně pomsty. - 32. Týkající se hvizdu; látka obsažená v dehtu z jehličnatých stromů; ostnoploutvá ryba; perský bůh spravedlnosti. - 33.  Zařízení k přeměně proudových soustav; modely; citoslovce pobízení; karetní hra. - 34. Ubožák; vydávat jek; kulečníkové údery; osobní chyba při košíkové; kód letiště Altoona. - 35. Iniciály Aršinského; anglicky „konec“; citoslovce překvapení; set; probělka. - 36. Předložka; citoslovce lhostejnosti; římská 4; črezvyčajka; polynéské nealkoholické nápoje. - 37. G; bezpochyby; zpívaná slabika; chuchvalce; ??? 4/2. - 38. Anglická zkratka dálkového řízení; kanaánský bůh stvořitel; francouzsky „zlato“; vnitřní město; náš herec. - 39. Německá řeka; německy „příliš“; kód letiště Triple Island; španělsky „nářadí“; baktérie kulovitého tvaru. - 40. Čínský císař; celní kód Filipín; který; značka pro arkus; schůzka; vodní hlodavec. - 41. Na; babylonsko-akkadský bůh prvotních vod; kapadocká bohyně plodnosti a vegetace; Evropan; dlouhá chvíle; Weismannovy iniciály. - 42. Polynéský bůh stvořitel; zkratka Československé národně socialistické mládeže; v esperantu „kost“; mající zelenou barvu; citoslovce pobídky. - 43. Druh kukačky; mravní základ; jméno Elefteriadu; naše sídlo; český prozaik dramatik a novinář. - 44. Shromáždění zvolených církevních zástupců;  oslovovat někoho 3. osobou jednotného čísla; viz 3. - 45.  Průtokový ohřívač vody;  Rhinoceros sondaicus; obcina. - 46. Blanokřídlý hmyz; boháč v chetitské mytologii. - 47. Slovensky „jikra“; dvih. - 48. Švédská hudební skupina; ženské jméno. - 49. Sloučenina uhlíku s jiným prvkem; kupředu. - 50. Viz 5/2; pestré životní osudy. - 51. Muka; anglicky „vylodit“. - 52. Lampa; klusat. - 53. Jihoamerická poušť; jásání. - 54. Straussova opera; francouzský dramatik. - 55. Kdežto; britské platidlo. - 56. Viz 5/3; citoslovce bolesti; 2001 římskými číslicemi. - 57.  Sněžný muž; způsobit něčí smrt. - 58. Míšený nápoj z ovocné šťávy s vínem nebo destilátem.

Dodatkové prameny: http://www.slovnik.cr; Velká všeobecná encyklopedie Diderot; Malá encyklopedie turistiky (Olympia, 1986)

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Vážení přátelé, sváteční shony jsou konečně za námi a tak mám konečně čas uzavřít letošní ročník MLSK. Na čelním pořadí se toho moc nezměnilo, takže přejdu rovnou k výčtu chybně vepsaných výrazů. 5/1 KBRUZEK (ČSVaS, 688.1); RASAMATI (Co je co I); 12/1 ANIN (LSZ str. 47); 14/12 _RAMIT (SNČ); 17/3 RIUS (OH novověku, str. 88); 19/7 _MIL ( asi „nedoklep“); 20/13 EKE (asi překlep, správný křižující Guntram je v Co je co v hudbě); 22/4 TÉR (Knappová, heslo Gunter); 23/11 PAE (PSJČ); 25/1 ROBIT (LSZ); 25/7 _DA (SNČ); OODEON (asi přeskočilo písmenko); 29/3 SEIMOYAMA (Wikipedie, seznam planetek); 18/4 LÁGR (LSZ); 18/9 TRA (chybí čárka nad A);19/11 _CENAFTEN (asi nedoklep, Co je co I); 26/5 _AN (nedoklep, jinak NEOLOG 2); KALFAS (LSZ); ostatní chyby vznikly z „tipovaček“, kdy některé kroužky nenalezly některé z těchto výrazů a tím pádem tipovaly. V případě dotazů rád pošlu screeny jejich řešení. Příští ročník pořádá př. Mikuš s př. Formánkem, takže jim tímto předávám pomyslné žezlo a já se s vámi těším někdy příště zase nashledanou. Abych nezapomněl – Ježci poslední kolo neposlali – ke konci prvního kola mi došel dopis od př. Tomsy z kroužku Hutníček, že neměl šanci luštit můj ročník MLSKu – bylo to díky tomu, že jsem nevěděl o jeho problémech se – zřejmě – slabým netovým signálem, který mu znemožnil si stahovat kompletní zadání MLSKu  z internetu. Tímto dávám př. Mikušovi na vědomí, že Hutmíček bude luštit MLSK zaslaný pouze na adresu př. Tomsy.

 

POŘADÍ KROUŽKŮ V 5. KOLE

0 ztr. bodů: Bobari, Gorali, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Kabrňáci, Kokos, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Šíravan, Tatranec, Torysek, Trosky, Valaši – 2: Staré hnízdo – 8: Šohaji – 13: Pašáci – 22: Rychtáři – 50: Přemyslovci.

  

CELKOVÉ VÝSLEDKY MLSK 2013

0 ztr. bodů: Bobari, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci,  Pašeráci,  Permoníci, Šíravan, Torysek, Valaši – 1  : Trosky 3: Staré hnízdo – 5: Hradečtí votroci – 6: Jarabáček, Tatranec – 7: Gorali, Kokos – 36: Šohaji – 43: Pašáci – 50: Rychtáři – 121: Přemyslovci.

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Wladar. - 2. Braník; Adroa. - 3. Bo; eň; Fin. - 4. Dala; ABC. - 5. Klouzek; onamo. - 6. Ítrocín; cortese; Ulrich. - 7. Vyžlík; éternost; Story II; body-art. - 8. Okraje; kytara; norsky asi; nerv; Lomtěv. - 9. Natolik; Tkalci; Kéb; baj; graf; huncvút; erko; PTT. - 10. Ríšska; Aulíček; marca; hh; louskátka; bzz; Omar. - 11. Ídra; kajfas; rogalista; Noe; ustáti; libecina; player; nízko- . - 12. Ičin; trhy; Ital; pitos; Tenri; rasamala; mizivá; opykat; berly. - 13. Bača; Anka; snad; span; fotbal; malá kola; Rozina; lat; úvod; ich. - 14. Válka; sapa; Vasita; Molinia; Amorova; pikola; mici; pá; Ver; Ib; Yiri; dramit. -  15. Aroma; orací; lokál her; otavy; n; aut; alveol; lámati; be; KCN; Asrul; Jaromír. - 16. Ysat; Ábel; slon; milé; Barrie; Ila; CCE; inro; vrba; masatá; li; sun; Fyto; tucha; mour; Able. - 17. Odiv; enom; Riva; Rodeo; sto soch; duroc; my; na; a to; krut; alotrie; raus; Uh; raks; Vala; ratata; zoo. - 18. VK; cé; Al; logr; Dieu; hodka; prosté; ABN; trá; tlo; ona; monolog; hajs; Ole; Atan; PC. - 19. Da; Am; to; Anna; Branch; obrana; smil; chá; st; viklati; acenaften; stah; Bor; PPA; Amun; Seko. - 20. Ar; LJ; nov; še; Vinci; vzatek; plevka; olovit; trán; cyanosa; BN; hira; EKG. - 21. LZ; Pe; en; Is; dalisy; kastrol; kasty; aviatické; East; Ula. - 22. Ká; eř; ra; Ter; blinkot; Vánoce; Milan Pilar; tsun; nípat. - 23. Iz; ŘZ; hm; ulej; stolky; ask; Lea; etan; Chabrier; Otis; pam; Andy; team. - 24. Tlí; obé; EE; odliv; Adonis; KTE; pan; Valkáz; durha; old; log; avo; kauč. - 25. Robič; dlask; aalen; hnedlej; stili; Zach; brka; kalkan; Arlit; maar; Etna; dým. - 26. Peteče; ztraty; Edler; blanc; van; odeon; veta; básnit; zele; Biot. - 27. Birdlore; výtky; hnouti se; Dvina; Breu; hodokvas; apurar; bard. - 28. Kradmo; nao; et; travertin; šangr; Diva; rollo; atrapa; Arabka. - 29. Kde; Akka; Shimoyama; loris; Moskva; matika. - 30. Razič; med; chaluha; ston; odrat. - 31. Binara; Je nebezpečné; ikonka. - 32. Hvězd; Bécaud; kosy. - 33. Mladogramatik. 

TAJENKY: 1. Eva Pilarová (skryto v úhlopříčce podnosem). - 2. Operní zpěv (skryto v úhlopříčce pod ústy). - 3. Semafor. - 4. Divadlo Rokoko (skryto v úhlopříčce v kořeni nosu). - 5. Je nebezpečné dotýkat se hvězd. - 6. Milan Pilar. - 7. Jaromír Mayer (skryto ve spodních pramenech vlasů nad čelem).

??? - Story II, Rodeo, Vánoce, Zázrak je žít, Dobře placená procházka (skryto v zornicích).

Tímto se s vámi, přátelé, loučím, gratuluji 10 vítězným kroužkům, všem děkuji za to, že jste to se mnou vydrželi  a těším se zase někdy nashledanou. Karel Wiedermann a Ječmínek.