Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2014

PRAMENY MLSK 2014

 

1.1 Prameny základní (PZ):

PČP; SSJČ (1971); SSČ (1998); ČSVAS; SČSAA; SYN; NEOLOG 1; NEOLOG 2; ASCS; SCS-ED (1996); SCS-R (1971); SCS-K (2005); CJC; DID 8; MČSE; UNI 10; KNAP 1 (1978); KNAP 2 (2006); ZKR-ED.

 

1.2 Prameny doporučené (PD):

SNČ (2009); HUB; MACH (1971); Český jazykový atlas (1-5); ČBS; Encyklopedie tělesné kultury 1-2 (Olympia 1988); Malá encyklopedie fotbalu (Olympia 1984); Jordan: Encyklopedie bohů (1997); Slovník antické kultury (Svoboda 1974); Encyklopedický slovník geologických věd (Academia 1983); Svět zvířat 1-12 (Albatros); České názvy živočichů (Národní muzeum Praha 1997 –, dosud vyšlé díly); Hubinger: Národy celého světa; Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4); Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření (MF 1982); Hlinka: Peníze celého světa (Mladá fronta 1987); RYS 2; Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy (1999); ZKR-EU; ČSÚ a MV ČR: Statistický lexikon obcí České republiky (Ottovo nakladatelství 2005); SSJ; Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov (2006).

 

1.3. Prameny ostatní (PO):

B. Kočího malý slovník naučný (1925-29); Kazmíř: Slovník valašského nářečí (D. Malina, Vsetín 2001); Malý Ottův slovník naučný 1-2; Ottův slovník naučný I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003); Ouředník: Šmírbuch jazyka českého (Paseka 2005); Pech: Velký slovník cizích slov (1948); Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri 1997); Koudelka, Káňa: Křížovkářský slovník (1.vydání); Diderot 20 – Velká všeobecná encyklopedie (vyšlé 4 díly).

 

1.3. Ostatní cizojazyčné prameny (POC):

Dubský a kol.: Velký španělsko-český slovník 1–2 (Academia 1999); Hais, Hodek: Velký anglicko-český slovník 1–2 (Academia 1997); Čermák, Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník (LEDA 1997).

 

2. Prameny v elektronické podobě:

PSJČ a databáze lexikálního archivu - http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php

Filmová databáze FDb.cz na http://www.fdb.cz

Planetky - http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html

Vícejazyčné překladové slovníky - http://www.slovnik.cz

 

Na případné změny v pramenech bude upozorněno, nebo bude výraz uveden v pomůcce.