Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2014

SLAVNÉ FILMY – 1. kolo (1963)

 

Řešení 1. kola zasílejte do 15. února 2014 na adresu Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec 6, nebo mailem na adresu mikusm@seznam.cz  nejlépe ve formátu pdf, jpg  nebo v excelu.

 

Šikmý nesouměrně figurální celek složený ze 2 souměrných střídavých mozaikovek, 1 souměrné střídavé polomozaikovky a 1 nesouměrné střídavé polomozaikovky.

 

Zleva vpravo dolů: 1. 4. díl 3. tajenky a 15. díl 5. tajenky. – 2. Řeka v Íránu. – 3. Claptonovo jméno. – 4. Plachetní plavidlo. – 5. Hm. – 6. Starořecká sloupová síň. – 7. Český hudební skladatel (1821 - 1891). – 8. Jméno zpěvačky Baezové; podřadicí spojka; koření do perníku. – 9. Krutý římský císař; přátelé; zahájení hry (ve fotbalu). – 10. Středozemní keř; schopný ponoření. – 11. Jídlo (dětsky); druh smyrenských koberců. – 12. Italský matematik (1552 - 1608); piplavý. – 13. Hinduistický nižší sluneční bůh; silně nadsazující vyprávění (množné číslo); jihoasijský hmyzožravý savec. – 14. Bod v džudu; ruský pokrm z ovocné šťávy nebo z mléka; forma lyrické poezie o osmi verších. – 15. Britská délková jednotka; maďarská župa; příslušník radikální strany za anglické buržoazní revoluce v 17. století. – 16. Zkratka souhvězdí Kefeus; 1. díl 5. tajenky; ševcovské nástroje; 2. díl 3. tajenky. – 17. Indická řeka; porucha; bouchnutí (do zad); taháním odstraniti. – 18. Ivanka; spadlá skála (na železnici); jihoasijská rostlina; 1. díl 3. tajenky; oves hluchý. – 19. Rytmický celek; 14. díl 5. tajenky; hrst (obilí); brumlat. – 20. Anglicky „Katka"; cizokrajný ještěr; nejstarší latinský překlad bible. – 21. Výše než; míšenec mulata a mestice; živůtek. – 22. Cyklóna; želva s prodlouženým krkem. – 23. Citoslovce troubení; ztrnovatělé větévky; různobarevná reklamní osvětlení. – 24. Německy „více“; čeští sourozenci, čtyřnásobní mistři světa v krasobruslení; americký boxer, vítěz OH 1932. – 25. Sasanka hajní; 1. díl 2. tajenky. – 26. Planetka; hodnota 30 feniků ve východní Evropě; zkratka názvu našeho bývalého souseda. – 27. Italský malíř (1842 – 1917); krejčí. – 28. Sportovec; úzká cesta. – 29. Ledek sodný; jednotka nigerijské měny. – 30. Kozácký náčelník; 10. díl 5. tajenky. – 31. Vyrobený z lýka; čistota. – 32. 7. díl 5. tajenky; zablokování platební karty; ňadra. – 33. Matroklinní dědičnost; dvě domácká mužská jména (Atanáš a Klaudius). – 34. Léčivá bylina; našitý kus látky; italsky „Sibyla"; citoslovce vybídnutí. – 35. 5. díl 5. tajenky; dělati kroky zpět; skřítek; pozornosti. – 36. Pohřební hostiny; 2. díl 5. tajenky; 8. díl 5. tajenky; německá zkratka pro Hlavní úřad říšské bezpečnosti; obléknout. – 37. V zajetí a Striga (slovensky); 1. díl 4. tajenky; mužské jméno; slovensky „obě"; nastupovat na vojnu; radikální; anglicky „standardy". – 38. Třebaže; vyslovování samohlásky o v nepřízvučných slabikách jako a (v ruštině); 3. díl 4. tajenky; anglická zkratka pro integrovaný obvod; herečka z filmu Vyfič!; souhvězdí severní i jižní oblohy; ženské jméno; ženské jméno německého původu. – 39. Bývalý název Ul´janovska; fotografický objektiv ze SSSR; Norénovo jméno; mužské jméno; obyvatel jihovýchodní Asie. – 40. 4. díl 1. tajenky; citoslovce nezájmu; švédský ekonom, nositel Nobelovy ceny 1977; italsky „Lethe“; nizozemsky „bloudit“. – 41. Sbohem; 5. díl 1. tajenky; druh filmové kamery; český malíř (1885 – 1954); ruský vzpěrač (1876 – 1920); druh šňupavého tabáku; textilní materiál z NDR. – 42. Zakroucení; jinoch (za feudalismu); celní kód Turecka; napájený akumulátorem; vyčkávati; portugalská energetická agentura. – 43. Solmizační slabika; skejtař; jihoevropský stát; íránský kočovník; drobný hmyz žijící jen několik dnů. – 44. Jedna z ploch tělesa; lkávat; 12. díl 5. tajenky; diafragma. – 45. Primát; hvězdný obr; utržiti. – 46. Zakončení šachové partie; anglický šlechtický titul; žertéřova. – 47. Družná zábava u táboráku; obrábět hoblíkem. – 48. Zkratka Paláce kultury.

 

Zprava vlevo dolů: 40. Zkratka Federálního shromáždění. – 41. Nejdrobnější odpad při zpracování dřeva. – 42. Ghanský doktor filozofie, přednášel v Halle a v Jeně (asi 1703 - 1753); školní známka. – 43. Chemická značka zirkonia; maďarský fotbalista (OH 1972). – 44. Povrch mého těla; finský zápasník (OH 1936). – 45. Citoslovce syčení; etnografická skupina národnosti Nkole; hlas mufloněte; bojovný pokřik. – 46. Vycepovat; citoslovce troubení; pardálové; jméno Destinnové (rébusově). – 47. Zkratka Poštovního muzea; 6. díl 1. tajenky; Anča; bantuský kmen v Keni; žádným směrem. – 48. Přijmouti tatarský ráz; plošná míra; potomek. – 49. 2. díl 1. tajenky; 3. díl 5. tajenky. – 50. Citoslovce chrčení; Natálka; turecká objemová jednotka; citoslovce nelibosti; starý latinský název řeky Tajo. – 51. Prudce utrhnout květinu; 3. díl 3. tajenky; odrůda kalcitu; smyčky; opice. – 52. Malajská tisková agentura. – 53. Roztrhané kusy látky; sídlo v Ghaně; označující sloučeniny cezia; mužské jméno. – 54. Slovensky „onuce“; maďarská župa; kterou máme v držení; čtyřnásobný mistr světa ve formuli 1; poplatky za převezení zboží přes hranice. – 55. Ocelový nástavec sbíjecího kladiva; slovensky „kdosi“; slovensky „věk“; násep; uzený. – 56. Kraj v Rumunsku; pruh látky, kterým je něco ovinuto; osekat; citoslovce volání na kachny; křičet jako osel. – 57. Donek; esperantsky „útok“; hymnus; vzorec sulfidu nikelnatého; místo s vodou v poušti. – 58. Výborná podobnost; portugalský skladatel (Duarte); indický politik (1856 – 1920); horské masívy na Slovensku; kteří provádějí výmlat. – 59. Vyjasňovati; 4. díl 5. tajenky; deska, na které se válí těsto; citoslovce radosti; označení obtížnosti vodního toku (stojatá, nebo slabě proudící voda); polský textilní materiál. – 60. Zámek na Strakonicku; chvíli váhat; sídlo v Lotyšsku; antropologický znak (nápadné vyčnívání čelisti); sportovní bota určená pro házení (diskem). – 61. Omezení volné dispozice s něčím; bohatá hostina; stoupenec kultu satana; mince ve Španělsku v 11. až 14. století; sebevědomá manželka popravčího. – 62. Vyplňovati vatelínem; německý kanoista, vítěz OH 1980; 6. díl 5. tajenky; německy „bludný“; ruská řeka; 3. díl 1. tajenky. – 63. Druh klavíru; obec na Novojičínsku; polokulová čapka pod helmu; švihák; polský název zbroje, kterou nosili příslušníci těžkého jezdectva. – 64. Kňourat; příkaz; zdánlivě; 2. díl 4. tajenky. – 65. Hliníková slitina; vlastnictví; ženské jméno; Judův syn. – 66. 3. díl 2. tajenky a 6. díl 3. tajenky; útvar na Marsu; treta; námořní člun. – 67. Polsky „Adelaida“; 13. díl 5. tajenky; 9. díl 5. tajenky. – 68. Beztaktní člověk; cizí sudokopytník; římsko-němečtí císaři z rodu Liudolfingů; automatičnost; větvičník. – 69. Skrývat; Livka; 1. díl 1. tajenky. – 70. 2. díl 2. tajenky a 5. díl 3. tajenky; žlutá kopretina; podnájem ve venkovském hospodářství. – 71. Čára na hřišti; německý spisovatel (1864 – 1940); 11. díl 5. tajenky; výboje. – 72. Široká stuha; vojenská smlouva v Tichomoří; obyvatel státu na severozápadě Afriky. – 73. 16. díl 5. tajenky; vytrvalé trávy; 4. díl 4. tajenky. – 74. Švestka; hustě pokrytý. – 75. Sídlo v Rusku; ženské jméno hebrejského původu. – 76. Výtvarné znázornění Madony s dítětem (slovensky); sentimentální. – 77. Součást výstroje fotbalisty. – 78. Anglická podoba jména Skarlet. – 79. Francouzský historik umění (1868 – 1951). – 80. Vynikající velkými znalostmi; projev nadšení. – 81. Iniciály autora Kancionálu celoročního; hmatati.

Pomůcka: ADENE.

Křížovku předkládáme jako POLODOKRESLOVKU, ZDE je k dispozici obrazec.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Křížovka pro 1. kolo, kterou připravil Karel Formánek, byla zřejmě především díky zadání vnějšího obrysu řešitelsky velice vstřícná. Alespoň tedy soudě podle některých ohlasů a především výsledků. Netrápili jsme vás chytáky, ani hledáky, ani obtížnějšími výrazy.

Úvodní kolo obeslalo 23 kroužků, 17 řešilo bez chyby. Jedinou 5x opakovanou chybou byl výraz 37/1. Autorem byl totiž Uram, nikoli Urám (Kočího Malý slovník naučný).

Pokusíme se o to, aby další kola byla trochu obtížnější. Nicméně ani ve 2. kole opět nehledejte žádné zvláštní problémy. Řešení je ztíženo pouze tím, že místo zadaného obrysu vám předkládáme obrázek, který posloužil autorovi jako předloha. Tím je víceméně dáno i téma křížovky.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

Bez ztrátových bodů:. Gorali, Jarabáček, Ječmínek, Hradečtí votroci, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašáci, Pašeráci, Permoníci, Rychtáři, Šíravan, Šohaji, Tatranec, Torysek a Valaši; 1: Bôbari, Hanáci, Hutníček, Přemyslovci a Staré hnízdo; 3: Kokos.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

Zleva vpravo: 1. A. 2. Niká. – 3. Eric. – 4. Ever. – 5. M. – 6. Stoa. – 7. Vogl. – 8. Joan; že; padyán. – 9. Nero; druzi; výkop. – 10. Cist; ponorný. – 11. Papu; barhana. – 12. Luca; matlavý. – 13. Anša; latiny; tana. – 14. Ipon; kysel; rispet. – 15. Nail; Tolna; leveller. – 16. Ceph; hrají; šídla; Maurice. – 17. Níra; lease; palka; stahati. – 18. Ivka; ušust; narda; scénář; ovsaha. – 19. Takt; Niven; kejše; bručet. – 20. Kate; anoli; Itala. – 21. Nade; kajot; lajbl. – 22. Níže; matamata. – 23. Tádá; kolce; neony. – 24. Mehr; Romanovi; Barth. – 25. Anemona; režie. – 26. Naantali; schot; DDR. – 27. Ciardi; tailor. – 28. Atlet; cestka. – 29. Salitr; naira. – 30. Ataman; Wagner. – 31. Lýkový; ryzota. – 32. Claudia; stoplistace; prsa. – 33. Makroklinita; Atan a Klaudy. – 34. Máta peprná; náševek; Sibilla; hola. – 35. Princezna; ustoupati; kobolt; dary. – 36. Kary; inspektor; Cardinalová; RSHA; odět. – 37. Diela Urama; kamera; Augustin; obe; rukovat; levá; standards. – 38. Ač; akání; H.; IC; Eagen; Hadonoš; Elza; Gerarda. – 39. Sinbirsk; Industar; Lars; Marcel; Malajec. – 40. Filmová komedie; eé; Ohlin; Lete; dwalen. – 41. Pa; Růžový; arina; Rabas; Lurich; rape; eloma. – 42. Zákrut; tr; panic; aku; čekati; Adene. – 43. Mi; skater; Itálie; Skyt; jepice. – 44. Strana; štkávat; Gordon; bránice. – 45. Op; Arctur; dostati. – 46. Mat; sir; jaškova. – 47. Potlach; hoblovat. – 48. PK.

Tajenky: 1. Angloamerická klasická detektivní filmová komedie Růžový panter. – 2. Režie Blake Edwards. – 3. Scénář Maurice Richlin a Blake Edwards. – 4. Kamera Philip H. Lathrop. – 5. Hrají inspektor Clouseau – Peter Sellers, princezna Dala – Claudia Cardinalová, Capucine, Wagner, Banzie, Gordon, Thomajan, Niven a další.