Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2015

Milí přátelé,

vítáme Vás na startu nového ročníku Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů. Loňský rok byl bohatý nejen na události, nejen na soutěže, ale také na houby. A tomuto tématu jsme se rozhodli věnovat. Jednotlivá kola budeme směřovat na zástupce jednotlivých kroužků elektronickou poštou, budou však vyvěšena také na těchto webových stránkách SČHAK.

Letos Vás čeká celkem pět figurálních křížovek od různých autorů – členů kroužku Kabrňáci. Rozhodli jsme poněkud šetřit Váš drahocenný čas, a tak křížovky budou spíš méně rozsáhlé a předpokládáme, že přístupnější většímu počtu kroužků. Proto Vás co nejsrdečněji zveme na start, zejména ty kroužky, které v minulých letech pauzírovaly.

Svá řešení pátého kola zašlete nejpozději do 17. prosince 2015 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem (nakreslené, čitelně naskenované či nafotografované) na adresu chromyz@seznam.cz. Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

Hodně zdaru Vám za Kabrňáky přeje

Zdeněk Chromý

 

Propozice MLSK 2015

Prameny MLSK 2015

• 1. kolo - zadání, výsledky, řešení

• 2. kolo - zadání, výsledky, řešení

• 3. kolo - zadání, výsledky, řešení

• 4. kolo - zadání, výsledky, řešení

• 5. kolo - zadání, výsledky, řešení