Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2015

PRAMENY MLSK 2015

 

1. Prameny v knižní podobě

1.1 ze seznamu základních pramenů (PZ): PČP; SSČ (2006); SSJČ (1971); Mluvnice češtiny 1–3 (Academia 1986–7); MČSE; DID 8; UNI 10; ČSVaS; SČSaA (2012); NEOLOG 1; NEOLOG 2; NASCS (2005); SCS-R (1971); SCS-K (2005); SCS-ED (1996); CJC 1-3; KNAP 1 (1978); KNAP 2 (2010); ZKR-ED; ZKR-EU.

1.2 ze seznamu doporučených pramenů (PD): ČJA, SNČ (2009); HUB; MACH (1997); ČBS; ME atletiky; ME ledního hokeje; Jordan: Encyklopedie bohů; Slovník antické kultury; Encyklopedický slovník geologických věd; Svět zvířat (1-12); České názvy živočichů (1997-2011); Vokurka: Velký lékařský slovník (2006); Lexikon české literatury 1-4; Matzner et al.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4); MSJM; RYS 2; Hubinger: Národy celého světa; Skalická et al.: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin (2012); ZKR-Č; Šach-Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy; SSJ.

1.3 z ostatních pramenů (PO): B. Kočího Malý slovník naučný (B. Kočí, Praha 1925-29); Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003); Ouředník: Šmírbuch jazyka českého (Paseka 2005); Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl 1948); Křížek – Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri, 1999); Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (1. vyd.). Pramen k tajenkám: Garibovová L. V., Svrček M., Baier J.: Houby – Poznáváme, sbíráme, upravujeme (Lidové nakladatelství, Praha 1985).

1.4 z ostatních cizojazyčných pramenů (POC): Dubský et al.: Velký španělsko-český slovník 1–2 (Academia 1999); Hais, Hodek: Velký anglicko-český slovník 1–2 (Leda, Academia 1997); Neuman, Hořejší: Velký francouzsko-český slovník (Academia 1992) a Pražák, Novotný, Sedláček: Latinsko-český slovník (SPN 1955).

2. Prameny v elektronické podobě

Filmová databáze na http://www.fdb.cz; Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home; Planetky na http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html; Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php a Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz.

Vysvětlení zkratek a další informace k pramenům naleznete v dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2014).