Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2015

Milí přátelé,

je zde 2. kolo Mezikroužkové luštitelské soutěže kroužků 2015. Autorem křížovky 2. kola je nováček v autorství MLSK Dan Marek. Věříme, že se Vám jeho křížovka bude řešit příjemně a že ji zdárně zvládnete.

Svá řešení druhého kola zašlete nejpozději do 15. dubna 2015 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem (nakreslené, čitelně naskenované či nafotografované řešení) na adresu chromyz@seznam.cz. Nezapomeňte vypsat skrytou tajenku (heslo) a svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

Hodně zdaru Vám za Kabrňáky přeje

Zdeněk Chromý

 

O HOUBÁCH

2. KOLO

 

V době renesance bylo zahájeno intenzívní studium rostlin, objevily se herbáře s podrobnými popisy. Vyskytly se i popisy hub. Vynikající rakouský botanik 16. a 17. století Clusius popsal více než 100 druhů hub. Svérázný tvar plodnic, jejich rozmanitost a záhady kolem rychlého růstu a … (1) hub stavěly před botaniky problém, kam houby zařadit. Výskyt hub se připisoval úderu blesku, rose nebo výparům hnijících látek. Francouzský botanik Vaillant v roce 1727 napsal, že houby jsou dílem ďábla, vymyšleným jen proto, aby narušoval harmonii ostatní přírody a přiváděl botaniky k zoufalství. V roce 1729 objevil italský vědec Micheli u kloboukatých hub výtrusy, které vysvětlil jako „semena“ určená k rozmnožování. Další objev učinil francouzský botanik Dutrochet, který zjistil, že u kloboukatých a dalších velkých hub vznikají plodnice na vláknech, tedy na podhoubí čili myceliu. Velký švédský vědec (2) zařadil houby do rostlinné říše mezi nekvetoucí rostliny. Jiný švédský vědec, otec mykologie E. M. Fries, se zabýval systematikou hub a ve svém základním díle … (3)  (1820 – 1822) popsal a rozdělil do jednotlivých skupin několik tisíc druhů hub, včetně mikroskopických. V současné době se většina biologů přiklonila k názoru, že houby tvoří samostatnou skupinu živých organismů.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

3 nesouměrné střídavé polomozaikovky

 

Skryté heslo (5 6) vypište a v obrazci vyznačte.

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Litrová nádoba. – 2. Smyšlené vypravování; druhý díl třetí tajenky. – 3. Kratší tyč; rozněcovač; „moderní individuum”; pracovník v polygrafii. – 4. Kolový tanec; kukuřice; iniciály velitele paraskupiny Tungsten; knedlíček; trampský batoh. – 5. Stupeň spodní křídy; odrůda pšenice; vrstva třetihor; otázka. – 6. Octan glycerinu; laoské platidlo; celní kód Tokelau; Fanuša; maďarské mužské jméno. – 7. Porucha hybnosti; hvězdička svatého Jana; hromadit; francouzské historické území; autor románu Závist; slovenský malíř (Rudolf). – 8. Iniciály režiséra filmu Záření; ozdoba šatů; část starořeckého chrámu; vojenský trest; průkopník likvorologie; český kreslíř; lokva; proces vysílání částic. – 9. Druhá tajenka; ohnivzdorná nádoba; nemoc; jméno matematika Turinga. – 10. Portugalský básník; známka; navštívenka; domácké ženské jméno; český malíř; domácké mužské jméno. – 11. Orfeus; francouzský herec; sudokopytník; tlouk. – 12. Šikmo; přínos; cizí; list. – 13. Zvučný; obojživelník; pryč. – 14. Část zemské kůry; římské číslo; řecké písmeno; iniciály autora skladby Zářivé jitro. – 15. Malá přijímací místnost; krejcary; arabsky „přednes“; sykavá hláska. – 16. Massenetova opera; mezinárodní kód letiště Sylvester. – 17. Zaujímat prostor; album Petera Gabriela. – 18. Předložka; ledvina; výšivka. – 19. Indonéské etnikum; benigní nádor. – 20. Vlastní jméno papeže Urbana VI. – 21. Hrachová slupka. – 22. Piják.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 13. Rumbové koule. – 14. „Bílý bůh”; anglicky „nuda“; mlýnské žlaby. – 15. Částečka; uvolnění. – 16. Maltská váhová jednotka; jediná; Rona; oslňovati. – 17. Síla; hmota užívaná k chytání hmyzu; americká kosmická sonda; čínská jednotka hmotnosti. – 18. Hotentotský jazyk; nepřimykat se; udusit se. – 19. Budiž; čtvrtina žejdlíku; hvězda v souhvězdí Honák; prstence dórské hlavice; iniciály zakladatele organizace Synové svobody; množství. – 20. Mající podobu výrůstků na čelní kosti; pít pro požitek; drogy; značka indexu lomu; perská mince; přirozená sůl. – 21. Anglicky „maznice“; označené; maso z domácího zvířete; italský cyklista; úspěch; dům. – 22. Část; týkající se starověké říše; římský vojevůdce; citoslovce pochopení; první díl třetí tajenky; podložka pod klády; značka maxwellu. – 23. První tajenka; ruj; míra; peněženka; sumerský bůh vod; dozorce nad obchodováním; vozkovo citoslovce. – 24. Ozdoba; podřád korýšů; nyní; sídlo v Gambii; mocný duch; inkoustová skvrna. – 25. Hlavní město afrického státu; obruč; jméno autora hry Palác spravedlnosti. – 26. Ocas; pryskyřice; sídlo v Portugalsku; zárodek rostliny. – 27. Ze všech stran; odvod; bobizační slabika. – 28. Zájem; část Košic; iniciály autora komedie Omyly jedné noci. – 29. Pohoří v Etiopii; sídlo v Namibii; celní kód Amerických Panenských ostrovů. – 30. Kohout; rozvrh příjmů a vydání; evropská měnová jednotka. – 31. Apollónův věštec; značka jednotky délky. – 32. Druh plavce.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Ve 2. kole MLSKu žádný z kroužků neodpadl, a tak v soutěži pokračuje 19 kroužků a 14 z nich vyřešilo křížovku Dana Marka naprosto správně. Grafické varianty neodporující zadání byly uznávány. Chybovalo se zejména ve výrazech: 12. MÍTVEM (Valašský slovník) x RÍG (Jordan/178). Řešení s krátkou variantou vázlo na nedoložení výrazu RIG tištěným knižním pramenem (je pouze na internetu na autorem neuvedených stránkách). Uznávaly se varianty 22. ASYRSKÁ i ASYRSKÉ (x NESVÁ, NESVÉ), nešlo však NESVÝ (správně je NESVŮJ) ani NESVÍ. Vyskytla se i chyba z nepozornosti 7. MONNE místo správného NONNE. Kompletní řešení přikládáme v podobě, jak je vypracovali Ostraváci.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztr. b.: Bôbari, Gorali, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Kokos, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Rychtáři, Staré hnízdo, Šohaji, Torysek, Valaši. – 1: Ječmínek, Pašáci, Přemyslovci, Tatranec. – 26: Hutníček.

 

POŘADÍ PO 2. KOLE

0 ztr. b.: Gorali, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Kokos, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré hnízdo, Torysek, Valaši. – 1: Bôbari, Ječmínek, Tatranec. – 3: Šohaji. – 4: Pašáci, Rychtáři. – 28: Hutníček. – 100: Přemyslovci.