Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2016

 

VEČERNÍČEK

1. KOLO

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený ze tří nesouměrných střídavých polomozaikovek a 4 shodných slabikových mozaikovek

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka, až na jeden typ políček (jsou použita 2x a jsou na pozici 29 x 40 a 9 x 25), jsou všechna políčka již předkreslená, přikládáme vám částečný OBRYS.

Legenda ke shodným křížovkám je uvedena ve směru zleva vpravo. Jsou v nich skryty 6. (4), 7. (4), 20. (4) a 28. (4) díl tajenky.

 

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Líce (u hmyzu). – 2. Vodní víla. – 3. 29. díl tajenky. – 4. Mládež; 17. díl tajenky. – 5. Ekzém (lékařsky); umělecký směr z počátku 20. století; český herec (Divá Bára). – 6. Jemná lněná látka; látka užívaná k vyšívání; bonbon. – 7. Lepidlo na pryž; mužské jméno; točená taneční figura; vonný olej na vlasy; 22. díl tajenky. – 8. Grebo; 33. díl tajenky; vydávat nepříjemný zvuk (o žábách) + 18. díl tajenky; floém. – 9. Citoslovce hlasu ptáků; vydlabaný otvor; kladení kabelů; masky; zaměstnanci na statku dozírající na práci + zaťukat; trknutí. – 10. Sportovní odvětví; namočiti sušenou trávu; desetinožec; plody maliníku. – 11. Hle; starší příslušník skautské organizace; dusíkaté yperity; skladiště obilí; vlastní žákovi skladatele Baarena; pojivá stavební hmota. – 12. Zlatá japonská mince; sídlo v Argentině; domácky Simeon; ovimbundský bůh lovu; přípravek k hubení vajíček hmyzu; 35. díl tajenky. – 13. Volno; 26. díl tajenky; švýcarský textilní materiál; tesařská šňůra; sídlo v Nigérii; stávat se černým. – 14. Vyjma; barviti; mnoho; nejlepší brankář hokejového MS 1956; fréma; kohout; německý literární historik; slovensky „zpěvně“. – 15. Francouzský revolucionář; tropický vždyzelený keř; anglicky „rybníky“; obilnina; sídlo v Rusku; matečník; 36. díl tajenky; 21. díl tajenky; nabarvit červeně; týkající se zařízení koupelny. – 16. Svatba; porosty stromů v jihovýchodní Asii; skupina osmi bitů; utrhačný člověk; mřížové dveře; německý veslař (OH 1960); slovensky „strašáci“; strike; měnová jednotka Lotyšska; týkající se kapar  + 5. díl tajenky; kolem. – 17. Někdejší bojovník; 2. díl tajenky; potřít po povrchu; nekomplikovaná; bobizační slabika; 15. díl tajenky; sunout; rákos; slovensky „masakr“ + prasátko; kraj kolem naší řeky. – 18. 1. díl tajenky; slovensky „litina“; nandat boty; vykonat dohled; bulharský dramatik; nasycený uhlovodík; dobrý fotbalista. – 19. Alkaloid koky; turecký člun; matný; půda; žena s mohutným poprsím + obsahující pryskyřici; svislá část stavby (zdrobněle). – 20. Zkratka informačních technologií; jež; znepokojovat; naříkat; nedovolený otisk; borax. – 21. V (z latiny); parní lokomotiva; ruské sídlo; pravidelný let (anglická zkratka); důl v Arizoně. – 22. Citoslovce napodobení hlasu ptáků; týkající se hry; jméno básnířky Kotrlé; ročník; esperantsky „nehybný“; neznámým směrem (slovensky). – 23. Obyvatelé jihovýchodní Číny; 25. díl tajenky; roleta; postoupení (pohledávky); náležitě (slovensky); 19. díl tajenky. – 24. Město na Radbuze; sídlo v Estonsku; kancelář; řecká bohyně vítězství; ruský mnich 16. století; školní předmět; španělské jídlo. – 25. Posekat; 4., 11., 14., 16. a 23. díl tajenky; Rutčina dolní čelist (slovensky); bývalý finský lyžař; švédsky „bouřit“. – 26. Jenka; šedomodré; jedno ze jmen prozaika Gomese Pereiry. – 27. 13. díl tajenky; německý malíř a grafik; obyvatel doliny; 30. díl tajenky. – 28. Peněžní poukázky dvou žen; ruský prozaik (Krutost). – 29. Citoslovce rozmanitých pocitů.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 24. Medvědi; vládce podsvětí (v mytologii mandejců). – 25. Seznam; tropický strom. – 26. Vojensky vnikat; vnější část ucha. – 27. Vojenský duch; velikonoční řehtačka; kamarád; 32. díl tajenky. – 28. Počešťovati; polévat vařící vodou; vytetovat; hrudní kosti. – 29. Hornické pomůcky; domácky Kevin; bandola; ocelové nosníky jistého profilu; zpěvný pták; čínský prozaik. – 30. Sídlo ve Francii; týkající se příležitostné koupě; japonské platidlo; vražda + moravský jazykový prvek; buřič; plochý kamínek; anglicky „husté bláto“. – 31. Doba výkonu služby (podle kartotéky NLA); německý veslař (OH 1976); firma v Ratíškovicích; s úsilím řešiti; valením obalit; přítok Dunaje; část roku; český zpěvák; náš tok. – 32. Švédsky „žádat“; vyrobený z vláken listů agáve; vysílací pracoviště; vitaminy; jinak; mužské jméno; část obličeje; belgická letecká společnost. – 33. Ženské jméno; nedávno zakoupená cívka k zmenšení střídavého proudu; úplně; démon; dřívější název města v Terstském zálivu; indické ženské jméno; vřavy; kopřiva; část nohy. – 34. Nylonová punčocha; druh buvola; Rumcajsova žena; osahat; celní kód Sýrie; tulačka; 34. díl tajenky; osušení; trhlinka v malbě; ošklivý (dětsky). – 35. Úprava jedlých olejů zabraňující tvorbě zákalu; žár; 24. díl tajenky; vesele zazpívati + prozaháleti; britská délková jednotka; vlastní lamám; kus prkna; slovenský evangelický učitel. – 36. Dosáhnout loupením; námořní kořist (z francouzštiny); ošálit; popravčí; provozovaná ve stánku; stát se odolným; násilím vtlačit; znoj; blouznivec; mezinárodní kód Filipín; otec; část dne. – 37. Mužské jméno; despotická; týkající se obratu; informovanost; nad určitou míru (slovensky); esperantsky „Sión“; nemocní. – 38. 3. díl tajenky; protahovat něčím stehy + obilnina; nízký břeh bývalých řečišť; 8. díl tajenky; 27. díl tajenky. – 39. Označení směru seku v šermu; zůstávat svěží; francouzsky „domov“; tropický strom; ženské jméno; utajit; štítek (z němčiny); polocizopasná rostlina (podle Amerlinga). – 40. Sovětský film; škubání v tváři; sovětský gymnasta (OH 1980); polykací; poletování; rybářské sítě. – 41. Krvesmilství; 9. díl tajenky; pokrývka hlavy; rychlý běh. 42. Esperantsky „etiopský“; jihoslovanská obdoba jména Ždan; sídlo v Súdánu; dvouletka. – 43. Pták s dlouhými křídly; domácky Faust; 10. díl tajenky; nilosaharský jazyk; mistr Evropy v ledním hokeji v roce 1921; 31. díl tajenky. – 44. Hromadné obydlí v lesích Jižní Ameriky; solmizační slabika; slovensky „taneček“; sídlo v Indonésii; potají; část přístavu; opít vínem; planetka. – 45. Bývalý monacký tenista (Davis Cup 1933); paraguayská básnířka. – 46. Bývalý italský sprinter (OH 1932); Holoubkovo dílo. – 47. 12. díl tajenky. – 48. Obec u Berlína na Sprévě. – 49. Mořský pták.

Pomůcka: Inok; Omet.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Autoři letos přicházejí s pětidílným cyklem VEČERNÍČEK. V prvním kole padla volba na Křemílka a Vochomůrku. Na startu soutěže je 22 kroužků a jeden obětavý jednotlivec. K chybám došlo zejména z přehlédnutí resp. neověření výrazů v obou směrech. Přijměte samozřejmě ještě jednou omluvu za chybky v zadání úvodního kola.

U výrazu 28/1 byly uznány obě varianty čeky Loty a Niny i čeky Loty a Riny. Výraz 14/7 Nadler je z UNI 10, výraz zprava 25/2 ceiba z RYS2.

Chyby kroužků: Hanáci nevyplněné políčko 24/36; Kokos 22/29 K místo M; Pašáci 14/39 T místo D; Přemyslovci 14/39 T místo D; Jihočech 18/44 chybí dělicí linka, 18/44 chybí UT; Macejko 8/36 TAŤ místo TAT, 12/37 ZI místo CI; Vašinka 14/39 T místo D, 9/25 S místo C; Ječmínek 14/39 T místo D; 11/33 I místo Í, 9/25 S místo C; Ruža 22/29 K místo M, 12/37 SI místo CI, 8/36 PHE místo PHL; Hutníček 29/40 nevyplněno, 21/45 ER místo AN, 14/39 T místo D, 12/37 ZI místo CI, mezi 11-12/29 chybí dělicí linka; 15/33 IN místo IZ , 24/1 má být MAKRABULE, 25/1 má být PRODROMUS.

Přejeme vám hodně zdaru při řešení další pohádkové postavy.

Karel Formánek a Marian Mikuš

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr. bodů: Bôbari, Gorali, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Rychtáři, Staré hnízdo, Šohaji, Torysek, Valaši. – 1: Hanáci, Kokos, Pašáci, Přemyslovci. – 2: Jihočech, Macejko, (mimo soutěž – př. Vašinka). – 3: Ječmínek, Ruža. – 12: Hutníček.