Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) 2015

Milí přátelé,

před Vámi je poslední kolo Mezikroužkové luštitelské soutěže kroužků 2015. Věříme, že pro mnohé z Vás bude jedovatá houba Vladimíra Jemelíka dětským koutkem s řadou příležitostí, jak řešení načnout a snad i dokončit. Doufáme proto, že se vyzbrojíte dobrou vynalézavostí a trpělivostí a nenecháte se otrávit.

Svá řešení 5. kola zašlete nejpozději do 17. prosince 2015 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem (nakreslené, čitelně naskenované či nafotografované řešení) na adresu chromyz@seznam.cz. Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

Hodně zdaru Vám za Kabrňáky přeje

Zdeněk Chromý

 

O HOUBÁCH

5. KOLO

 

Zajímavé jsou vztahy hub a živočichů. Houbami se živí … (1), ježci, s oblibou je vyhledávají jeleni, želvy a jiná zvířata. Hostitelem mnohých druhů parazitujících hub je … (2). Své houbové parazity mají housenky bekyně velkohlavé, někteří brouci, mšice a další zástupci hmyzu. Vědci se proto pokusili využít parazitické houby k ochraně proti škůdcům člověku užitečných rostlin. Zajímavé jsou vzájemné vztahy některých tropických mravenců (například rodu … (3)) a termitů s houbami. Tento … (2) se v podstatě zabývá svérázným „zemědělstvím“, neboť pěstuje houby pro svoji obživu. Známé jsou „… (4)“ termitů zakládané na rozmělněné dřevní hmotě. Zvláště zajímavé jsou „dravé houby“, což jsou půdní mikroskopické hyfomycety, na jejichž podhoubí se vytvářejí zvláštní … (5). Houba jimi loví v půdě žijící háďátka – nebezpečné škůdce obilnin, brambor, cukrovky a různých druhů zeleniny. Dotkne-li se prolézající háďátko z nich utvořené sítě, určitě v nich uvázne. … (5) totiž háďátko ovinou, rychle zduří a oběť snadno udrží, načež je zahubí.

Vyřešením tohoto kola je za vámi poslední … (6) z letošního kabrňáckého seriálu O houbách. Ještě hodně toho o houbách nevíme. Jejich svět skrývá mnoho tajemství a překypuje nečekanými zajímavostmi, tak snad o houbách zase něco někdy příště.

Ve svém řešení použijte pouze výše předložená políčka. U některých políček je uveden počet vpisovaných písmen v nich, u jednoho políčka je uveden počet jeho výskytů v křížovkovém celku včetně pozic v něm. Obrys uvedený napravo se v křížovkovém celku objevuje jednou, do všech vyobrazených políček kolem něj se vpisují 2 písmena.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený ze čtyř nesouměrných střídavých polomozaikovek

Křížovkový celek je předložen jako dokreslovka. Systém střídání je jednotný pro celý křížovkový celek. Skrytá je 6. tajenka (8) a heslo (9 6), vypište je a vyznačte je v obrazci nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Staré dopravní prostředky. – 2. Argentinské sídlo; rod vřeckatých hub; tragédie. – 3. Malý stroj (slovensky); rvačka; šelma; koš. – 4. Vztahující se k určité hudbě; rod rostlin; španělský skladatel. – 5. Latinský název staré bodné zbraně; plachetka; tisknutí; cyklické zpěvy v korejské hudbě; konžský politik. – 6. Marš; rukavice; slovinský básník; řeč; smutno. – 7. Ptačí; skříň; sazenice; kejklířka. – 8. Skupina kmenů žijících v severní Etiopii; motýl; chovná nádoba; vandle. – 9. Valašský název staré bodné zbraně; intriky; člen skupiny Mona Lisa; indická jednotka hmotnosti; ukazovací zájmeno. – 10. Brambora; planetka; darebák; bota; tvrdá souhláska; citoslovce smíchu. – 11. ?3?; český ekonom; kraj v Etiopii. – 12. Pytle; škopíček s jedním uchem; jihoevropský polokeř. – 13. Rostlina; kladná elektroda; německý skladatel. – 14. Hudební nástroj; krejčí; hašiš. – 15. Pokrm; způsob lukostřelby; hebrejská jednotka objemu. – 16. Sídlo v Čechách; šance; Istap; stará mongolská jednotka objemu; české domácké ženské jméno. – 17. Slovensky „znuděně“; český fyzik; zvuk vydávaný pěvci; klasoví. – 18. Ode dne vystavení (směnky); obchodní název textilního materiálu; skopové žebro; hudební nástroj; zvratné zájmeno. – 19. Český básník; španělsky „škraloup“; ?1?; druh skoku. – 20. Škubnutí; americký skladatel; poznámka; skutečnost. – 21. Zkratka Horské služby; německý básník; zdokonalovati; předtím. – 22. Zpívaná slabika; znoj; pomsta; prudký. – 23. Řečník; „bohyně lyží“; enzym tvořený v pankreatu. – 24. Hornina; Káťa; bludný balvan. – 25. Obyvatelka polského města (slovensky); týkající se zápisu do pozemkových knih. – 26. ?4?. – 27. Didaktický vznešený cíl. – 28. Určitým způsobem si nechat oschnout (mokré tělo).

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 23. Hodně vyčinit ženě jistého jména. – 24. Ztratiti sebevědomí. – 25. ?5?. – 26. Soustava detektorů zachycující trajektorii částic; zaklínačova. – 27. Nešťastnice; patřící Evropance; americký herec. – 28. Růst; rakouský režisér; mezera. – 29. Japonská plošná jednotka; název písmene řecké alfabety; plachetní lodě; otec. – 30. Iniciály německé filmové producentky; shromažďování (slovensky); dozor nad průběhem představení; nizozemský spisovatel. – 31. Druh tanečního pohybu; opar; zlobiti; nárok (zdrobněle). – 32. Ošetřený chirurgickým stehem; chamtivý; tělocvičný prvek. – 33. Útvar na Marsu; americká herečka; kožišiny; ozdobný steh; šifra redaktora „Práva lidu“ v Praze; pinč. – 34. Zkratka Slezského divadla; léky; patřící ženě jistého jména; příklop na kuchyňské nádoby; ruské sídlo. – 35. Ledový; postava ve filmovém dramatu s rolí Iny; kočky; manželka. – 36. Písma; předložka; zařízení k prosévání; získání věci za peníze; africký jazyk. – 37. Evropská řeka; obilnina; nádoba. – 38. Americký herec; název desky Teresy Brewer; barmská měnová jednotka. – 39. Turecký hudební skladatel; terénní vůz; sudokopytník příbuzný koze. – 40. ?2?; zkouška; dlouhé (nohy). – 41. Mlha; ruská hora; čeládka; kmen v jihovýchodní Ghaně; římská číslice; pobídka pro potah. – 42. Skladiště na obilí; zvuk lovné zvěře v době páření; hrabavý pták; energie; e. – 43. Určité pohyby; určitou formou pronajmout; české domácké ženské jméno; štětka. – 44. Egyptská ochranná bohyně; tkalcovský stav; starořecký skladatel bajek; český překladatel; filmová pohádková postava. – 45. Žába; roční přírůstky dřeva; basa; dílo rumunského malíře (1910 – 1962); německá řeka. – 46. Doutník; školitel; rovníková tišina; apel; pryč. – 47. Slangové slovní spojení z oblasti veslování; havajský pěvec; loď. – 48. Smyčcový hudební nástroj; vidlice; plochý náplavový kužel z rozplaveného morénového materiálu; patřící dívce určitého domáckého jména. – 49. Etiopská plošná jednotka; podle; kšandy. – 50. Vlašský ořech.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Autor křížovek Vladimír Jemelík připravil řešitelům v jedovaté muchomůrce zelené ve finálovém kole celou řadu nástrah. Levou stranu třeně zdolaly správně jen 3 kroužky. Počátek potíží s jejím řešením způsobily necky neboli vandle a doutník, pasáž s nimi bylo třeba řešit 8/4 VANA (ČJA 1/318) x 46/1 HAVANA (SSJČ). Tím ovšem padlo svůdné řešení levé strany třeně s vanou coby violoncellem a celá navazující řada výrazů od pokrmu 15/1 MASO (SSJČ) přes manželku 35/4 SOVA (SNČ) a hudební nástroj 14/1 VANA (SNČ) až po africký jazyk 36/5 NAMA (MČSE 3/178) vzala za své. Tuto pasáž bylo třeba řešit autorsky 15/1 MARO (NLA) x 35/4 ROBA (SNČ) x 14/1 BALO (UNI 10, heslo africká hudba) x 36/5 LOMA (UNI 10, např. heslo nigero-konžské jazyky) x 13/1 MABA (BOT) x 37/3 BASA (NLA) x 12/1 (SAKY (SSJČ) nebo alternativně správně 14/1 BASA (SSJČ) x 38/5 SAMO (Klégr, Zima: Světem jazyků, Albatros 1989, str. 360) x 13/1 MOMI (Ottův slovník naučný, XIII. díl, str. 47) x 37/3 MISA (SVN na webu), pokud se ovšem ve stejném řešení neobjevila evropská řeka Misa. Všechna řešení jsme posuzovali v souladu se Zásadami hodnocení správnosti řešení jak podle autorského, tak podle alternativních správných řešení, a do výsledků jsme započítali ta hodnocení, která byla pro řešící kroužky výhodnější.

Jenom 4 kroužky řešily správně skladiště, darebáka a určité pohyby. Lotr ((silo x lotr x trhy) být v řešení nemohl kvůli skryté tajence KAPITOLA, latr (MACH, heslo lotr) zase kvůli tomu, že se jedná o staročeské slovo, což u příslušného legendového výrazu uvedeno nebylo.

Jenom 5 kroužků odhalilo šifru redaktora „Práva lidu“ v Praze, Istapa a ruské sídlo: 17/3 KR (PSJČ) x 33/5 KRJ. (Ottův slovník naučný, XVII. díl, list před číslovanými stranami) x 16/3 J. TYMKO (LČL, heslo Kuba Ludvík, pseudonymy) x 34/5 TYMA (CJC 2/658, Tuma psána azbukou).

Stejný počet kroužků se nenechal svést falešnou tajenkou KŘÍŽOVKA, která se nabízela ve „vajíčku“ muchomůrky. Její užití hatil druh skoku 19/4 SALTO (PSJČ) x 35/2 TORA (fdb.cz, film Země sněhu), proto už argentinské sídlo nemohlo být Salto, ale 2/1 SALTA (CJC 2/417) x 46/5 TATAM (SSJČ, heslo tam) – a tatam byla i křížovka. Skrytá tajenka KAPITOLA byla mistrovsky zakamuflována hned trojicí shluků, které bylo možno řešit dvojím způsobem, ale vždy jen jeden vedl ke skryté tajence. Proto valašský název staré bodné zbraně a čeládky nemohly být pícha a chasa, ale jen 9/1 PÍKA (SVN na webu) x 41/3 KASA (ČJA 3/54), planetka a zvuk lovné zvěře v době páření nemohly být Barry a rykot, ale musely být 10/2 BARTO (planetky na webu) x 42/2 TOKOT (PSJČ + ČSVAS, heslo 1036) a skladiště, darebák a určité pohyby musely být 42/1 SILA x 10/3 LATA x 43/1 TAHY (vše SSJČ).

7 kroužků řešilo správně pravou stranu třeně muchomůrky, u ní počátek potíží způsobila indická jednotka hmotnosti 9/4 TOLA (CJC 1/52) x 44/1 BUTO (KKKS, str. 176), protože znemožnila řešit řetězec výrazů na pravé straně třeně počínaje zařízením k prosévání 36/3 SÍTO (SSJČ) přes české domácké ženské jméno 16/5 TOLA (KNAP 2, Anatola), evropskou řeku 37/1 LABE (SSJČ), hebrejskou jednotku objemu 15/3 BECA (MSJM) až po amerického herce 38/1 CASH (fdb.cz, Johnny Cash). Pasáž bylo třeba řešit buď autorsky 16/5 TONI (SSJČ) x 37/1 NISA (MČSE, heslo Kladská Nisa) x 15/3 SATA (NLA) x 38/1 TASH (fdb.cz, Steven Tash), nebo alternativně správně 16/5 TONA (NLA) x 37/1 NABE (Ottův slovník naučný, heslo Naba), nebo 16/5 TOMI (KNAP 1, Tomislava) x 37/1 MISA (CJC 2/540 nebo 2/655), ale to jen v případě, že zároveň nebyla vepsána nádoba jako misa.

Stejný počet kroužků řešil správně slangové slovní spojení z oblasti veslování 47/1 CHYTAT RAKA (PSJČ, heslo rak), „chytit raka“ nebylo správně, protože výraz „ti“ bylo nutno vepsat jako hudební nástroj 18/4 TI (CJC 1/466), ukazovací zájmeno tedy muselo být 9/5 TA.

Polovina kroužků nalezla příklop na kuchyňské nádoby 34/4 TIKL (ČJA 1/282) a filmovou pohádkovou postavu 44/5 ERIS (fdb.cz, film Barbie – Příběh mořské panny 2, obsah filmu) x 5/1 MATERIS (Latinsko-český slovník, heslo matara). Na rozdíl od zlé mořské panny (SSČ, heslo panna) Eris není želva Aris z dokumentárního filmu Perla oceánů pohádkovou postavou.

9 kroužků nezaváhalo u boty a žáby: 10/4 BUF (MACH, heslo bufa) x 45/1 FLEK (Šmírbuch, heslo peněženka). A překvapivě jen stejný počet kroužků řešil správně staré dopravní prostředky 1/1 AUTA MAMINKY (SSJČ, heslo vozidlo + SČSAA, heslo maminka = stará), které dal do jedovaté houby autor jen kvůli pobavení řešitelů při náročném luštění spolu se symetricky umístěným vlašským ořechem, ten se řešil 50/1 MOULA Z PARMY.

Se všemi výše uvedenými úskalími se nečekaně vypořádal jako jediný významně posílený Jarabáček. Staročesky řečený (a tedy neuznatelný) darebák LATR odsoudil Pašeráky a Hradecké Votroky dělit se o stříbrnou medaili.

Děkujeme vám za účast a za slova chvály od některých kroužků. Předáváme štafetu dál a se začátkem nového roku vám přejeme vše dobré.

Za Kabrňáky Zdeněk Chromý

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztr. b.: Jarabáček. – 1: Hradečtí Votroci, Pašeráci. – 4: Permoníci. – 5: Ostraváci. – 6: Staré hnízdo. – 17: Gorali. – 20: Kokos. – 24: Valaši. – 26: Tatranec, Torysek. – 28: Bôbari. – 45: Šohaji. – 97: Hutníček. – 98: Ječmínek. – 99: Rychtáři. – 100: Macejko, Pašáci, Přemyslovci.

 

CELKOVÉ POŘADÍ MLSK V ROCE 2015

0 ztr. b.: Jarabáček. – 1: Hradečtí Votroci, Pašeráci. – 4: Permoníci. – 5: Ostraváci. – 6: Staré hnízdo. – 17: Gorali. – 21: Kokos. – 29: Bôbari, Valaši. – 31: Tatranec. – 34: Torysek. – 89: Šohaji. – 109: Macejko. – 125: Ječmínek. – 212: Rychtáři. – 214: Pašáci. – 265: Hutníček. - 309: Přemyslovci.