Nolčova křížovkářská maturita 2012

HOUBY

3. KOLO

Změny v použitých pramenech

V použitých pramenech si doplňte u PZ Velký slovník zkratek Evropské unie (Elman, 2000), u PD zaměňte Encyklopedický slovník geologických věd za Statistický lexikon obcí České republiky 2005 (Ottovo nakl., 2005) a u PO doplňte 5 000 psích jmen (K. Čechová, 2000) a Vyberte si meno pre svoje dieťa (Majtán, Považan, 1998). Naopak nebudete v tomto kole potřebovat Kočího slovník naučný a Zahradnický slovník naučný. Uvedené změny jsou platné pouze pro toto 3. kolo NKM!

 

Aby člověk ukonejšil své svědomí, občas přijme nějaký ten víceméně ... (1) na ochranu některých druhů organismů, jejichž ohrožení sám způsobil. Ohrožené živočišné a rostlinné druhy jsou již delší dobu chráněny zákonem. V roce 1992 k nim přibyly, vyhláškou č. 395, i některé houby. To znamená, že je zakázáno tyto houby ... (2), poškozovat, ... (3) nebo jinak ... (4). Ochrana se vztahuje i na jejich ... (5) a bezprostřední ... (6). Celostátně se chrání celkem 46 druhů s různým stupněm ohrožení. Většina z nich je, naštěstí, pro praktické houbaře neatraktivních a navíc místem jejich výskytu jsou většinou ... (7) a ... (8). Ke kriticky ohroženým druhům, které by se mohly ocitnout, jistě jen nedopatřením, ve vašem košíčku, patří především tyto druhy: ... (9) královský, kouzelná houba rostoucí pod listnáči v nižších teplých polohách, ... (9) ... (10), u nás známý jen z okolí Tábora a ze Žďánického lesa a ... (9) Fechtnerův, rostoucí ve světlých listnatých lesích, převážně v nížinách. Z lupenatých hub je kriticky ohrožena nádherná ... (11) (obrazec), která roste vzácně pod duby a kaštanovníky. Opěvovali ji už ... (12). Pokud se někdy s některou těchto hub setkáte tváří tvář, beze svědků, a zachováte se podle citované vyhlášky, bude to váš průkazný ... (13).

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ POLODOKRESLOVKA

Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryt je 1. díl 11. tajenky (9) a 2. díl 11. tajenky (7). V žádném políčku nejsou vepsána více než 2 písmena. Zde je obrazec.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Součást liturgického oděvu. - 2. Horní části zadní končetiny čtyřnohých zvířat ke kolenu; hlas orla křiklavého. - 3. Vymílací; východní letní čas (anglická zkratka); stulíš. - 4. Zneuctění; monogram autora Krále Davida; anglicky "otrok"; příslušník národnosti na východě Sibiře. - 5. Planetka; drobné ptactvo; děkan; vířivé; části nohou. - 6. Ryzí; z levé strany; nízký polní plevel; italský cestovatel; trampulice; nešikovnost. - 7. Člověk mající strach ze vstupu do Evropské unie; měsíc starožidovského kalendáře; německé sídlo; shodit; heslo; zkratka televizního přijímače. - 8. Den mayského dvacetidenního měsíce; tuk ze semen sumatránského stromu; zahalit; ukazovací zájmeno; nepřesná přihrávka; vám patřící. - 9. Sídlo v Indonésii; vložení slova mezi dvě části kompozita; temperament; systematická jednotka; písmeno řecké abecedy; sídlo v Nigérii. - 10. Vačnatec; být postižen škubáním v obličeji; hvězda; čínský druh citery; stan. - 11. ?5?; malý měsíc Jupitera. - 12. Africký pták; týkající se šplhavého ptáka; rostlina z příbuzenstva bodláků; nevolno; zakladatel řádu eucharistiánů. - 13. Bohatý člověk; ?6?; ústa; základní listina; novozélandský motocyklový jezdec na stěně smrti, po 2. sv. válce uváděn též jako největší hypnotizér na světě. - 14. Asfalt; vězení; osoba s vysokým IQ. - 15. Zaúpění; citoslovce označující oslí hlas; porodnost; americký portrétista. - 16. Určitá střední škola; ?9?; uzenice; posluchač Janáčkovy akademie; součást madagaskarského kaučuku. - 17. Suma; životní úděl; ?12/2?; slovensky "jiné"; stoupenkyně lidového hnutí přeneseného v husitské době do českých zemí z Francie. - 18. Japonské souostroví; obyvatel Marsu; hlavní město provincie Napo; estonské sídlo; jméno fenky; slovenská hudební skupina; ovce. - 19. Zadní část hlavy; samice; spínací polovodičový dvouvývodový prvek + ryba; druh mnišského šatu ve východních církvích;  mužské jméno; zvuky, jimiž lidé vábí veverky. - 20. Odrůda ovsa; kec; popovo moudí; jehličnatý strom; šípový jed. - 21. Dlouhé, husté chlupy; kanadský mys; matrona; domácká podoba jména Oliver; hornina. - 22. Zkratka Podniku zahraničního obchodu; polské sídlo; tropické dřevo; Pribinův velmož; zhýralost. - 23. Aisópos; zkratka pro náhlou adsorpci kosmického šumu; malé dítě, které začíná chodit; soudobý směr výtvarného umění; celní kód Kambodže + v staroegyptském náboženství "životní síla". - 24. Hrubá hmotnost (zkratka); skvělý; ošak; španělská hora; ohradit. - 25. Ve starověku řím. pojmenování Berberů; netkané látky; cucati; argument; ?3?. - 26. Smyslná žena; nosál; k; žváro; zmenšovat. - 27. Pracovati; srážka; ostrov v Baltském moři; nasycený uhlovodík; kunovitá šelma. - 28. Výzdoba složená z barevných skleněných kostiček; typ cestovního letadla; lusky různých druhů akácií; „perla Egypta“; Davidův vojevůdce. - 29. Povlečení; vyhynulá zvířata; útvar o osmi hranách; nahodilé shluknutí. - 30. Uzavření; základní jednotky v soustavě SI; náhrada úmyslně zamlčeného vlastního jména (osobního nebo místního). - 31. ?13?.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 24. Obětovati poctivost za hmotný prospěch. - 25. ?1?. - 26. Místní název pro kopje; styk s Mankou; japonský výrobce elektroniky. - 27. Stará italská jednotka délky; zadničky; 8. skica. - 28. Černošský kmen v Čadu; rouška; Boma; podomní obchodník (dříve). - 29. Malá ohrada na drůbež; chomáč nakadeřených vlasů; dotknutí; hyponitrit. - 30. Pobíti kovem; články; horská nemoc v Andách; druh červenohnědé hlinky. - 31. Zákrut cesty; lesníci; radostně; štíhlý brouk z příbuzenstva krasců. - 32. Nápor; pestře vzorovaná nábytková tkanina; finský spisovatel; trezor na důležité listiny; otec. - 33. Keltský bůh vyžadující lidské oběti; platidlo Velké Británie; užívati (lék); emfáze; bezohledný člověk. - 34. Citoslovce napodobící zachechtnutí; značka objektivu; sídlo v Etiopii; nedovolený návrat; národní buditel. - 35. Chetitský bůh Měsíce; název sušárny mléka; elektronka s osmi elektrodami; dolní končetina; spoluautor knihy o nilských krokodýlech; základní stavební jednotka v Karlových Varech. - 36. Sídlo v Keni; žár; pařba; pták; německy "údiv"; cukýrek; paryba. - 37. Jednání; slovensky "jehlan"; trsat; německý filozof; obyvatelé Nového Zélandu; krokodýl. - 38. Jak mnoho; uhnat až k zpocení; směrové adverbium; švýcarská jednotka objemu; snadné naklánění lodi při bočním větru; kořalka. - 39. Hornina; ?2?; ženské jméno; pa; titul anglických panovníků (anglická zkratka); písečný útvar vzniklý sedimentací do puklin v ledovci a přetrvávající po jeho roztátí; hod, při kterém koule mine kuželky (neporáží je). - 40. Uvek; jemnocit; jméno psa; 4. sezona indického kalendáře; právo jako božská vlastnost Šamašova. - 41. Koronála; měsíční kráter; trumf označený římskou číslicí při tarokové hře; rod rostlin z čeledi tykvovitých. - 42. Pštrosu příbuzný pták; kladná elektroda; nedělní chvilka poezie; celní kód Estonska. - 43. Tak jest; šalinkarta; jméno psa. - 44. Pystík; kanál; pohodlní hafani; regionální jižní vítr v okolí jezera Garda. - 45. Český sportovní gymnasta; nemocný; v 15. až 16. st. největší druh válečné i obchodní lodě; číslovka; anglicky "jídlo"; vnější vzhled. - 46. Potrava; horské údolí v Rétských Alpách; zařízení, na něž se navíjí papír na konci papírenského stroje; plané mluvení; sídlo v Austrálii. - 47. Ano; všelijak; ?7?. - 48. Manžel Argentiny; proutěná nádoba cetek; ženské jméno; zespoda; mající čtyři oči. - 49. Tropický strom s tvrdým černým pevným dřevem; šňůra spojující oba konce luku a vymršťující střelu; ?12/1?; ?10?. - 50. V diplomatice formule textu listiny, uvádějící důvody jejího vydání; značka jednotky elektrického odporu; podivín; nukleotidová sekvence neznámé funkce uvnitř genu; průčelí; spát; chemická značka tantalu. - 51. Magnetická jehla; písmeno řecké abecedy; ochranná bohyně města Saje; ?8?; Hendrixovo jméno. - 52. Tři tarokové trumfy v jedné ruce; prošívané krátké kabáty bez rukávů; římská číslice; ICAO kód letiště Tierp. - 53. ?4?; hebrejský buben. - 54. Postesknutí. - 55. Vyrábění tkaniny.

Pomůcka: ESKT (http://www.mapping.com/airportcodes.shtml), Hekkala, Undest (Panorama křížovek 4/2004).

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Došlo 40 řešení, z toho 19 bylo bez chyby. Chyták založený na dvojím použití výrazu KAM s množstvím svůdných variant nadělal docela velké problémy. Výraz 39/3 se musel řešit KAJ (SNČ),19/6 JAN a 41/2 RIN (5 000 psích jmen). Potom musel být šípový jed URARI (Pech) a strom TISK (Rystonová). Stejný počet chyb způsobil monogram autora Krále Davida Michal Václav Halbax (MČSE, obrázek na straně 709, 2. díl). Výraz 50/6 nemohl být proto SNÍT, ale HNÍT (PSJČ). Někteří řešitelé propadli na ekonomické škole, kde šlo použít pouze výraz EKONA (Hubáček). Jezdec na stěně smrti MORTON je k nalezení v Encyklopedii jazzu a moderní populární hudby. MO a ÁREST jsou ve Slovníku valašského nářečí. Výrazy z kartotéky PSJČ (FŠ a MATEZIT) také způsobily nějaké ztráty. Výraz 40/2 se musel řešit TĚTIVO (SSJČ), jinak by byl výraz TA použit dvakrát. A překvapením bylo, že několik řešitelů odmítlo SEX S NELOU, ale spokojili se s řešením SUN S NELOU. Zde jsem opravdu žádnou chybu nečekal. Tentokrát bylo pro změnu minimum nevyplněných políček a upsání. Po 3. kole pokračuje bez ztrátových bodů 16 řešitelů.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

Pořadí ve 3. kole: 0 ztr. b.: AEGER, ARTUR, ČOČKIN, Drápala, Gašparín, Hlavatý, HOUBAŘ, Jaroš, K. DVOŘÁK, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera, Struňák, Štefek, Turek, Vlášek, Vojník. – 1: Borkovský, Hájiček, Mach, Pavelka. – 2: Gonda. – 4: Járová, YETTI. – 5: Brož. – 6: Kopřiva. – 7: Grossmann. – 8: Melichárek. – 10: Vychovalý. – 11: Juráň, Měhýž, Ryška. – 12: Haralík. – 13: Švub. – 14: Čížek. – 18: Kolář. – 19: Vašinka. – 24: Marsová.

 

POŘADÍ PO 3. KOLE

Pořadí po 3. kole: 0 ztr. b.: ARTUR, ČOČKIN, Drápala, Gašparín, HOUBAŘ, Jaroš, K. DVOŘÁK, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera, Struňák, Štefek, Turek, Vojník. – 1: Hájiček, Hlavatý, Vlášek. – 2: Pavelka. – 3: Borkovský, Mach. – 4: AEGER, Gonda. – 5: YETTI. – 6: Járová. – 9: Brož. – 11: Melichárek. – 15: Grossmann, Vychovalý. – 17: Kopřiva. – 21: Haralík. – 30: Ryška. – 37: Švub. – 40: Měhýž. – 43: Čížek. – 47: Kolář, Vašinka. – 50: Marsová. – 140: Juráň.

Ti, kteří neposlali řešení 3. kola, nejsou v tabulce uvedeni.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

Vyplněný obrazec s řešením 3. kola je také ZDE.

Šikmo dolů zleva doprava: 1. Amikt. – 2. Kýty; tjik tjik. - 3. Erosní; EDST; sosí. - 4. Znecty; MVH; slave; Even. - 5. Raraju; ptač; dean; vířné; lýtka. - 6. Pravý; odleva; yva; Porro; skvaf; levost. - 7. Eurofob; ab; Orrel; sotit; moto; TVP. - 8. Eb; siak; obestřít; to; minela; vaši. - 9. Kapar; tmeze; krev; taxon; Ω; Karu. - 10. Vačík; dostat tik; star; se; celt. - 11. Stanoviště; Elara. - 12. Turako; datlí; karda; měkko; Eymard. - 13. Tuna; okolí; stoma; charta; Morton. - 14. Katran; árest; íkvák. - 15. Stony; ia; nativita; Stuart. - 16. Ekona; hřib; knak; jamák; matezit. - 17. Částka; los; Římané; iné; pikardka. - 18. Izu; Marťan; Tena; Lauka; Norra; Midi; daunka. - 19. Týlo; irčanka; diac + dianema; schima; Jan; fš. - 20. Dabne; fáma; brsník; tisk; urari. - 21. Rousy; Smoky; duenna; Oli; kalek. - 22. PZO; Exin; obeche; Siliz; neřest. - 23. Ezop; SCNA; batole; pop art; KH + ka. - 24. Btto; príma; dorema; Perea; ohnat. - 25. Mauri; plsti; sosati; důvod; ničit. - 26. Mainada; koati; velára; retka; menšit. - 27. Makati; střet; Sarema; oktan; tayra. - 28. Mosaik; fokker; bablah; Pilak; Uría. - 29. Povlak; moa a mamut; osmihran; sběh. - 30. Okluse; metr a kelvin; NN. - 31. Test charakteru.

Tajenky: 1. Bezzubý zákon. – 2. Sbírat. – 3. Ničit. – 4. Rušit ve vývoji. – 5. Stanoviště. – 6. Okolí. – 7. Rezervace. – 8. Mokřady. – 9. Hřib. – 10. Moravský. – 11. Muchomůrka císařka (v klobouku kolem spodní vodorovné rozdělovací čáry a mezi horními rozdělovacími čarami). – 12. Staří Římané. – 13. Test charakteru.