Nolčova křížovkářská maturita 2012

HOUBY

5 KOLO

Změny v použitých pramenech

U pramenů v elektronické podobě si doplňte filmovou databázi na http://www.fdb.cz namísto seznamu planetek na http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html.

Když si dopřejete muchomůrku tygrovanou nebo závojenku olovovou, do tří hodin vás veze sanitka do špitálu. U muchomůrky zelené to trvá jen o něco déle. Ale často to tak rychlé není. Hojná ... (1) podvinutá, rostoucí ve všech lesích, se dlouho považovala za dobrou jedlou houbu. Jenže bylo zjištěno, že obsahuje ... (2), který reaguje s obdobnými skupinami na povrchu červených krvinek, čímž dochází k jejich rozpadu a k těžkému ... (3), někdy i k smrti. Pokud požijete smrtelně jedovatý pavučinec plyšový, první příznaky otravy se projeví někdy až po 3 týdnech. Po tak dlouhé době si na houby už ani nevzpomenete a příčinu potíží budete hledat úplně jinde. V případě přežití otravy bude ... (4) mnohaměsíční. Poslední houbou našeho seriálu je halucinogenní ... (5), která se stává velmi vyhledávanou jistou skupinou obyvatel. Vnitřní obrys tvoří její příbuzný druh – ... (6). Protože ... (7) příbuzných ... (8) není konstantní, nelze stanovit přesné ... (9) a ... (10) se často dostane do situace, kterou nezvládne. O těchto případech jste jistě ve sdělovacích prostředcích už hodně slyšeli nebo četli. Co říci na závěr? Zůstaňte nadále věrní NKM, protože to je neškodná droga!

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

3 nesouměrné střídavé polomozaikovky (1 normální a 2 šikmé)

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda k šikmým křížovkám je zpřeházeně vložena do legendy normální křížovky. Legenda pro žádný řádek ani sloupec nezačíná výrazem šikmé křížovky. 8. tajenka (3) je systémově skryta v obrazci. K řešení připište způsob jejího skrytí. Tři výrazy jsou vepsány rébusově.

Obrazec naleznete ZDE

VODOROVNĚ: A. Stočit; francouzsky mluvící obyvatel jižní Belgie; zmetek + zvláštní druh vazby tkanin; francouzský malíř; druh jemných, ne silných cigaret; internet; město na Urale; německá číslovka. – B. Druh kávové soupravy; zutínati; citoslovce podivu; vrub (na ostří); ryba; ?1?; ?5/2?; vyhnanci. – C. Otep; kopačky; bezohledný člověk; vavřín; kam; člen poroty; soudnictví; glykosid; prvek s chemickou značkou No. – D. Postava z opery Matka; na ono místo; droga; rýna; vlastní jméno Voltaira; kozička; varhanní hlas; základní poznatky; živočišný jedlý tuk; nilosaharský jazyk. – E. Domácky Erik; domácké mužské jméno; psíček; odborné odchování; člen mnišské židovské organizace; zdlouhavě; nesporná pravda; mzda; finský zápasník. – F. Název séra proti úplavici; staroasyrský hudební nástroj; ode dne vydání; soudní případ; ostrov; cigarety; exploze; husitský bojovník; závětří; doporučení. – G. Lehce stavěné přístřeší; kec; citoslovce; vést válku; jemná vlněná tkanina; popruh; semena hospodářských plodin; zápolení. – H. Americký herec (role armádního kapitána ve filmu Meteor); chemické vlákno; jihoamerická vegetační formace; dovolená; ?10?; citoslovce nejednoznačného obsahu; psohlav; vádí v Iráku; brazilská bavlna. – I. Spojitost; ryba; goliáš; neschopný člověk; sněžný muž; ležet a spát; odrůda hrachu; zvuk vydávaný vlaštovkou; rosou si navlhčiti; fungování. – J. Chovná rasa závojnatky; klendra; mytím odstranit; T; někdejší evropská stříbrná mince; příslušník bývalé francouzské koloniální pěchoty; v esperantu "chlév"; mé; písečný přesyp. – K. Vřídek na ústní sliznici; kolektivní hospodářství sovětského typu při slovenské řece (slovensky); ambra pravá; značka sýra; alžírské víno; značka objektivu; výstava; slovenský prozaik. – L. Hubená dívka; japonský herec; plavidlo; forma alergie; ?9?; víla z Palmotićova díla. – M. Planetka; jméno autora cyklu Bratislava; odpadová tekutina při výrobě lihu; svatojanské ohně; přehrávač digitálních videodisků; česká samohláska. – N. Bývalý honduraský prezident; brazilská řeka; zvláštní tvary zájmen v melanéských jazycích; potulný kavkazský pěvec; rojení; titul místních vládců ve starém Sumeru; ohrada z kůlů. – O. Zavinění; tumáte; měknouti; Raffaelův žák; jen; muškátový květ. – P. Brazilská rozhlasová i televizní společnost; otřes; roh; Pat; větry; slovensky "spící"; puntík; malajské platidlo. – Q. Odpad z hedvábí; stavitel pražské loretánské kaple; stávat se dutým; elektrokardiograf (zkratka); norská řeka; pobaltská republika; švýcarská řeka. – R. Brazilská savana; druh ocelové výztuže; ženské jméno; inertní plyn; galéra s dvěma řadami vesel. – S. Stepní pták; stovky hromad; droga; strýc ze strany matky; římská číslice 500; bez; ano; práskač; stádo (lidí). – T. Impulsový moment stanovený vzhledem k těžišti; transformátor; ohmatávání; pravděpodobně; stará francouzská mince; egyptský ochranný bůh; stonkový. – U. Syn člověka, který požil nápoj nesmrtelnosti; odstraňování větví lesních dřevin; halogenovaný uhlovodík. – V. Francouzský lékař; jednotka pro množství enzymu; první elektronický počítač; počítačová hra; svátek k 30. výročí vlády egyptského krále. – W. Zabarvení kukadel (slovensky); modelářská souprava Irky; otec (slovensky). – X. Infekční choroba; domácké ženské jméno; webová stránka k elektronickému nakupování.

SVISLE: 1. Setkání; mandelinka topolová; ?4?; jedno z jmen bývalého brazilského fotbalisty (mistr světa jako hráč i trenér); výběr hráčů do profesionálního týmu; AIDS; inaktivní limonen + pohovky. – 2. Zvracet; čamek; mladší doba kamenná; transformátor; stopa; sídlo v USA; pracovitost; lékárnický praktikant; anglicky "parapet"; Pražská informační služba (zkratka); myšovití. – 3. Alias; nápoje (zpravidla alkoholické); recept; bubínek; označení nejvyššího stupně jemnosti vlny; mezinárodní kód Andorry; operační sál; anglická zkratka pro prvotní znak spuštění; rozbuška; pouze; blábolivá řeč; slovenská řeka; krakovský rychtář. – 4. Místní síť; kráva určité barvy; glykosid; bodlín; kořalka; stolice na dělání šindelů; francouzský likér; progrese; flákanice. – 5. Kdepak; úřad (v carském Rusku); obyvatelka části Španělska; ?7?; netopýrník; opilec; dal (francouzská zkratka); Jakobův vnuk. – 6. Tropický strom; dva ptáci; steatom; rozpouštědlo. – 7. Chlap; ?5/1? (též ?6/1?); kvaský jazyk; dřevnatá rostlina; dostatečná. – 8. Či; neschopní lidé při přepážce; koronála; šifra J. Kühlera;  bylina. – 9. ?2?; spojka; citoslovce + monogram Dorsetova spoluhráče + tramvaj; tamburína. – 10. Podle zvyku; udržet naživu notorika; vietnamské etnikum; ostrokvět; předpona vyjadřující zápor + žába. – 11. Plastická hmota; španělská jednotka hmotnosti; nosovka; ?6/2?; fronta na Slavii; pesticid. – 12. Preslův název pro elektřinu; ano; rdesno; pracovník v kamenolomu; udělat pořádek; droga; vršek, na kterém vladyka Petr II. vystavěl kulu; kámen mezi pozemky uctívaný jako fetiš; žena nemravného chování. – 13. Slovensky "jařma"; otec Aiginy; zástup; souhlasí; závodní dráha pro motorová vozidla; velkoměstský obchodní závod; cukrovka; chleba. – 14. Éter příjemné vůně; jméno psa; nadšenec; ozdoba na krk; spoluzakladatel dadaismu; provaz; Moše; klábositi; belgický střelec; okleštěné kmeny; flám. – 15. Schouliti; inteligentní lidé; v notách pokyn k obrácení listu; slovensky "lícní"; ženské jméno; vojenský bubeník; bořitel; řecká nymfa; náčiní k prosévání. – 16. Jindřichohradecký měsíčník pro dospívající mládež; Trója; ?3?; tkanina z rafiových vláken.

Pomůcka pro šikmý směr:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: G. Jemná vlněná tkanina; zápolení.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: G. Kec; popruh.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Řešení 5. kola Nolčovy křížovkářské maturity 2012 zaslalo 31 luštitelů, 16 bylo bez chyby. Soutěžícím jsem nastražil několik pastí, z nichž nejtěžší mělo být nalezení glykosidu OHASIN (Zahradnický slovník naučný, heslo lima boby). Ukázalo se však, že s největší pravděpodobností je tento výraz chybný a správně má být PHASIN. Proto jsem chyby v této pasáži nehodnotil. Město MJASK lze nalézt pouze v cizojazyčných knihách, a protože jsem neuvedl pramen, nehodnotil jsem ani tuto část. Nerealizovaný projekt časopisu KIMON (Lexikon české literatury, heslo Uhle) tak nikomu neuškodil. Přesto se nějaké chyby našly. Archaický slovenský tvar FARBA OČÚ (nešlo použít tvar OČÍ pro dvojí použití výrazu BLÍT nebo NANKA), šifra J. Kühlera T (LČL, heslo Josef Träger) x OMAT (Slovník valašského nářečí), monogram Dorsetova spoluhráče EQ (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, heslo Mungo Jerry) x Q (SSJČ) či plavidlo NAVE (Pech, nelze NAVA pro dvojí použití výrazu A) byly zdrojem ztrátových bodů. Několik řešitelů nenašlo skrytou tajenku, i když v úvodním textu byla viditelná nápověda.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztr. b.: ČOČKIN; Drápala; Gašparín; HOUBAŘ; Jaroš; K. DVOŘÁK; Mikuš; Nack; Páč; Pavelka; Podzemský; Sebera; Struňák; Štefek; Turek; Vojník. – 1: ARTUR; Borkovský. – 2: Hájiček; Hlavatý. – 4: Mach. – 5: Gonda; YETTI. – 8: Vlášek. – 10: Járová; Kopřiva. – 13: Švub. – 14: Haralík; Měhýž. – 20: Vašinka. – 42: Čížek.

 

CELKOVÉ POŘADÍ NKM 2012

Soutěží prošlo bez ztrátových bodů 14 řešitelů. V souladu s kvalifikačním řádem SČHAK jim bude započítáno 10 kvalifikačních bodů a jedno první místo. Ostatní řešitelé s méně než 100 ztrátovými body získají jeden kvalifikační bod. Blahopřeji všem vítězům, kteří zdolali vešekeré nástrahy bez jediného zaváhání. Nemenší obdiv patří všem, kteří vydrželi až do finiše.

Pořadí: bez ztrátových bodů: Petr Valíček (ČOČKIN); Jaromír Drápala; Pavol Gašparín; Vladimír Jemelík (HOUBAŘ); Jaroslav Jaroš; Vítězslav Koudelka (K. DVOŘÁK); Marian Mikuš; Petr Nack; Vladimír Páč; Pavel Podzemský; Břetislav Sebera; Juraj Struňák; Miroslav Turek; Dušan Vojník. – 1: ARTUR; Štefek. – 2: Pavelka. – 3: Hájiček; Hlavatý. – 5: Borkovský. – 9: Gonda; Mach; Vlášek. – 11: YETTI. – 28: Járová. – 41: Kopřiva. – 51: Haralík. – 65: Švub. – 71: Měhýž. – 102: Vašinka. – 117: Čížek.

V tabulce jsou uvedeni jen ti řešitelé, kteří obeslali všechna kola.

J. Sýkora

ŘEŠENÍ 5. KOLA

VODOROVNĚ: A. Sbalit; Manet; Mjask. B. Elka; drakoun; exulanti. – C. Šít; kvinde; kamže; juror; norium. – D. Nanka; jetel; beza; subbas; máslo. – E. Riky; Dela; odchov; axióma; Olin. – F. Eta; nebel; oravy; cepník; tip,. – G. Kolna; ohá; válčit; osivo. – H. Olek; elana; llano; Iago; Akáš. – I. Nit; treska; obr; yeti; Servo; čik. – J. Vakin; kosa; smýt; tau; stalo. – K. Afta; anbar; Oran; Hitar; Letz. – L. Lodyha; Hano; atopie. – M. Ebella; lutr; DVDman. – N. Soto; triál; ášik; vzroj; kolí. – O. Culpa; nate; Vaga; edom; maciz. – P. EBR; seisma; ekl; Klea; duch; spiace; bod. – Q. Neri; kotlat; EKG; Atna; Eesti; Thur. – R. Campo; isteg; Rea; neon; diéra. – S. Emu; sta kop; heras; uj; Q; – ; no; udavač; dav. – T. Dral; variac; omat; as; sou; Bes; osní. – U. Ribhu; oklest; dibrommetan. – V. Adelon; katal; ENIAC; tetris; sed. – W. Farba očú; kit Reny; tato. – X. Tetan; Ladka (Natka); e-shop.

Šikmo dolů zleva doprava: M. E. - L. Dávkování. - K. Kolchoz u Dunajca. - J. Toral; duna. - I. Dadat; orositi si. - H. Ceara; experimentátor. - G. Tibet; boje. - F. Kausa; boom. - E. Essej; lón. - D. Onamo; fur. – C. Nelid; laur. - B. Táák; modrající; zub. - A. Valon; kepl + kepr; net; ein. - 1. Lenka; aida; Labo; kaučin + kauče. - 2. PIS; engram; tiro; píle. - 3. Ops; blekot; rada; kapsle. - 4. Alkohol; Echinops. - 5. A.; čin.

Tajenky: 1. Čechratka. – 2. Nejedovatý antigen. – 3. Poškození zdraví. – 4. Rekonvalescence. – 5. Lysohlávka modrající. – 6. Lysohlávka kopinatá. – 7. Obsah látek. – 8. LSD (poslední písmena vepsaných výrazů s legendou „droga“). – 9. Dávkování. – 10. Experimentátor.