Nolčova křížovkářská maturita 2013

POUŽITÉ PRAMENY NKM 2013

1. Základní prameny: PČP, SSČ, SSJČ, MČSE, ČSBS, ČBS XX. století, DID 8, UNI 10, ČSVAS, SČSAA, NEOLOG 1, NEOLOG 2, ASCS, SCS-R, SCS-K, SCS-ED, CJC 1-3, KNAP 1+2, ZKR-ED, ZKR-EU.

2. Doporučené prameny: PSJČ, Kartotéka novočeského lexikálního archivu (NLA) http://bara.ujc.cas.cz/psjc/, ČJA, SNČ, HUB, PSN, Machek: Etymologický slovník jazyka českého (NLN, 2010), Encyklopedie tělesné kultury, Procházka: Olympijské hry (Olympia, 1984), Malé encyklopedie (atletiky, fotbalu, ledního hokeje, lyžování, šachu), Jordan: Encyklopedie bohů, Lexikon české literatury 1-4 (Academia, 1985-2008), Encyklopedický slovník geologických věd, Svět zvířat (Albatros), Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Chvojka: Malý slovník jednotek měření, Národy celého světa (Mladá fronta, 1985), Peníze celého světa (Mladá fronta, 1987), Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin (Academia, 2007), Slovník slovenského jazyka, Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí (Mladá fronta, 1982), Nový atlas světa (Europamedia Group, 1998).

3. Prameny ostatní: Ouředník: Šmírbuch jazyka českého (Ivo Železný, Praha 1992), Kazmíř: Slovník valašského nářečí (Malina, 2001), Šach-Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy; B. Kočího Malý slovník naučný (1925-1929), Malý Ottův slovník naučný (1905-1906), Velký slovník cizích slov (Pech, KaH 1948), Koudelka-Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání), Malá encyklopedie křížovkáře (Panorama křížovky), Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov (SAMO Bratislava-Prešov, 2006).

4. Překladové slovníky: Slovensko-český slovník (SPN, 1983), Velký anglicko-český slovník (Academia, 1991-3); Velký německo-český slovník (LINGEA, 2006), Kapesní esperantsko-český slovník (SPN, Praha 1969).

5. Internetový pramen (pro běžné cizojazyčné výrazy anglické, německé, slovenské, francouzské, maďarské, italské, ruské, španělské, polské, portugalské a latinské): http://www.onlineprekladatel.cz/.

6. A. Krejča: Techniky grafického umění (Artia, 1981).

Na použití jiných pramenů bude upozorněno, případně budou výrazy z méně častých pramenů uvedeny v pomůcce.