Nolčova křížovkářská maturita 2013

HISTORIE GRAFICKÉ TECHNIKY

1. KOLO

Nejrozšířenější a ... (1) pro tisk z výšky je ... (2). Tiskovou formou je tu ... (3) získaná podélným poříznutím kmene stromu. Ke zpracování tohoto polotovaru slouží ... (4) tak, že jsou vyhloubena místa, jež nemají tisknout. ... (5) tedy zůstává vyvýšena nad ostatní hmotu dřeva a po nanesení barvy ji lze otisknout. ... (2) měl i svého předchůdce, byla to metoda potiskování látek ornamentálními vzory, často i vícebarevnými, jak je prováděli staří Indové a ... (6). V antickém Římě zase dřevěnými razítky zvanými ... (7) označovali majetek. Největší úlohu v dějinách této techniky však sehrál Dálný východ, mimo jiné i díky vynálezu výroby papíru z odpadu hedvábí. Archaický východní ... (2) tak předbíhá výskyt této techniky v Evropě o sedm století. Již tehdy nešlo pouze o reprodukování samotné kresby, nýbrž spolu s ní i nejrůznějších průvodních textů, vyřezaných do téže tiskové formy - tzv. ... (8). Sestavováním jednotlivých dílů jako ... (9) vznikaly knihy, kterým se říká ... (10). Takovou dosud nejstarší známou knihou je ... (11), datovaná rokem 868 n. l. a obsahující šest stran s půlstránkovými dřevořezovými obrázky. Japonský ... (2) se často značně liší od čínského. Čínský se snaží co nejpřesněji reprodukovat účin štětcových úderů, japonský navazuje spíše na kolorovanou kresbu. Hlavními představiteli tohoto tradičního způsobu v Japonsku jsou Nišikawa Sukenobu, Suzuki Harunobu, Kitagawa ... (12) – zakladatel mnohobarevného tisku.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK: 3 střídavé polomozaikové dokreslovky (jedna z nich je souměrná)

 

Použitá políčka:      

 

 

 

 

 

 

Skryté tajenky: 2 (8), 3 (7 5), 7 (8 11) a 12 (7).

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Teplý aromatický nápoj. – 2. Slovensky domácky Igor; 2. díl 4. tajenky. – 3. Český dramatik; výtvory. – 4. Odpuštění trestu; pruhy; určitý druh dubů. – 5. Žlutohnědý odstín barvy; společenský večírek; vězení. – 6. Přístodůlek; ruské město poblíž největší tankové bitvy 2. světové války; marocká dutá míra; touše. – 7. Slovensky „porost“; žnouti; vydávat při spaní chrčivý zvuk. – 8. Učební hodina; podpěrný bodec u violoncella. – 9. Představitel pana Hulota; menší lovečtí psi; bílá bavlněná tkanina. – 10. Přinášející záchranu; vlastní vodním ptákům. – 11. Firemní označení; dlužník; v akrobacii přemet stranou. – 12. Ženské jméno; africká antilopa (slovensky). – 13. Vynikající jedinec; druh lamy; domácké ženské jméno. – 14. Lidový pokrm; 5. tajenka. – 15. Lidový název rostliny; léčivá bylina; plošiny na lodi. – 16. Hezká dívka nebo žena; zasmušilé. – 17. Manželka spartského krále Tyndarea; přítok Labe; japonský výraz označující božstvo. – 18. Vázací prostředky; český filmový režisér; předložka; malý lichokopytník. – 19. Islandský dějepisec; přednostní právo volby; truhly; blankyt; mořská vydra. – 20. 2. díl 1. tajenky; ranní vláha; lehké turecké čluny; africký kmen. – 21. Úřední spisy; prostor pro vodní kolo u mlýna; chytrá hlava. – 22. Český katolický kněz; výprask; rostlina. – 23. Autor baletu Měděný jezdec; arterie; pracovati s pluhem na poli; německý název dánského ostrova. – 24. Pamětní mince; místo zastávky kočovného divadla; čelist lyžařského vázání. – 25. Lesníci; 10. tajenka; tmavě červený nerost. – 26. Německý dirigent; posila; pozbývání svěžesti. – 27. Počáteční; ženské jméno; vytvářet speciální technikou háčkování; bylina starých Slovanů. – 28. Dar darovaný bohu; slovenská řeka; palice na pěchování. – 29. Zkratka Institutu pro rozvoj zámořských přírodních zdrojů; srolovaný; blízcí lidé. – 30. Trojitá koruna perských králů; značka hudebních nástrojů; vydávat zvuky při jídle. – 31. Brzdový trámec u kol vozu; spodní část patky sloupce; z určité strany politického spektra; přilba. – 32. Nitranský kníže – otec knížete Kocela; strojní součást; česaná příze z hrubé, málo lesklé vlny. – 33. Zespodu; oddíl válečných lodí; zlovolná nakšatra. – 34. Nevěsta zahrad; osev; jméno pergamských vladařů. – 35. Uherský husarský kabátec; český prozaik; vyvolávající posun; pod pravým úhlem. – 36. Teplé alkoholické nápoje; slovensky „kámen“; americký kytarista. – 37. Kmotra; nákrčník; rod dvoukřídlého hmyzu. – 38. Výrobek přádelny; černí ptáci; velkoměstská hlavní třída. – 39. Ochranné žezlo; klenebné pole; židle s vyřezávaným opěradlem. – 40. Velmi velký člověk; nájezdové plochy lyžařských můstků; brzy; druh rejnoka. – 41. Soustavy nití procházející napříč osnovami; daně vybírané od porobených národů; čínské vonné dřevo. – 42. Zápach po spálenině; motyka k obhrnování brambor; menší potrestání. – 43. Kapka; domácky Ariadna; jedlá lupenatá houba; dcera sipylského krále Tantala. – 44. Asijský stát; ubytovací zařízení; strniště. – 45. Vyježděná cesta; bohatýrsky; planetka. – 46. Dřevěná nádoba na měření zrní; couly; podoba lidského těla se zřetelem na rozměry. – 47. Šelma živící se mršinami; ode dne vystavení; vrchol Brd; interpretka Costellových písní. – 48. Zmrtvění; slůvko zaklení; stupeň svrchního miocénu. – 49. Klavíry; sídlo v Burkině Faso; stelivo. – 50. Zkratka Sdružení národů jihovýchodní Asie; francouzský dramatik. – 51. Dívka umístivší se v soutěži krásy na druhém místě.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 10. Mající sklon očekávat uskutečnění té nejhorší možnosti. – 11. 9. tajenka; jemná omítka; naše televizní stanice. – 12. Slůvko zaklení; ženská část indického obytného domu; neúplnost; úder; dřevěná nádoba na mísení těsta. – 13. Deska na boku menší plachetnice zvyšující její stabilitu; dřevěná tyč na mísení těsta; široké lahve se zúženým hrdlem; kobka. – 14. Africký kmen; 8. tajenka; udatné; likérníky. – 15. Dívka; německá řeka; klecní ptáci; vlásečnice; polibek. – 16. Organická sloučenina; kobylí mléko; pecen; části bot. – 17. Člověk; hliněný džbán (slovensky); soubor deseti čínských gongů. – 18. Tropická dřevina, z níž se získává vzpružující látka; tropická palma; pobřežní hráze. – 19. Nástraha; krátkonohé plemeno koně; zástěra. – 20. Český spisovatel; švestka; ženské jméno. – 21. Strop; domácky Areta; kolena. – 22. Akvarijní rybka; hodnota; 1. díl 4. tajenky. – 23. Kutna; kulkas; surovina pro výrobu rohoží; dlouhé vlasy u muže; ženské jméno. – 24. Melodická složka skladby; hlava; samozřejmě; 1. díl 1. tajenky. – 25. Dánská jednotka objemu; 3. díl 1. tajenky; část nýtu. – 26. Ozdoba konce šňůry; bochníky zlata; český herec. – 27. Neapolský malíř; ruský pokrm; liturgická modlitba; becherovka s tonikem. – 28. Omotaný pruh látky; polské město; pirueta ve stoji. – 29. Roucho; vydávati zvuk jako slepice v době hnízdění; ženské jméno. – 30. Šišvorec; užitek; domácky Basil. – 31. Domácké ženské jméno; družina; bezohledné; nenasycený uhlovodík. – 32. Etáže; jméno Mohamedovy matky; ženské jméno. – 33. Domácky Ulrika; bez cíle chodit; hájit. – 34. Krášliti; řeč; práchnivění. – 35. Plochý kámen; pazourek; dvě koruny (za Rakouska-Uherska); mrzout. – 36. Oltářní stůl; sídlo v Namibii; mravně upadati. – 37. Domácky Svatava; tkáně; sténat. – 38. Více než podruhé; krajina starého Řecka; společenská hra. – 39. Svah; rohatina; slovinská řeka; historické hlavní město kraje Artois. – 40. Varianta; ztroskotané lodi; skupina lidí. – 41. Zobákem obíraná; obr. – 42. 2. díl 11. tajenky; zaúpění; vrch u Bělehradu; norské sídlo. – 43. Holinky; přirozená soda; nicotnost; druh opice. – 44. Český vodohospodář; zařízení na rožnění; muzeum lidových staveb v přírodě. – 45. Socha Panny Marie s Kristem na klíně; 6. tajenka; značka fotografického přístroje. – 46. Italský literární kritik; místo úmrtí našeho nejúspěšnějšího stíhacího pilota za 2. světové války; ženské jméno. – 47. Povel vozky; legrace; sokolské slavnosti; příslušník římské rodiny podléhající otcovské moci. – 48. Ženské jméno; americká letecká společnost; roky trvání trestu. – 49. Německý přístav na Labi; 3. díl 4. tajenky; slovenské město. – 50. Ozdravení; polibek; umělé strouhy. – 51. Český herec; pojítko; nístěje; slovensky „barva“. – 52. Druh účesu; pneumatiky; krátké úzké prkno. – 53. Planetka; poskok; ženské jméno. – 54. Jiráskovo dílo; básník. – 55. 1. díl 11. tajenky.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Na startu letošního ročníku NKM stanulo celkem 42 borců. Vítáme mezi námi nováčky J. Juroszka, M. Kudláčka, J. Růčku a L. Vítkovou, kteří se NKM účastní poprvé. Věřím, že v soutěži vytrvají. Došlo celkem 14 zcela bezchybných řešení. O větší bodový příděl se postaral zejména nastražený chyták autora P. Blažka s falešnou skrytou tajenkou DESKA v políčkách 21x28 až 25x32. Řešení vázlo na neexistující rostlině 22/3 PLANEKA nebo PLANEJA. Správná tajenka byla ukryta v třípísmenných shlucích v políčkách 12x14, 13x16, 15x17, 16x19 a 18x20. Oblast mezi výrazy 11/1 LOGO až 21/2 ARIKA bylo nutno řešit jinak. Za nevyznačení skryté tajenky na správném místě jsme ztrátové body nepřidělovali, neboť byla v zaslaných řešeních vypsána správně. Dále se chybovalo ve výrazech 36/3 MAIDEN (Encyklopedie jazzu 2/281), DEEOVÁ (tamtéž 1/229), 46/1 MESTICA (Malý Ottův slovník naučný 2/169), 27/4 CHREN a 23/1 GDULE (oba výrazy Rystonová), 26/1 STEIN (Universum), a 29/1 ODNRI (Velký slovník zkratek Evropské unie). Musíme se všem omluvit za přehlédnutí evidentní chyby v legendě k výrazu 21/3 PRSKY, kde bylo chybně uvedeno „palce“ místo „nístěje“. A to jsme kontrolovali dvakrát! Zde však nikdo nechyboval. Pokud by se objevil podobný problém s chybou v legendě v budoucnu, o které lze e-mailem informovat vedoucího soutěže, bude neprodleně na těchto stránkách a na soukromé stránce http://www.drapala.eu/ upozorněno na tuto skutečnost. Zde můžete sledovat i průběžné výsledky pořadí v předstihu.
Věříme, že Vás příděl ztrátových bodů neodradí od dalšího soutěžení. Obrazce jednotlivých kol a všechny tajenky jsou převzaty z knihy Techniky grafického umění, takže máte předem půl křížovky hotové. A dnes v době internetu to mají autoři opravdu těžké.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr. bodů: Eremiáš, Formánek, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Mach, Mikuš, Páč, Pavelka, Řezbář, Struňák, Sýkora, Vojník, Vychovalý – 2: Hlavatý – 12: Tomsa, Valíček – 13: Dalimil, Dymáček, Kopřiva, Nack, Podzemský, Sebera, Turek – 14: Gonda, Járová, Juráň, Švub, Vašinka – 15: Měhýž, Růčka, Vojtěch – 16: Malinka – 18: Haralík, Urbánek – 19: Novák – 20: Marsová, Vítková – 22: Dedková, Juroszek – 28: Marhoul – 39: Kudláček.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

ZLEVA VPRAVO: 1. Káva. - 2. Icko; nože. - 3. Stuna; díla. - 4. Milost; štráfy; cery. - 5. Siena; soaré; basa. - 6. Perna; Kursk; abra; puky. - 7. Porast; sekati; chrápat. - 8. Lekce; piolo. - 9. Tati; kokři; pik. - 10. Spasná; kachní. - 11. Logo; debent; kabolo. - 12. Adina; elanda. - 13. Lumen; alpaka; Julina. - 14. Kuba; kresba. - 15. Osoka; arnyka; paluby. - 16. Kočka; ponuré. - 17. Léda; Trotina; kami. - 18. Lanka; Klos; nade; oslík. - 19. Ari; opce; rakve; modř; kalan. - 20. Stará; rosa; kaiky; Vatoka. - 21. Akta; lednice; bedna. - 22. Duka; buchec; planika. - 23. Glier; tepny; orati; Alsen. - 24. Medaile; štace; bakna. - 25. Fořti; blokové; alait. - 26. Stein; opora; ovadání. - 27. První; Květa; drhat; chren. - 28. Obětina; Bodva; tlouk. - 29. ODNRI; svinutý; brati. - 30. Tiára; Amati; mlaskat. - 31. Klatka; plint; zleva; helma. - 32. Pribina; klika; haras. - 33. Zdola; flotila; Ardra. - 34. Bříza; osetí; Attalos. - 35. Menta; Pleva; suvná; kolmo. - 36. Svařáky; skala; Maiden. - 37. Potka; kravata; Musca. - 38. Příze; vrány; avenida. - 39. Verbena; travé; legát. - 40. Ozora; stoly; skoro; manta. - 41. Útky; tributy; agara. - 42. Smáha; graca; trestky. - 43. Gutta; Arida; sluka; Nioba. - 44. Vietnam; hotel; strna. - 45. Pista; junácky; Faina. - 46. Mesla; palce; postata. - 47. Hyena; adato; Praha; Deeová. - 48. Strnutí; kruci; pont. - 49. Piana; Poura; sláma. - 50. ASEAN; Obaldia. - 51. Vicemisska.

Tajenky: 1. Velmi stará technika. 2. Dřevořez (33/34 - 40/41). 3. Dřevěná deska (24/25 - 30/31, 12/14, 13/16, 15/17, 16/19, 18/20). 4. Ostré nože a dlátka. 5. Kresba. 6. Arabové. 7. Tesserae signatoriae (43/44 - 50/51, 37/44 - 47/54). 8. Deskotisk. 9. Leporelo. 10. Blokové. 11. Diamantová sútra. 12. Utamaro (28/35 - 34/41).