Nolčova křížovkářská maturita 2014

PRAMENY NKM 2014

1. Základní prameny (PZ):
1. PČP – Pravidla českého pravopisu
2. SSČ – Slovník spisovné češtiny  pro školu a veřejnost,  Academia 2007
3. SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého (1-4), Academia 1960-1971
4. ASCS – Nový akademický slovník cizích slov, Academia 1995
5. MČSE – Malá československá encyklopedie 1-6, ČSAV 1984-87
6. DID 8 – Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (1-8), Diderot 1999
7. UNI 10 – Universum – všeobecná encyklopedie (1-10), Odeon 2000-2001
8. ČSVAS – Haller a kol.: Český slovník věcný a synonymický (1-3), SPN 1969-77
9. NEOLOG 1 – Martincová: Nová slova v češtině - slovník neologizmů, Academia, 1998
10. NEOLOG 2 –  Martincová: Nová slova v češtině - slovník neologizmů 2, Academia, 2004
11. SCS-R –  Rejman: Slovník cizích slov, SPN 1966
12. SCS-ED – Slovník cizích slov, ED v Levné knihy 2006
13. CJC – Reisenauer: Co je co? (1-3), 2. vydání, Pressfoto 1982-84
14. KNAP 1 – Knappová: Jak se bude jmenovat?, Academia 1978 
15. KNAP 2 – Knappová: Jak se bude jmenovat?, Academia 2006
16. ZKR-ED –  Slovník zkratek, Encyklopedický dům 1994
17. VAS – Velký atlas světa, GKP 1996

2. Doporučené prameny (PD):
1. PSJČ – Příruční slovník jazyka českého (1-9), Státní nakladatelství 1935-57
2. ČJA – Český jazykový atlas (1-5 a dodatky), Academia 1992-2011
3. SNČ – Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf, 2009
4. HUB – Hubáček: Malý slovník českých slangů, Profil 1988 
5. MACH – Machek: Etymologický slovník jazyka českého, 1971
6. ČBS – Český biografický slovník XX. století, Paseka 1999
7. Encyklopedie tělesné kultury (1-2), Olympia 1988
8. Malá encyklopedie šachu, Olympia 1989
9. Jordan: Encyklopedie bohů, Volvox Globator 1997
10. Encyklopedický slovník geologických věd, (1-2), Academia 1983
11. Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů, Academia 1992
12. Svět zvířat (1-12), Albatros 1997-2001
13. České názvy živočichů, Národní muzeum Praha 1997 –- ?
14. Vokurka, Hugo a kol.: Velký lékařský slovník, MAXDORF 2002
15. Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4), Supraphon 1983-1990
16. MSJM - Chvojka: Malý slovník jednotek měření, MF 1982
17. RYS 2 - Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných ..., Academia 2007
18. Hubinger: Národy celého světa, Mladá fronta 1985
19. Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy, Beta Dobrovský 1999
20. ZKR-EU – Elman: Velký slovník zkratek Evropské unie, East West Publ. Company 2000
21. SSJ –  Slovník slovenského jazyka (1-6), Vydavateľstvo SAV 1959-68
22. Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov, SAMO  2003 

3. Prameny ostatní (PO):
1. Kazmíř: Slovník valašského nářečí (Malina, 2001)
2. B. Kočího Malý slovník naučný (1925-1929)
3. Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl 1948)
4. Skalička, Větvička, Zelený… Botanický slovník rodových jmen cév. rostlin, Aventinum 2012
5. Ottova encyklopedie A-Ž, Ottovo nakladatelství 2010
6. Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje, Libri 1997
7. Boháčková, Winkelhöferová: Vějíř a meč, kapitoly z dějin japonské kultury, Panorama 1987
8. Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003)
9. Procházka a kolektiv: Příruční slovník naučný 1-4, ČSAV 1962-1967
10. Valíček: Užitkové rostliny tropů a subtropů, Academia 2002

4. Překladové slovníky:
1. Hais, Hodek: Velký anglicko-český slovník, Academia, 1991-3
2. Kraft, Malovec: Esperantsko-český slovník, Kava-Pech 1995
3. Neuman, Hořejší: Velký francouzsko-český slovník, Academia 1992
4. Dubský a kolektiv: Velký španělsko-český slovník, Academia 1999

5. Internetové prameny
1. http://www.mapping.com/airportcodes.shtml - kódy letišť
2. http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html - seznam planetek
3. http://www.kabrnaci.ic.cz/page_c/spisovatele.php - slovník spisovatelů

Další informace k pramenům naleznete v dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích. Na použití jiných pramenů bude upozorněno, případně budou výrazy z méně častých pramenů uvedeny v pomůcce.