Nolčova křížovkářská maturita 2014

JAPONSKÉ ZBRANĚ – ÚVOD

1. KOLO

Vzhledem k izolovanosti japonských ostrovů od ostatního světa docházelo zde po staletí ke zcela svébytnému vývoji zbraní a zbroje. Jen občas na tento vývoj působily čínské a ... (1. tajenka). Žádné ... (2. tajenka) se nemohly uplatnit a vznikala tak zcela originální zbroj a především proslulé japonské chladné zbraně, jejichž typickým představitelem je ... (3. tajenka). Tuto izolaci prolomili teprve ... (4. tajenka) v 16. století a později ... (5. tajenka). Jejich vliv na japonské zbraně byl ovšem okrajový a byla to především ... (6. tajenka) palných zbraní, kde se jejich působení projevilo. Teprve v polovině 19. století, po proslulém vynuceném přistání americké flotily, kterou vedl ... (7. tajenka), ... (8. tajenka) Japonska končí ale vliv Evropanů a Američanů se projevuje už jen v moderní zbrojní výrobě. Tradiční japonské zbraně, především meče, byly nejen válečné předměty, při jejichž výrobě se dbalo na maximální kvalitu, ale byly to i objekty estetického výrazu svých tvůrců a mnohovýznamové symboliky. Tak se liší od ostatních zbraní hned ve 3 ohledech: Je to ... (9. tajenka), ... (10. tajenka) a ... (11. tajenka), který je jim přisuzován.  

 

Figurální křížovkový celek,
složený ze 4 souměrných střídavých polomozaikovek

Použitá políčka:

4. tajenka (10)  a 6. tajenka (10)  je skryta.

VODOROVNĚ: A. 3. tajenka. – B. Bylina; působit na něco halovým prvkem; domácké ženské jméno. – C. Dražená; silné dřevěné zpevňující tyče; francouzský literát; řeka v Rusku. – D. Druh plastiky; orientální jednotka hmotnosti; druh motýla. – E. Slovensky "vloni"; italský básník; kdo loví ryby; citoslovce. – F. Řeka v Rusku; ruch; druh skoku do vody; severoamerický indiánský jazyk. – G. Postupně zesilovat; český historik. – H. Středoamerický indiánský jazyk; vládce incké říše; přivlastňovací zájmeno; Pražská informační služba (zkratka). – I. Vietnamská jednotka hmotnosti; uznání podmínek obligací nebo jejich změny; vrtoch; řeka v Rusku. – J. Chemická značka těžkého kovového prvku; výrobce mazadel; bůh války; dálkoměr. – K. Stará švýcarská stříbrná mince; kosmetický přípravek; uzlíček v tkanině; mořská ryba; balkanolog. – L. Vlastní jméno italského básníka; mytologický vynálezce smutečního zpěvu; obor geologie; směsice. – M. Rychle běžeti; 11. tajenka; 1. tajenka. – N. Italský hudební skladatel; výběrčí mýta (slovensky). –  O.  Schéma; opatřovat koně sedlem. P. Vydavatelství gramofonových desek; domácké mužské jméno. – Q. 7. tajenka. – R. Francouzské mužské jméno; španělsky "hladkost". – S. Propůjčení statku za závazek vojenské služby; evropský národ. – T. Vzkřísit; český šlechtic. – U. Pozbývati platnosti; říkat; šípový jed. – V. Etnická skupina v Rusku; 8. tajenka; ženské jméno jihoamerického původu; těstoviny. – W. Promenáda; staroindické veršované modlitby; odvedenci; řeka v Maroku. – X. Problém; předislámský arabský bůh; vesmír; savec. – Y. Velký Hor; organická dusíkatá sloučenina; cizí mužské jméno; citoslovce hlasu žáby. – Z. Plod trav; dánská objemová míra; domácké mužské jméno; proužek korálků navlečených na niti a našitých na pentli; forma vypravěčské prózy. – a. Dravý pták; egoisté; pliocenní stupeň; esperantsky "gratulace". – b. Baktérie kulovitého tvaru; prolévat; pasivní; složka vysoké školy; látky zakalující sklo. – c. Hlučně našlapovat; český filozof; klidný vyrovnaný člověk; omotat tkaninou; 2. tajenka; házeti. – d. Středověké mučidlo; rostlinné lupeny; uzenářské výrobky; rostlina; slovanský kníže; mrštný. – e. Pokrmy ze syrových brambor; 9. tajenka; později; ptáci; štěkat; elektrolyt kolem katody. – f. Basa; šachová figura; poprsí; německý teolog; slovanský bůh pohostinství a obchodu. – g. Petrželový kafr; americký chirurg; jeden z rodičů; trýznit; finský bůh sklizně. – h. Okázalá pocta; pachy; americký literát; nerost; nerost. – i. Podélný pruh dna; stará říše na území Koreje; dračky; anglický básník; domácké ženské jméno. – j. Řeka v Rusku; darebák; zbraň nepálských Ghurků; část celku. – k. Hadí kůže; programovací jazyk; kráter na Měsíci. – l. Souvislé plochy pozemků; anglicky "ocílka"; prsty. – m. Český lidový tanec; úder ve stolním tenisu. – n. Nevýhoda; brouzdat se. – o. Sídlo v USA; ryba. – p. Odrůda pšenice; rostlina. – q. Nerost. – r. Planetka. – s. Citoslovce. 

SVISLE: 1. Perský bůh. – 2. Arabské ženské jméno. – 3. Potomci černých otroků z Afriky. – 4. Lavice; ostrov v Rusku. – 5. Rostlina; nerost. – 6. Nájemná budova; prázdná světlá místa v lese. – 7. Mlýnky na čištění obilí; světlý. – 8. Kombinéza; anglicky "denní"; ozdobný pruh látky. – 9. Bulharský pokrm; sedadlo; poškodit prudkými pohyby. – 10. Zlá žena; ničema; provaz, jímž se uvádí v pohyb hejčadlo; kráter na Měsíci. – 11. Tropické rostliny; míšenec; hinduistické božstvo; slovinský prozaik; okrouhlá nádoba. – 12. Lázeň; popínavá rostlina; lžíce; kříženec jaka; příslušnice selského stavu. – 13. Navlhovat na povrchu; původní jméno papeže Jana XXIII.; figura čtverylky; jezdecký ochranný štítek (staročeský výraz);  živobytí. – 14. Celkový vnější vzhled; komunikace; kněz; nenasycený uhlovodík; povolenka. – 15. Plemeno holuba; kovový prvek; dřevina s kmenem; bahenní pták; sídlo v Rusku; skot. – 16. Středně hluboká orba; křížová chodba; necky; kolumbijský tanec; kazit; planetka. – 17. Hranol; 5. tajenka; rosol; edémy; nerost; hudební nástroj. – 18. Závěs (zdrobněle); poplatek ze hry v karty; zjištěné skutečnosti; kuželovitá hora v Alpách; nešetrně zasáhnout. – 19. Islandský parlament; tropický strom; sát; rodina severoamerických indiánských jazyků. – 20. Projevy pozornosti; jméno německé knihtiskařské rodiny; chemický prvek; spleť; druh Himera. – 21. Anglicky "eso"; bezvýhradné dodržování pokynů teologů a právníků; domácké ženské jméno; stesk. – 22. Savec; ethylensulfid; maďarský malíř; rostliny. – 23. Podřadné zboží; část dýmky; lotyšský sochař; uvidět. – 24. Potraviny; rostlina; 10. tajenka;  rytím zdobený. – 25. Toulat se; rostlina; pokrývati na povrchu. – 26. Nerost; baltský kmen. – 27. Vstup pracovní látky do stroje; měna v Srbsku. –  28. Portugalská prozaička; pocházející z obce Lány (slovensky). – 29. Týkající se souboru kardiotonik. – 30. Zasmušilé počasí; francouzsky "ustrašený". – 31. Mláďata domácích zvířat; americký astronaut. – 32. Namlouvati si; směs z úryvků skladeb. – 33. Stoupenec jisté jazykovědné školy; sudokopytník; vytlačování. – 34. Alkaloid; vyrážka; liturgická kniha východních církví; zmučit. – 35. Stratigrafický stupeň pleistocénu; nedoplatek; součást mláticího ústrojí; zhýčkati; odlišně (slovensky). – 36. Spouštěti; antokyanové barvivo (slovensky); domácké mužské jméno; římské číslo. – 37. Zásaditá organická sloučenina; svítilna majáku; klást odpor; český hudební skladatel. – 38. Domácké ženské jméno; zvětšovací sklo; vysokohorská túra; seje. – 39. Etnická skupina v jihozápadní Asii; pocházející z pobaltské země. – 40. Český sochař; jilmy; úzký veslový člun; iniciály herce Lukjanova. – 41. Domácké mužské jméno; rozruch; africký kmen; estonský básník a prozaik. – 42. Kočička; slovenský architekt; plachetnice. – 43. Týkající se aleuronu; vodorovně uložené snopy; americký patolog; soupisy. – 44. Náčelník; brloh (zdrobněle); rod kaktusů. – 45. Úsilí o vliv církve na veřejnou moc a politický život.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Na startu letošního ročníku Nolčovy křížovkářské maturity se sešlo celkem 28 borců. Věřím, že drtivá většina z nich v soutěži vytrvá. Přestože první kolo bylo většinou řešitelů hodnoceno jako velmi těžké, došlo celkem 19 zcela bezchybných řešení. O bodové srážky se postaraly chytáky a chytáčky VURÁRA (U/3, Velký Otto 13/175), BYROM (i/4, Velký Otto 4/1106) a CESTÍ (14/2, PSJČ). Místo VURÁRA, resp. VURARA (Malý Otto), nešlo luštit KURARE, protože křižující KALINA již jednou v křížovce je (p/2). Rovněž nešlo řešit BYRON namísto BYROM, protože v návazné řadě nad ním nemá německý teolog NIKEL alternativu. CESTY místo CESTÍ nešly pro dvojí výskyt LISTY (43/4). Na „zisku“ ztrátových bodů se podílela i nepozornost některých renomovaných řešitelů, kteří buď některé políčko vynechali, nebo nevyplnili správně. Jako vedlejší řešení byly vedle VURARA uznány i výrazy RANA místo KUNA (15/6, Velký Otto 15/364) a kvůli existenci dvou pánů jménem Lonnie Liston Smith i LISTON místo JUSTUS (Y/3).  

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr. bodů: Drápala, Dymáček, ELBE, FRIESE, Gašparín, Jablonský, Jaroš, Juráň, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Porš, SAMURAJ, Sebera, Struňák, Sýkora, Turek, Vojník. – 1: Formánek, Gonda, Mach. – 2: Pavelka, Valíček. – 4: Schwub, Vašinka. – 9: Járová. – 15: Kopřiva.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

VODOROVNĚ: A. Samurajský meč. – B. Starina; fluorovat; Nonička. – C. Licitovaná; pavézy; Anet; Aleun. – D. Mobil; ratl; citronáček. – E. Lani; Testi; lovák; lele. – F. Don; ruml; vrut; kri. – G. Gradovat; Stloukal. – H. Mam; inka; vaše; PIS. – I. Tien; aroze; brouk; Armu. – J. W; kolomazník; Mars; lodis. – K. Batz; glitr; nopa; treska; balkanista. – L. Salustri; Ialemos; tektonika; slitiny. – M. Peliti; význam; korejské vlivy. – N. Donati; mýtnik. – O. Figura; sedlat. – P. Areito; Achilek. – Q. Admirál Perry. – R. Blaise; lisura. – S. Pronie; Dánové. – T. Obrodit; Kinský. – U. Propadati; pravit; vurára. – V. Nani; izolace; Tainá; kanalony. – W. Korzo; mantry; rekruta; Tinc. – X. Otázka; Kahilan; kosmos; ai. – Y. Harver; imid; Justus; kva. – Z. Obilka; amme; Ner; bodzek; skaz. – a. Moták; sobci; ast; gratulo. – b. Kokus; cedit; trpné; fakulta; kaliva. – c. Dupat; Kosík; stoik; otkat; cizí vzory; metati. – d. Osel; listí; párky; maota; Kocel; potočitý. – e. Drny; krása; potom; pinky; hafat; katolyt. – f. Kačena; bauer; busta; Nikel; Radhost. – g. Apiol; Angle; tatík; mučit; Kondos. – h. Ovace; opary; Charyn; perit; bornit. – i. Berma; Silla; louče; Byrom; Kunka. – j. Ural; dacan; kukri; sedmina. – k. Hadina; Oscar; Bellot. – l. Areály; steel; malíky. – m. Trnky; blokink. – n. Škoda; plouhat. – o. Pampa; oranda. – p. Rena; kalina. – q. Natrit. – r. Milos. – s. Aha.

Tajenky: 1. Korejské vlivy. – 2. Cizí vzory. – 3. Samurajský meč. – 4. Portugalci (skrytá v celých políčkách šikmo dolů od b/17 po k/8). – 5. Nizozemci. – 6. Konstrukce (skrytá v celých políčkách šikmo dolů od c/18 po l/9). – 7. Admirál Perry. – 8. Izolace. – 9. Krása. – 10. Kvalita. – 11. Význam.