Nolčova křížovkářská maturita 2014

JAPONSKÁ ZBROJ

2. KOLO

Klasická zbroj se v Japonsku vyvinula v období ... (1. tajenka) (794-1185) a bohatí válečníci ... (2. tajenka) či rytířská kasta samurajů ji používali až do 15. století. Zbroj pak zaostala, protože byla ovlivněna požadavky jezdecké taktiky. Rytíř oblečený ve zbroji vypadal jako nadpřirozená bytost, což psychologicky působilo na nepřítele. Zbroj tvořily plátky a destičky, spojované šňůrkami. K tomu, aby zbroj neničila ... (3. tajenka), sloužilo ... (4. tajenka) zbroje. Typickou součástí zbroje byla přilba ... (5. tajenka) s otvorem pro cůpek. Týlní ... (6. tajenka) tvořilo několik vodorovných článků spojených šňůrami. Postranní kryt ... (7. tajenka) na okolku přilby chránil šňůrové spoje týlních lamel před přeseknutím. (8. tajenka) a vyšší velitelé nosili na přilbě znak ve tvaru rohů s rozeklanými konci. Přilbu často doplňovala maska ... (9. tajenka). Pro ochranu trupu sloužil kyrys dó. Samostatná část kyrysu ... (10. tajenka) chránila pravý bok a byla vyrobena z železného plátu pokrytého kůží. Větší část kyrysu chránila prsa, záda a levou stranu těla. Náprsní ... (11. tajenka) byl vyroben z velké železné desky, dolní část tvořila destičkovitá ... (12. tajenka). Zbroj doplňovala řada dalších kusů, spojených šňůrami a závlačkami, jako náramenní kryty sode, holenice ... (13. tajenka), jakož i kryty spojnic jednotlivých části zbroje.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

4 souměrné a 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

 

Použitá políčka:

Počet znaků v jednotlivých políčkách je jednotný v celém křížovkovém celku. Celá políčka a políčka, jejichž plocha je menší než polovina celého políčka, obsahují jeden znak. Políčka poloviční obsahují dvě písmena a políčka, jejichž plocha je větší než polovina celého políčka, obsahují tři písmena. Políčko typu p je použito jedenkrát, políčko typu l čtyřikrát.

Skryty jsou: 2. tajenka (4), 4. tajenka (8), 1. díl 6. tajenky (4), 2. díl 6. tajenky (6) a 13. tajenka (7). V legendě křížovky je skryto heslo (5), vztahující se k tématu tohoto křížovkového celku. I toto heslo je nutné vypsat a uvést způsob jeho skrytí.

A tak se dejte do luštění a vězte, že je mít třeba úctu před vším japonským.

 

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Zlatá kožka karakulské ovce. – 2. Droga užívaná na karibských ostrovech. – 3. Německý politik. – 4. Anglická zkratka pro zlevněnou třídu; dánský polární cestovatel. – 5. Nové knihy (zkratka); plísňové onemocnění kůže. – 6. Osamocený jev; hvězdář. – 7. 5. tajenka; ocas korýše; první menstruace u dívky v období dospívání; vlhnout deštěm. – 8. Slovinský literát; japonská básnická forma; páječka; britský politik a ekonom; silné vrkoče. – 9. Řecký a římský starověk; ztopoření svalu; film klasika gruzínské kinematografie; druh světlometu; šedý vlas. – 10. Část kabátu; švýcarský abstraktní expresionista; hudební nástroj; řád obojživelníků; velké nádrže; konžský politik. – 11. Ošálit; límec; český jazykovědec; spojka; příslušník evropského národa. – 12. Chemická značka kovového prvku; ruská řeka; 9. tajenka; 12. tajenka; kararský mramor; stav podobný hypománii; německý malíř. – 13. Ruský ilustrátor a grafik; kopečky; dřevěný mostní pilíř; neplatnost; tesání; zánět sliznice; skrblicky. – 14. Jemná tkanina; egyptská libra; český architekt; ženské jméno; tropické plody; oheň ve volné přírodě; ženské jméno; africká žába. – 15. Manželka vazala; rostlina; 7. tajenka; římské číslo; ochrana hliníku proti korozi; anglicky „výpad“; japonská abeceda. – 16. Polní plodina (slovensky); nápadník; africký kmen; předložka + tkanina; srbské mužské jméno; posudek; žlábkovat; druh polévky. – 17. Skot; slovenský prozaik; sídlo v Německu; asijské ovoce; citoslovce; vyvažování; křivé čáry; nerost; 8. tajenka. – 18. Italská jednotka objemu; bulharský literát; teskná touha; přisvědčovat; jemnost na omak; důležitost; andaluská lidová píseň; bulharské mužské jméno. – 19. Způsobilí; sídlo na Litoměřicku; konkávní; římské číslo; náš zápasník; jeden z rodičů; sídlo v Pobřeží slonoviny. – 20. Nůž ze Sumatry; český skladatel, působící ve 20. století; nechápavý člověk; chudina; estonský prozaik. – 21. Hlodavec; arabský zeměpisec; Obecní dům; tázací zájmeno; správce sbírek. – 22. Rostlina.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 18. Zubní mezery. – 19. Drticí zařízení; kyslíkatý derivát benzenu; italský spisovatel; abrasinový olej; nizozemská jednotka hmotnosti. – 20. Závodníci v přespolním běhu; peněženka; ruský krasobruslař; kamarádi; přemet letadla. – 21. Řeč; hnisavá rána; sídlo ve Španělsku; slovenský spisovatel; německý skladatel a vydavatel; úřední spisy; sídlo ve státě Papua-Nová Guinea. – 22. Nerozštípané větvové dříví; noha některých ptáků; arabské ženské jméno; husté kaše; záludní bezohlední pomlouvači; domácké mužské jméno; švédská objemová jednotka; francouzské označení vlámské mince. – 23. Vzorec jednoho z bismutidů; bulharský literát; anglicky „ohromení“; Mardukův syn; spojka; lyžařský vosk; řecká bohyně podzimu; území obývané jen přechodně; 11. tajenka. – 24. Sklánějící se výběžek návrší; zlatá nepálská mince; vdechování; zástěra + značka jednotky hmotnosti; sídlo v Rusku; slitina niklu, chromu a železa (slovensky); alkaloid; rostlina. – 25. Německo-anglický sochař; český historik, fotograf a chemik; italský tanec; značka pro Eulerovo číslo; arménský prozaik; finský logik; nezbedné dítě. – 26. Algonkinský jazyk; francouzský básník; americký architekt; cizopasné mouchy; národní park v Rusku; řeka v Namibii; odrůda brambor; „fáze“ vztahu Héry k Diovi. – 27. Savec; strkat; 1. tajenka; rozsáhlá románová skladba; srbská jednotka hmotnosti; chraptivě (v hudbě); japonský šat. – 28. Solmizační slabika; produkt pražení kovů, který se podobá kovům; toulce na brousek; 10. tajenka; ostrý hrot vojenské lodě; zařízení používané v čokoládovnách; drahokam. – 29. Řecký básník; naše řeka; hlodavec; tropická rostlina; házet. – 30. Násilí; chemický prvek; anglicky „škrt“; laciná ozdůbka; naše řeka; ušáky. – 31. Upravit lůžko; slovenský lidový keramik; planetka; domácké mužské jméno; poštovní cenina. – 32. Hnízdiště pospolitě žijících živočichů; japonský rod vojenské šlechty; slezský lidový tanec; ženské jméno; dvorec prsní bradavky. – 33. 3. tajenka; anglicky „kobylka“; vrstva malty na hrubém zdivu (slovensky); takovýmto způsobem. – 34. Španělské platidlo; barometr. – 35. Evropan; japonský judista. – 36. Citoslovce; pozvané neplatící obecenstvo. – 37. Citoslovce. – 38. Pevná a ohebná rostlinná vlákna. – 39. Sídlo v Maďarsku.

Do seznamu použitých pramenů NKM si doplňte pramen – Hlinka, Radoměřský: Peníze celého světa, Mladá fronta 1981.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE:

Při vyhodnocování výsledků prvního kola porucha počítače v modulu mezi židlí a klávesnicí způsobila, že se někam zaběhlo bezchybné řešení přítele Hájička. Tím se zvýšil počet borců na startu na 29, z nichž v druhém kole vytrvalo plných 27. Zpráva o tomto kole by byla krátká a fádní, nebýt úskoku se skrytím části tajenky "kryt". Uvedením nového pramene "Peníze celého světa" jsem vybízel řešitele k tomu, aby výraz s legendou "egyptská libra" (zleva 14/2) řešili GINÍA, zatímco autorské řešení je SEKÍN (Velký Ota 25/888 a hlavně Dodatky a opravy, str. 997). Alternativní řešení mainstreamu GINÍA s použitím výrazů PARUL (zleva 15/2) a BAUN (zprava 22/2) má tu vadu, že  Parul a Baun jsou zatím doloženy pouze internetovými prameny, a proto je nelze uznat, pokud nebudou doloženy v knižní podobě. Na webové stránce /node/28 "Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích" se doslova píše: "Vzhledem k podmínce přesné specifikace webu autorem nemůže řešitel dokládat (na rozdíl od pramenů v knižní podobě) řešení jinými prameny v elektronické podobě, než které uvedl autor". A tak se stalo, že autorské řešení poslali pouze 3 řešitelé. Ostatní drobné chytáčky a hledáčky včetně skrytého hesla řešitelé v drtivé většině odhalili - MU (zprava 19/3), - CALX (zprava 28/2) – TOL (zleva 14/1). V posledním případě nelze samozřejmě řešit TYL, protože křižující FENYL není kyslíkatý derivát.   

 

VÝSLEDKY 2. KOLA:

0 ztr. bodů: FRIESE, Páč, SAMURAJ. – 13: Drápala, Dymáček, ELBE, Gašparín, Gonda, Hájiček, Jaroš, Juráň, Mach, Mikuš, Nack, Pavelka, Podzemský, Sebera, Struňák, Sýkora, Turek, Vojník. –  14: Porš. –    15: Kopřiva, Valíček, Vašinka. – 16: Járová, Švub. 

 

POŘADÍ PO 2. KOLE:

0 ztr. bodů: FRIESE, Páč, SAMURAJ. – 13: Drápala, Dymáček, ELBE, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Juráň, Mikuš, Nack, Podzemský, Sebera, Struňák, Sýkora, Turek, Vojník. –  14: Gonda, Porš, Mach. –    15: Pavelka. – 17. Valíček. – 19. Vašinka. – 20. Švub. – 25. Járová. – 30. Kopřiva. 

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA:

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Sur. – 2. Yopo. – 3. Rau. – 4. Y; Rink. – 5. Nk; tinea. – 6. Isolát; astronom. – 7. Kabuto; rep; menarche; namokat. – 8. Jenko; tanka; kulma; Laski; copany. – 9. Antika; erekce; Eliso; maule; šedina. – 10. Klopa; Iseli; livenka; Anura; tanky; Kabila. – 11. Ušidit; obojek; Janko; anebo; Valon. – 12. Ni; Mara, menpó; suknice; karar; elace; Koehler. – 13. Agin, brdky, inanita; tesot; katar; lakomě. – 14. Tol; sekín; Gočár; Karla; ananasy; vatra; Aneta; kako. – 15. Manka; butia; fukigaeši; C; alodace; onset; katakana. – 16. Repa; fešák; Peri; bure; Antoan; kritika; kanelovat. – 17. Tuři; Tallo; Daun; naši; ch; trim; kliky; walstromit; generálové. – 18. Staio; Bosev; stysk; takat; hebkost; velikost; tirana; Zenovi. – 19. Rostlí; Vetlá; vduté; MCCLX; Krysta; tata; Daoro. – 20. Korambi; Mikan; tatar; draba; Vallak. – 21. Ratyš; Bakrí; Repre; cí; Kustos. – 22. Popelka.

Tajenky: 1. Heian. – 2. Buši (skrytá – 16/23 a 17/24). – 3. Koroze. –  4. Lakování (skrytá – 2. písmeno v políčkách 14/19, 15/20, 16/21 atd.). – 5. Kabuto. – 6. Kryt (skrytá – v políčkách 14/20, 16/22, 18/24, 20/26) přilby (skrytá – 1. písmeno v políčkách 16/18, 17/20, 18/22 atd.). – 7. Fukigaeši. – 8. Generálové. – 9. Menpó. – 10. Waidate. – 11. Plát kyrysu. – 12. Suknice . – 13. Suneate (skrytá – v políčkách 8/26, 9/27, 10/28 atd.)

Heslo: Joroi (složeno z 1. písmen těch vepsaných výrazů, které předcházejí legendovým výrazům, obsahujícím slova "japonská/ý" – JENKO, ONSET, RAUCO, OSADA, IR).