Nolčova křížovkářská maturita 2014

JAPONSKÁ ZBROJ

3. KOLO

Výroba čepelí japonských chladných zbraní má dlouhou tradici a opřádají ji mnohé mýty. Podle vžitého přesvědčení ukládal mečíř do čepele svou duši. Existovaly různé školy a rody, zachovávající své výrobní postupy a přenášející je ústně z otce na syna. Protože neexistoval písemné záznamy, ani měřicí přístroje, výrobní postupy se předávaly srovnáváním s přírodními  živly (Např. „Po konečném vykování vlož meč do vody, která má mít takovou teplotu, jako je ... (1. tajenka)  v únoru a v srpnu“). Z tohoto důvodu byl vyznačen na čepelích ... (2. tajenka) únor nebo ... (3. tajenka), bez ohledu na to, kdy byla zbraň vyrobena. Vlastnímu kování předcházela rafinace suroviny. Kovové kusy ocele dostávaly při kování postupně svůj tvar, přičemž se celý postup desetkrát až patnáctkrát opakoval. V hmotě nesměly zůstat žádné nečistoty či vzduchové bubliny a vznikající čepel musela mít správný ... (4. tajenka)  tvrdosti a pružnosti. Nakonec mečíř přeložil ocel po délce do tvaru „V“, do takto vzniklého pláště vložil jádro z měkčí nízkouhlíkaté oceli, výrobek znovu zahříval a koval, aby se oba nestejnorodé materiály spojily. Při finálním tvarování se čepel vytahovala do délky i šířky a zplošťovala. Pak následovalo obrábění  na hrubo, pokrytí čepele speciální kalicí pastou a nakonec ... (5. tajenka). Po kalení následovalo ... (6. tajenka) a konečná  ... (7. tajenka). Po vyrytí signatury přešla čepel do rukou řemeslníka, který její povrch podrobil broušení, leštění a vyhlazování.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

Základní políčka a políčka, jejichž plocha je menší než polovina základního políčka, obsahují jeden znak. Políčka poloviční obsahují dva znaky a políčka, jejichž plocha je větší než polovina základního políčka, obsahují tři znaky. Jedinou výjimkou je 12 z 15 povinných políček. Vrchní pole z komplexu 3 povinných políček je na pozici X/23.

Pod označením ??? jsou názvy jednotlivých částí čepele. Jedna z nich je skryta (10). Je nutno ji vypsat a naznačit způsob skrytí.

 

VODOROVNĚ: A. Měsíc v roce. – B. Aromatická rostlina; vědní obor založený na matematických metodách formulování ekonomických vztahů. – C. Bažinaté místo; rendlík; německý veslař. – D. Příbuzná; 1. tajenka. – E. ???; náčelník kmene; francouzský sochař. – F. Hudební nástroj; plotosovitá ryba; francouzský lehký atlet. – G. Bohémské prostředí; tetování; jemně přejet dlaní. – H. Část Středozemního moře; kožešina ze sibiřské veverky (slovensky). – I. Stěžovatel; vyrobené z per; mláďata vodních ptáků. – J. Anglicky „motorik“; čeleď sudokopytníků. – K. Přehrada na Zambezi; zakulacenost; svatyně s věžovitým zakulaceným vrcholem. – L. Pokrývka na koně; postranice; svobodní. – M. Slovenský hudebník; provádění; vyvřelá hornina. – N. Ryba; neúspěšní závodníci; ???. – O. 7. tajenka; dřevorubecká sekera. – P. Bezvětří; název Slovanů v německém prostředí; slovinský lékař; nervová bojová látka. – Q. Paruka s účesem vyčesaným do výšky; švýcarský literát; znatel; mohutní ještěři. – R. Sídlo v Rusku; elektronka; chlupáč; jmenování. – S. Urostlý svalnatý muž; oranžové rostlinné barvivo; hlodavec; řeka v Íránu. – T. Umělé hnojivo na cibuloviny; norský rychlobruslař; německá řeka; skvělý. – U. Slovenský spisovatel; obvyklý (slovensky); norský literát. – V. Italské platidlo; látky dráždící ke kýchání; egyptská jednotka hmotnosti. – W. Pořadač; antiparkinsonikum; nedbalky. – X. Zařízení k provětrávání příbytků; ruská kombinovaná zbroj; ???; kulhat. – Y. Bulharský spisovatel; školní vyučovací předmět; zaječí mládě. – Z. Druh sportu; italský malíř; statná užitková tráva. – a. Proteinová molekula ve vnější membráně gramnegativních bakterií; výběžky; indiánský kmen. – b. Ptačí mládě; luxusní kočár; slané písečné jezero v Egyptě. – c. 1. část 2. tajenky; Moi; hlava. – d. Hudlař; obráceně; mokré bahnité místo (slovensky). – e. Zápasník; odrůda kapusty; japonské oděvy. – f. Odrůda brambor; italská dobrotivá čarodějnice; občerstvení. – g. Rostlina; rod desetiramenných hlavonožců; indiánská měsíční bohyně. – h. Nástroj na sekání; kousky jídla; zlobiti se. – i. Místo, kde se manipuluje se solí; francouzská územní jednotka; naříkačka. – j. 3. tajenka; ruský hudební skladatel; domácké ženské jméno. – k. Zednická naběračka; královský princ. – l. Poskytovatelé darů; domácké ženské jméno. – m. Sídlo v České republice.

SVISLE: 1. Ruské jezero. – 2. Stratigrafický stupeň. – 3. Karetní hra. – 4. Parohatí přežvýkavci; začátečník. – 5. Vulkán; makedonský dramatik. – 6. Chemický prvek; vzácný nerost. – 7. Čelist lyžařského vázání; finský filozof a logik. – 8. Kdo je zaměstnán na vodě; švédský básník. – 9. Bulharský car; trámec k vedení beranidla; kvašená medovina (v jisté africké zemi). – 10. Kyslíkatá heterocyklická sloučenina; americký filmový režisér; dánská dutá míra. – 11. Váček; planetka; bitka. – 12. Zloděj; ???; technologie při výrobě tranzistorů. – 13. Několik; staroslovanská bohyně noci, zimy a smrti; postihnout. – 14. Štíty; kabina; ???. – 15. Steroidní aglykon glykosidu; 2. část 2. tajenky; ibišek jedlý. – 16. Francouzský literární historik; člověkem uctívané bytosti; nezaručená zpráva. – 17. Obec na Znojemsku; monosacharid; hnědočervená kráva. – 18. Samice psa; chrániče hokejového brankáře; držitel zlaté medaile z olympijských her 1984 v házené. – 19. Soubor organizmů žijících v bahně vod; měsíční kráter; sídlo v Čechách. – 20. Zpěvačka s hlubokým hlasem; zaškubat. – 21. Náhrdelník; 4. tajenka; keltský kmen. – 22. Ruský malíř; sídlo v Íránu; listina miniaturní velikosti. – 23. Náhrobní pomník; styl ikebany; Molen. – 24. Vycpávkový materiál; hlavní denní jídlo; sídlo v Lotyšsku; turecký veslový člun. – 25. Pletenina; ženské jméno; fádní; zařízení pro přikrmování srstnaté zvěře. – 26. Estonský literát; ženské jméno; sídlo v Číně; projít loviště při lovu. – 27. Druh tělesného cvičení; mezopotamský božský posel; ???. – 28. Podávací zařízení; americký filmový herec; řeka v Konžské demokratické republice. – 29. Platidlo v Malajsii; charakteristika vodního prostředí; italský karikaturista. – 30. Zhoubný; vánoční píseň; ???. – 31. Sítnice; smluvní pokuta; indický luk. – 32. ???; příjemci nabídek; ženské jméno. – 33. Ploštice; 5. tajenka; Acosta. – 34. Vnitřní obsaženost; strouha na odvádění vody. – 35. Sazečské; čipernost; hořec. – 36. Pavoukovitý živočich; 6. tajenka. – 37. Český osvícenský herec a dramatik; íránská jazyková skupina; německý veslař. – 38. Esperantsky „zploštit“; zasmušile; dárek z pouti. – 39. Domácké ženské jméno; tenkrát; vylíčit. – 40. Silné provazy; chytavá; vodní pták. – 41. Starořecké přístavní město; španělský hudební skladatel; běloruská národní hra. – 42. Otevřený účet (anglická zkratka); dozorčí úředník; myanmarská řeka. – 43. Lišák z českého muzikálu; trojklonný nerost. – 44. Dílo M. A. Aldanova. – 45. Buněčná jádra sdružená v pár.

Pomůcka: Houvion.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE:

Řešení třetího kola zaslali 22 řešitelé, z nichž 16 řešilo bezchybně. Na čele stále zůstávají všichni tři uprchlíci z pelotonu. Hledáky s ruským jezerem KU a cizokrajnou medovinou DEČ a všechny chytáky odhalili téměř všichni a tak o největší změnu v hlavním pelotonu se zasloužil POHLAVAR (E/2).  Proti běžnému dlouhému tvaru POHLAVÁR se staví křižující španělský hudebník ESLAVA (Kočí). Uznáno bylo také vedlejší vyhovující řešení  ČIROK/SOROK (R/1), které také umožnilo další vedlejší řešení ČIMICE/CITICE (19/3).

 

VÝSLEDKY 3. KOLA:

0 ztr.b.: Drápala, Dymáček, ELBE, FRIESE, Gašparín, Jaroš, Mikuš, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Samuraj, Sebera, Turek, Valíček, Vašinka. – 1: Hájiček, Struňák, Vojník. – 2: Švub. – 3: Járová. – 8: Kopřiva.

 

POŘADÍ PO 3. KOLE:

0 ztr.b.: Friese, Páč, Samuraj. – 13: Drápala, Dymáček, ELBE, Gašparín, Jaroš, Mikuš, Nack; Podzemský, Sebera, Turek. – 14: Hájiček, Struňák, Vojník. – 15: Pavelka. – 16: Valíček. – 19: Vašinka. – 22: Švub. – 30. Járová. – 38. Kopřiva.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA:

VODOROVNĚ: A. Listopad. – B. Palmarosa; ekonometrika. – C. Slatina; kastrol; Mager. – D. Tetina; teplota vody. – E. Mekugi; pohlavar; Girardon. – F. Intona; tandan; Houvion. – G. Bohéma; tetuáž; pohladit. – H. Jaderské moře; popolka. – I. Rekurent; perové; housata. – J. Motile; kančilovití. – K. Kariba; oblost; práng. – L. Popona; pelest; volní. – M. Kadavý; konání; čedič. – N. Palang; saláti; jokote. – O. Úprava čepele; kalač. – P. Kalma; Veneti; Robida; soman. – Q. Tupet; Eggis; kapacita; varani. – R. Čirok; dioda; poilu; nominace. – S. Korba; henna; nu-nu; Džaba. – T. Allin; Maier; Luder; prima. – U. Petiška; bežný; Krog. – V. Felipo; erhina; kamha. – W. Šanon; Tasmar; adrienne. – X. Panka; bechtěr; bóši; klecat.- Y. Gerov; matika; zajíče. – Z. Tenis; Bononi; cirok. – a. Porin; výhony; Jutové. – b. Kavče; karosa; Mariut. – c. Měsíc; Mojové; palice. – d. Fušař; naruby; barina. – e. Borec; Raketa; kimona. – f. Voran; Befana; posila. – g. Badil; Loligo; Metsaka. – h. Sekák; sousta; prskati. – i. Solna; kanton; plačka. – j. Srpen; Glinka; Deanka. – k. Fanka; kralevič. – l. Dárci; Noldina. – m. Kunovice   

Tajenky:

1. Teplota vody. – 2. Měsíc výroby. – 3. Srpen. – 4. Poměr.- 5. Kalení. – 6. Temperování. – 7. Úprava čepele.

Tajenkové výrazy:

1. Bóši. – 2. Džigane. – 3. Jakiba. – 4. Jokote. – 5. Kissaki. – 6. Mekugi. – 7. Nakago. – 8. Sori. – 9. Šinogi-dži (skrytý U22, T23, S,24, R25, Q26, Q28, R27, S26,T24,U24).