Nolčova křížovkářská maturita 2014

JAPONSKÁ ZBROJ

4. KOLO - MEČ

Japonský meč se těší ještě větší vážnosti než meč evropský či orientální. Stal se nejen výrazem řemeslné estetické ho cítění japonských mečířů a nositelem  řady symbolických významů. Zařazení mečů mezi tři ... (1. tajenka)  založilo posvátnou úctu, která byla meči po staletí prokazována, Pro samuraje zhmotněním jejich ideálů a symbolem jeho cti. Slavné meče měly dokonce svá ... (2. tajenka) . Japonský meč se skládá ze dvou hlavních částí - čepele a soupravy. O typu a stáří čepele svědčí několik komponentů: ... (3. tajenka), hrot, linie žebra, průřez čepele a jiné. Důležitý je rovněž ... (4. tajenka), prohnutí, tvar řapu a otvorů pro upevnění jílce. Soupravu japonského meče tvoří pochva, záštita, jílec a doplňky. Pochva ... (5. tajenka) je z lakovaného nebo vykládaného dřeva. Kovový prstenec ... (6. tajenka) utěsňuje čepel  v pochvě. Záštita japonského meče ... (7. tajenka) tvoří jednu z nejkrásnějších, nejobdivovanějších a nejsbíranějších částí soupravy a její výzdoba je svébytnou kapitolou výtvarného umění. Jedna taková tvoří obrazec křížovky. Její otvory dosedají na rukojeť nožíku a jehlice. Rukojeť ... (8. tajenka) je připevněna kolíčky k řapu čepele. Oplet rukojeti vypínají kovové ornamenty ... (9. tajenka). Meče typu ... (10. tajenka) nebo wakizači mají zdobenou hlavici rukojeti ... (11. tajenka). Podle typu soupravy se dělí meče do šesti skupin: ken (meče z období starověku), džinkači-zukuri (starý meč), ... (12. tajenka) (nový meč z období Šinto), šira-zaja (souprava z období Meidži), ... (13. tajenka) (meče vojska a válečného námořnictva) a šikomi-zue (souprava mečů ve tvaru hole).

 

SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

Jsou použita pouze tato políčka:

V shodných políčkách je vepsán vždy stejný počet znaků.

7. tajenka (4)  je skryta

VODOROVNĚ: A. Pruhovaný eben; maďarský básník; ruská astronomická observatoř. – B. Národ v Rusku; cizokrajná rostlina; indické platidlo (na území Goa); sovětský zápasník; bulharský rocker. – C. Záhadný asijský savec; latinský název rostliny; týkající se kopanic (slovensky); školní předmět; rostlinná bílkovina. – D. Trámec k vedení beranidla; kazit; v esperantu "rosol"; paraquayská řeka; planetka; britský fyzik; napodobenina. – E. Paruka; japonský plavec; středověký řetězový tanec; dělat si z někoho žerty; makedonský literát; obyvatelka severní Afriky; žákovský technický stupeň vyspělosti v judu. – F. Zmítání se nemocného na lůžku; souhrn vkladů několika hráčů do hry; zuby; sklad divadelních dekorací; vydávati vysoký tenký zvuk; klička z tkanice; severská jednotka objemu. – G. Temnota; sídlo poblíž České Lípy; belgický literát; rovnost; nizozemský malíř; španělsky "světlovlasý"; sportovci; nejoblíbenější žák Buddhy; klencový nerost. – H. Francouzský skladatel; přístav na Dněstru; křik; krtčí pelech; instituce poskytující rady; český výtvarný kritik; rostlina; prostoduché nezkušené dívky; hlavní město Bahrajnu. – I. Dosna; cívky; sbírat zobákem; menší nástroj na měření (slovensky); žurnalistka; španělsky "připoutat se"; hbitě (v hudbě); slovensky "dozajista"; slovenský sochař. – J. Dát dovnitř; uzrávání plodů pod povrchem půdy; předložka; něco úplně bezvýznamného; žena starosty; bohoslužba. – K. Dívčí jméno; jitrocel; živočich; aminokyselina; pták z nadřádu běžců; rosolovitá hořlavina. – L. Mužské jméno; ulička pro přísun zboží do obchodního domu (v USA); přikrývky; součást hracího automatu; sídlo v USA; vrchní vrstva půdy na poli. – M. Chilská jednotka délky; silnice; jeden z rodičů; sladkovodní delfín; část Bruselu; Pošta Spojených států (zkratka). – N. Turecké mužské jméno; neukázněný dav; laním vlastní; úřední zjištění; pětikřídlec; koncovka označující enzymy. – O. Starý dechový nástroj; alkoholický; vzorec sulfidu indnatého; samostatná; tropický pták; charakteristická vlastnost. – P. Světle modrý; íránské mužské jméno; orientální koberec; mezopotamská bohyně vegetace. – Q. Čínské sídlo; starověká pevnost; plošná míra; letitě; tržiště starořeckých měst; číslovka; francouzský herec; ten i ten. – R. Mužské jméno; přitakávač; nedoplatek; indiánský oděv; staré šaty; nocovat; zakladatel moderního výzkumu tropických nemocí; druh komedie. – S. Umělá jeskyně; stará jednotka objemu; zamést pod někým; tetování; druh borovice; prudkost; italský literát; panenská půda. – T. Elektroda tranzistoru; drsně chlupatá bylina; americký cytolog; tretka; český hrad; špička; řídké bláto. – U. 5. tajenka; lístek tužšího papíru; uprchlá; pohovka; bulharský literát a politik; odejmouti; pelášiti; chrániče hokejového brankáře; 8. tajenka. – V. Bezlistá větev; francouzský kameraman; přijít do styku; odrůda pšenice; směs atakamitu a azuritu; cepníci; kotonové stroje; Bazen; polovina. –  W. Holá rozmrzlá zem při jarním tání; anglicky "plošina"; znalec anatomie; 11. tajenka; omyl; 9. tajenka; glazura; raně heladský kmen; základní složka černého uhlí. – X. Polekat; sekáním postupně oddělit; etylensulfid; antický ráz; soudní přísedící; nerost; ztlouct. – Y. Na to místo; pohoda; planetka; jméno saxofonisty Colemana; sportovci se slabým výkonem; slovenský operní režisér; programovací jazyk. – Z. Hliníková folie; španělské platidlo; maďarské mužské jméno; pražský lékař a spisovatel; tlumoky; český básník; vidlicovitě rozrostlá větev. – a. Tibetské platidlo; chemický prvek; česká operní pěvkyně; amorek; mužské jméno. – b. Slučovati; mešní roucho; postava z opery Don Giovanni; domácké ženské jméno; dovršit. – c. Ukázat se dostatečným; mající barvu sněhu (slovensky); město na Kypru.

SVISLE: 1. Džezový klub v bývalém Leningradě; antické město v Bithýnii; pokrok. – 2. Dědičná leptocytóza; tragický ráz; sídlo v USA. – 3. 2. tajenka; tkanina na pokrývání stěn; týkající se germánského kmene; část fyziky; jihoamerická rostlina. – 4. Pracovní schůze; pitva; 3. tajenka; čisticí přípravek na nádobí; netečně. – 5. Staré vztažné zájmeno; zaníceně bojovat; dížky na ovčí mléko; lapithský král; italská prozaička; polévkový knedlíček. – 6. Svislé rubriky; výběžky zužující se na konci; větve; francouzský sochař; suchomilná rostlina; jméno několika pergamských králů. – 7. Americký archeolog; 6. tajenka; druh střely; reportáž; jméno finského básníka Koskenniemiho; vorvanina. – 8. Savec; kusy horniny; španělský dramatik; nasycený uhlovodík; lék; běloruský skladatel. – 9. Přístavní hráze; zlý lesní duch; křičet jako husy; pseudonym básníka Stritara; kolový tanec; vábiti; alkaloid; fidžijský ostrov. – 10. Soustava přenosu signálů barevné televize; odrůda žita; francouzský grafik; základové zdivo antického chrámu; mořská rybka; krajina v Řecku; drobný sladkovodní červ;  jehličnan. – 11. Vápenec; ruský filosof a literát; jednotka dělostřelectva; košťata; okruh činnosti; okraj klobouku; část ženské košile; zmrzat na povrchu; stoupenec víry v jediného boha. – 12. Finský básník; řady vozů; druh papouška; rostlinný glykosid; japonské město; tělo bezcévných rostlin; perský koberec; roční splátka hypotéky; mučením zahubit. – 13. Příslušník národa žijícího v Evropě; kališní lístky; domácké ženské jméno; příkazy; 1. díl 1. tajenky; vybízet k starosti; program pro zpracování textu; spoluaktérství; kostra hlavy. – 14. Hněvivě (v hudbě); marulka šantovitá; finský prozaik; vytčení hranic; zprostředkovatel obchodu; mužské jméno; plemeno koz. – 15. Stále zelený tropický strom; 4. tajenka. – 16. Do čela sčesané a rovně zastřižené vlasy; prací hedvábí; dělitelná dvěma; mrštná, čilá žena; bezpečnostní schránka; soukenný kabát; část klarinetu. – 17. Vietnamská jednotka hmotnosti; krvesmilství; jedovatá bylina; mnoho a silně nakřičet; 2. díl 1. tajenky; dělit na malé kousky; mayská posvátná studna; Lato; obrazy zvířat zvěrokruhu. – 18. Španělský kronikář; plísniti; hodně naložit; vyrobená z porcelánové hlinky; kůly; makedonský literární kritik a historik; pouť; vozná; textilní materiál. – 19. Dřevěná pastevecká bouda; utichat; dospívající mládež (slovensky); naše řeka; posměšné vyjádření; textilní stroje; japonský zápasník; spřežení; český lidový tanec. – 20. Cizopasný hmyz; značka fotografického objektivu; španělské mužské jméno; italský tanec; opraváři motorů; cyklisté; diakritické znaménko (slovensky); opravna lodí. – 21. Ptačí mládě; noční papoušek; varhanní rejstřík; alifatická aminokyselina; články; žadatel; francouzský fyzik; asijský jelen. – 22. Poškodit kopáním; ostrov poblíž Bornea; německý spisovatel; části věty; český pedagog a spisovatel; ženské jméno. – 23. Pracovní náčiní; 10. tajenka; nizozemský malíř; trhací nálože; chlívek; štěkot. – 24. Papuánský jazyk; koňská kůže; aldehyd odvozený od vitaminu A; toulati se; francouzský fyzik; bažinná tráva. – 25. Exmistr světa v šachu; rumunský dramatik; hinduistická bohyně; náš herec; vrávoravé; dvojice. – 26. Americký pták; hrubá stavba osobního vagonu; 12. tajenka; ozobí; závada. – 27. 13. tajenka; netečnost; pověrečné zaříkávání; křemíkovodíky; cumlat. – 28. Římský úředník a básník; rostlinný glykosid; provádět obtisky. – 29. Přilba; bantuský jazyk; pěkně zařízený pokoj.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Je potěšitelné, že v tomto kole neodpadl ani jeden řešitel a tak i po čtvrtém kole zůstávají v soutěži 22 borci. Kolo se mi dost nevyvedlo z hlediska chytáků. Chyták s použitím jelena ŠIKA (21/8, Vějíř a meč, str.20) s křižováním ŠIMON měl lákat k RIMAY (místo SIMON) v A/2. Tam jsem se domníval, že se nenajde Evropan RAS (13/1). Protože se našel, uznával jsem zde vedlejší řešení. U dalšího chytáku okolo pasáže CURDÍK (23/5), jsem nepostřehl, že výraz není obsažen v tom vydání Valašského slovníku, které je uvedeno v použitých pramenech, ale až ve vydání dalším (na internetu je rovněž). Vedlejší řešení jsem ještě uznával u výrazu EMY (17/9) - rovnocenné je i EMA. A tak kupodivu nejčastější příčinou ztrát vedle výrazu DUPOVAT (OSN, h. Dupe) byl výraz LABUÁN (22/2), místo LABUAN. Toto kolo řešilo bezchybně 13 řešitelů. Vedoucí skupina se zúžila na dva uprchlíky, třetí ztroskotal na evidentním překlepu. Překlepu (či přepisu?) se nevyhnuli ani další dva soutěžící s 1 ztrátovým bodem. 

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztr.b.: Drápala, Dymáček, Elbe, Friese, Gašparín, Hájiček, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera, Turek, Vojník. – 1: Jaroš, Pavelka; Samuraj, Struňák, Valíček, Vašinka. – 5: Járová. – 7: Kopřiva, Švub.

 

POŘADÍ PO 4. KOLE

0 ztr.b.: Friese, Páč. – 1: Samuraj. – 13: Drápala, Dymáček, Elbe, Gašparín, Mikuš, Nack, Podzemský, Sebera, Turek. – 14: Hájiček, Jaroš, Vojník. – 15: Struňák. – 16: Pavelka. – 18: Valíček. – 20: Vašinka. – 29: Švub. – 35: Járová. – 45: Kopřiva.

 

ŘEŠENÍ 4. KOLA

VODOROVNĚ: A. Makasar; Simon; Pulkovo. – B. Baškort; kulkas; serafin; Englas; Širokov. – C. Saola; Boscia; kopanická; aritka; lepek. – D. Loutko; kartit; gelato; Negla; Naerum; Barkla; atrapa. – E. Pes; Hamuro; carola; dupovat; Stalev; Arabka; kyu. – F. Jaktace; labeta; kelcny; kulisárna; tikati; poutko; kutting. – G. Tmina; Holany; Nijlen; parita; Metsu; blondo; atleti; Ananda; alaun. – H. Halévy; Soroki; klehot; krtina; poradna; Padrta; dorema; naivky; Manama. – I. Kana; špulky; kluvat;  mierka; novinářka; atarse; celere; naisto; Tóth. – J. Vsadit; geokarpie; pode; vosk; starostka; latrie. – K. Adélka; celník; animal; alanin; inambu; napalm. – L. Ratmír; alley; deky; tilt; Lakin; ornice. – M. Pie; trakty; otec; inie; Laeken; USM. – N. Ramo; mob; laní; noce; sal; -asa. – O. Ugav; alko; InS; svá; pita; znak. – P. Siný; Samad; kilim; Uttu. – Q. Ata; kastel; akr; staře; agora; sto, Lekain; oba. – R. Prokop; kýval; rest; cusma; lunty; spát; Bruce; sitkom. – S. Grotta; artaba; podmést; kérka; pinie; dravost; Rodari; celina. – T. Emitor; ostrolist; Palade; cetka; Trosky; marasmius; morast. – U. Saja; kartka; uteklá; kanape; Karavelov; odsáti; peliti; betony; cuka. – V. Parkos; Alekan; potkat; Kanred; atlazit; cepaři; kotony; Cunama; polova. – W. Kopno; settle; anatom; kašira; error; menuki; poleva; Karové; durit. – X. Nalekat; usekat; tiiran; antičnost; votant; nordit; zbouchat. – Y. Tam; rovina; Kazuko; Ornette; lazaři; Čillík; hal. – Z. Alobal; ardite; Atilla; Erpek; batohy; Skalík; rasocha. – a. Srang; indium; Tauberová; amoret; Šimon. – b. Adovati; kasule; Zerlina; Emička; dokonat. – c. Ustačit; biely; Larnaka.

Tajenky: 1. Císařské insignie. – 2. Jména – 3. Celkový tvar. – 4. Tvar čepele. - 5. Saja. – 6. Habaki. – 7. Cuba (skrytá: F6, F24, X24, X6 - vždy proti špici). – 8. Cuka. – 9. Menuki. – 10. Katana. - 11. Kašira. – 12. Buke-zukuri. – 13. Guntó.