Nolčova křížovkářská maturita 2015

PRAMENY NKM 2015

1. SSJČ
2. PSJČ
3. Český slovník věcný a synonymický (1-3)
4. Slovník českých synonym a antonym, Lingea 2007
5. Nová slova v češtině - Slovník neologizmů (1-2)
6. Český jazykový atlas (všechny dosud vydané díly)
7. Hubáček: Malý slovník českých slangů (1988)
8. Slovník nespisovné češtiny (2006)
9. Machek: Etymologický slovník jazyka českého (2010)
10. Kazmíř: Slovník valašského nářečí
11. Ouředník: Šmírbuch jazyka českého
12. Encyklopedie DIDEROT (1-8)
13. Encyklopedie UNIVERSUM (1-10)
14. Malá československá encyklopedie (1-6)
15. Československý biografický slovník
16. Československý biografický slovník XX. století
17. Příruční slovník naučný (1-4)
18. Velký Ottův slovník naučný (1-40)
19. Malý Ottův slovník naučný (1-2)
20. B. Kočího Malý slovník naučný (1-2)
21. Akademický slovník cizích slov
22. Klimeš: Slovník cizích slov
23. Rejman: Slovník cizích slov
24. Slovník cizích slov ED
25. Pech: Velký slovník cizích slov
26. Technický slovník naučný (1-7)
27. Reisenauer: Co je co (1-3)
28. Knappová: Jak se bude jmenovat? (Academia 1978)
29. Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (Academia 1996 a 2008)
30. Matzner: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4)
31. Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin (Academia, 2007)
32. Skalická, Větvička, Zelený: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin (Aventinum, 2012)
33. Encyklopedie tělesné kultury (1-2)
34. Malá encyklopedie (atletiky, fotbalu, ledního hokeje, lyžování, olympijských her, šachu, tenisu)
35. Sokol: Olympijské hry novověku, Olympia 1974
36. Jordan: Encyklopedie bohů
37. Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí, Mladá fronta 1970 a další vydání
38. Zamarovský: Bohové a králové starého Egypta, Mladá fronta 1979 a další vydání
39. Slovník antické kultury, Svoboda 1974
40. Encyklopedický slovník geologických věd (1-2), Academia 1983
41. Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů, Academia 1992
42. Svět zvířat (1-12), Albatros 1997-2001
43. České názvy živočichů, Národní muzeum Praha 1997 –, dosud vyšlé díly
44. Vokurka, Hugo a kol.: Velký lékařský slovník, MAXDORF 2002 a všechna další vydání
45. Koudelka-Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání)
46. Velký atlas světa, GKP 1988, 1996
47. Bareš: Křížovkářský slovník - zeměpisné názvy
48. Statistický lexikon obcí České republiky (2005)
49. Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření, Mladá fronta 1982
50. Hubinger: Národy celého světa, Mladá fronta 1985
51. Hlinka: Peníze celého světa, Mladá fronta 1987
52. Slovník zkratek, Encyklopedický dům 1994
53. Elman: Velký slovník zkratek Evropské unie, East West Publishing Company (2000)
54. Malá encyklopedie křížovkáře (1-6)
55. Co v slovnících nenajdete
56. Slovensko-český slovník (SPN, 1983)
57. Velký anglicko-český slovník (Academia, 1991-3)
58. Velký česko-španělský slovník (Academia, 1977)
59. Velký česko-francouzský slovník +dodatky (Academia, 1992)
60. Slovník slovenského jazyka
61. Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov (2006)
62. Antonín Langhamer: Legenda o českém skle (Tigris Zlín, 1999)
63. Internet:  http://bara.ujc.cas.cz/psjc/ - kartotéka novočeského lexikálního archivu (NLA)