Nolčova křížovkářská maturita 2015

Řešení 4. kola NKM zašlete nejpozději do 14. listopadu 2015 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jaromir.Drapala@vsb.cz, případně Jar.Drapala@seznam.cz. Pozor změna poštovní adresy!!! Autorem křížovky je Jaromír Drápala.

Autor upřesnil legendový výraz k výrazu 12/2, toto upřesnění je vyznačeno v legendě červeně.

 

SKLÁŘSTVÍ - 4. KOLO

Ve čtvrtém kole se budeme věnovat umění (1) z přelomu 19. a 20. století, kde velkou roli sehrála moderně vybavená (2). Významného úspěchu Velkou cenu (Grand Prix) dosáhla Spaunova sklárna na výstavě v Paříži (1900), která stejně jako i další provozovny se zasloužily o rozvoj unikátních sklářských výrobků (tajenky 3 až 14).

Pod označením ???? se skrývají jména osob (nápověda – viz 16), které nějak přímo souvisejí se sklářstvím té doby, někteří z nich byli u zrodu uměleckého spolku (15).

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

 

Použité typy políček:

Pouze ve třech políčkách se vyskytují čtyřpísmenné shluky.

Skryté tajenky: 1 (6), 4/1 (11) a 15 (5). Jeden výraz je vepsán rébusově.

ZLEVA VPRAVO DOLů. 1. Vykonávání významné funkce. - 2. Ruská řeka; nátěrová hmota. - 3. 2. díl 4. tajenky; 12. tajenka. - 4. Posvátná rostlina + hnědé; 13. tajenka; 8. tajenka. - 5. Zbožnělý; jísti; pichlavý porost; páni. - 6. 9. tajenka; reprodukce; iniciály českého spisovatele (* 1863); 14. tajenka; tanec; sídlo v Afghánistánu; vyřazování nevyhovujících jedinců z chovu. - 7. Opice; potulní studenti ve středověku; hliníková slitina; zemědělská plodina; kabátec; zakladatel kongregace Ivanitů; náhradní hmota za tvrdou pryž; rostlina. - 8. Cizí název rostliny; druh modlitby; stíhači; domácké ženské jméno; bývalá africká měnová jednotka; protein; náboj; hračka. - 9. Omyly; francouzský filmový režisér; starověká zbraň; sídlo v Íránu; růžově zabarvovati; závod vyrábějící určitou slitinu; natrvalo uložit; staročeský tanec; utíkat. - 10. Droga; pochybná; mezinárodní kód letiště v Hondurasu; pergamenový proužek; značka německých aut; řeka v Indonésii; mimořádné nadání; rostlina; 1. díl 5. tajenky; chodský název brouků; plošná jednotka na Kubě. - 11. Zle; zkratka Organizace spojených národů; iniciály chorvatského básníka (* 1863); 1. díl 3. tajenky; nižší dřeviny; islámský bůh (slovensky); vlčky; hlavní; dikarboxylová (kyselina); světlý; mys. - 12. Drahokam; cizojazyčný výraz pro hluk; 3. díl 4. tajenky; rostlina; slabě pršet; tlach; okolky; anorganická sloučenina; notový zápis pro vícehlasou skladbu; arabská normalizační organizace. - 13. Anglická zkratka Královské námořní letecké základny; hlučná řeč ženy jistého jména; bojácně (v hudbě); zhoršiti kvalitu svaru; dřívější pohonná látka (pro auta); kytička. - 14. Domácké ženské jméno; anglicky "trouba"; stavební stroj; orientální barvivo na vlasy; kmen v Mauritánii; niklová slitina; rostliny. - 15. Citoslovce smíchu; dráždit; 2. díl 3. tajenky; stará finská jednotka objemu (dle Malého Ottova slovníku); středověká zbraň; americká družice; elektrotechnická součástka. - 16. Citoslovce překvapení; druh tance; laboratorní přístroje; pronikání; ustrojit; vegetační formace. - 17. Poloelipsoidická stříška; člověk postižený jistou chorobou; zkratka Mezinárodní organizace pro námořní družice; planetka; součást děla; vysokomolekulární uhlovodík. - 18. Značka chemického prvku; slovenské domácké ženské jméno; geometrický útvar (slovensky); anglická zkratka Londýnské a severovýchodní dráhy; druh bonbónu; ????. - 19. Mužské jméno; německý spisovatel; vychloubání; kozácký bič; 1. díl 7. tajenky. - 20. M; značka nákladního auta; zkratka jednoho z polypeptidů; přijatá; druh utěrky; potřeba filatelistů; cizí alkoholický nápoj. - 21. Závod; 2. díl 16. tajenky; ????; italské město. - 22. Pruh látky; pták; potravinářský výrobek; ????. - 23. Francouzský výtvarný umělec; likvidovati požár určitých budov; nabýt konečné formy. - 24. ????. - 25. Druh opice. - 26. Zaměstnanec u železnic.

ZPRAVA VLEVO DOLů. 23. Zkrácený název někdejšího Zemského výboru pro pracovní studie. - 24. Planetka. - 25. 1. díl 2. tajenky. - 26. Zvláštní skupina Maorů; divoch; příslušník stejné národnosti; planetka. - 27. Choť hejtmana; ryba; ????; druh odlitku (ze zlata); železniční vagony určitého typu. - 28. Domácké ženské jméno; domácké ženské jméno; část plodnice houby; trápit; někdejší platidlo v Íránu; 2. díl 2. tajenky. - 29. Část obličeje muže jistého jména; nerost; zelený; důl v Arizoně; chemická značka prvku. - 30. Vizitka; velmi velké číslo; jméno feny; trampota; cizokrajná rostlina; iniciály ruského etnografa. - 31. Autor díla Job; cizokrajné rostliny; skotský návrhář nábytku; dvě sídla v Bolívii; at; ženské jméno; dohlížitel na kaiky. - 32. Výběžek; cvrnknouti; německá zkratka pro agenturní výzkum trhu; společenská hra; 2. díl 6. tajenky; třepetati se; dějiště ZOH; sumerská jednotka délky. - 33. Český kybernetik; planetka; indický guru; autor teorie preanimismu; podle; hodně; autorka monografie Juraj Krén; citoslovce; řízení; opice; švédsky "chrám". - 34. Maďarský prozaik; součást kravína; 1. díl 16. tajenky; švédsko-americký horor z r. 2005; ryba; silné dřevěné bidlo; člen státní rady ve Spartě; posvátný; vzorec sloučeniny kobaltu; 3. díl 3. tajenky; věšák; mezinárodní kód letiště v Lesothu. - 35. Alkaloid; ????; hlodavci; totálně; nádherní ptáčci; užitková rostlina; rodiště britské sopranistky (*1930); troubit; iniciály českého prozaika a novináře (*1890); štěnice. - 36. Součást ženského oblečení; kočka; splývat; špice; 11. tajenka; panský; tibetočínská jazyková skupina; drsně. - 37. Sídlo v Maďarsku; graffitista; 2. díl 7. tajenky; domácké mužské jméno; duchovní; zákaly; opuštěné; cigareta; geologický útvar; přitížit. - 38. Odrůda brambor; evropské středisko zimních sportů; daný; stát v USA; německý estetik (*1888); zkratka Slovenskej akadémie vied; rostlinstvo kryjící určité místo; pohodlnost; libanonský dramatik; část těla jelena. - 39. Skupina suků; jepice; pokles teploty; kůň s určitým zbarvením; 4. díl 4. tajenky; cizokrajný pták; naštípání; 1. díl 6. tajenky; italská zkratka Národní petrochemické společnosti; sídlo v Súdánu. - 40. Typ elektrické konzoly; 10. tajenka; záchvaty; náš bývalý sprinter; anglická zkratka Americké federace práce; 2. díl 5. tajenky; zdravotnická potřeba; značka chemického prvku; týkající se dovedností. - 41. Český filmový kritik; dřívější švýcarský hokejista; domácké ženské jméno; mužské jméno; francouzský módní tvůrce; starý literární jazyk na Jávě; stařena; solmizační slabika; týkající se pohádkového netvora. - 42. Značka objektivu; sídlo ve Švýcarsku; druh tkaniny; ovanout (někoho); anorganická sloučenina; kláda; značka chemického prvku; nezpevněná usazenina. - 43. Upřeně pozorovat; ????; týkající se části těla; hornina; jméno psa; rostliny. - 44. Látka používaná v lékařství; ????; rostlina; poštovní kód státu USA. - 45. Sídlo v Mexiku; rostlina; pásti. - 46. Silácky; rostliny. - 47. Mazaný; protestant. - 48. Stoupenkyně směru v české literatuře na konci 19. století.

Použité prameny: 1 – 16, 19 – 29, 31 – 34, 41, 42, 44, 49, 52, 53, 57, 60 - 63, IATA - kódy letišť (www.mapping.com/airportcodes.html), Čechová K. Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen (2000), Seznam planetek – vydali Kabrňáci (2014) nebo (www.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html), Filipiak Č. a Petřík P. Slovník odborných a všeobecně užívaných zkratek (1993), Švédsko – český slovník, www.galerieroudnice.cz/assets/snippets/info.php?id=7&co=sdruzeni, www.zcu.cz, www.fdb.cz.

Křížovka má 300 legendových výrazů s průměrnou délkou 5,93. Věřím, že to řádně oceníte.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Čtvrté kolo NKM zaslalo celkem 17 soutěžících. Z vedoucí skupiny se oddělil př. Valíček, který nenašel dvě skryté tajenky a chyboval ještě i jinde. V čele je po čtyřech kolech 11-ti členná skupina, která zvládla nástrahu se skrytou tajenkou SECESE v úvodním textu k 4. kolu, kde bylo nutno vybrat 1. slabiku čtvrtého slova. Falešná tajenka SECESE  ve stonku květiny ztroskotala na iniciálách spisovatele Tisovského TET převzatého z Kočího Malého slovníku naučného.

Autor děkuje všem soutěžícím, kteří projevili uznání nad kvalitou křížovky i její náročností.

Autorem 4. kola NKM byl Jaromír Drápala.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: Foukač, Galáb, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Mikuš, Páč, Podzemský, Sebera,  Vašinka, Vlášek, Vojník; 1: Leslie, Nack, Kopřiva; 2: Járová; 13: Valíček.

 

POŘADÍ PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: Foukač, Galáb, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Mikuš, Páč, Podzemský, Sebera, Vlášek, Vojník; 1: Leslie, Nack; 2: Vašinka; 13: Valíček; 25: Járová; 26: Kopřiva.