Nolčova křížovkářská maturita 2016

Milí přátelé,

svá řešení 1. kola posílejte na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo na mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Nejzazším termínem po zaslání řešení 1. kola je 15. březen 2016.

 

OPRAVA 1. KOLA NKM

Na upozornění jednoho z řešitelů provádím úpravu legendy v jedné darvinovce ve sloupci 20. Opravdu jsem si v tomto případě pravidlo darvinovky nesprávně vyložil a i když je řešení vcelku zřejmé (i podle dosud došlých řešení), je korektní a určitě lepší místo legendy 20/6 pohanka použít legendu 20/6 žíla a 20/7 domácky Tara. V opravené legendě jsou tyto výrazy uvedeny červeně.

 

 

EGYPTSKÁ MYTOLOGIE - 1. KOLO

Typickým znakem staré egyptské civilizace byl náboženský polyteismus. Původně bylo ve starém Egyptě uctíváno mnoho bohů, jejichž význam přímo souvisel s významem místa jejich uctívání. Důležitost jednotlivých lokálních božstev vzrůstala zejména tehdy, když se místem jejich kultu stalo ... (1). Velký význam měla vždy božstva ztělesňující přírodní síly, např. Cheprer a ... (2), sluneční božstva, a dále božstva se vztahem k posmrtnému životu. Hojně byla uctívána božstva označovaná jako stvořitelé světa, zejména ... (3), ... (4), Cheprer, Amón, Chnum. Postupné vydělování hlavních bohů v průběhu sjednocování Egypta vedlo k převaze určitých kultů. Ve Staré říši (3. tisíciletí př. n. l.) to byli zejména bůh slunce ... (2) a bůh podsvětí ... (5) (též Usirew, Osiris) se svou manželkou Esetou, v Nové říši (16. – 11. století př. n. l.) pak bůh Amón.

Prvním bohem celonárodního významu se díky spojení s predynastickými vládci Horního Egypta stal sokolí bůh Hor. Vystupoval jako nebeský bůh, za jehož oči byly pokládány Slunce a Měsíc. Zároveň byl Hor královským ochranným bohem. Na počátku Staré říše ztratil Hor své výsadní postavení. Byl znázorňován nejčastěji v sokolí podobě, popřípadě jako člověk se sokolí hlavou. Podle jednoho mýtu ztratil Hor oko v boji se Sutechem a posvátné Horovo oko – tzv. ... (6) – se stalo symbolem pro synovskou ... (7). Rovněž se jím symbolizovala ... (8). Hojně se rozšířil ... (9) ve tvaru Horova oka, nejčastěji fajánsový se zelenou glazurou, který byl také symbolem zmrtvýchvstání a sloužil i proti uhranutí. Symbol Horova oka je i obrazcem křížovky.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK

složený z 1 souměrné a 5 nesouměrných střídavých polomozaikovek a ze 2 nesouměrných střídavých polomozaikových darvinovek

Skryty jsou: 2. tajenka (2), 3. tajenka (4), 6. tajenka (6), 7. tajenka (8) a 9. tajenka (6). Skryté tajenky je třeba označit nebo popsat způsob jejich skrytí a vypsat.

Číslo v políčku udává počet písmen příslušného znaku.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Válením obaliti. – 2. Předložka; parkový keř; sekáč. – 3. Náhlý pocit; islámský hrad; rybář. – 4. Kopáním poškodit; Sardiňan. – 5. Bojiště. – 6. Značka ampéru; vysoká karta. – 7. Počítač (věž); lýtková kost. – 8. Značka tuny; drobní motýli; rostlina; ozdoba lustrů. – 9. Lotyšská píseň; šluk z marihuanové cigarety; radiolokátor; kód letiště Lake Minchumina. – 10. Část byliny; povídavé ženy; jemné prášky; kácet; mezopotamský měsíční bůh. – 11. Materiál pro výrobu stavebního kování; sloučeniny talia; australský hudební skladatel; africký jazyk; slovenský zápor. – 12. Cesta do Říma; tělnatá; rejnok; lesk na tkaninách; zapářka; staroegyptská správní jednotka. – 13. Název fotografických zvětšovacích přístrojů; nerost; zdánlivě; nadávka hloupé ženské; německá řeka; žvanit. – 14. Typ zánětu; štorcky; civilní kontrarozvědka; Asa; kdo lže; cíl islámských poutníků. – 15. Spojovati příze kroucením dohromady; řezací nástroj; škrabák pluhu; obratný; teskniti; dílo autora Dostaveníčka; uchopení; jméno zpěváka Johna. – 16. Fotografický objektiv; litevský spisovatel; zvětšování velikosti; zápasník; povaha; ryba; škrobnaté hlízky; jablko; Olouš; tropické dřevo. – 17. Hudební styl; slavnostní síň; pryskyřice; elementární částice; obyvatel Pyrenejí; pavouk; rozložitost; papuánská jazyková rodina; několikerým kousnutím zranit. – 18. Značky dvou kovových prvků; vrchol; běl; asijský dvojkolák; zlatka; doporučovat; vlněné šátky; viz 8. – 19. Mexické sídlo; kamerunská řeka; arménské sídlo; strniště; stoka u mlýna; zvuk vydávaný žábami; solmizační slabika; úspěchy. – 20. Pronikavá; listnáč; CH2 = C = O; jezdec; součást k upevnění lodního lana; žíla; domácky Tara; žvásty. – 21. Indické platidlo; estonský průliv; karta; maxima; utopista na univerzitě ve Vilniusu; hudební nástroj; sídlo v Kazachstánu; československý šachista; hvězda spektrální třídy A7; zasévati. – 22. Náslať; anglicky „starší“; bylina; česká spisovatelka; brazilská řeka; každý ve Skotsku; přistávací plocha; stolice; kótování. – 23. Nerost; snad; patřící autoru úvah a statí o literatuře; ulice v těsné blízkosti Smíchova. – 24. Prodavač soli; ode dne vydání; středověká loď. – 25. Španělský pokrm z rýže; medvědi; neměnný. – 26. Vykonávat opční právo; váhati. – 27. Datolit z Arendalu; francouzský tanečník a choreograf. – 28. Zachránkyně.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 14. Zvýšený tón. – 15. Město ve Východních Flandrech. – 16. Termoset; bývalý zemský soud. – 17. Jemně vláknitý nerost; židovský modlitební pláštík; římská číslice. – 18. Okrasný keř; pálenka; z toho důvodu. – 19. Slovenské mužské jméno; pomůcky; psi; motocykl. – 20. Mytický ostrov; skloněné dráhy pro koňská jezdecká cvičení; student medicíny; plavidlo. – 21. Vztyčiti; kučeravá; sopečná embrya; pisátko. – 22. Kachny; nerost; čínské sídlo; horský sudokopytník. – 23. Motýl; český akvarelista; staroegyptské sluneční symboly; souhrn všech organizmů určitého území; plést; vyrobená z provazů. – 24. Na společné ose; značka automobilů; polička u zrcadla; eskamotér; citoslovce veselosti; akt; město v Istrii; název hlásky L. – 25. Martův průvodce; odrůda řepky; průmyslové odvětví; zelenina; jméno spisovatele Mauroise; hlídka; název zubodásňové souhlásky. – 26. Název fotografického objektivu; nástroj k určování rozměrů některých výrobků; rota; představitelka obce; viz 4; předložka; minulého roku. – 27. Český hudební pedagog; Ašar; planetka; karbanictví; popleta; Spartakus; velmi rychlý; indická hra s opeřeným míčkem; pes. – 28. Pryskyřice; odnímaná; pokrývka hlavy; neoblomní; houba; nádhera; kůže; letem brázditi; indické sídlo; mořský obr. – 29. Odrůda pšenice; řeka ve Středoafrické republice; rostlina; odrůda jetele; zmenšit se; jméno pastýře z románu chorvatského politika; bývalý japonský ministr financí; pořádek slov. – 30. Podíl na výdělku; lenošní; silné auto; štíhle; odrůda opálového sintru; kód letiště Port Lincoln; iniciály spoluautora stručné ruské mluvnice; jméno světce; viz 1. – 31. Lyže; lišky; ruský spisovatel; zkratka třaskaviny; bájné zvíře; nízkostěnný nákladní vůz; být v květu; nigerijské sídlo; slovenské ženské jméno. – 32. Kód Itálie; indiánský bůh smrti; římská čtyřka; zkratka okresního výboru; domácké ženské jméno; sídlo na Slovensku; příbuzná Adry; hudební nástroje; bohoslužebný stolek. – 33. Televize; goliáš; název hlásky; tropický keř; zkamenělá pryskyřice; v hudbě pomalu; domácké ženské jméno; postava z Verdiho opery. – 34. Výztužná část plavidla; pupen; citoslovce troubení; napadení; akvarijní ryba; lázeň. – 35. Značka lanthanu; kosmický princip v indické mytologii; viz 5; dluhy; následovnice. – 36. Poraziti; slušný. – 37. Pivo. – 38. Technologie MOS s nastavitelným prahovým napětím (zkratka).

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Do 1. kola NKM 2016 zaslalo svá řešení 25 účastníků. Vedle autorského řešení založeného na výrazu MARAVELLA (x MAREK x ČARKOVA x LOLEK x LODEN) byla uznána také řešení CARAVELLA (MČSE) x CARDO x BOLDO i KARAVELLA (bylo doloženo, že Velký Otto, h. karavela a loď, uvádí obě pravopisné varianty, čímž je splněn požadavek příslušného současného Výkladu) x KAPÁK (NLA) x BOLÁK (RYST2), nebo KARAVELLA x KARDA (PSJČ) x BOLDA (RYST2). Dále jsem vedle výrazu KAWA (SNČ) akceptoval také výraz JAWA a křižující rostlinu JANKA (NLA), ovšem pouze v kombinaci s výrazy LINER (plavidlo) x LIDAR (NASCS) – rostlina JACKA (v řešení RACER x RADAR) nebyla doložena. Poslední ošemetnou pasáží byly výrazy DAZO (RYST 2) x ZO (Zdeněk Oliverius – ČBS 2/490). Uznávány byly různé varianty obrysu.

Pouze dva řešitelé (Jaroš a Mirikina) měli kompletní autorské řešení, ale na druhé straně obdivuji vynalézavost řešitelů, kteří přišli s řešeními alternativními. Na to se dá přijít zřejmě jen v čase stráveném při luštění, autoři nemohou vše dopředu předvídat. Jsem však upřímně rád, že mohu vedlejší přiléhavá řešení uznat – otrávit řešitele již v prvním kole bych si opravdu nepřál. Na druhé straně si mohli řešitelé autora otestovat v tom, co lze od něho v průběhu soutěže očekávat. Čelo pelotonu by tak nemělo zůstat v klidu a stíhači mohou spoléhat na svou šanci se dotáhnout. I nadále bude dodržován princip snadného chycení se. Proto věřím, že všichni budou pokračovat.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

Celkem 18 řešitelů je na nule. Jsou to: Drápala, Fénix, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Mirikina, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, Sivok, Valíček, Vašinka, Vlášek, Vojník, Žačok, Živný. – 5 ztr. b.: Auterský, Dedera. – 6: Haralík, Járová, Švub. – 9: Kopřiva. – 37: R. Novák. Kompletní řešení bylo již vyvěšeno v průběhu března.