Nolčova křížovkářská maturita 2016

Milí přátelé,

kompletní řešení 2. kola NKM s vypsanými a vyznačenými skrytými tajenkami mi zašlete nejpozději do 15. května 2016 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Těším se na Vaše řešení a přeji Vám hodně zdaru.

Zdeněk Chromý

 

EGYPTSKÁ MYTOLOGIE - 2. KOLO

Egyptský bůh Anup – řecky ... (1) – byl považován za ochránce pohřebišť a průvodce a ... (2) mrtvých. Anup podle víry Egypťanů doprovázel mrtvé na cestě do podsvětní říše, přiváděl je k poslednímu soudu před bohem Usirem, zúčastňoval se obřadu ... (3) zemřelých, spolupůsobil při obřadu otevírání úst, kterým byl mrtvým umožňován nový život na onom světě. Byl znázorňován nejčastěji jako ... (4), v Nové říši byl znázorňován v lidské podobě s hlavou šakala nebo psa. Později býval též spojován s balzamováním jako bůh ... (5). Vzhledem k významu, který přikládali staří Egypťané balzamování zemřelých, patřil k jejich nejdůležitějším bohům. Kněží při balzamování někdy nosili masku s jeho podobou. Od Nové říše byl Anup zapojen do usirovského mýtu jako syn boha Usira. V římské době vystupoval i jako ... (6). Zachovalo se takřka nekonečné množství zobrazení tohoto boha ze všech období starověkého Egypta. Nejznámější jsou Anupovy sochy a ... (7) z hrobky krále Tutanchamona v Údolí králů. S Anupem postupně splývala další božstva, především bohové ... (8) a ... (9).

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK

složený z 1 nesouměrné střídavé mozaikovky a 5 nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

Skryté tajenky: 1. tajenka (6); 1., 2. a 3. díl 4. tajenky (5, 7, 5); 7. tajenka (5). Je třeba je vypsat a vyznačit v obrazci.

 

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Sídlo na Svitavsku. – 2. Značka india. – 3. Americká dobytkářská farma. – 4. Motorový dopravní prostředek; sbohem. – 5. Despota; čerstvá. – 6. Cizokrajné dřevo; přítok Dunaje; označení části skladby, kdy určitý nástroj nehraje. – 7. Povídka Boženy Němcové; slovenská Maruška; patřící Otovi. – 8. Klátidlo; bezvětří; dým. – 9. Rozvalina; fyzikální jednotka v soustavě CGS; hasnice; hvězda v souhvězdí Pastýře; sorta kakaa. – 10. Dílčí rozpočet; sněhová vichřice; rána; drsný vrah; britský ostrov; skrytá pecka. – 11. Starořecký dechový nástroj; useň; multilevel marketing; staroasyrský hudební nástroj; město spojované s ochráncem severního směru (synem Idavidy); sudokopytník; stará asijská jednotka hmotnosti. – 12. Kozácký náčelník; tantalát; nula; nerozhodný výsledek; švýcarský malíř; kožní anomálie; ypsilon. – 13. Kvapně; jméno dánského hvězdáře Braheho; hebrejský ráj; umělkyně; Otka; koření; deska s fotografiemi. – 14. Menší chrámová budova; švédská opera s tematikou kosmických letů; káva; hlídky; údaj na dopise; nezkušená dívka. – 15. Klekání; bratr Thasa; brašna; nezpevněné usazeniny; české středověké mince; hinduistický hadí bůh (též se zakončením pala); preformista. – 16. Sykavka; obratel; ambulance; voják krále Davida; tanec; samohláska; kopulace uhlazeného člověka. – 17. Jihoafrická řeka; nerozhodné zakončení šachové hry; Tesové; notová značka raného středověku; přenosný počítač; výsada; viz 2. – 18. Ryba; sud; ryba; italský skladatel; incký bůh; kód letiště Natashquan; svazek; osud; úder; nesnáze. – 19. Egyptská bohyně války; jinak; jednotka hustoty sít; večírek; kytovec; prodloužená boční zeď; tramvaj; pobídka tažných zvířat k chodu; včelí produkt; pryšec; žena provozující táboření ve volné přírodě. – 20. Rozednívati se; zpívaná slabika; dvě osobní zájmena; viz 3/2; německý grafik; ukazovací zájmeno; domácky Rainer; trápení; kukačka. – 21. Stromový porost; deštěm vlhnouti; náš šachista; výtka; jednotka délky v Annamu; ptačí citoslovce; brynda; peněžní závazek; dětské citoslovce naznačující ošklivost. – 22. Štípaný španělský rákos; psací potřeby; což; vyrobená z porcelánové hlinky; německý surrealista. – 23. Imunitní systém (zkratka); létající talíře; opice; étery; perská jednotka objemu; kurděje; přílišnou prací unavit. – 24. Babylonská jednotka délky; značka lanthanu; Rembrandtův žák; fotografický objektiv; viz 8. – 25. Role Poly Pritchettové; americký spisovatel (Ocelové jeskyně); znovuzavedení plnohodnotných peněz. – 26. Zametat; mezopotámský démon. – 27. Textilní materiál.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 27. Citoslovce kozího mečení. – 28. Římských 501; skládací přístřeší; potisknutý kartoun. – 29. Zkratka souhvězdí Velryby; španělský antifašista; vařením společně s něčím upravit; bezvýchodné postavení. – 30. Německý sociolog (Norbert); jméno nymfy; pelyněk (podle Preslů v NLA); chytat. – 31. Herečka; středověké lidové duchovní zpěvy; ovinout; asijský jelen. – 32. Viz 5. – 33. Solmizační slabika; označení pro korytovitá stržová údolí; sídlo v Čadu + pták; muslimská chrámová stavba; japonské noviny. – 34. Šelma; tioalkohol; slovensky „štětka“; viz 9. – 35. Druhý syn Judův; samojský politik; pojem duše ve starém Egyptě; zesílený zápor; redaktor literární části Ottova slovníku naučného nové doby; grafická technika; sůl kyseliny jablečné; hinduistické prvotní tvořivé božstvo. – 36. Rod červů; juviové ořechy; herbicid; případ; ložiskové kovy; skupina CN; část obličeje; rozinka. – 37. Návěští; fotbalový obránce; islámský hrad; literární dílo; indiánský bůh; španělsky „smělý“; bývalý mistr světa v šachu; africká zvířecí nemoc; nerosty. – 38. Zkratka trinitrotoluenu; francouzská řeka; lihovina z rýže; závěs u lodního kompasu; herbicid; estonské sídlo; francouzsky „vzteklina“; starořímský městský úředník; podvésti; italský generál a politik. – 39. Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (anglická zkratka); akustický lokátor; octan glycerínu; šikovati; stratigrafický stupeň; kvantum; sukničkář; novořecký Antonín. – 40. Míšenka černocha a Indiánky; tancovat; ubytovací zařízení; starověké město v Itálii; drahé kameny; domácky Orest; úpět; viz 6. – 41. Španělské sídlo; obyvatel Říma (slovensky); egyptská lví bohyně; atmosférická pásma; zadní zubodásňová souhláska; autor Nevolnosti; Andy. – 42. Africký kmen; britská délková jednotka; pšenička; koberec; kasule; topidlo; lučina. – 43. Indiánský jazyk; beseda; skákáním se dostat; litovat; švédský neurolog; známka původu. – 44. Egyptský bůh slunce; viz 3/1; plektrum; egyptský deník; domácky Kateřina; pryskyřice; žok. – 45. Domácké ženské jméno; obyvatel jižní Afriky; cizí savec; nepatrné množství; rod vážek; fotografický objektiv; tomelokvětá rostlina. – 46. Předložka; figurant; sídlo v USA; plachetnice; obec na Slovensku. – 47. Svrchníky; vietnamské sídlo; slitina obsahující zlato. – 48. Bulharský básník; musaru; citoslovce mírného zaklení. – 49. Panenská půda; anglická zkratka evropské organizace zaměřené na hospodářskou spolupráci. – 50. Jméno označující skupinu dvanácti hinduistických bohyní. – 51. Tavení. – 52. Přirozený úbytek váhy kapalin.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Do 2. kola NKM zaslalo svá řešení 24 řešitelů. Na nulu tentokrát řešilo 13 soutěžících, po 2. kole čelo nepatrně prořídlo – bez ztrátových bodů je 12 soutěžících. Alternativní varianty obrysu byly uznávány, nebudu však moci uznat grafické řešení dvou luštitelů v prostoru16x42, založené na jedné obloukové spojnici, protože tvar konvexního políčka nebyl zadán v seznamu použitých políček. V této pasáži byl nastražen chyták, který při rovné spojnici vedl k hledání šestipísmenného výrazu pro koberec, ten však byl ve skutečnosti pětipísmenný (JOMUD, Universum 5/11), a proto bylo třeba hledat grafické řešení s využitím zadaných políček. Většina řešitelů pasáž vyřešila naprosto správně, tj. použila dvě rozdělovací linky, takže prostor 16x42 byl rozdělen na malý trojúhelník a lichoběžník, jejichž alternativní polohy jsem pochopitelně uznával. Námitky dvou řešitelů jsem důkladně zvážil, konfrontoval se směrnicemi a neshledal žádné pochybení z mé strany. Další chyby přinesly zejména tyto výrazy a pasáže: 45. KOATA (ČNŽ, chápan černý) x SOTA (Slovník valašského nářečí); 41. RIMAN (SSJ) x KAOLINOVÁ; 12. REMEK (SNČ) x EKBOM; 13. hebrejský ráj EDEM (MČSE 5/244, h. ráj); 47. ŠAKUDO (Slanina: Výkladový slovník...) x ŠAKEC (Šmírbuch, s. 50, h. detektiv); 43. ŽELIT (SSJČ). Rozdíly mezi řešiteli jsou těsné a v budoucích kolech počítám s promícháváním pořadí. Tak vydržte až do konce!

Zdeněk Chromý

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztr. b.: Drápala, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Járová, MIRIKINA, Nack, Pavelka, Podzemský, Sebera, SIVOK, Valíček, Vojník. – 1: FÉNIX, Vašinka. – 2: Páč, Švub, ŽIVNÝ. – 3: AUREL. – 4: Dedera. – 5: Bonaventura. – 6: Haralík, Kopřiva, PÁTER.

 

VÝSLEDKY PO 2. KOLE

0 ztr. b.: Drápala, Gašparín, Hájiček, Jaroš, MIRIKINA, Nack, Pavelka, Podzemský, Sebera, SIVOK, Valíček, Vojník. – 1: FÉNIX, Vašinka. – 2: Páč, ŽIVNÝ. – 3: AUREL. – 6: Járová. – 8: Švub. – 9: Dedera. – 11: PÁTER. – 12: Haralík. – 15: Kopřiva. – 100: Vlášek. – 105: Bonaventura. – 137: R. Novák.

 

OPRAVENÉ POŘADÍ 2. KOLA

Ke 2. kolu NKM jsem obdržel 2 protesty. První se týkal výrazu RIMAN a uznání alternativní podoby RÍMAN. Tomuto protestu jsem vyhověl, protože postižení řešitelé mi alternativu řádně doložili tištěnými knižními prameny i odkazem na filmovou databázi www.fdb.cz uvedenou mezi prameny. Dále byl RÍMAN doložen i knižními prameny – např.: Czobor: Hrdzavý kríž. Bratislava: Slovart 2014; Dolinský: Dejiny mníšstva. Trnava: Dobrá kniha 2013; Marcelli: Michel Foucault alebo stať sa iným. Bratislava: Archa 1995; Olejník: Vybrané kapitoly z dejín Grécka a Ríma. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2013 aj. Že zřejmě nejde o opsanou chybu, jsem si ověřil nahlédnutím do slovenského národního korpusu, který je na internetu na http://korpus.juls.savba.sk.

Druhý protest se týkal alternativního řešení grafiky prostoru 16x42 s křižujícími se výrazy JOMUD x ROND, kdy protestující argumentovali nutností použít v dané pasáži dvojici výrazů JOMUD + JOMU podle § 51 směrnic a možností použít vlastní odvozené (nezadané) políčko. Tento protest jsem zamítl, ale dvojice protestujících Páč a „Živný“ se odvolala k odvolací komisi. Ta rozhodla ve prospěch protestujících, neboť „dospěla většinově k názoru, že vzhledem k možnému různému chápání par. 51 Směrnic vč. komentáře (výkladu k paragrafu) protest uznává“, a to „pouze z výše uvedeného důvodu, všechny ostatní důvody v podaných protestech by komise zamítla.“ Toto rozhodnutí odvolací komise, které je konečné a nelze se proti němu odvolat, i přes určité pochybnosti respektuji. Na základě výsledků protestního a odvolacího řízení tedy inkriminovanou pasáž neutralizuji, uznávám všechna řešení prostoru 16x42 a měním výsledky 2. kola NKM takto:

0 ztr. b.: AUREL, Dedera, Drápala, FÉNIX, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Járová, MIRIKINA, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, SIVOK, Valíček, Vašinka, Vojník, ŽIVNÝ. – 1: Švub. – 2: Bonaventura, Haralík – 3: PÁTER. – 6: Kopřiva.

Postižení řešitelé budou zajisté spokojeni, méně už ti, kteří chtěli své soupeře setřást. Ale takový je sport, i ten duševní. O rozložení pelotonu tak rozhodnou další dvě kola NKM.