Nolčova křížovkářská maturita 2016

Milí přátelé,

kompletní řešení 4. kola NKM s vypsanými a vyznačenými skrytými tajenkami mi zašlete nejpozději do 15. listopadu 2016 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Těším se na Vaše řešení a přeji Vám hodně zdaru.

Mezi prameny pro toto kolo si připište: Lumír Klimeš: Slovník cizích slov (SPN 1981) a Jitka Vlčková: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů (Libri 2006).

Zdeněk Chromý

 

EGYPTSKÁ MYTOLOGIE – 4. KOLO

SOBEK

Egyptský bůh Sobek byl původně bohem ... (1) a úrodnosti. Později byl na některých místech pokládán i za univerzální prabožstvo a stvořitele. Měl také přízviska „Vládce polí a rostlin“ či „Všemocný pán“. V pozdní době byl titulován jako „... (2)“ a také „Pán libyjských krajů“. Sobek byl znázorňován jako krokodýl, někdy v lidské podobě s krokodýlí hlavou. Se Sobekem postupem času splynula naprostá většina všech egyptských krokodýlích božstev. Významnými středisky uctívání krokodýlích bohů byly ... (3) Kóm Ombo, ... (4), ... (5) aj. Za Sobekovu matku byla považována ... (6). Sobekův ... (7) nás obohatil o nečekané historické ... (8). (9) posvátných krokodýlů totiž ukázaly, že byly vycpány papyry, na nichž se zachovaly ... (10), úředních výnosů i významných literárních děl.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK

složený ze 7 nesouměrných střídavých polomozaikovek, 4 souměrných shodných střídavých polomozaikovek a 1 souměrné  střídavé polomozaikové darvinovky

 

Skryty jsou: 1 tajenka (4), 3. tajenka (8), 2. díl 6. tajenky (4) a 9. tajenka (5 5).

 

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Planetka. – 2. Oko; spěch. – 3. Nealkoholický nápoj; španělsky „podlý“; vlivy. – 4. Ženské jméno; družstva; španělská řeka; slovensky „ovce“; dřevěný strop. – 5. Přísada do skla; květenství; lidojed; tvrdá štětina na hřbetu černé zvěře. – 6. Bývalý slovenský prezident; tupec; stékat; rok; ušní léky. – 7. Brazilská řeka; pronikavé zvuky; 50 Kč; vrozeně; Trogerův žák; Ančino; slovensky „osy“. – 8. Norské sídlo; domácké ženské jméno; druh karet; přítmí; staročeský právní termín nejasného významu; hrubší vlněná látka; egyptský stvořitel bohů, světa a lidí; značka dusíku. – 9. Lososovitá ryba; duševní neklid; seveřan; hudební styl; podhorská obec na Svitavsku; iniciály badatele v oblasti hudebních nástrojů a staré hudby, působícího ve Francii; nuže. – 10. Slabé izolované ohebné vodiče; druh usně z vepřovice; trumf v kartách; značka fluoru; jméno pěvkyně Destinnové; viz 6/1; jeden z rodičů; švýcarská územní správní jednotka. – 11. Železniční nákladní vůz; solisko; listonoš; jihoamerický dravý pták; alkalická žilná hornina. – 12. Řeka v Tádžikistánu; porcelánová hlinka; dosna; žáby (odborně); viz 2. – 13. Karatel; anglická zkratka ventilačního režimu pro řízené dýchání s negativním výdechovým tlakem; značka automobilů; ryba podobná kapru; pravoslavní kněží; název korytovitých stržových údolí. – 14. Vztahující se k perkeltu (slovensky); jméno dramatika Goldoniho; společenská hra; sportovní skoky s otáčkami; krasojízda vkleče na jednom koleni s druhou nohou napnutou; tiglien; patřící Naně. – 15. Sýček; vesnička; gruzínský kinžál; larvy; islandská rocková skupina; rostlina; jeden z tvůrců mezinárodního pomocného jazyka. – 16. Hostina ze společných příspěvků; bohyně osudu; inkarnace boha Višnua; lehká síťovitá tkanina; listnaté stromy (slovensky); ztvrdlá stavební hmota; nealkoholický nápoj. – 17. Viz 10/1; patřící Evropanovi; francouzský politik a průmyslník; dlouhá samohláska; smlouvy; despota; jméno archanděla; značka automobilů. – 18. Zkratka souhvězdí; spojka; iniciály našeho dirigenta (1911 – 1982); indonéský ostrov; bahno z rašelinišť; íránská jednotka délky; tunelář; drobný měkkýš; francouzské sídlo. – 19. Vlněné tkaniny; svěrka; zesílený zápor; patřící Soně; iniciály herečky Konvalinkové; americká plavkyně (OH 1968); čoch. – 20. Domácky Aneta; mořský láčkovec; vchod; masem plněné taštičky z nudlového těsta; kód Etiopie; viz 7. – 21. Pálený cukr; sovětský konstruktér vrtulníků; skličovat; soda; předložka. – 22. Autor Božské komedie; měrný bod na hlavě; oslí citoslovce; předložka. – 23. Rybky; název fotografického objektivu; několikanásobný nositel Oskara. – 24. Venezuelské sídlo; mdle; polská producentka. – 25. Japonské ženské jméno; starověký kmen v Arménii; zápecí. – 26. Citoslovce zvuku zvonku; cenný papír. – 27. Vědecký postup; kulhavec.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 24. Africký stát; pálený cukr. – 25. Mezinárodní jednotka (anglická zkratka); domácky Aneta. – 26. Jihoasijská šelma živící se bambusovými výhonky; vlněné tkaniny; brr. – 27. Míra verše; rybina; druh výšivky (slovensky). – 28. Sbírka ód; stupeň rychlosti; německý malíř zátiší. – 29. Řeka v Čadu; ovladač; značka voltampéru; předložka. – 30. Kulhavec; sovětský vůdce; bojová chemická látka; pokynutí; předložka. – 31. Cenný papír; brazilský indiánský kmen; vchod; plž; značka osmia; viz 7. – 32. Starověký kmen v Arménii; část peřiny; nizozemská unce; patřící Soně; hora ve Francii; americká plavkyně (OH 1968). – 33. Předložka; Evropan; iniciály herečky Popelíkové; indonéský ostrov; značka kovového prvku; íránská jednotka délky; slavná Bizetova opera. – 34. Viz 10/2; vlastní jméno národnosti žijící v Kamčatské oblasti; francouzský politik a průmyslník; dlouhá samohláska; potřeba vodáka; slovensky „lotr“; lakocením shromážditi. – 35. Válením obalit; tu a tam; inkarnace boha Višnua; značka; římský mravokárce; titul etiopského císaře. – 36. Sýček; jestliže; hlavní město Peru; horolezecká stoupací železa; špionka; indické město (indický název); na kost vychrtlé; buněčná hmota. – 37. Vztahující se k perkeltu (slovensky); Bárta; způsoby; rty; žabí citoslovce; anglická zkratka metody k získání spermií z varlat biopsií k mikroinjekci do vajíčka; viz 8; mdlé světlo; německý portrétista vysoké evropské aristokracie. – 38. Zakavkazská řeka; opona; značka gramatomu; ryba podobná kapru; potřísnit kapkami; domácky Arnolda; kulkas; viz 5; americký vynálezce. – 39. Náš pěvec; zrak ruského malíře; ofouknout; automobil; křehké tenké cukrářské pečivo; zkratka souhvězdí. – 40. Viz 4; menší porušení; dílčí jednotka bulharské měny; spojka; látka vytvářející nervovou pochvu. – 41. Taštička; dna; voduška; mouřenínek; japonská řeka; sovětský kosmonaut; ptačí volání; pavučiny. – 42. Americký chirurg; antitusikum; ovšem; sloučenina vodíku s nekovovým prvkem; sídlo v USA; zájmeno; značka fosforu. – 43. Zlý duch; severský bůh; zkratka právnické fakulty; závěr; vodní pták; zpěvní ptáčci; hlína na kořenech přesazovaných rostlin. – 44. Sídlo v Mosambiku; naše bývalá štola; manžel Noci; nástroj rytce; jeden z realizátorů rekonstrukce Sorbonny; francouzské sídlo. – 45. Afghánská rozhlasová a televizní společnost (zkratka); nějaký člověk; alifatický uhlovodík. – 46. Indické ženské jméno; cizí savec; anglicky „pec“; nízká zeď nad hlavní římsou budovy. – 47. Ocenit; mlat. – 48. Autor díla Čtyři roční období. – 49. Nedávno.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Do 4. kola NKM poslalo svá řešení 23 soutěžících. Řešitelský výkon je třeba ocenit, protože křížovka nebyla až zas tak lehká, i když někteří psali, že se luštila příjemně. Dokonce bylo přiděleno méně ztrátových bodů než v předchozím kole. Na nulu tentokrát řešilo 16 soutěžících, po 3. kole výrazné změny nenastaly – bez ztrátových bodů je 16 řešitelů. Čelo se tedy zatím rozhodit nepodařilo, kolo proběhlo v klidu – inu, jste moc dobří a internet je silný pomocník. Chyby se objevily zejména v těchto výrazech a pasážích: 2. OGORI = OKO (Jazyky světa, s. 475 a rejstřík); 4. TOZO x ZOV (PSJČ a NLA); 4. TYPEL (Machek); 8. OPIČNÉ (Machek); 15. 18. GODE (Klimeš) x CODEIN (VLS) x COKE (SCS-ED) x LOKE (Malý Otto) x LOTUS x BRUTUS (mapy.cz – u Rejvízu); 25. SUDÍK (Machek, heslo surdík); 27. ŠPRTALA (PSJČ; kulhavý člověk, tedy kulhavec, zatímco šantala je člověk, který chodí loudavě, klátivě, tj. těžkopádně, kolíbavě, což není kulhání, napadání na nohu); 32. AR (NASCS, heslo arit); oblast 9. FAG (F. A. Gevaert, MČSE) x TAFA x GUMNO (Lidová architektura) jsem s ohledem na upřesnění legendy v průběhu kola nepostihoval. Uznával jsem alternativní grafická řešení.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztr. b.: AUREL, Drápala, FÉNIX, Gašparín, Hájiček, Jaroš, MIRIKINA, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, SIVOK, Valíček, Vašinka, Vojník, ŽIVNÝ. – 3: Bonaventura. – 4: Kopřiva, Nack. – 6: Járová. – 8: Dedera. – 9: Haralík. – 12: PÁTER.

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 4. KOLE

0 ztr. b.: AUREL, Drápala, FÉNIX, Gašparín, Hájiček, Jaroš, MIRIKINA, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, SIVOK, Valíček, Vašinka, Vojník, ŽIVNÝ. – 4: Nack. – 20: Járová. – 30: Dedera. – 31: Kopřiva. – 40: PÁTER. – 42: Haralík. – 137: Bonaventura.