Nolčova křížovkářská maturita 2016

Milí přátelé,

kompletní řešení 5. kola NKM s vypsanými a lokalizovanými skrytými tajenkami mi zašlete nejpozději (s ohledem na vánoční svátky) do 20. ledna 2017 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Jistě jste smířeni s tím, že poslední kolo bude poněkud obtížnější, to však dává naději těm, kteří již mají na svém kontě nějaké ty ztrátové bodíky, aby se posunuli v pořadí dopředu. Rozhodně všichni vydržte až do konce a s další výzvou se čestně vypořádejte.

Těším se na Vaše řešení, na setkání v dalším ročníku NKM a přeji Vám hodně zdaru a vše nejlepší do roku 2017.

Zdeněk Chromý

 

EGYPTSKÁ MYTOLOGIE – 5. KOLO

HATHOR

Hathor byla jednou z nejvýznamnějších egyptských bohyní. Byla uctívána jako místní ... (1) (např. v Gabalénu), jako nebeská ... (2) – ... (3) a ... (4) bohů i lidí, dále jako bohyně ... (5), tance a ... (6), ... (7) Egypta, ... (8) cizích zemí. V mýtu vystupuje mj. jako oko slunečního boha a nabývá pak ... (9) zuřivé, všeničící bohyně. V sedminásobné podobě vystupovala od Nové ... (10) jako... (11) při ... (12) dítěte. Hathor má mnohé ... (13), z nichž nejvýznamnější je ... (14). Hathor byla zobrazována nejčastěji v lidské podobě s kravskými rohy a ušima, rovněž jako ... (15), ... (16) nebo stromová bohyně.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK
složený z blíže nespecifikovaného počtu křížovek stejného druhu a formy
(2 křížovky jsou nesouměrné)
 
Skryty jsou: 2. tajenka = 15. tajenka (5), 7. tajenka = 8. tajenka (4), 14. tajenka (7) a 16. tajenka (5).
 
 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Měsíční bohyně. – 2. Autor díla Muž s maskou. – 3. Pes; inferno. – 4. Vyjadřování vysoké míry vlastnosti; Dalibor; ostnoploutvá ryba. – 5. Rozněcovat; pevnůstka; akrylaldehyd. – 6. Silika; Samka; na onom místě; pahorek Venušin; Anina; kovbojský klobouk. – 7. Viz 6; latinské ženské jméno; český lékař; hudební skladba; argentinské sídlo. – 8. Vyčleněný národní orgán (zkratka); lehké pružné dřevo; pták; vytékání; Kandia; éterický olej. – 9. Bohyně nilských kataraktů; náš odborník na theologii; slovenské domácké jméno (Pavel); Simule; ecru; ukazovací zájmeno. – 10. Podpěra chromého; indické sídlo; samičí gameta; kulhavý člověk; mořští savci; dutina; membránou ohraničené buněčné organely. – 11. Egyptská pohřební nádoba; sloužící k solení; egyptská libra (slovensky); viz 4. – 12. Rod vodních ptáků (vědecký latinský název); stará švédská jednotka množství (4 ks); Olin; pravěký primát; přivlastňovací zájmeno; léčivá rostlina; postup; španělská polévka; pervitin; bulharské platidlo; typ mořského pobřeží; elektronická pošta. – 13. Hanby; viz 11; který; nálož prachu k trhání skály; zóna bitového záznamu (anglická zkratka); ryba; sudokopytník; vzorec aluminidu niklu; šelma. – 14. Léčivá bylina; jednota; dvojice hřebců; hlodavec; Asociace audiovizuálního výzkumu (anglická zkratka); rod užovek (vědecký latinský název); tanec; dobrý; ukazovací zájmeno; americký průkopník elektromagnetického telegrafu. – 15. Zřícenina nad Labem; americká producentka; cukrářské droždí; německá řeka; iniciály zpěvačky Rolincové; německy „východ“; vycpávka divadelního kostýmu; anglická zkratka amerického Národního úřadu pro letectví a kosmický prostor; kancelář; skutečné; brouk; mravní základ; příležitostná koupě. – 16. Náš pěvec; Mendělejevův název pro hypotetický prvek číslo 21; německý skulptor; záštita; mléčný výrobek; paruka; zelina; turistický skládací přístřešek; dělo. – 17. Stéblo; míšený nápoj; národnost v Rusku; Katuška; sudokopytník; citoslovce sykavého zvuku; škrabák pluhu; brázda; krůta; kovové vyznamenání. – 18. Lavice; siven; šašek; boxerský úder; vikingské plavidlo; suchý plod; vlk; zabouřit. – 19. Ptačí mláďata; jihomoravská obec; ženské jméno cizího původu; španělsky „vhodný“; karborundové zboží; papoušek; sídlo v ČR. – 20. Homérův epos; náš sochař; nestor; slovensky „mílař“; lyžařský vosk; nepatrné množství; sovětský raketomet. – 21. Viz 12; čínská měnová jednotka; italská řeka; silák; Erninčina. – 22. Německý anatom; písemné osvědčení; zakončení šachových her; tlapka; vézti se; postava francouzské pantomimy; náš režisér. – 23. Rod rostlin (vědecký latinský název); družba; vyhřívat na slunci; ovšem; kožní nemoc; žlutohnědá hlinka; tanec; jméno psa. – 24. Potáče; sifon; šedivět; značka bismutu; buvol. – 25. Způsoby; anglická váhová jednotka; plátky masa; zkrátka. – 26. Jméno šachisty Flohra; slitina; Bertík; egyptský bůh slunce. – 27. Rudost; menší sportovní loď. – 28. Egyptský bůh slunce; africká dřevina. – 29.  Zkratka zdravotní poruchy. – 30. Přitakání.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 25. Označení jednoho z tónů v bobizaci. – 26. Zkratka polské politické strany. – 27. Němec; zvýšený tón. – 28. Panovat; staré africké královské město na Zambezi. – 29. Směnečný ručitel; zbavovat slupky; sokolská slavnost; japonská míle. – 30. Bojová chemická látka; viz 9; americký vojenský kapelník; domácky Oliver. – 31. Nadšená pocta; viz 10; autor Božské komedie; předložka; ocaska. – 32. Bohyně osudu; a; nesmírnost; Evropan; Edyn; klenba lební; houba; náš pěvec. – 33. Súdánské sídlo; nárazy; mimoděk; bytosti podobné rusalkám; poklopec; palma; Rembrandtův žák. – 34. Viz 13; rod sov (vědecký latinský název); hymnus; velký kus; pelyněk. – 35. Pravidelná roční splátka; sedadlo; obchodní příručí; vřes obecný (v esperantu); rostlina; irsko-anglický portrétista; německý klavírista. – 36. Palma; strom; polský basista; omyl; sídlo v Kolumbii; americký běžec (OH 1932); japonský režisér animovaných filmů. – 37. Ženské jméno; pravoslavní kněží; starověký dechový nástroj; halena; Afričan; cídidlo kovů; velké množství výstřelů; týkající se vlády. – 38. Shakespearův král; dosna; kód letiště King Salmon; ruské sídlo; stará stříbrná mince; rod dvouděložných rostlin (vědecký latinský název); ňadro; planetka; ženské jméno cizího původu; udržovatel. – 39. Jméno psa; lístek s blahopřáním; prohlídka stroje s případnou opravou po zkušebním běhu; kruhový dívčí tanec na Slovensku; sovětský letec; alkan; ledovka; syn boha Marduka; první latinský překlad bible. – 40. Nelenit; malá otep; německy „brankoviště“; francouzsky „páv“; označení jednoho z tónů v solmizaci; celoštítník; omamná látka ze šťávy nezralých makovic; rozmělňovač masa; alkan; francouzský kreslíř a grafik; Samka; tupec; dvacetikoruna. – 41. Malé zranění; nerost; srovnávaní; slovensky „křty“; černoch; týkající se cíle; Dembo; sirka; Eibe; někam. – 42. Látka tvořící zevní kostru těla hmyzu; viz 1; setina hektaru; neúčinný lék pokládaný za zázračný; kód letiště Tamanrasset; sešlý kůň; cizokrajné dřevo; cirkusový kolík; rakovnický podnik. – 43. Vědní obor; dobře; anglická herečka; náš pěvec; situace; takra; čtvercová část dórského vlysu; kamerunské sídlo; citoslovce rány při dopadu; část Istanbulu; starořecká sloupová síň; úzkokolejný vozík. – 44. Šustot; sdružení politických stran; přítok Zbojského potoka; viz 3. – 45. Náš geolog; japonská herečka; ocas; pták; anglicky „brož“; tanec; žlázka na povrchu obalových slupek poupat. – 46. Obráceně; fungicid; francouzský inženýr studující pohyb vody; jedinci mužského pohlaví; brazilská tanečnice; arsenovodík. – 47. MPZ Surinamu; v esperantu „koza“; hruď; planetka; plíšek; kladný ion. – 48. Viz 5; tenká průhledná látka; vlněná látka; lenosti; opěrná zeď. – 49. Mnohokrát se opakující; brouk; balík plátna; sídlo v USA; sýr; forma spisovné norštiny. – 50. Nauka o mravnosti; policejní vůz; baleárské kamenné věže. – 51. Bezostná ryba; zisky; shromáždění. – 52. Na ono místo; Belliniho opera. – 53. Ženská část islámského obytného domu. – 54. Abire.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Celkem se do ročníku NKM 2016 zapojilo 26 řešitelů. Náročné závěrečné kolo NKM obeslalo celkem 21 soutěžících a já se před jejich řešitelskými výkony opravdu skláním. Autorské řešení bude pro některé účastníky možná překvapením. Nejčastěji se chybovalo v těchto výrazech a pasážích: 23. rostlina GILIA (Větvička) x bobizační slabika (pro tón gis) GI (Malý Otto) x polská strana LiD (Čálek). V opačném rohu je bohyně osudu MORTA (Jordan) x MO (Valašský slovník) x RTA (VLS); 10. BERLA a 11. KANOPE (Blažíček) x planetka PELE (nelze PALA pro dvojí výskyt výrazu – koridor 13/7); 12. španělská polévka OLIO (Malý Otto) x planetka HELIO (nelze OLLA pro dvojí výskyt výrazu – koridor 49/4); 17. krůta NORKA (ČJA) x NOTO (fdb); výraz 7. ANNORA (latinské ženské jméno) je kupodivu v internetovém anglicko-českém a česko-anglickém slovníku; 15. VRANOV (mapy.cz – u sídla Labe nedaleko Turnova) x VRAN (pták) x OVENS (UNI); 19. DIANA (Knap) x DIDUR (Kočí).

Posledně uvedený chyták byl klíčový i pro nalezení 14. skryté tajenky. Tajenka SISTRUM v ose křížovky byla samozřejmě tajenkou nástražnou. Autorské řešení je totiž SEŠEŠET (viz heslo SISTRUM v Encyklopedii starověkého Egypta). Minimálně tři řešitelé o této tajence věděli, ale pouze jeden (Fénix) se trefil do autorského řešení. Nezastírám, že odhalení skryté tajenky bylo velmi obtížné, bylo však podřízeno přísnému systému. Poté, co se sešešet nepodařilo nalézt v obrazci křížovky, bylo třeba se obrátit na legendu, jak je to v takových případech obvyklé. V ní bylo třeba hledat věcné či formální prvky s četností 7. Ukázalo se, že v legendě je právě 7 legendových výrazů začínajících písmeny SI Jiné eventuální znaky s četností 7 nevedly k žádné tajence. Pro skrytou tajenku byla použita počáteční písmena vždy následujícího legendového výrazu: 6. SILIKA – SAMKA, 9. SIMULE – ECRU, 18. SIVEN – ŠAŠEK, 21. SILÁK – ERNINČINA, 24. SIFON – ŠEDIVĚT, 41. SIRKA – EIBE, 43. SITUACE – TAKRA. Jde tedy o jeden z formálnch systémů. Podobné systémy byly již použity i dříve, např. v JLA. Nalezením tohoto obtížného systému (ale jsme v NKM) korunoval svou trpělivost právě jen jeden řešitel.

Nicméně objevila se i jiná řešení, vesměs vycházející z výrazu SISTRUM. Byla založena na symetrickém rozložení znaků vzhledem ke svislé ose souměrnosti. Část -STRUM nebo -TRUM je v tomto případě na svém místě svisle mezi očima Hathor, znaky S i I jsou souměrně umístěny v políčkách 17x42 a 13x38, případě byla použita ještě symetricky rozložená políčka 14x38 a 17x41. Z mého pohledu byly tyto znaky takto zakomponovány do křížovky náhodně. Netvrdím, že se mi tyto systémy líbí, ale odhlédnu-li od subjektivního pocitu, uznávám, že i pouhá symetrie uspořádání znaků je systémem, neboť symetrie je nezpochybnitelným řádem. Setkal jsem se ve své praxi s mnohem divočejšími systémy symetrie, z nichž některé byly diskutovány (a po diskusi uznány) i na OKK. Proto jsem tato řešení uznal jako alternativní. Asymetrická řešení, nebo řešení, kdy skrytí nemělo jednotný systém pro všechny znaky, jsem ale uznat nemohl. Rovněž jsem nemohl uznat několik řešení, která byla založena na „převyprávění“ textu zadání, kdy řešitelé nahrazovali slova zadání svými vlastními slovy a různými synonymy a v jejich středu hledali znaky skryté tajenky. Zde ale nebyla tajenka vůbec skrytá v křížovce, ale někde mimo ni. V takových případech by si řešitel mohl z jakýchkoli slov křížovky vytvářet a vymýšlet např. synonyma či nějaké vhodné výrazy zcela k obrazu svému. Podstatou skrytých tajenek ale je, že musí být skryty „v křížovce“ (§ 66), tj. v některé z jejích součástí (§ 2), nikoli tedy mimo ni.

S ohledem na uvedené okolnosti jsem uznával vedle skryté tajenky SEŠEŠET také alternativní řešení SISTRUM a alternativní způsoby skrytí. Jen několik řešitelů uvedlo více možností skrytí a vydělali na tom. Ostatní tuto možnost nevyužili, přestože je jim jasně dána v článku 1.8 Zásad hodnocení správnosti řešení křížovek: „Uvede-li řešitel na svém řešitelském listu více řešení, nebo zašle-li více řešení, aniž je některé z nich označené jako oprava, započítává se mu řešení s větším počtem ztrátových bodů, pokud nejde o řešení alternativní. To se netýká případného výčtu různých způsobů skrytí tajenky, kde se naopak řešitelům uznává za správné řešení byť i jedno z výčtu bez ohledu na nesprávnost ostatních.“ Někteří soutěžící neuvedli žádný způsob skrytí; škoda, mohli to beztrestně zkusit.

Jsem si vědom toho, že některé účastníky má zpráva nepotěší, ale věřím, že se i přesto s novou vervou zapojí do dalšího ročníku NKM, neboť, jak známo, v dnešní době má řešitel před autorem (díky internetu, různým vyhledávačům a pomůckám) spíše výhodu. Inu, možnosti luštění se vývojem změnily. Blahopřeji všem čtyřem řešitelům, kteří zvládli celý ročník bez bodové ztráty. Jsou to: Jaroslav Jaroš, Vladimír Jemelík (Fénix), Marian Mikuš (Mirikina) a Jan Vašinka. Ale i soutěžícím na dalších místech patří můj hluboký obdiv a uznání. Přiznám se, že já sám bych své křížovky jako řešitel nezvládl.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztr. b.: Fénix, Jaroš, Mirikina, Vašinka. – 2: Valíček. – 3: Aurel, Drápala. – 5: Hájiček, Páč, Živný. – 6: Vojník. – 8: Pavelka. – 9: Sebera. – 11: Járová. – 12: Gašparín, Podzemský. – 13: Sivok. – 17: Bonaventura, Kopřiva. – 26: Dedera. – 29: Auterský.

 

CELKOVÉ POŘADÍ

0 ztr. b.: Jaroš, Jemelík (Fénix), Mikuš (Mirikina), Vašinka. – 2: Valíček. – 3: Drápala, Žačok (Aurel). – 5: Hájiček, Koudelka (Živný), Páč. – 6: Vojník. – 8: Pavelka. – 9: Sebera. – 12: Gašparín, Podzemský. – 13: Borkovský (Sivok). – 31: Járová. – 48: Kopřiva. – 56: Dedera. – 69: Auterský (Páter). – 104: Nack. – 142: Haralík. – 154: Bonaventura.

 

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY NKM 2016

Po uzavření odvolacího řízení k 5. kolu NKM 2016 (protest V. Koudelky byl v odvolacím řízení zamítnut) a opravě výsledků (s pouze jednou změnou v celkovém pořadí) u nesprávného výrazu RIKSMAL, který jsem porovnával s nepovoleným pramenem (má chyba), jsou oficiální výsledky NKM 2016 následující:

Do soutěže se zapojilo celkem 26 řešitelů, dokončilo 21. Celkovými vítězi se stali Jaroslav Jaroš, Vladimír Jemelík (Fénix) a Marian Mikuš (Mirikina), kteří soutěž zvládli bez ztrátových bodů. Do celkového pořadí jsou zahrnuti soutěžící, kteří obeslali alespoň 4 kola.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztr. b.: Fénix, Jaroš, Mirikina. – 1: Vašinka. – 2: Valíček. – 3: Aurel, Drápala. – 5: Hájiček, Páč, Živný. – 6: Vojník. – 8: Pavelka. – 9: Sebera. – 12: Gašparín, Járová, Podzemský. – 13: Sivok. – 17: Kopřiva. – 18: Bonaventura. – 27: Dedera. – 30: Páter.

 

CELKOVÉ POŘADÍ

1. Jaroš, Jemelík (Fénix), Mikuš (Mirikina) (0 ztr. b.). – 4. Vašinka (1). – 5. Valíček (2). – 6. Drápala, Žačok (Aurel) (3). – 8. Hájiček, Koudelka (Živný), Páč (5). – 11. Vojník (6). – 12. Pavelka (8). – 13. Sebera (9). – 14. Gašparín, Podzemský (12). – 16. Borkovský (Sivok) (13). – 17. Járová (32). – 18. Kopřiva (48). – 19. Dedera (57). – 20. Auterský (Páter) (70). – 21. Nack (104). – 22: Haralík (142). – 23: Bonaventura (155).

(cr)