Nolčova křížovkářská maturita 2017

 

Milí přátelé,

svá řešení 1. kola posílejte na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo na mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Nejzazším termínem po zaslání řešení 1. kola je 15. březen 2017.

 

STAROVĚKÝ EGYPT – 1. KOLO

Pyramidy jsou egyptské královské hrobky ve tvaru jehlanu. Nejstarší z egyptských pyramid je stupňovitá pyramida v Sakkáře. Nechal ji postavit panovník ... (1), známější spíše pod svým pozdějším jménem ... (2). Tvůrcem projektu první pyramidy byl pravděpodobně jeho syn Imhotep – egyptský mudrc, kněz, ... (3), lékař a úředník. Největší pyramidy vznikly v období 4. ... (4) pro panovníky Chufua, známého též pod řeckým jménem Cheops, a Rachefa, známého pod řeckým jménem Chefren. Pro stavbu pyramid Staré říše se používal kámen, zejména vápenec. Počátkem Střední říše došlo k významným změnám ve stavbách pyramid, a to koncepčním i materiálovým: pro jádra pyramid je charakteristické ... (5). Pyramidy z konce tohoto období, tj. ze 13. ... (6), patří zatím k nejméně probádaným. (7) byla již od antiky považována za jeden z divů světa. Její strana je dlouhá 230,38 m a výška původně dosahovala 146,50 m. Věk stavitelů pyramid skončil na počátku 18. ... (8). Posledním panovníkem, který si pyramidu postavil, byl Ahmose I. (9) pyramid není dosud plně objasněna. V současné době převládá na základě archeologických nálezů názor, že dávní stavitelé používali nakloněné roviny – rampy.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK

složený z 12 nesouměrných polomozaikovek se stejným systémem střídání znaků

Skrytou 2. tajenku (6) je třeba lokalizovat a vypsat (toto upozornění nebude již příště uváděno, protože je součástí propozic).

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. 100. – 2. Ymi; která. – 3. Solmizační slabika; vřesovec. – 4. Značka tantalu; egyptský posvátný býk; peněžní tíseň. – 5. Sykavka; pseudonym spisovatele Hlaváče; sýr. – 6. Viz 1. – 7. Piniová šiška. – 8. Německý kapelník; zvýšený tón. – 9. Trápit; spojka; řeka v Anglii. – 10. Syn Lomo; subtropická rostlina s oplétavou lodyhou; domácké ženské jméno; já; Borga. – 11. Zkratka světové velmoci; domácky Ida; předchůdce Vendilské straky; zkratka jednoho z typů půdy; římských 1001; planetka. – 12. Citoslovce bolesti; bylina; jméno lékaře Wiesela; předložka; obojživelník. – 13. Kód letiště Riverside; malý klobouk bez krempy; snížený tón; název noty; viz 3. – 14. Strom; vlněná látka; členka Tapiovy družiny. – 15. Zámezí; palcový val; radiolokátor; písmena; dívka. – 16. Pojem duše ve starém Egyptě; výklenek v tloušťce zdi; forma polyfonní hudby; francouzský herec; brambory; pobídka tahounů k chodu; vítr v údolí Adiže. – 17. Iniciály člena Škvorova kvarteta; vyvolat; upas; ohřívač vody; stromy; palice; římské číslo; italská řeka. – 18. Kód Itálie; přivést na svět; ušatá; sudokopytník; pravostranný přítok Dunaje; citoslovce zármutku; inciály autora díla o tahání zubů; plaz. – 19. Zubodásňová znělá souhláska; viz 9; SPZ českých letadel; kozička. – 20. Brazilská řeka; začátečníci; značka poloměru; viz 4, 6 a 8. – 21. Ukazovací zájmeno; zdánlivě; postranice; lokalita mezi Žižkovem a Vysočany. – 22. Stupeň neogénu; medníky v květech routy; mladý kůň; televizní obrazovka; souhvězdí. – 23. Značka molybdenu; odrůda papriky; provádět; zvířecí pelech; čočka na jedno oko; odrůda vinné révy. – 24. Egyptský vládce světa; nekazit; ryba; český varhaník; lidový tanec; silnice. – 25. Římských 500; viz 7. – 26. Značka jednotky elektrického proudu; policejní vůz; kvantový generátor; bílé víno. – 27. Citoslovce smíchu; ruský tanec; začátečník; nehnutě stát. – 28. Předložka; viz 5.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 19. Jugum; péče. – 20. Brynda; španělská řeka. – 21. Bohyně sváru; litevská píseň. – 22. Pulz; plž; představitel nové šlechty za tudorovského absolutismu; domácké ženské jméno. – 23. Ochránce; Antonín Dvořák; sediment; americký spisovatel. – 24. Ruská řeka; jednotvárnost; dvě domácká ženská jména; argentinské sídlo. – 25. Cukr; hora v Alžírsku; odrůda brambor; brněnský skalní útvar; Renoirův spolupracovník; iniciály lektora jógy v Unitarii. – 26. Pryč; Hamlet a Othello; modelářská souprava; vydávat zvuk jako dobytek; představitel Bedsona; autor Švambránie; planetka. – 27. Děsit; bodec; kúšitský jazyk; přežvýkavec; litevské platidlo; anglicky „umění“; krajina pozměněná člověkem. – 28. Mlýnské zařízení; africký veletok; zkratka plastů; nervový jed; historická oblast mezi Skadarským jezerem a Jaderským mořem; násilničtí demonstranti; jméno skladatele Stravinského. – 29. Operní skladba; náš tenista; Busy; drahý kámen s reliéfní řezbou; pěvec. – 30. Bezvýchodné postavení; sorta plané jabloně; americký architekt; rozpora; stoličky; indonéské souostroví; lékárnický praktikant. – 31. Výtažek z léčivých bylin; pažby; kód letiště Boundji; nepojízdná vozidla; estonský literát; znamení. – 32. Hrdina; palma; slavný medvěd; nemluvně; jihočeský rybník; značka kilotuny. – 33. Námaha; rostlina; výzva; bývalý italský bobista; zběhovec; bájná říše. – 34. Chemický prvek; spojka; citoslovce kozího hlasu; ženská část indického obytného domu; značka radioaktivního prvku; náš parazitolog; dlouhý plášť. – 35. Název posledního písmene české abecedy; počítačový piktogram; české sídlo; pták; cesta podél Svitavy. – 36. Bodové ohodnocení v džudu; bobizační slabika; víko; takoví; hořké žaludeční léky. – 37. Asi; úřední domluva; papoušek; ptačí; měsíční bohyně. – 38. Slovensky „tříska“; damenizační slabika; koruna; prkenné stropy. – 39. Kartoun; nedovtipa; zub; kód Irska. – 40. Dusíkatá organická látka (slovensky); hora na Krétě. – 41. Výzva pro tažná zvířata; opak „do“. – 42. Název hlásky L.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Do letošního ročníku NKM odstartovalo 31 soutěžících, tedy vyšší počet než v loňském roce. Celkem 20 řešitelů řešilo na nulu, ale ztráty ostatních jsou minimální a všichni tak mohou usilovat o dobré umístění. Chybovalo se zejména v těchto výrazech a pasážích: 5. PIVAS (= pivní sýr, SNČ); 26. GASER x GA (nelze MA ani LA pro dvojí užití výrazů); 30. HOOD (UNI); 32. BAJGAR (mapy.cz); 33: OSAM (Botanický slovník) x MA (nelze KA ani TA pro dvojí výskyt). Řešitelům se musím omluvit za neuvedení pramene Vlčková: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů; byl jsem připraven výrazy z tohoto zdroje vyjmout z hodnocení, nicméně jejich nalezení nečinilo nikomu problémy.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztrátových bodů: Anděl, Ba, Drápala, Gašparín, Gonda, Hájiček, Jaroš, John, Juráň, Kleopatra, Kopřiva, Mirikina, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, Sivok, Valíček, Vojník. – 1: Járová, Urbánek, Vašinka. – 4: Bonaventura D. – 5: Bonaventura Š., Švub. – 6: Gášek. – 7: Dedera, Haralík, Velký. – 8: Urbanczyk.

 

 

1.kolo