Nolčova křížovkářská maturita (NKM) 2017

 

Milí přátelé,

vítám Vás na prahu nového ročníku Nolčovy křížovkářské maturity 2017. Účastníci loňského ročníku jistě potvrdí, že neměli problémy s „chycením se“ a letos tomu bude nejinak. Zaluštit si tak budou moci všichni zájemci, i ti, kteří by rádi získali zkušenost s touto soutěží. Šanci na úspěch má každý i díky taxativnímu výčtu použitých pramenů, které jsou dostupné v knihovnách a některé z nich ještě i na pultech knihkupectví.

Protože NKM je dnes již výhradně korespondenční internetovou soutěží, doporučuji řešitelům, aby průběžně sledovali webové stránky pro případ, že by autor zjistil v zadání zásadní chybu a tu v průběhu kola opravil. Platí však zásada, že pokud řešitel chybuje v místě, kde má chybu autor, nemůže být takové místo v křížovce (ani po opravě) hodnoceno v neprospěch řešitele. Řešení mohou být publikována na webu i před termínem dalšího kola, abyste měli možnost si svá řešení včas porovnat s řešením autorským.

Apeluji na Vaši řešitelskou čest, abyste řešili úlohy samostatně a nekazili si tak radost z případných úspěchů. Rovněž prosím, abyste mě v souvislosti s NKM nekontaktovali za účelem získání nějakých informací, konzultací či vysvětlení. Musím dodržovat zásadu rovných podmínek pro všechny řešitele, takže individuální informace nemohu poskytovat. Děkuji předem za pochopení.

Svá řešení posílejte na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo na mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Nejzazším termínem pro zaslání řešení 5. kola je 22. leden 2018.

Těším se na Vaše řešení a přeji Vám hodně zdaru.

Zdeněk Chromý

 

•  Propozice NKM 2017

•  Prameny NKM 2017

•  1. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

•  2. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

•  3. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

•  4. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

•  5. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení