Personální zajištění přeborů

Personální zajištění přeborů v roce 2023 (stav k 3. říjnu 2023) je ZDE.

Autorské práce předkládané na svazových soutěžích prověřují konzultanti.

Křížovky konzultují následující konzultanti:

Haman Petr

Chromý Zdeněk

Jemelík Vladimír

Karkuš Dušan

Klos Vladimír

Mikuš Marian

Štefek Petr

Turek Miroslav

Vašinka Jan

Vokatý František