Zprávy z přeborů

Zprávy z přeborů v roce 2019

Zprávy z přeborů v roce 2018

Zprávy z přeborů v roce 2017

Zprávy z přeborů v roce 2016

Zprávy z přeborů v roce 2015

Zprávy z přeborů v roce 2014

Zprávy z přeborů v roce 2013

Zprávy z přeborů v roce 2012

Zprávy z přeborů v roce 2011

 

PŘEBOR GP CHOTĚBOŘE - MEMORIÁL FRANTIŠKA STŘASÁKA 2020

 

V sobotu 12. září 2020 se v Chotěboři uskutečnil další přebor GP v řešení křížovek a hádanek, tentokrát v odloženém termínu pro koronavirovou pandemii. Za krásného podzimního počasí se v příjemném a vstřícném prostředí místního Kulturního  domu Junior DDM-SVČ v Chotěboři sešlo 24 účastníků z 10 kroužků a měst ČR. V průběhu přeboru byly dodrženy veškeré hygienické podmínky dle vládního nařízení.

Hlavní soutěže GP řídili Jaromír Kvíčala a Stanislava Teichmanová, vedlejší soutěže, které se konaly v oddělených prostorách, řídil Milan Fišbach.

Akce se konala pod záštitou města Chotěboř, které i letos prostřednictvím Městského úřadu zajistilo dotaci na finanční úhradu sálu. Sponzorsky se dále podíleli: ČSHAK, Burda International CZ s.r.o., Advokátní kancelář JUDr. Průša, Vinotéka p. Čuda, Lékárna Chotěboř Dr. Max, ELASTA VESTIL a. s., Informační středisko Chotěboř a členové kroužku Doubravák.

Pořadatel děkuje všem sponzorům, autorům a konzultantům soutěžních prací, řídícím obou soutěží, př. Krůzovi za roznášení hádanek, paní Fickové za zajištění občerstvení i všem dalším, kteří se na této vydařené akci podíleli.

 

KŘÍŽOVKY GP (autorka Miroslava Pajić Marková): 1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) 0 z. b. (čas 34,10), 2. Jiří Zvolánek (Ostraváci) 0 (39,50), 3. Daniel Marek (Kabrňáci) 0 (41,50), 4. Petr Štefek (Valaši) 0 (43,20), 5. Roman Čejka (Kabrňáci) 0 (54,05), 6. Iveta Dedková (Hanáci) 1 (34,20), 7. Libor Knotek (Rychtáři) 1 (51,25), 8. Bohdan Kousal (Hanáci) 1 (62,00), 9. Marius Byss (Doubravák) 5 (60,10), 10. Jaroslav Kula (Ostraváci) 5 (60,20), 11. Eduard Pláňava (Hanáci) 10 (62,10).

 

HÁDANKY GP (autor Jaromír Kvíčala): 1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) 15-6-4, 2. Daniel Marek (Kabrňáci) 4-3-1, 3. Bohdan Kousal (Hanáci) 3-4-3, 4. Petr Štefek (Valaši) 3-2-3, 5. Jaroslav Kula (Ostraváci) 3-1-3, 6. Roman Čejka (Kabrňáci) 1-6-1, 7. Iveta Dedková (Hanáci) 1-3-7, 8. Miroslav Radouš (Doubravák) 0-2-1, 9. Libor Knotek (Rychtáři) a Jiří Zvolánek (Ostraváci) 0-0-1. 

 

Vedlejší křížovky (autor Vladimír Vacek): 1. Ivona Kovářová (Valaši) 0 z. b. (čas 36,05), 2. Jitka Lustyková (Rychtáři) 0 (45,05), 3. Jindřich Vrtěna (Ježci) 0 (45,35), 4. Milan Wasserburger 1 (31,30), 5. Daniel Lukovský 1 (40,20), 6. Pavel Průša (Doubravák) 50 (60,00).

 

Vedlejší hádanky (autor Jan Hes): 1. Ivona Kovářová (Valaši) 13 bodů (43,45), 2. Marius Byss (Doubravák) 13 (60,00), 3. Jitka Lustyková (Rychtáři) 8, 4. Eduard Pláňava (Hanáci) 7, 5. Jindřich Vrtěna (Ježci) 5, 6. Pavel Průša (Doubravák) 4, 7. Daniel Lukovský 2.

 

Ceny pro nejlepší řešitele na základě součtu umístění v soutěži křížovek a hádanek si odnesli: za hlavní soutěž Petr Vejchoda (Kabrňáci), za vedlejší soutěž Ivona Kovářová (Valaši).

Kompletní výsledky jsou také ZDE.

 

Za pořadatele přeboru: Miroslav Radouš

 

 

31. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI 2020

 

O víkendu 6.–7. června 2020 měli Lázeňáci pořádat další ročník Mariánskolázeňských hádankářských slavností. Ovšem protikoronavirová opatření a celková situace nepřály ani našemu, ani některým předchozím přeborům.

 

Abych přebor tak úplně nevzdala (od roku 1990 jsme nevynechali ani jednou), napadlo mě, že by se přebor mohl uskutečnit on-line. A protože mne podpořili i autoři, proběhly alespoň některé soutěže.

 

Nejprve si mohli odvážlivci vyzkoušet „Sudoku pro příchozí“. Celkem 8 úloh Roberta Babilona bylo připraveno již na 30. května 2020. Soutěže se zúčastnilo 23 řešitelů, první čtyři řešili bez ztráty bodu, takže o pořadí rozhodoval čas. Nejrychlejší byl Martin Kubík před Jiřím Konečným, Petrem Hamanem a Ivetou Dedkovou, Zdeněk Vodička se tradičně upsal a s jedním ztrátovým bodem skončil pátý. Další soutěžící už většinou nestihli alespoň jedno sudoku. Do první desítky se ještě vešli Karel Buchta, Matěj Quarda, Jiří Spáčil, Kateřina Quardová a Marie Svítilová. Na 11. místě se umístil nejvzdálenější účastník této mezinárodní soutěže, Stanislav Krajči z Košic, nejmladší účastnicí byla Zdena Dedková. V této soutěži o pořadí rozhoduje počet správně vyplněných políček, takže každý účastník nějaké body získal. Mezi soutěžícími se objevilo několik nových jmen a mnozí si libovali, že si mohli vyzkoušet přeborové luštění, protože normálně by se do Mariánek nedostali. Další soutěžící psali, že si sudoku zkoušeli v jinou dobu, ale většinou se do 100 minut nevešli.

 

31. ročník soutěže o „LÁZEŇSKÝ POHÁREK – Memoriál Mirka Kučavy“ proběhl v plánovaném termínu, tedy 6. 6. 2020. Ve 14.00 odstartovaly křížovky. Pro vedlejší soutěž to byly křížovky z pera Jaroslava Flaišhanze; nápadité, avšak poměrně těžké křížovky pro hlavní soutěž vytvořil Jaromír Kvíčala. A jak poznamenal, obrysovou tajenku kombinovanou se řetězovým křižováním mohou luštitelé vidět (řečeno slovy dr. Chocholouška) maximálně jednou za deset let. S oběma křížovkami si ve stanoveném čase 100 minut nejlépe poradila Dagmar Rusá, která řešila bez ztrátových bodů, Miroslav Šumpík se spletl jednou a Petr Štefek dvakrát. 4. místo obsadil Ján Turek z Popradu, díky kterému i tento přebor můžeme nazývat mezinárodním. Pátý skončil Zdeněk Vodička před nejrychlejším Jiřím Kopřivou, Ivetou Dedkovou, Petrem Hamanem, Janou Vodičkovou, Bohdanem Kousalem a Jiřím Konečným.

 

Ve vedlejší křížovkářské soutěži byl vítěz znám nejdříve. Nejrychleji a bez chyb vyřešil obě křížovky Stanislav Skapa, který si k nim odskočil od sekání trávníku. Správně řešili ještě Miroslav Radouš, Jiří Spáčil a Andrea Skřivanová, další soutěžící měli 2 ztrátové body – Jan Nosek, Jitka Lustyková a Pavel Macků. Tato soutěž byla nejpočetněji obsazena, dorazilo 16 řešení.

 

V 16:15 pokračovalo soutěžení hádankářskou částí. Jaromír Kvíčala nezklamal a stejně jako v letech předchozích připravil zajímavé hádanky. Soubor nazval První Korespondenční Lázeňský Pohárek. A všechna jádra byla tvořena čtyřmi slovy začínajícími na PKLP. Kdo na to přišel, měl při řešení 25 hádanek výhodu (mne to nenapadlo). S 18 řešenými hádankami jen těsně zvítězil Bohdan Kousal před Vladimírem Jemelíkem, 17 hádanek vyřešili Petr Štefek a Dagmar Rusá, Zdeněk Vodička se 14 body si potřetí zopakoval 5. místo. Za ním následovali Petr Haman, Dušan Karkuš, Jana Vodičková, Miroslav Radouš, Karel Henc, Iveta Dedková, Rostislav Jalůvka a Ján Turek. Většina luštitelů vlastně vyřešila o něco více hádanek, než ukazují výsledky, ale skoro každý ztratil nějaké body za drobné chyby (překlepy, chybné koncovky, vynechané náznaky apod.)

 

Autorem také velmi pěkných vedlejších hádanek byl Bohdan Kousal, vítězem se stal Jiří Adamčík s 15 hádankami před Stanislavem Drdelem, Jiřím Kopřivou, Ivonou Kovářovou, Janem Noskem, Jitkou Lustykovou, Jaroslavem Kynclem, Pavlem Průšou, Karolou Bradovou a Rostislavem Mračkem.

 

Celkovým vítězem soutěže o „Lázeňský pohárek“ se posedmnácté nestal Petr Vejchoda; se součtem umístění 5 zvítězila Dagmar Rusá před Petrem Štefkem a Zdeňkem Vodičkou (konečně lepší než 5. místo). Blahopřeji.

 

Podrobné výsledky všech soutěží najdete ZDE.

 

Když se nad tímto přeborem zamyslím, tak jsem na rozpacích. Čekala jsem asi víc řešitelů, někdo možná nemá možnost takto komunikovat, někomu přijela návštěva, někomu se jen nechtělo posílat neúplné řešení, nevím. Ale říkala jsem si, že kdo nic nedělá, sice nic nezkazí, ale ani nic nevytvoří. Takže jsem to zkusila, a nakonec jsem vlastně s celým letošním Lázeňským pohárkem docela spokojená.

 

31. mariánskolázeňské slavnosti byly uspořádány za finanční podpory Města Mariánské Lázně (ceny budou postupně předávány na některých dalších přeborech, výjimečně poštou). A děkuji autorům, kteří do této dosud neprobádané formy soutěžení šli.

 

Věra Kučavová

 

GRAND PRIX OLOMOUCE 2020

V sobotu 7. března 2020 se v Olomouci už popáté konaly přebory Grand Prix v řešení křížovek, hádanek i logických úloh. Luštitelské klání přilákalo celkem 51 řešitelů z 16 kroužků a dalších míst naší země. Logické úlohy připravila Jana Vodičková a soutěž řídil Vladimír Jemelík. Na 16 předložených úloh měli řešitelé 75 minut a všechny úlohy byly vyřešeny. Zvítězil Petr Vejchoda před Martinem Kubíkem a Ivetou Dedkovou.

Po přestávce na oběd pokračoval program řešením křížovek, které připravili členové kroužku Ječmínek. V hlavním přeboru GP se řešily křížovky Karla Wiedermanna, se kterými si poradil nejlépe Ivo Husar a porazil Petra Vejchodu, který skončil druhý, bronz získala Dagmar Rusá. Vítězem vedlejšího přeboru se stal Miroslav Radouš, který vyřešil křížovky Marie Švarcové nejrychleji a bez chyb.

Hádanky pro GP připravili Drahotín Lančarič a Ivan Rias. Všech 25 hádanek ve třech blocích vyřešil jen vítěz Petr Vejchoda, o dvě hádanky méně měla Dagmar Rusá a bronz si odvezl Jan Hes za 21 vyřešených hádanek. Ve vedlejší soutěži se řešilo 15 hádanek Břetislava Sýkory. Zvítězil Václav Fládr, který vyřešil 14 hádanek.

O zdárný průběh soutěže se postarali Vladimír Jemelík, Jaromír Kvíčala, Stanislava Teichmanová a členové kroužku Ječmínek. Sponzorsky se na zdařilé akci podílel finančními cenami ČSHAK a věcnými cenami Burda International CZ s.r.o., Trifox,s.r.o., Olomoucký kraj, ČEZ a obecní úřad Blatec.

Kompletní výsledky najdete ZDE

 

GRAND PRIX PROSTĚJOVA 2020

V sobotu 22. února 2020 se konaly v Prostějově pod záštitou statutárního města Prostějova tradiční přebory v řešení logických úloh, křížovek a hádanek. Všechny hlavní přebory byly zařazeny do celoroční soutěže Grand Prix a konaly se pod hlavičkou Českého svazu hádankářů a křížovkářů. V prostorách sálu prostějovské restaurace U tří bříz se vystřídalo 49 řešitelů ze 16 kroužků a měst z České i Slovenské republiky, vedlejší přebory se konaly v oddělených prostorách. Sponzorsky se na zdařilé akci podílelo mimo ČSHAK i statutární město Prostějov, firma Burda International CZ s.r.o. a Hanáci, finančním darem podpořila zdárný přebor firma Charvát a syn.

 

Výsledky:

GP v řešení logických úloh (autoři František Luskač a Petr Mikšík): 1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 126 bodů, 2. Daniel Marek (Kabrňáci) – 97, 3. Ivo Husar (Ostraváci) – 95, 4. Martin Kubík (HALAS) – 94, 5. Marie Švarcová (Ječmínek) – 76, 6. Jiří Konečný (Kabrňáci) – 71, 7. Iveta Dedková (Hanáci) – 68, 8. Karel Henc (Kabrňáci) – 60, 9. Jaroslav Valkus (Hutníček) – 57/65.00, 10. Vladimír Jemelík (Kabrňáci) – 57/70.00 a další.

  

GP v řešení křížovek (autor Bohumil Korčák): 1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – bez ztrátových bodů (čas 47.58), 2. Ivo Husar (Ostraváci) – 0 (61.00), 3. Iveta Dedková (Hanáci) – 1 (47.00), 4. Daniel Marek (Kabrňáci) – 1 (48.43), 5. Roman Čejka (Kabrňáci) – 1 (55.33), 6. Petr Štefek (Valaši) – 2 (51.03), 7. Jan Hes (Ostraváci) – 2 (53.25), 8. Petr Mikšík (Ostraváci) – 2 (54.18), 9. Marie Švarcová (Ječmínek) – 2 (61.00), 10. Jiří Zvolánek (Ostraváci) – 4 (57.08) a další.

 

GP v řešení hádanek (autoři Karel Salavec a Bohdan Kousal): 1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) – 11-5-1, 2. Ivo Husar (Ostraváci) – 3-1-3, 3. Jan Hes (Ostraváci) – 2-3-6, 4. Věra Kučavová (Lázeňáci) – 2-2-0, 5. Daniel Marek (Kabrňáci) – 2-1-2, 6. Iveta Dedková (Hanáci) – 1-5-4, 7. Karel Henc (Kabrňáci) – 1-2-0, 8. Miroslav Turek (Hanáci) – 1-1-2, 9. Petr Štefek (Valaši) – 1-1-0, 10. Marie Švarcová (Ječmínek) – 1-0-2 a další.

 

Vedlejší soutěže:

Křížovky (autor Oldřich Kmoščák): 1. Jiří Bednarski (Přerov) – bez ztrátových bodů/čas, 2. Pavlína Horáčková (Koumáci) – 0, 3. Ivona Kovářová (Valaši) – 0, 4. Dana Vagaiová (Lázeňáci) – 1, 5. Ivan Roemer (Hanáci) – 1 a další.

 

Hádanky (autor Miroslav Turek): 1. Petr Urbánek (Prostějov) 12 bodů/čas, 2. Ivona Kovářová (Valaši) 12, 3. Miroslav Mojžíš (Hanáci) 12, 4. Rostislav Janošík (Hutníček) 12, 5. Daniel Lukovský (Ústí u Vsetína) 10 a další.

 

Kompletní výsledky jsou uvedeny na stránkách www.cshak.cz a na nové adrese http://kousalovi.sweb.cz

 

Bohdan Kousal

předseda Hanáků

 

GRAND PRIX PRAHY A PŘEBOR STARÉHO HNÍZDA 2020

 

První přebor roku se konal 18. ledna 2020 v sále Základní umělecké školy Music Art v Praze-Modřanech. Hlavním sponzorem přeboru bylo vydavatelství Novum, věcné ceny poskytli pražští hádankáři a křížovkáři. Pro 63 účastníků z 19 kroužků byly připraveny 4 křížovky a 90 hádanek. Zdárný průběh zajistili vedoucí soutěží Dušan Karkuš, Miroslava Pajić Marková, Stanislava Teichmanová, Jaromír Kvíčala a další členové kroužku Staré hnízdo. O občerstvení v bufetu se opět postaraly Miroslava Vostrá a Tereza Reksoprodjo a jako vždy byly k dispozici vedle nápojů i párky, chlebíčky, bábovka či perník. Zvláštní pochvalu si zaslouží člen pořádajícího kroužku Jan Nosek, který zajistil u firmy Regal Burger po jednom hamburgeru zdarma pro každého účastníka. Konzumenti mohli pak vyjádřit svou spokojenost vhozením částky dle uvážení do kasičky. Takto vybraná částka pak byla odeslána na charitativní účely.

 

Pro hlavní křížovky Grand Prix na téma „čeští literáti“ stačilo 60 minut dvanácti nejrychlejším borcům, jen Petr Vejchoda však vyluštil obě bezchybně a obhájil tak loňské prvenství. V hlavní hádankářské soutěži Grand Prix tentýž řešitel sice získal o dvě první místa méně než před rokem, ale i tak mu to opět stačilo k vítězství. Ve vedlejší křížovkářské soutěži řešila bezchybně pouze vítězná Helena Peldřimovská, ve vedlejší hádankářské soutěži vyhrál se 14 hádankami Pavel Tučka. Po skončení této soutěže mnozí účastníci ještě využili možnost zaluštit si mimo soutěž druhou polovinu hlavních hádanek. Tři z nich, kteří dokázali zdolat hádanku dříve než její třetí luštitel v hlavní soutěži, si odvezli věcnou cenu (láhev vína).

 

V soutěži Starého hnízda v řešení hádanek z listu si soutěžící mohli vybrat ze tří různě obtížných souborů patnácti tajů, které byly letos výrazně lehčí než v předešlých letech. Vítězky 1. a 2. třídy Dagmar Rusá a Věra Kučavová musely zdolat bezchybně celý soubor a ještě být rychlejší než druhý řešitel stejně bezchybný. Vítěz 3. třídy Milan Práger zdolal jen o jednu hádanku méně.

 

GP křížovky (autor Josef Hlavatý): 1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) 0 ztrátových bodů (čas 41.05), 2. Ivo Husar (Ostraváci) 1 (42,30), 3. Vladimír Klos (Podskaláci) 1 (45.30), 4. Miroslav Šumpík (Pašeráci) 1 (48.50), 5. Jiří Zvolánek (Ostraváci) 1 (49.00), 6. Bohdan Kousal (Hanáci) 1 (58.40), 7. Daniel Marek (Kabrňáci) 2 (50.30), 8. Pavel Kalhous mladší (Staré hnízdo) 5, 9. Zdeněk Vodička (Hradečtí votroci) 6, 10. Iveta Dedková (Hanáci) 10 a další.

 

GP hádanky (autoři Jindřich Kupka a Dušan Karkuš): 1. Petr Vejchoda (Kabrňáci) 7–2–1, 2. Pavel Kalhous mladší (Staré hnízdo) 5–2–2, 3. Bohdan Kousal (Hanáci) 4–3–1, 4. Dagmar Rusá (Podskaláci) 3–4–4, 5. Iveta Dedková (Hanáci) 3–0–3, 6. Petr Štefek (Valaši) 2–0–0, 7. Jaroslav Kula (Ostraváci) 1–4–3, 8. František Vokatý (Kladeňáci) 1–2–2, 9. Pavlína Horáčková (Koumáci) 1–1–3, 10. Věra Kučavová (Lázeňáci) 1–1–2 a další.

 

Vedlejší soutěž – křížovky (autor Stanislav Bulín): 1. Helena Peldřimovská (Pašáci) 0 ztrátových bodů (čas 49.00), 2. Stanislav Skapa (Ostraváci) 1 (40.00), 3. Pavlína Horáčková (Koumáci) 1 (45.00), 4. Pavel Tučka (Staré hnízdo) 1 (56.00), 5. Ivona Kovářová (Valaši) 2 (46.00), 6. Milan Wasserburger 7 (55.00), 8. Marie Vodáková (Podskaláci) 10 (41.00), 9. Jan Nosek (Staré hnízdo) 11 (50.00), 10. Pavel Macků (Staré hnízdo) 16 (60.00) a další.

 

Vedlejší soutěž – hádanky (autorka Ivana Durdilová): 1. Pavel Tučka (Staré hnízdo) 14 hádanek (čas 33.00), 2. Miroslav Radouš (Doubravák) 12, 3. Jaroslav Kyncl (Rychtáři) 11 (čas 43.40), 4. Jiří Adamčík (Severáci) 11 (44.30), 5.–7. Ivona Kovářová (Valaši), Lenka Svobodová, Václava Olšanská (Podskaláci) 11 (45.00), 8. Jiří Bednarski 10 (38.00), 9. Robert Babilon (Staré hnízdo) 10 (43.00), 10. Jiří Zvolánek (Ostraváci) 10 (45.00) a další.

 

Přebor Starého hnízda – I. třída (autor Milan Práger): 1. Dagmar Rusá (Podskaláci) 55 bodů (čas 40.00), 2. František Vokatý (Kladeňáci) 55 (42.00), 3. Petr Štefek (Valaši) 53 (39.00), 4. Ivo Husar (Ostraváci) 51 (57.00), 5. Iveta Dedková (Hanáci) 46 (28.30), 6. Pavel Kalhous mladší (Staré hnízdo) 45 (60.00), 7. Bohdan Kousal (Hanáci) 41 (48.00), 8. Petr Vejchoda 41 (53.00), 9. Karel Henc (Kabrňáci) 41 (54.00), 10. Lenka Svobodová 41 (57.00) a další.

 

Přebor Starého hnízda – II. třída (autor Stanislav Bulín): 1. Věra Kučavová (Lázeňáci) 67 (34.00), 2. Miroslav Radouš (Doubravák) 67 (39.00), 3. Zbyněk Burda (Hradečtí votroci) 63 (33.00), 4. Miroslava Schmidová (Krušnohor) 60 (52.00), 5. Ivona Kovářová (Valaši) 59 (51.00), 6. Roman Čejka (Kabrňáci) 54 (57.00), 7. Václava Olšanská (Podskaláci) 54 (60.00), 8. Helena Peldřimovská (Pašáci) 52 (60.00), 9. Pavel Zahajský (Podskaláci) 50 (60.00), 10. Dana Wagaiová 46 (54.00) a další.

 

Přebor Starého hnízda – III. třída (autor Jiří Adamčík): 1. Milan Práger (Staré hnízdo) 100, 2. Anna Morawková (Koumáci) 90, 3. Jiří Kopřiva 81 (obtížnější hádanka), 4. Václav Fládr (Kabrňáci) 81, 5. Miroslav Šumpík (Pašeráci) 81, 6. Jaroslav Kyncl (Rychtáři) 80, 7. Jiří Bednarski 75 (obtížnější hádanka), 8. Jiří Čenovský (Staré hnízdo) 75, 9. Stanislav Skapa (Ostraváci) 52, 10. Ivana Durdilová (Staré hnízdo) 51 a další.

 

Kompletní výsledky najdete ZDE.