Prameny MLSK 2011
1

1.1
Prameny základní (PZ):

PČP;
SSJČ (1971); SSČ (1998); ČSVAS; SČSAA; SYN; NEOLOG 1; NEOLOG 2; NASCS; SCS-ED
(1996); SCS-R (1971); CJC; DID 8; MČSE; UNI 10; KNAP 1 (1978); KNAP 2 (2006);
ZKR-ED.

 

1.2
Prameny doporučené (PD):

PSJČ;
SNČ (2009); HUB; MACH (1997); Český jazykový atlas (1-5); ČBS; ČSBS; Malá
encyklopedie fotbalu (1984); Malá encyklopedie olympijských her (1981); Malá
encyklopedie šachu (1989); Jordan: Encyklopedie bohů (1997); Zamarovský: Bohové
a hrdinové antických bájí (1982); Zamarovský: Bohové a králové starého Egypta
(1979); Encyklopedický slovník geologických věd (Academia 1983); Svět zvířat
1-12 (Albatros); Březina: Lexikon českého filmu (1996); Fikejz: Slovník
zahraničních herců konce XX. století (2002); Hubinger: Národy celého světa; Matzner
a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4); Chvojka, Skála:
Malý slovník jednotek měření (MF 1982);  Průvodce lidovými názvy rostlin
(2007); Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy (1999); Vokurka,
Hugo a kolektiv: Velký lékařský slovník (2006); SSJ; Šaling, Ivanová-Šalingová,
Maníková: Veľký slovník cudzích slov (2006).

 

1.3.
Prameny ostatní (PO):

B.
Kočího malý slovník naučný (1925-29); Čálek: Slovník zkratek (2009); Kazmíř:
Slovník valašského nářečí (D. Malina, Vsetín 2001); Malý Ottův slovník naučný
1-2; Ottův slovník naučný I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996
– 2003); Ouředník: Šmírbuch jazyka českého (Paseka 2005); Pech: Velký slovník
cizích slov (1948); Vágner: Afrika, Ráj a peklo zvířat (1978); Vágner: Afrika,
Život a smrt zvířat (1979).

 

1.3.
Ostatní cizojazyčné prameny (POC):

Dubský
a kol.: Velký španělsko-český slovník 1–2 (Academia 1999); Hais, Hodek: Velký
anglicko-český slovník 1–2 (Leda, Academia 1997); Neumann, Hořejší a kol.:
Velký francouzsko-český slovník 1-2 a dodatky Academia 1992).

 

2.
Prameny v elektronické podobě:

href="http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html"> style='color:windowtext;text-decoration:none'>Planetky - http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html

href="http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php">PSJČ a databáze lexikálního archivu - http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php

href="http://www.slovnik.cz">Vícejazyčné překladové slovníky - http://www.slovnik.cz