1. kolo NKM 2011


Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2011

Milí přátelé,

kroužek Kabrňáci Vás vítá na startu nového ročníku Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK 2011). Celý cyklus bude věnován zvířatům. Vždy bude šance se chytit a úspěšně zahájit řešení. Věříme, že luštění bude pro Vás příjemnou zábavou i dobrodružstvím.

Těšíme se na Vaši hojnou účast a přejeme Vám mnoho příjemných zážitků a zdaru.

 

Pouze pro 1. kolo si hned místo prvního elektronického pramene (Planetky), který nebyl použit, zařaďte: www.osobnosti.cz

 

Svá řešení zasílejte nejpozději do 15. února 2011 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz.

 


AFRICKÉ SAFARI – 1. KOLO


K zajímavým antilopám patří buvolci. V afrických pláních je pozná i ... (1), protože ... (2) buvolců je vyšší než ... (3). Tento neobvyklý tvar není náhodný – napomáhá v obraně proti šelmám. Vysoko zdvižená, neobyčejně dlouhá ... (4) umožňuje dobrý rozhled a svědčí o velmi dobrém čichu buvolců. Mohou tak zjistit lva, číhajícího ve vysoké trávě, dříve než například pakoně. Nejkrásněji zbarvený je buvolec pestrý nejrozšířenějšími druhy jsou buvolec Lichtensteinův a ... (5). Nejmenším zvířetem z této skupiny je buvolec Cokův zvaný kongoni. Z dalších zvířat této skupiny stojí za zmínku buvolci káma (viz obrazec křížovky), ... (6), ... (7),, ... (8), ... (9) atd. Buvolci jsou velmi rychlá zvířata a dovedou udržet vysoké tempo i několik kilometrů. Dokáží prudce změnit směr bez zpomalení běhu. Jestli je lvi, levharti nebo ... (10) nepřekvapí na krátkou vzdálenost, buvolci jim vždy dokáží utéct. Jedině hyeny a psi hyenovití mají při jejich pronásledování naději na úspěch.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK

složený ze 4 nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

Celek je předložen jako polodokreslovka. V křížovce jsou dva výrazy vpisovány rébusově. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Tajenka (6) je skryta (6).

 

VODOROVNĚ: A. Jehličnatý keř. – B. Svrchník. – C. Uštvat Irku; rozdupat; podnikatelé. – D. Polyamidové vlákno; německá řeka. – E. Muk; francouzsky „tenor“. – F. Exokámen; jemné vodní kapičky. – G. Týkající se smyslového orgánu; plodožravý pták. – H. Španělsky „prachy“; příznivá shoda okolností. – I. Západočeská obec; značka jednotky zdánlivého výkonu. – J. Autoritativní řízení; mužské jméno; nezastřená skutečnost. – K. Prodloužené boční zdi; místo s přírodními léčivými zdroji; ukazovací zájmeno; stará holandská jednotka délky. – L. Zvyklosti; pípat; protiklad léna; viz 4. – M. Viz 7; bantuský kmen; odrůda hrušky. – N. Druh křečíka; italský přístav; akurátní; metací zbraň; umělý jazyk; vlepit. – O. Dvoukřídlý hmyz; zkratka pro trinitrotoluen; visací zámek; části domu (slovensky); starší české mužské jméno. – P. Detektiv; uhlovodany (zkratka); spojka; trýznitel; tuberkulóza pohrudnice. – Q. Římská bohyně úrody; kulatá slíva; předpovídat. – R. Nedaleko; týkající se jemného nádechu; pobídka. – S. Planeta; celní kód Nizozemska; iniciály účastníka letu Gemini 6; důlní dělník (slovensky). – T. Lariska; ahoj; řecké písmeno; sérologická veličina; lžíce. – U. Mytická nestvůra; synovec Abrahámův; autor díla Antinostalgicum; popěvek; šperk; Kruh nezávislé inteligence (zkratka). – V. Viz 8; listožábrý mlž; mužské jméno; podávat odvolání; viz 10; nigerijský stát. – W. Šikmé seříznutí; stará mongolská jednotka objemu; osobní zájmeno; patřící odborníku na fyziologii řeči; ukazovací zájmeno. – X. Iniciály režiséra Vávry; defektní viry (zkratka); celní kód Srí Lanky; latinsky „hvězda“; konfuciánský pojem; slovensky „skutečně“; lepost. – Y. Středoasijské historické území; žena; Enki; rok; balíci; plošná míra. – Z. Chemická značka astatu; ruský revolucionář (1864-1941); soutěž tvůrců komerční reklamy; narozené v jarním měsíci; číslovka. – a. Zbraň; zvratné zájmeno; anglicky „sady“; krajíce; zařízení k počesávání vlny. – b. Starší název Tokia; iniciály autorky románu Na Librově gruntě; zvuk trubky. – c. Přivlastňovací zájmeno; japonská prefektura. – d. Francouzsky „jméno“; filipínská sopka. – e. Taneční otáčka. – f. Přivlastňovací zájmeno. – g. Iniciály autora Plešaté zpěvačky. – h. Značka kilotuny.

 

SVISLE: 1. C. – 2. Čakan. – 3. Stromořadí listnáčů. – 4. Stupeň triasu; viz 3; vysokoškolský posluchač. – 5. Konsekutivní (o větě); zakladatel vědeckého komunismu; blahodárný vliv na zdraví; viz 2. – 6. Tekutý pokrm; mořský zajíc; ženské jméno; Pilařova postavička; pohnojit. – 7. Souvislost; výtažek z léčivých bylin; turecká územní jednotka; popruhy; viz 5. – 8. Kód asijského státu; tomel; omáčka; košile ze syntetického vlákna; italské město. – 9. Předchůdce reggae; chasidský rabín; staré čínské platidlo; textilní dělnice; příbuznost. – 10. Předložka; domácky Rozamunda; navinout; převrhnout tác. – 11. Citoslovce odporu; pokrývky hlavy; párování; stupeň pliocénu; hnilokal; dětská obrázková knížka; rod. – 12. Chemická značka rhodia; svatý Martin Tourský; dobytek z Turecka; důvěrně oslovovat; domácky Gunter; hudební nástroj; bývat na nohou; kód letiště Green Islands. – 13. Výrobce automobilů; výstavci cizích směnek; nedostatečně zkorigovat; vznášet požadavek; boční loď v bazilice; spadat po kapkách. – 14. Viz 1; jednotky času; slovinský přístav; jméno malíře Hajna; španělská provincie; cenové zvýhodnění; komínovitá úzká propast. – 15. Skandinávští siláci; uřknutí; epilog; jednoklonný nerost; španělská řeka; vědro. – 16. Mnoho nakouřit; záplava; nejmladší stupeň liasu; česká folková zpěvačka. – 17. Obyvatelka severomoravského města; krátce říci; autor spisu Filozof Jan Patočka. – 18. Viz 9; autor díla Varšava; osobní zájmeno. – 19. Znamenitosti. – 20. Úlomkovitá pevná hornina; rozevírací mobily.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Na start MLSK 2011 se postavilo 27 kroužků, a to je velmi radostné zjištění. Některé kroužky se po čase do MLSK vrátily, ale některé kroužky naopak první kolo vypustily. V soutěži srdečně vítáme také nově ustavený kroužek Macejko z Malaciek a přejeme mu, ať se mu daří.

Zadání 2. kola rozesíláme ještě všem, protože nejde tentokrát jen o pořadí v tomto ročníku, ale také o získání příslušných bodů do prozatím zkušebního rankingového žebříčku MLSK (jeho systém byl zveřejněn na stránkách www.kabrnaci.ic.cz, na něž jsme odkázali v 1. kole). V tomto žebříčku mají kroužky, které se nezúčastnily 1. kola prakticky stejnou pozici jako kroužky, které získaly nějaký ten ztrátový bodík. Přesvědčit se o tom můžete z průběžné tabulky, kterou vám zasíláme v příloze spolu s oficiálním průběžným pořadím podle ztrátových bodů.

První kolo, jehož autorem byl Petr Vejchoda, zvládlo na výbornou plných 21 kroužků, nicméně ztráty zbývajících jsou zcela zanedbatelné. Chybovalo se zejména ve výrazech Y. ŠÁŠ (MČSE 1/753, heslo Čáč) x ŠTUDENT, M. RANIČKA (SSJČ) x OSTRAVAČKA, X. SIDUS x S ALERNO x KEN, pak již se objevily jen chybičky z nepozornosti.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr. b.: Bôbari, Doubravák, Gorali, Hanáci, Hradečtí votroci, Jarabáček, Ječmínek, Ježci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašáci, Pašeráci, Permoníci, Šíravan, Šohaji, Torysek, Trosky, Třebíčáci, Valaši, Žilinci.
1: Přemyslovci, Rychtáři, Staré hnízdo, Tatranec.
3: Lázeňáci.
4: Skaláci.

ŘEŠENÍ 1. KOLA

VODOROVNĚ: A. Zeravice. - B. Havran. - C. Uhonit Iris; rozšlapat; ičaři. - D. Kapron; Enz. - E. Cek; ténor. - F. Mao; roska. - G. Oční; turako. - H. Moní; štísko. - I. Saddov; VA. - J. Diktáty; Olin; nahost. - K. Anty; termál; ti; uur. - L. Úzy; tíkat; alod; hlava. - M. Česebe; Mpondo; ranička. - N. Inka; Janov; přesná; prak; ido; utít. - O. Ovádi; TNT; pes; okná; Vitoslav. - P. Alík; UV; a; týtal; perlovina . - Q. Ops; karle; pror(oko)vat. - R. Opodále; pelová; alou. - S. Mars; N"; TPS; haviar. - T. Larka; bye; iota; titr; roj. - U. Sfinx; Lot; Ulč; trála; skarabea; KNI. - V. Topi; zéva; Vok; apelovat; gepardi; Imo. - W. Okos; ačá; ona; foniatrův; ten. - X. OV; DIP; LK; sidus; tao; ozaj; lad. - Y. Šáš; eva; Ea; annus; venkovani; akr. - Z. At; Kon; Clio; dubnové; oba. - a. Luk; se; sets; skývy; drastička. - b. Edo; TN; tra. - c. Jeho; ken. - d. Nom; Apo. - e. Turn. - f. Tví. - g. EI. - h. Kt.

TAJENKY:
1. Necvičené oko. - 2. Kohoutek. - 3. Zadek. - 4. Hlava. - 5. Buvolec stepní. - 6. Hirola (skrytá v prostředních písmenech třípísmenných shluků v řádku C). - 7. Česebe. - 8. Topi. - 9. Jimela. - 10.Gepardi.