3. kolo NKM 2011

Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2011

Milí přátelé!

Druhé kolo autora Standy Bulína je za vámi. Nyní na Vás čeká kolo třetí, v němž budete řešit práci předloženou opět jako polodokreslovku. Obrazec najdete v příloze i v mailové zásilce na www.kabrnaci.ic.cz. Svá řešení 3. kola zašlete nejpozději do 15. června 2011 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Zapojte se do řešení s plnou vervou. Možná už ti, kteří ztratili nějaký ten bodík, ho naženou právě v tomto kole. Hodně zdaru Vám za Kabrňáky přeje autor křížovky 3. kola Zdeněk Chromý

Pro 3. kolo si do použitých pramenů přidejte SCS-K (Klimeš: Slovník cizích slov, 1994) a KKKS (Koudelka, Káňa: Křížovkářský slovník, 1. vydání).

 

AFRICKÉ SAFARI – 3. kolo – BUVOL KAFERSKÝ

Buvol kaferský je obrem afrických plání. Má (1) dlouhé až 90 cm a statný býk může vážit více než tunu. Ze všech afrických buvolů je nejmohutnější. Však je také postrachem i velkých predátorů jako jsou lvi. Poraněný buvol kaferský je velmi nebezpečný a má neobyčejně tuhý život. Lov na buvoly je jedním z nejnebezpečnějších afrických lovů. Dokáže zasadit mnohem vážnější (2) než lev. Říká se, že žádný jiný (3) nezabil tolik svých nepřátel (lvů i lidí) jako právě buvol. Buvol kaferský je příkladem násilné emigrace zvířat ze všech úrodných oblastí Afriky. Byl člověkem donucen přestěhovat se do míst, ve kterých člověk se stády dobytka nepobývá. Buvol žije ve velkých stádech. U stádních býků je vyvinut velký pocit zodpovědnosti za celé společenstvo: jsou neustále v pohotovosti a zachycují nejmenší (4). Nepříjemným nepřítelem buvolů je (5) jako klíšťata, mouchy, vši a moskyti. Buvoli se jim brání tak, že se (6) válí v bahně. Buvolům v tomto směru pomáhají také někteří ptáci, například (7) africký nebo (8) rusohlavá.

A víte, že buvola kaferského může vidět i u nás? Stačí si zajet do proslulé zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, která se specializuje na africká zvířata.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK

složený z 1 souměrné střídavé polomozaikovky a 1 souměrně mozaikové slabikovky.

Celek je předkládán jako polodokreslovka. První tajenka (4) a osmá tajenka (7) jsou skryty a je nezbytné je vypsat a vyznačit v obrazci jejich polohu.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Panenská půda. – 2. Pěvec. – 3. Atol v Nízkých ostrovech; Spojené národy (anglická zkratka); spojka; činiti; ukazovací zájmeno. – 4. Šestá tajenka; ryba; pastevec; pracovní oděv v hutích; týkající se uměleckého slohu; výrůstky buněk pronikající do cév. – 5. Kopt; domácí zvíře; otrhánek; klam; územní správní jednotky; posel bohů; žáby; integrovaný obvod; seskupení. – 6. Anglicky „vazač“; skákavý hmyz; titul cizích velmožů; typ výkladu Starého zákona beletrizující formou; domácky Ulrich; cizokrajný ještěr; dokončiti orbu; představitel Kristiána; hije. – 7. Vření; jméno skladatele Chačaturjana; vše, co má hmotnost; bývalý hráč Wimbledonu; trojice trumfů v tarokách; Alča; kontakt; žvást; žlutokvětá bylina rostoucí ve světlých lesích; ovšem. – 8. Primát; značka kilopascalu; zasévaný; citoslovce rytmu hudby; popruh; slíva; automobil; zhruba otesaný kus dřeva; konec. – 9. Uzlíček v tkanině; německo-švýcarský hudební skladatel; okolo (rébusově); projev nadšení; náhražka vaječného bílku; oslovovati 3. osobou jednotného čísla. – 10. Poloha ležícího; zkratka italské tiskové agentury; choroba; dutina; tiret; živná půda pro bakterie. – 11. Druh střelnice; nerost; starořecký strunný nástroj; domov Odysseův; způsob barvení textilu. – 12. Název písmene; anglicky „hrách“; stroj uhlazující tkaniny; iniciály rakouského polního maršála 17. století; vůně. – 13. Antický název Volhy; švýcarský literát; anglicky „probudit“; rysí kůže; pronikavě naříkati; skládací cylindry. – 14. Kamenný mlat; třást se; šachový exokámen; zkosení (rébusově); první díl čtvrté tajenky. – 15. Kubánský básník; domácky Etela; vlastní jméno Gustava Broma; druh pepře; syn hinduistické bohyně plodnosti; citoslovce útočného pokřiku. – 16. Shodující se; včela; britská řeka; zbabělec; citoslovce konejšení. – 17. Jeden z názvů ostrova Capri; dřívější název asijského státu; bulharský panovník; staročeské mužské jméno. – 18. Druhý díl čtvrté tajenky; druh vesla; posila; domácké ženské jméno. – 19. Axiální; moji; předložka; africký jazyk. – 20. Slovanský kmen; značka statampéru; strakatá kráva. – 21. Iniciály psychologa Kornilova; hruď. – 22. Slovensky „růst“; zástup. – 23. Druhá tajenka; setina hektaru. – 24. Skupina asijských horských kmenů; připuštění plemeníka; teprve. – 25. Lopatáč; výplň oken; domácky Klotylda. – 26. Sídlo v Čadu; výměna; příjemný. – 27. Sýr; uhlovodík. – 28. Kůrovec.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 11. Opatřovati klenbou. – 12. Pohled; tlačenice. – 13. Kabela; sad; závod. – 14. Pasák; zuřivost; špatné. – 15. Kód Ománu; výhra na dvojici čísel; iniciály cestovatele Holuba. – 16. Druhý díl páté tajenky; slovenská předložka. – 17. Slovensky „mlha“; římské číslo (1501). – 18. Soupeř; písečné přesypy. – 19. Štětina; iniciály autora díla „Zelené hnojení“; výměna purinové báze za jinou (v DNA). – 20. Ženské jméno; kód karibského státu; francouzská zkratka mezinárodní evropské zemědělské instituce; sicilské rudé víno. – 21. První díl páté tajenky; první potomek boha Imry; pozemek mayského rolníka; loketní kost. – 22. Český jazykovědec; německý malíř; tlačka; slovenský zápor. – 23. Vlastnit cestovní doklad; angolský kmen; dvojitý úhoz na kotel; dráha; sbohem. – 24. Irské sídlo; zkratka íránské normalizační instituce; bombardovací letoun; severský lidový pěvec; vlněné tkaniny; Organizace amerických států (anglická zkratka). – 25. Houba; neprokázat; tan; velký nafukovací míč (rébusově); sedmá tajenka. – 26. Sumerský bůh; Kerbabajevovo jméno; kyselinovzdorná plastická hmota; antouškova; citoslovce zpěvu; ženské jméno. – 27. Kardiothorakální index (zkratka); zelenina; íránské sídlo; iniciály indického revolucionáře Hara Dajála; mexické sídlo. – 28. Titěrové; mdlí; lidové léky; sultánský palác; arménský básník. – 29. Lejka; mládenec; řecké sídlo; placka; huriska; nejmenší druh buvola. – 30. Hudební značka; kočka; připravený z tapioky (rébusově); finské jezero; japonský systém sebeobrany; keř (zdrobněle). – 31. Předložka; stovky; slovenské ptačí citoslovce; nerostné žluté barvivo; kvůli; odpadní kanál; zemědělská usedlost; zploštěle; ženské jméno. – 32. Španělé; anglicky „kel“; indické město; násilně pokřtěný španělský Žid; vyšlechtěná marihuana; název fotografického objektivu; dechový hudební nástroj; mužské jméno; krasová řeka v Dalmácii; čiperná. – 33. Anglická zkratka londýnské finanční burzy; autor sbírky „Avne bohu“; název řeckého písmena; řemen; domácky Alice; napadení; Germáni; cigarety; staroegyptská jednotka objemu. – 34. Korýš; jinovatka na stromech; český spisovatel knih pro děti; básník; Múzy; český malíř; sekýrující lidé; zkratka prázdné instrukce; citoslovce kohoutího hlasu. – 35. Třetí tajenka; hrudní kosti; popruhy; vyrobený z titanu; skelné opály; žíla. – 36. Bylinorubec chilský; značka parfémů; citoslovce bolesti; italský šalíř horizontálních linií; ptačí citoslovce. – 37. Srbský nacionalista. – 38. Nezkušená dívka.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE MLSK 2011

Řešení 3. kola nám zaslalo celkem 24 kroužků. 14 z nich vyřešilo všechny nástrahy, chytáčky a hledáčky správně, čímž si vedle čistého konta získalo nefalšovaný autorův obdiv. Chybovalo se zejména v těchto výrazech a pasážích: 6. DAM (Malý Otto) x 19. AK (ČBS, Antonín Kolárský); 7. JONES (Fikejz, 1/682); 17. DIK (Malý Otto) x 36. AD (Fikejz 1/339, Alain Delon); 24. Va (Hubinger s. 317) x 25. LÍVA (Machek s. 168 = hlíva); 31. OCHR (SSJČ) x 17. TE CHAN (MČSE). Přijímám kritiku k výrazu 9. ONKATI, který znamená poruchu systému střídání. Sice v mailu jsem naznačil, že „nabudete-li dojmu, že je něco v nepořádku, dočkejte času“, pravdu však mají ti z vás, kteří mi napsali, že v případě nějakého záměru jsem měl napsat, že „křížovka může být zdánlivě vadná“. Z hlediska 3. kola taková informace byla potřebná, nicméně pro další luštění opakuji, že věnovat pozornost podobným netradičním prvkům je v některých kolech letošní MLSK třeba. Dále se ukázalo, že legenda k výrazu 28. FALENOPSIS = kůrovec (Rystonová) je opsanou chybou a zaslouží si své místo v seznamu opsaných chyb. Případná neautorská řešení v pasážích kolem výrazů ONKATI a FALENOPSIS proto byla řešitelům uznávána jako správná. Naproti tomu výraz 4. TYLA (SSJČ) za opsanou chybu nepovažuji, jde o sklonný singulární alternativní výraz ženského rodu odvozený zřejmě z původního plurálu. Zařazení do seznamu opsaných chyb vyžaduje vždy několik důkazů z nezávislých zdrojů. Po 3. kole je na nule13 kroužků.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztr. b.: Bôbari, Hanáci, Hradečtí Votroci, Ječmínek, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Šíravan, Tatranec, Torysek, Valaši, Žilinci. - 1: Doubravák, Gorali, Staré hnízdo. - 2: Ježci. - 3: Pašáci, Třebíčáci, - 4: Šohaji. - 5: Přemyslovci. - 6: Jarabáček. - 23: Rychtáři. - 100: Lázeňáci, Skaláci, Trosky.

 

VÝSLEDKY PO 3. KOLE

0 ztr. b.: 0 ztr. b.: Bôbari, Hanáci, Hradečtí Votroci, Ječmínek, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Šíravan, Torysek, Valaši, Žilinci. - 1: Doubravák, Gorali, Tatranec. - 2: Ježci, Staré Hnízdo. - 3: Třebíčáci. - 6: Přemyslovci. - 7: Pašáci, Šohaji. - 8: Jarabáček. - 101: Trosky. - 123: Rychtáři. - 129: Lázeňáci. - 204: Skaláci.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

ŠIKMO ZLEVA DOPRAVA: 1. Celina. – 2. Sialie. – 3. Anaa; UN; a; konati; ta. – 4. Celé hodiny; trepka; pasák; kanaláky; rokokové; tyla. – 5. Saze; koza; smyk; cluse; obce; Anala; skokani; čip; koalice. – 6. Tier; kobylka; dam; midraš; Uli; anoli; doorati; Nový; hy. – 7. Var; Aram; hmota; Jones; trula; Alinka; dotek; plk; oman; nono. – 8. Op; kPa; setý; mta; trak; bluma; fiatka; otesek; basta. – 9. Nopa; Sennfl; kold(oko)la; ovace; laktal; onkati. – 10. Leh; ANSA; roska; kapsa; divis; agar. – 11. Skeet; anatas; kithara; Ithaka; ikat. – 12. Žet; peas; mandl; LRS; aroma. – 13. Ra; Zoppi; arouse; rysina; výti; klaky. – 14. Hrom; cintovat se; vao; (oko)s; známky. – 15. Jamís; Eti; Frkal; alepi; Naraka; urá. – 16. Shodlí; melekta; Nar; sketa; ší. – 17. Capreae; Te Chan; Asen; Dik. – 18. Nebezpečí; oar; opora; Anka. – 19. Osoví; mí; per; tiv. – 20. Kuči; sA; stračena. – 21. KNK; plec. – 22. Rásť; dav. – 23. Rány; ar. – 24. Va; skok; až. – 25. Lín; sklo; Klo. – 26. Ati; tauš; libý. – 27. Knaost; dien. – 28. Falenopsis.

Tajenky: 1. Rohy (skrytá v horních rohových políčkách slabikovky). – 2. Rány. – 3. Býložravec. – 4. Známky nebezpečí. – 5. Cizopasný hmyz. – 6. Celé hodiny. – 7. Klubák. – 8. Volavka (skryta ve svislé ose).