Křížovkářská kvalifikační soutěž 2015

Milí přátelé,

svá řešení 1. kola (kompletně vyplněný obrazec) zasílejte nejpozději do 28. ledna 2015 na adresu: Radovan Juráň, 763 12 Bratřejov 266 nebo na mailovou adresu: rad.juran@gmail.com.

 

FANTASTICKÁ ZOOLOGIE

1. KOLO

 

Téma samo je prastaré. Existenci monstrózních bytostí, zvláště zvířecích, je možno najít v různých oblastech kultury, především duchovní. Vypráví se o nich v rozličných mýtech, pohádkách či legendách snad celého světa. V našem seriálu se zaměříme alespoň na některé z nich. V tomto kole to bude ... (1). Žertovná mytologie dřevařských osad Wisconsinu a Minnesoty zahrnuje zvláštní bytosti, v něž bezpochyby nikdo nevěřil. ... (2) je vždy za někým. Ať se člověk otáčel, jak a kolikrát chtěl, vždy ho měl za sebou, a tak ho nikdy nikdo nespatřil, i když zahubil a požral mnoho dřevařů. ... (3) je zvíře velikosti poníka, má zobák podobný provazu a chytá jím ty nejrychlejší králíky. ... (4) vděčí za svůj název hluku, který vydává a který připomíná bublání vařící vody v čajníku. Z tlamy mu vychází dým, chodí pozpátku a málokdy ho lze spatřit. ... (5 – obrazec křížovky) má hlavu ve tvaru sekery, tělo ve tvaru topůrka, tlusté nohy a živí se výlučně topůrky. Z ryb této oblasti jsou to ... (6), kteří hnízdí na stromech, velmi dobře létají a obávají se vody. Existuje i ... (7), který plave pozpátku, aby se mu nedostala do očí voda, a „je přesně tak velký jako hlaváč, jenom o mnoho větší“. Nezapomeňme na ptáka zvaného ... (8), který staví hnízdo naruby a létá pozpátku, protože mu nezáleží na tom, kam letí, nýbrž kde byl. ... (9) hnízdí na příkrých svazích proslulé Pyramid Fort. Snáší čtverhranná vejce, aby se mu neodkutálela a neztratila se. Drvoštěpové vařili tato vejce a používali jich jako hracích kostek. ... (10) má pouze jedno křídlo, které mu umožňuje létat v jediném směru, takže krouží stále kolem kónického vrcholku. Barva peří se mění podle ročních dob a podle podmínek pozorovatele.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

 

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

Vyčíslení dvouslovných tajenek: 1. tajenka (5 3); 5. tajenka (9 5); 6. tajenka (6 6); 8. tajenka (6 4); 10. tajenka (8 6).

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Značka poloměru; pásma horských hřebenů v jižní Africe. – 2. Nauka o mravnosti. – 3. Hlas kulíka; sudokopytník. – 4. Uhlovodík; vypěstovaný ze semene. – 5. Plošná míra; porodní bolesti; též. – 6. Představa; omastek; pulz; ?1/2?; Evropan. – 7. Ženský hlas; aniž; vojenský výpad; krtek; obydlí pod skalním převisem; popelnice. – 8. Suspenze grafitu; pláč; stepní pták; řeka na Slovensku; římskými číslicemi 16; šéf; tvar prostoru v islámské architektuře; vražda. – 9. Izolační hmota; mezopotamská jednotka objemu; sáh; část Vídně; ?1/1?; krajíc chleba; jednota. – 10. Otec; postava z opery Růžový kavalír; nepravda; růže; vodný výtažek dřevěného popela; carské nařízení; záchod; jazykem Arabů. – 11. Vřídek; opotřebovat jízdou; bylinář; zármutek; středověký přístroj k určování zeměpisných souřadnic; orientální koberce; Mojžíšův vyzvědač; zvracení; citoslovce. – 12. Koksový ořech; omluvenka; sportovní družstvo; ?6?; značka britského automobilu; klobouček; autor díla Historiae adversus paganos; velká legrace. – 13. ?9?; uvést ve skutek; škorina; ?5?; mít kondici; značka konzervačního přípravku. – 14. Podléhati rozrušování povrchu materiálu; wolframan olovnatý; místní nedokrevnost tkáně; vrstva prvohor; fólie k uchovávání potravin; šupina odlétající od žhavého kovu při kování. – 15. Ozdoba střevíce; spoutat; malý pes; Karpíškova role; ultrakrátká vlna. – 16. ?10?; kanón; život. – 17. Souhrn zvyklostí řeholníka; ubytovací zařízení na lodi; rod mravenců; obec v okrese Zlín. – 18. Karetní trumf; důvěrně; regent v seldžúcké říši; hluk. – 19. ?3?. – 20. Dělník zhotovující předměty z plechu. – 21. Dravý člověk.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 13. Pakůň. – 14. Sídlo ve Švédsku. – 15. Cenná známka; tykadlo členovců. – 16. Nerostné sloučeniny některých kovů žlutohnědých odstínů; knižní příručka. – 17. Ruská jednotka hmotnosti; asijská bavlna; mzda. – 18. Osten; tradiční systém pravidel chování (v islamizovaných zemích); ?7?. – 19. Kramerie trojmužná; místo pro zpěváky v křesťanské bazilice; kmen v Ugandě. – 20. Klovat; dvojice; přístroj na měření elektrického napětí a proudu. – 21. Obchod; bratr; chemický vzorec oxidu barnatého. – 22. Čas; kočkovité šelmy; zkratka Státní spořitelny. – 23. Žvanit; hebké tkaniny; dohromady. – 24. Kmen v Keni; spojník s vnějším závitem. – 25. Koberec; úly lesních včel; prospěch; průvan. – 26. Domácká podoba jména Egmont; palivo; platidlo Saúdské Arábie; barvicí prášek používaný v laserových tiskárnách. – 27. Vytáčka; čajová růže; stádo; královský místodržící v Chorvatsku; lebka. – 28. Trezor; mexický indiánský kmen; přát si; vyznamenání; dýchací ústrojí ryb. – 29. Cesta; německé sídlo; norská metropole; příslušník zbožné židovské sekty; neposeda. – 30. Norský sýr; nielo; dítě; ?4?. – 31. Citoslovce vyjadřující zklamání; pomlouvačná; praním očistit; drahokam; modrá kukačka; odrůda jetele. – 32. Dny v římském kalendáři; stará francouzská mince; ?2?. – 33. Chuchvalec; jehličnatý strom; nálev; vrátná. – 34. Písmo; dlouhá chvíle; egyptská duše boha a člověka; zařízení pro dálkový přenos textů prostřednictvím telefonní sítě; šiška. – 35. Citoslovce vyjadřující odpor; otázka; nerost; zbaběle. – 36. Ngbandský bůh; slovensky „jaká“; antilopa; plachetní plavidlo; semitský jazyk vzniklý v 19. století z hebrejštiny; plus. – 37. Den mayského dvacetidenního měsíce; dánská jednotka hmotnosti; Shakespearův král; dlouháni; velká nástěnná malba s historickými a revolučními náměty (v Mexiku). – 38. Teskně toužit; americká stříbrná mince; satyr; tropická dřevina. – 39. Citoslovce; ?8?. – 40. Zakončení hry šachem, jemuž nelze čelit; bulharský spisovatel; citran stříbrný; anglický mechanik. – 41. Falc; společenský tanec; brouk; šlehy. – 42. Nízký železniční vůz.

Pomůcka: Ehra, klomfar, Sisson.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Řešení 1. kola zaslalo 91 řešitelů. Zdánlivě snadná a rozsahem malá křížovka však v sobě skrývala několik záludností. Tou největší byl výraz LÁMOZ (Machkův etymologický slovník jazyka českého, str. 508, heslo RÁMUS nebo odkaz v rejstříku na str. 745). Nešlo použít výraz LOMOZ pro neexistenci citoslovce LO, což mnozí řešitelé odhalili, ale už nedokázali dotáhnout celý chyták až do konce. No a pak už se nedaly použít FLÁKY pro dvojí použití výrazu LÁ, ale musely se vepsat FLEKY (Hubáček, str. 144, heslo SARDEL). Problémy dělala i ČERA (Slovník nespisovné češtiny, str. 19). Jako opsanou chybu tento výraz lze hodnotit jen stěží, i když se pravděpodobně jedná o zkomoleninu. Ale měli jsme se mu raději vyhnout, do této soutěže se příliš nehodil. Přesto 15 řešitelů zvládlo křížovku bez chyby, za což jim patří naše uznání. Všichni ale máte šanci hned v dalším kole, které se zdá být snazší. Nezapomeňte, že kvalifikační body se přidělují za každé kolo zvlášť! Na závěr žádáme ty řešitele, kteří ke svému řešení nepřipsali členské číslo SČHAK a kvalifikační třídu, aby tak učinili v tomto kole.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr. b.: Borkovský, Dressler, ELLY, Hájiček, Kučavová, MARTÍNEK, Platzner, Samec, Sedláček, Struňák, Šebesta, ŠEK, Valeš, Vašinka, Vychovalý. – 1: Prošek. – 2: ADEGA, Bezděk, Dymáček, Ivánek, Kopřiva, KOSTKA, Kvěch, Láník, LIBRA, Pláňava, Rybář, Říha, Zelený. – 3: Brož, Čenovský, Dedera, Dedková, Elefant, Járová, JENÍK, Judas, Lacko, Lajksnerová, Sebera, Starý, Svoboda, Šotolová, Vacek, Vacek, Vacková, Vrtěna, Vyskočil. – 4: Adamčík, Auterský, Dostál, Fojta, Gášek, Gonda, Hroz, Landa, Macků, Navrátil, Nitra, Pazdera M., Pazdera S., Rosová, Růčka, Ryška, Sklenka, Švub, Vojtěch, Zedníček. – 5: Bada, Haralík, Hronek, Kobr, Kolář, Novotný, Přecechtěl, Šplíchal, Urbanczyk. – 6: Juroszek, Marsová. – 7: Dostál, Havel, Juřík, Nováková. – 9: Marhoul, Nejedlý. – 10: Kučírek, Sedlatý. – 11: Kunst. – 13: Pánková. – 18: Pluhař. – 19: Andrle.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. R; rand. – 2. Etika. – 3. Tlík; tahr. – 4. Etan; setý. – 5. Akr; labor; taky. – 6. Idea; tuk; tep; USA; Ital. – 7. Alt; a ne; raid; krt; abri; urna. – 8. Dag; brek; drop; Váh; XVI; bos; iván; mord. – 9. Celan; ban; siha; Laa; fauna; laban; union. – 10. Padre; Žofie; lež; nádcha; louh; ukaz; aha; arabsky. – 11. Bolák; ojet; herbář; lítost; astroláb; sudany; Kálef; emesis; le. – 12. Nusek; paragon; team; Upland Trouts; Austin; kalota; Orosius; rofl. – 13. Gillygaloo; splnit; oskoruch; Axehandle Hound; být fit; Ovo. – 14. Korodovati; stolzit; ischemie; fran; mikroten; okuj. – 15. Okrasa boty; sputnat; psejček; Goro; uka. – 16. Pinnacle Grouse; king; krk. – 17. Tradice mnicha; botel; atta; Ublo. – 18. Atut; sub rosa; atabeg; lámoz. – 19. Roperite. – 20. Klomfar. – 21. Štika.

Tajenky: 1. Fauna USA. – 2. Hidebehind. – 3. Roperite. – 4. Teakettler. – 5. Axehandle Hound. – 6. Upland Trouts. – 7. Goofang. – 8. Goofus Bird. – 9. Gillygaloo. – 10. Pinnacle Grouse.