Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů

VEČERNÍČEK

3. KOLO

Řešení třetího letošního kola zašlete nejpozději do 16. června 2016 na adresu Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec, nebo mailem (nakreslené, čitelně naskenované či nafotografované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

Přejeme vám hodně zdaru

Marian Mikuš a Karel Formánek

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený ze dvou nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

Částečný obrys křížovky naleznete ZDE.

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Omítka (dle kartotéky NLA); církevní. – 2. Olověné; Bertíkova. – 3. Rohová; albánský dialekt; zrušení objednávek; autor díla Nostra madre. – 4. Anglicky „utratit"; hurá; sovětský kosmonaut; japonský předválečný jezdec; jednoduchá očka pavouků; anglická zkratka Evropské konfederace odborových svazů. – 5. Určitý kompoziční způsob (v hudbě); švédský herec; manžel Mari; dvojdyšná ryba; 7. díl tajenky; anglický filmový kritik; Japonec; značka německých automobilů. – 6. Autor Lesního poutníka; autor Ztroskotání Medusy; viklat se; název fotografického objektivu; důležitost; americký vynálezce a podnikatel; zvětšit; zničení najetím; 8. díl tajenky. – 7. 5. díl tajenky; část Prahy; heterocyklická sloučenina; Maruška; bít; zkratka Hamburgu; nizozemská jednotka hmotnosti; americký filmový výtvarník; 13. díl tajenky; pojídati; domácké ženské jméno; venezuelský spisovatel. – 8. Uruguayský filozof; 20. díl tajenky; 18. díl tajenky; zvlněný; církevní hodnostář; zaniklí; domácké ženské jméno; indická jazyková skupina; spárky parožnaté zvěře; řeka v Bangladéši; Amálka; Babylonie. – 9. Prodavačka v jisté prodejně; bývalá německá výškařka; město v Řecku; souhvězdí; zpráchnivěti; postranní prýt; jízdenka; japonský básník; německý textilní materiál. – 10. Kdo někoho sexuálně obtěžuje; otylý; esperantsky „kolemjdoucí“; francouzská délková jednotka; zápasiště; péče; zkratka okresního stavebního podniku; stěrka; jeden z oktanů v motorových palivech; protiva; pokousati. – 11. Bebizační slabika; 3. díl tajenky + římské číslo; druh rtuťové výbojky; maďarská geografka (pomůcka); argentinský básník; v pravý čas; citoslovce zvuku basy; 26. díl tajenky; veřejně přístupný bod pro připojení k internetu; dostřeďování; sekáním porušovati; tato lebeční klenba. – 12. 37. díl tajenky; vlastní našemu hokejistovi; strunný hudební nástroj; 30. díl tajenky; 21. díl tajenky; neobratně tvořit; sleďovitá ryba + poukázka na peníze; zdánlivá amitóza prvoků v důsledku obtížné rozlišitelnosti způsobu dělení jádra; drsně a prodlouženě (hudební výrazy). – 13. Americký konstruktér astronomických dalekohledů; místo, odkud se ovládá rozvod elektrického proudu po městě; velká úsilí; alkalická hornina; 1. díl tajenky. – 14. Přezkoumávat poškození kůže; předplatitelka; zkypřiti půdu kolem tropických stromů; zaklení; zkratka indonéské tiskové agentury; tok v Německu; rozmary určité neprovdané ženy; odháněcí citoslovce (na kozy). – 15. Vídat; polocizopasná rostlina; norek americký; zapisovati zásilky do přepravních dokladů; sovětský chodec (Družba 1984); stojan pouliční svítilny; dekly; zaškemrati; 19. díl tajenky; skupina afrických kmenů. – 16. Stavovská organizace mistrů a tovaryšů téhož řemesla; odborářská knižnice; kapadocká bohyně plodnosti a vegetace; nashle (slovensky); anglická zkratka pro Evropské olympijské výbory; bulharský zápasník; esperantsky „šťáva“; styl ikebany; nigerijský rockový hudebník; duševně nemocný člověk; perokresba; slovensky „zamítavé“; platidlo bývalé Západní Indie; člen skupiny Stooges. – 17. Průhled; cizokrajná rostlina s dužnatými listy; hoch; rostlina žijící v povrchových dutinách hornin; uzavřená křivka elipsovitého tvaru; 4. díl tajenky; protivnice v diskuzi; citově netečný; 27. díl tajenky; prokřehle. – 18. Světová strana; kannadský básník; kulturní; pastýřský bič; španělský bas; určitý ochoz antického chrámu; 39. díl tajenky; české letadlo. – 19. Matrace pro skákání; 33. díl tajenky; Jurakové; školní úloha; výrobce počítačových tiskáren; ústa; esperantsky „nevzhledný“. – 20. Zápalky; pohled; řídkosti (o hmotě); zlatá byzantská mince. – 21. V tanci standartní variace s otáčkou na vykročené noze; esovitý; náležející americkému politikovi. – 22. Část moravské metropole; druh mosazi. – 23. Věrolomnost biblické osoby.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 11. Sběrna starých hadrů. – 12. Citrusový strom. – 13. Slovesný způsob vyjadřující přání; vlasovec; vzorec jodidu iridného. – 14. Látka způsobující zmenšení nádorů (slovensky); burácet; osiva; pestrobarevně. – 15. Slovensky „venkov“; firma zabývající se výpočetní technikou; postel; indická jednotka objemu; domácké mužské jméno. – 16. Kód letiště v Oklahoma City; citlivě; druh sukně; ostrov v souostroví Ratak; železo; esperantsky „být soupeřem“. – 17. Týkající se filtrování; český herec; týkající se číslice sto; vládkyně; buchta; 16. díl tajenky. – 18. 25. díl tajenky; shon; arménské horské božstvo; bývalý název leningradského sportovního klubu; polský válečník a spisovatel. – 19. Nastálo; útvar prvohor; 36. díl tajenky; noha; rostlina; francouzský politik. – 20. Dvojice čísel; jávský hudební nástroj; domácké mužské jméno; aktivní uhlí pro vinařské účely; druh syntetické živice (slovensky); kanadské město; neposypaný (něčím přivanutým). – 21. Tajně odstranit; 28. díl tajenky; odbojník; ohlas; esperantsky „souhlasný“. – 22. Citoslovce; západoasijský bůh deště; slizovka; plášťová látka; lýdská bohyně lovu. – 23. Slabošská; rmoutiti se; střetnutí vítězů fotbalových soutěží; 10. díl tajenky; příslušník bavorského šlechtického rodu. – 24. Americký filmový režisér; francouzsky „navážit“; 24. díl tajenky; tělocvičné nářadí; anglicky „nejméně“; přeplnit. – 25. Svršek povozu; japonský název družice BSE; sídlo na Plzeňsku; 12. díl tajenky; ruská revolucionářka. – 26. Údery v kulečníku; člen kurie; otevřený; sibiřská řeka; rampouch; chilský spisovatel a básník; druh citroníku. – 27. Manželka krále Alkiona; jednotka jezdectva; velitel Ukrajinské povstalecké armády; Platón; 6. díl tajenky; potlačující růst organizmů. – 28. 9. díl tajenky; osa rostlin; jemné lněné plátno; 29. díl tajenky; 15., 23. a 38. díl tajenky; nedorostlá žába; projevovat. – 29. Obilný; 35. díl tajenky; odrůda brambor; týkající se jednotky elektrického proudu; v hotovosti; 34. díl tajenky; domů; měsíc aztéckého kalendáře; netékávat; patřící muži určitého jména. – 30. Rodina amerického prezidenta; červ; domácky Zachariáš (slovensky); motýli různorozí; 17. díl tajenky; slovenští básníci. – 31. Pražský podnik; policejní vůz na převoz zadržených; štěnice; 22. a 31. díl tajenky; židovská potřeba (při modlitbách); dvůr (podle Kollára); část Londýna; jilm; ostrov v souostroví Santa Cruz; odhadovací schopnost; 14. díl tajenky. – 32. Váhati; otlačený; předpojatě (slovensky); španělsky „odstín“; zdlouhavě (v hudbě); indonéská sopka; týkající se kolkování. – 33. Přípravek na změkčování vody; ngombský bůh slunce; národnost; 11. díl tajenky; 32. díl tajenky; soubor dřevin v lesním společenstvu; do šíře (dle kartotéky NLA). – 34. Básníci; kód letiště Altus; indické sídlo; máta; sloužící k vytápění; dráha; dánské platidlo; popíchnout. – 35. Ženské jméno; francouzský malíř; kapka; domácky Antonie; uschlý chmel; sídlo na Prachaticku; německé sídlo; síť k chytání ptáků; anglický kazatel a poustevník. – 36. Na dva díly; nizozemsky „sláma“; volné pole působnosti; sídlo v Japonsku; opět; setina dolaru; duše; domácky Ariana; 2. díl tajenky. – 37. Část názvu prodejny domácích spotřebičů v Komárně (pomůcka); správná; bytí; kmen v Etiopii; hlava; potrhlý člověk; bezvětří; najednou; řecká bohyně moudrosti. – 38. Blond; autor Pašeráků; arabské mužské jméno; ženské jméno; stará délková jednotka ve Španělsku; jednotka aktivity; koala; kolokázie. – 39. Srbsky „mírný“; vida; Evropanka (slovensky); italští fanouškové; skutečně. – 40. Sekáč; francouzský kreslíř; řecký název skořicovité rostliny. – 41. Ženy stejného jména; spojovati napevno; ligrus.

Pomůcka: Lakotár; Šeko.

Změna v pramenech: Pro toto kolo si vypusťte z pramenů doporučených sportovní encyklopedie MEL, MEOH, MEŠ a ETK a doplňte si Hubinger: Národy celého světa (NCS); Čálek: Slovník zkratek (ZKR-Č) a Slovník antické kultury (SAK).

Z pramenů ostatních si vypusťte Pechův Velký slovník cizích slov a doplňte si Naučný slovník zemědělský, SZN, Praha 1968-92 (1 výraz).

Z pramenů v elektronické podobě si vypusťte Planetky a Sídla a doplňte si Wikipedie na https://cs.wikipedia.org/wiki a Překladové slovníky na www.lingea.cz

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Ve třetím kole jste řešili broučka. Opět se jednalo o křížovku bez chytáků a tak bylo 12 kroužků s nulou. Takže věříme, že jste si dobře poluštili. O problémy jsme se přičinili pouze my, když jsme po několika opravách dospěli k řešení, které neexistuje (7/12 Meneses, 8/11 Malčinka a 37/7 kalma). Za tento úsek se omlouváme a ztrátové body jsme zde samozřejmě nepřidělovali. Na 15/7 je autorsky víka, uznávali jsme výka i véka, obdobně na 17/1 průzor i prozor.

Chyby jednotlivých kroužků: Macejko: když jsem to stopoval pod lupou, tak v políčku 19/23 je řešeno LÍT misto LIT; Pašáci: v políčku 12/30 je RA místo RO; Šohaji: 10/27 OS místo OST a 16/29 PERO místo PÉRO; kroužky Hutníček a Rychtáři mají větší množství chyb, Ruža, Vašinka a Hanáci část křížovky nevyřešili.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztrátových bodů: Bôbari, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Ječmínek, Kabrňáci, Kokos, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré Hnízdo, Torysek, Valaši. - 1: Macejko, Pašáci. - 2: Šohaji. - 10: Hutníček. - 11: Rychtáři. - 20: Ruža. - 27: Vašinka (mimo soutěž). - 99: Hanáci. - 100: Gorali, Hanáci, Jihočech, Přemyslovci.

 

VÝSLEDKY PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Bôbari, Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré Hnízdo, Torysek, Valaši. - 1: Jarabáček, Ječmínek. - 2: Šohaji. - 3: Macejko. - 4: Kokos, Pašáci. - 15: Rychtáři. - 28: Hutníček, Vašinka (mimo soutěž). - 29: Ruža. - 102: Hanáci. - 200: Gorali. - 201: Přemyslovci. - 202: Jihočech.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

Zleva vpravo dolů: 1. Vakování; kostelný. - 2. Olovové; Alova. - 3. Koutová; tosk; storna; Saponaro. - 4. Spend; urrá; Volk; Niši; stemmata; ECTU. - 5. Atonalita; Ekman; Maju; doko; Jana; Rotha; Asiat; Aztec. - 6. Rakovski; Grisar; kývat se; Elor; váha; Land; dodat; taran; Karafiáta. - 7. Na motivy; Strahov; triasol; Maří; pelcovat; HMB; lood; Kuri; Anna; jísti; Erina; Meneses. - 8. Varela; pak; Jitka; vlnitý; datář; pomizelí; Iza; šina; ratice; Nágar; Malčinka; Sinear. - 9. Drogistka; Melzerová; Korint; Lyra a Tukan; ztlíti; odnož; lupen; Išikava; platon SP. - 10. Harašitel; obesní; pasanto; aune; aréna; starost; OSP; rakle; izooktan; kontarst; porafati. - 11. Be; loutkový + IV; capacitron; Lakotár; Ascasubi; atempo; dum; celý; hotspot; centrace; nasekávati; tuta kalva. - 12. Tatínek; Hlinkovo; apar; tyto; navrhla; lepit; dorosoma + ček; ortoamitóza; rauco i tirato. - 13. Optik Clark; městská rozvodna; námahy; gauteit; Dvanáctidílný. - 14. Revidovat otlak; abonentka; okopati koly; cákra; KNI; řeka Ohe; choutky jisté slečny; cic. - 15. Znávat; il; mink; kartovati; Perlov; kandelábr; víka; zalouditi; Walterová; Preniloti. - 16. Cech; rod; Ma; dovi; ENOC; Kirov; suko; tatebana; Ade; makeš; pérovka; zamietavé; pistaren; Asheton. - 17. Průzor; aloe; hoše; endolit; ovál; seriál; oponentka; kamenný; pohádkový; promrzle. - 18. Sever; Bendre; osvětná; tatar; tinge; peridrom; kmotřička; naše aro. - 19. Trambulína; třeba; Juraci; ulka; Epson; stoma; plumpa. - 20. Sirky; kukuč; kašovitosti; bezant. - 21. Korta; esový; Ruskova. - 22. Staré Brno; bemal. - 23. Zrada Lota.

 

Tajenka: Dvanáctidílný animovaný loutkový seriál na motivy knihy Jana Karafiáta Broučci. Scénář spolu napsaly Anna Jurásková a Vlasta Pospíšilová, Jitka Walterová pak navrhla loutky. A tak se zrodil celý pohádkový svět, kde tyto loutky ožijí - třeba Brouček, Beruška, maminka, tatínek a kmotřička.