Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2013

MLSK 2013 - ZLATÍ SLAVÍCI A JEJICH PRVENSTVÍ

3. KOLO

V tomto třetím kole si doplňte tyto prameny: Slovník ruských spisovatelů (Lidové nakladatelství, 1977),  Křížovkářský slovník (1. vydání – bez cizojaz. překladů vzadu), Wikipedie – seznam pojmenovaných planetek. Ve Wikipedii najdete i výraz 21 (zleva)/2. Protože toto a následující kolo bude o Slovácích, použil jsem pro čerpání tajenkových výrazů slovenskou Wikipédii. Způsob výběru tajenkových výrazů (i hledání) zůstane zachován. Text bude samozřejmě přeložen do češtiny, ve slovenštině zůstanou akorát případné zeměpisné názvy, vlastní jména a texty písní či alb. K dotvoření autorského obrazce zvýrazněte znak ve 14x41, a to vybarvením vnitřního prostoru.

Řešení třetího kola mi zašlete do 15. 6. 2013 na adresu Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75  DUB NAD MORAVOU nebo mailem na adresu karwie@seznam.cz. Přeji vám hodně štěstí.

Prvním slovenským zpěvákem, který vyhrál Zlatého slavíka, je (1). Jeho matka – Angličanka – ho učila anglický jazyk a vedla ho k hudbě. První kroky jeho kariéry vedly na bratislavské (2), kde hrál skladby různých interpretů pro sebe a své kamarády. Je (3) a její bývalý člen. S touto skupinou vyhrál roku 1977 Zlatou Bratislavskou lyru za píseň Úsmev. Je také bývalý člen skupiny (4), se kterou se později vydal na sólovou dráhu. Dodnes je úspěšným sólovým zpěvákem.

Pod označením ?G? Jsou názvy některých jeho gramodesek a pod označením ?P? se skrývají některé jeho písně.

 

Šikmý nesouměrně figurální křížovkový celek, který tvoří 4 nesouměrné střídavé polomozaikovky, 3 souměrné střídavé polomozaikovky, 1 souměrná slabiková polomozaikovka a 2 souměrné střídavé mozaikovky.

Skryto je: viz 3/3 (5), ?G? (4 1 3), 4 x ?P? (5, 6, 5, 4 4). Znak v průsečíku 14 x 41 zvýrazněte vybarvením vnitřní plochy (k dotvoření obrazce).

Je nutno použít tato políčka:

 

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Lora a Rena. - 2. Označení zavržené věty; týkající se ceny; dbáti na ústní závazky. - 3. Pletení; vlastnit obchody; rýpati; turecký učenec a básník; Evropan; záliv v Japonsku. - 4. Nájemníci; planě rostoucí višeň; rotační pec; řeka v Indii; chodba v dole; obratní; jméno psa; dívčí jméno. - 5. Bahenní pták; schůzky; tisk; odborník v italistice; …; nářadí spletené z proutí; matka; stará jednotka objemu v Srbsku. - 6. Anglický prozaik čínského původu; ?P?; řádní členové akademie věd; slovensky „oprať“; tyrkys; bezvýznamní lidé; Hirnovy iniciály; obilí seté na jaře. - 7. Francouzské platidlo; zavařené ovoce; zkratka televizní společnosti Bolívie; černý nekovový materiál pro výrobu stavebního kování; příjemně k obývání; vyvíjeti se; ženské jméno. - 8. Paměť ROM; kovový bodec k pobízení koně; zkratka Českého klubu automobilistů; označení signatury vydavatele; pikle; ?G?. - 9. Dobrá nálada; ptačí citoslovce; vlny pronikající do ústí Gangy; šanta; nástiny; duševně nemocná; sídlo v Peru; čínský malíř; chthonický bůh smrti; starozákonní patriarcha; určený k pití; anglicky „semeno“. - 10. Synova manželka; druh časopisu; písmeno řecké abecedy; ?G?; vědní obor; německá průmyslová norma označování citlivosti fotografického materiálu; lasice; severský skřítek v podobě vydry; Hakenův kolega; norský folklorista; cesmína; thajsky „hora“. -  11. Mluvit; druh slitiny; paraguayská jednotka délky; náš časopis; druh nosorožce; dokončiti mazání; zvláštní způsob sóla na bicí nástroje; město v Iráku; stanový dílec; dívčí jméno; propast; staroněmecké jméno vodní víly; kultovní středisko bohyně jménem Nanše; Jacksonův spoluhráč. - 12. Sídlo v Zambii; menší vodní tok; zmýlení; erozní rýha na způsob strže; velikánovy; loupežník; valná shromáždění; skladiště; rostlinné vajíčko; namátková kontrola; slovensky „přimíchat“; finská jednotka množství; sídlo v Polsku. - 13. Anglicky „mrskač“; zkratka tiskové agentury Finska; pásemné horstvo  vyvrásněné v eogeosynklinále; kupec; sídlo mytologických králů; úplné; chlapecké jméno; elektrické sbíjecí kladivo; chorobná duševní pomatenost; eosin; otrhanci; mezopotamská bohyně matka. - 14. Rusky „vedro“; vklad; předložka; název hlásky L; třmínek; flákač; v pořádku; skákáním překonat; ?P?; tyčinkovitá bakterie; pouliční prodavači novin; hnát. - 15. Římská 7; předložka; nejsvrchnější stupeň svrchní křídy; hromadit; italský fyzik a matematik; černobílý pták; neznačkový výrobek; skutečno; kormidlo; buryna. - 16. Značka pro atmosféru; nákladní expres; přední český porodník a gynekolog; citoslovce radosti; tihle; stonat; týkající se karamelu; rod štírů; mokvat; španělsky „spis“; latinskoamerický tanec. - 17. Litevské platidlo; sekundární amid; francouzsky „umění“; rostlinný glykosid; hrabavý pták; šiška; čekat; nůše na záda; často mlátit; polynéský bůh větrů; toče na hrazdě; boritan; psychické úrazy; dualský bůh slunce; jednotka rychlosti. - 18. Kdo trpí roztroušenou sklerózou; námaha; špatné počasí; anglicky „starý“; římských 99; útvar archaika; zámotek housenky; vegetační formace; místo toho; americký genetik; řeka v Kolumbii; písmeno v řecké abecedě; americký střelec; bebizační slabika; cizopasné houby. - 19. Český hospodářský a stranický činitel; vrtoch; slovensky „rádo“; zkratka Státního pedagogického nakladatelství; osobní zájmeno; vzorec oxidu titanatého; mužské jméno; sídlo v Japonsku; parky; jedna z plodových blan; vyvrcholení vtipu; anglicky „těžký pokrm“; sídlo v Brazílii; ropucha. - 20. Dýka s tenkou čepelí; indický národní park; název hlásky N; spojka; SPZ Kladna; Merina; viz 4; vydělaná kůže; ozdobná černá stuha; odplata; nástrahy; sídlo v Rusku; pouzdro; francouzsky „vzácný“. - 21. Ženské jméno; druh antilopy; předpona vyjadřující vztah k rozměru; zkratka Mezinárodní komise pro jednotné metody na analýzu cukru; volné prostranství; nevlídný; nátrubkový nástroj; plod datlovníku; námět. - 22. Otec; oko na chytání zvěře; anglický dramatik; skromná povaha; alkaloid rostliny zvané starček; rozlehlá pole; nadezdívka nad hlavní římsou. - 23. Volným tempem; autor Tosky; řeka v Japonsku; slavná žena; nahrazovat penězi dalekohled; otevřená automobilová karosérie; dožít se. - 24. ?P?; buněčné jádro s intranukleárním centrem dělení. - 25. Vrcholičnatá květenství; herce.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 20. Viz 1. - 21. Špatně léčit; nekultivovanost; patřící britskému vynálezci. - 22. Pastilka; druh drobného řemeslníka; kazit úsilí. - 23. Zkratka rozhlasové a televizní společnosti Uruguaye; připojování poznámek k textu; viz 2; drobná skleněná napodobenina drahokamů; nicaragujský politik. - 24. Sudokopytník; mateřské znamení; krytá chrámová předsíň uvnitř baziliky; viz 3/1; instalovaný; či; egyptská jednotka hmotnosti. - 25. Anglicky „mrva“; název planetky; drobná zápalná střela; americký mikrobiolog; vnitřní prostor starořeckého chrámu; druh mramoru; druh hlodavce. - 26. Drábova žena; nesesazovati; škubavý; odvedenci; jadrná část kůže; rozrážeč; ucho; doderky; sídlo v Bulharsku; galéra se dvěma řadami vesel; cukrovinka. - 27. Kdo zná na všechno řešení; něco nepovedeného; anglicky „točnový“; osiřelost; společenské způsoby; dobytčí trh; Jašódin manžel; kus látky k mytí. - 28. Mrzák; dvojkřemičitan; naše sídlo; sídlo v USA; kývavé pohyby; Mbanza; bandy; nepřekonatelný rozdíl; citoslovce houkání; dovednost. - 29. Ožehovati; gonokoková vakcína; být nemocen; soda; družina; procediti; doba rozběhu nebo výskoku potřebná k provedení cviku; naznačit; dogonský bůh stvořitel; citoslovce zvuku lokomotivy. - 30. Damenizační slabika; anglicky „mlýnský náhon“; rozruch; odrůda pyromorfitu; začátečnické roky; potomek; nemotora; anglicky „modrozelený“; náležející parmám. - 31. Kód letiště Tulcea; forma na lití surové litiny; anglicky „přeskočit“; viz 3/2; obsazovati; drobný korýš; druh amputačního nože; deskový přístroj; v esperantu „emír“; název objektivu. - 32. Internát; jedna z úvodních částí mše; platidlo na Srí Lance; sídlo ve státě Burkina Faso; smlouvat; vadné zboží; útvar se struky; obec v okrese Trnava; Zolův přítel; kantovec; kálet. - 33. Patro ve stodole; moravské město; dívčí jméno; výborný; ženské jméno; gruzínská míčová hra; dívka; hořák; americký tenista; anglicky „ministrant“; týkající se citátu; bidlo. - 34. Chthonický bůh podsvětí; ostrov v Chorvatsku; zkratkový název pro kovoprůmysl; nikdo; řetěz na krk; jsoucí bez lesku; peníz v hodnotě deseti centů; slovensky „řepa“; esovitý; příslušník kmene obývajícího Latium; týkající se hromadění; srbský název čepice; americký veslař. - 35. Japonská střelba z luku; obří; australský jezdec; turistické přístřeší; domácí přístroje k čištění koberců; prémie; dopouštět se krádeže; cizí zkratka Mezinárodní unie loutkářů; citlivkovité rostliny; nitě procházející napříč osnovou; tvrdnout na povrchu; spárky parožnaté zvěře; jméno psa. - 36. Držadlo pluhu; acetylen; ?P?; bláznivě; nákladní člun podobný pramici; ňadra; chthonický bůh země; oman pravý; německý spisovatel; citoslovce troubení; sídlo ve Francii. - 37. Skončit; sentimentální; sněžný muž; citoslovce střelby; sídlo ve Švýcarsku; souhlasně; stará thajská jednotka objemu; živořit; prostředek užívaný proti nemoci; rusky „odejít“; mládě výra. - 38. Sídlo v Norsku; pokotský bůh stvořitel; pytlákovy nástrahy; měření rychlosti proudění kapaliny ve vrtu; měnová jednotka v Toskánsku (1826 – 1859); ?P?. - 39. ?P?; nemotora; SPZ Kroměříže; sopečné vyvřeliny struskovitého vzhledu; široká motyka na okopávání; žalování; ženské jméno. - 40. Bylinný léčivý odvar; nalepovat; barevný materiál firmy Gevaert; ženské jméno; potlesk; dámské plavky nahoře bez; ruské sídlo; indická jednotka délky. - 41. Čápovitý pták; kostra plužního tělesa; složka medu; hlupákova; slovensky „jinší“; dívčí jméno; citoslovce smíchu; draví ptáci. - 42. Úprava stavu směřující k jeho zlepšení; hlupák; matka; spojka;  římských 52; sídlo v Gruzii; velký déšť; rány. - 43. Český logik a matematik; ukrutnice; starý drnkací nástroj; sídlo v Portugalsku; nos; vysoká karta. - 44. Drobné zrno; americká družice pro měření radiace; bývalá vládkyně monarchie. - 45. Odin.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Máme za sebou 3. kolo MLSK. Toleroval jsem OPLÉGR i APLÉGR. Co se týká nešťastného výrazu DABY (což mohl být mimochodem epochální chyták, kdybych dočetl celý odstavec až do konce) – tak díky němu jsem nepostihoval (ne)nalezení skryté tajenky DENISA, protože tento výraz je na ni přímo napojen počátečním písmenkem D a z toho samého důvodu jsem nepostihoval špatně vyřešenou bradu, protože, jak známo, všechno souvisí se vším a zdejší chyták byl založen na záměrných dubletách, které měly za úkol skrýt DENISU. Chybovalo se v těchto výrazech: 3/4 Atájí (Kočí); 5/2 randata (ČSVaS, 1571.2); 6/4 liace (Slovensko-český slovník); 11/5 vara (PSJČ na netu – viz výpis pramenů); 11/7 bagr (SNČ); 30/6 oplégr (SNČ); 14/7 poho (SNČ); 16/8 pandinus (Otta, v hesle pandekty); 20/9 zleva darmovis (PSJČ); nepeta (Rystonová); 12/12 kast (Co je co); 31/7 katlina (PSJČ); 13/8 kango (SNČ); 14/5 polenter (SNČ); 16/6 krohnit (ČSVaS, 1828); 26/4 lekruti (SSJČ, heslo rekrut); 17/5 maký (Co je co); 16/9 krhat (SSJČ). Co se týká „bývalých“ nulařů, tak Trosky řešili výraz 17/5 chybně kaký. Přítel Hájiček mne upozornil, že od doby, kdy vyšla MČSE došlo k tomu, že Ratnovce už nepatří pod Trnavu, ale pod Piešťany. Nejnovější můj pramen je DID 4 a tam to není a není to ani v DID2 (bezobrázkové). Je-li to pravda, pak by to mělo být v pramenu. Ne že bych mu nevěřil, ale pokud bych se zachoval podle skutečnosti a napsal bych obec u Piešťan, najde se luštitel, který vyskočí a řekne, že to není pravda, že je to u Trnavy. Až to uvidím někde ve slovníku, uvedu současné město. A docela by mne zajímalo od př. Chromého, jak postupovat, kdyby v tomhle místě někdo chyboval a došlo by k protestu... Bohužel ze soutěže odstoupili Hanáci ...

 

POŘADÍ KROUŽKŮ VE 3. KOLE

Bez ztr. bodů: Bôbari, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Šíravan, Torysek, Valaši, Staré hnízdo, Jarabáček, Kokos – 1: Gorali, Pašáci, Trosky – 4: Hradečtí Votroci – 5: Tatranec – 10: Šohaji – 11: Rychtáři - 14: Přemyslovci – 17: Ježci.

 

POŘADÍ KROUŽKŮ PO 3. KOLE

Bez ztr. bodů: Bôbari, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Pašeráci, Permoníci, Šíravan, Torysek, Valaši – 1: Staré hnízdo, Trosky – 5: Hradečtí Votroci – 6: Gorali, Jarabáček, Kokos, Tatranec – 19: Šohaji – 27: Pašáci, Rychtáři – 38: Ježci – 41: Přemyslovci.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Norské řeky. - 2. Anathema; cenový; dáti na sliby. - 3. Mam; mít krámy; nípati; Atájí; Nor; Aso. - 4. Podruzi; maraska; rotačka; Níra; ort; umní; Rigo; Dena. - 5. Koliha; randata; stampa; italista; tečky; koše; daje; akov. - 6. Mo; Aréna; akademici; liace; kalait; malí páni; GAH; jař. - 7. Hardi; kompot; ENT; isolit; útulno; vznikati; Helena. - 8. Romka; ostroha; ČKA; excudebat; intrika; Doktor Sen. - 9. Humor; kaka; Bore; nepeta; nárysy; prdlá; Lamas; Sie; Orcus; Noe; picí; seed. - 10. Snacha; zin; ný; Nemoderný chalan; nauka; DIN; kuna; Otr; Fiala; Moe; Ilex; doj. - 11. Vařit; karma; toesa; Tina; vara; domazati; bagr; Mosul; celta; Stelina; grap; Ilisa; Kay. - 12. Kaoma; říčka; mýlka; balka; obrovy; bandita; pléna; depa; ovula; výmak; primiešať; kast; Kalsk. - 13. Bircher; STT; eoron; šilar; Sikyon; celé; Oli; kango; anoia; nopalin; orvanci; Aruru. - 14. Žar; vnos; k; el; stapes; polenter; poho; přeskákat; In the Sun; pasteurela; kameloti; laban. - 15. VII; s; dat; nakupovat; Benedetti; straka; noname; reálno; korma; burgr. - 16. Atm; nex; Klaus; lá; ti; krohnit; karamelový; Pandinus; krhat; acta; samba. - 17. Lit; imid; art; uzarin; maký; kruta; čkát; krosny; bívat; Raka; veletoče; borát; traumata; Loba; mach. - 18. Roskař; práce; čina; old; IC; Lewis; kokon; stepi; zato; Beadle; Mava; zeta; Schriver; ce; rzi. - 19. Mička; marota; rado; SPN; on; TiO; Igor; Miura; bundy; amnion; pointa; stodge; Atupi; Bufo. - 20. Stilet; Kanha; en; a; KL; Ovah; Limit; skura; darmovis; msta; tenata; Marcha; kapsl; rare. - 21. Mabel; adax; z-; ICUMSA; podvoří; nelaskavý; alto; datle; téma. - 22. Tatěk; smeka; Shaw; skromnost; jakobin; Lány; atika. - 23. Andante; Albov; Neo; diva; platit triedr; kabriolet; dočkat se. - 24. Modrá kniha lásky; centronukleus. - 25. Kružele; dativ herky.

TAJENKY: 1. Miroslav Žbirka. - 2. Račianske Mýto. - 3. Spoluzakladatel skupiny Modus (nalevo pod brýlemi). - 4. Limit. - ?G?: Doktor Sen, Roky a dni (v zornicích), Nemoderný chalan. - ?P?: Aréna, In the Sun, Modrá kniha lásky, Láska na inzerát, Vzpomínky, Katka, Drahá (napravo pod brýlemi), Denisa (v úhlopříčce zespodu od brady k nosu), Zima zima (v ušních lalůčcích).