Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2014

SLAVNÉ FILMY – 3. kolo (2003)

 

Řešení 3. kola zasílejte do 15. června 2014 na adresu Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec 6, nebo mailem na adresu mikusm@seznam.cz nejlépe ve formátu pdf, jpg nebo ve wordu.

Změna v pramenech: pouze pro toto kolo si nahraďte v pramenech doporučených ČBS a České názvy živočichů za prameny Malá encyklopedie šachu, Olympia 1989 a Malá encyklopedie tenisu, Olympia 1985. Pouze pro toto kolo si do pramenů v elektronické podobě přidejte zkratky na http://acronyms.thefreedictionary.com/ a do pramenů ostatních Valíček P. a kol: Užitkové rostliny tropů a subtropů, Academia 2002.

 

Šikmý nesouměrně figurální křížovkový celek, složený ze dvou nesouměrných střídavých polomozaikovek a jedné shodné shlukové mozaikovky

 

Legenda ke shodné křížovce je uvedena ve směru zleva vpravo. 10. díl 2. tajenky (8) je skryt ve shodné křížovce.

V křížovce použijte tato zadaná políčka:

Zleva vpravo dolů: 1. Počítačová paměť. – 2. Alkaloid obsažený v listech čaje. – 3. Egyptské ochranné božstvo; značka jednotky výkonu. – 4. Torneälv. – 5. Jméno básnířky Kazakovové. – 6. Vrchol v Levočských vrchách. – 7. Předložka; italské platidlo. – 8. Anglická zkratka japonské firmy Nippon Telegraph and Telephone Corporation; taktovka; „učitel věřících“. – 9. Egyptský bůh poznání a rozumu; kličky; hora ve Španělsku; pleš; černý ženský pás. – 10. Obřadní předpis; vzácný kosočtverečný nerost; předkové Karelů; 5. díl 4. tajenky. 11. Automobil; název firmy uváděný na jejích výrobcích; islandský skald; slovensky "kořisti"; krychlové obsahy. – 12. Sídlo v Itálii; poněkud zvlhle; zkratka Texas Legislative Information System; chemická značka fosforu + citoslovce nezájmu; malý ještěr z triasu; jinak (z latiny). – 13. Textilní odmašťovací prostředek; španělsky "fiala žlutá"; titul islámského správního úředníka; větříky; poddajné; kód irské měny. – 14. Mycí prostředek na sklo; brambor; francouzský olympijský vítěz ve vodním pólu; obyvatel Moravy; 8. díl 5. tajenky; malá noha. – 15. Thuringit; německy "rota"; ruské sídlo; část obce Besednice; mladší z Kabeirů; chthonický bůh podsvětí. 16. Malá uzavřená společnost ke hře; 1. díl 5. tajenky; zablesknutí; ghanský spisovatel ve ťwištině; anglicky „ošklivosti“; svitek gázy k vysušování ran. – 17. Staří lidé; mužské jméno; nádoba na drcení materiálu; švýcarská jednotka objemu; 6. díl 2. tajenky; lovci kožešinové zvěře. – 18. Mající silná stehna; krasový útvar s dokonalým vývojem všech tvarů; anglicky „atonální“; lesní bylina; naškubat; turecká provincie; bývalý výborný italský tenista. – 19. 8. díl 1. tajenky; turecké platidlo; kulturně propagační referent; nepatrné množství; zaměstnání šífaře; otec; 7. díl 2. tajenky. – 20. Sídlo v Pobřeží slonoviny; které vynikají svými duševními vlastnostmi nad druhé; cinkání; místo, kudy prošlo tažení Alexandra Velikého v letech 336 – 323 př.n.l.; značka boru; pákové udidlo s lomeným udítkem; popouzet; smělost. – 21. Anglicky „záběh“;  elektronky s devíti elektrodami; bývalý slavný holandský fotbalový útočník; jméno básníka Söndöklöho; český kosmetický přípravek; 3. díl 1. tajenky; opakovaně s láskou pohladit (podle A.C.Nora). – 22. Rod velkých ryb; lampičky; Kristýnka; nejmladší stratigrafický stupeň miocénu mediteránní oblasti; jedna ze tří základních instancí osobnosti; kadeř; zánět ucha; 1. díl 2. tajenky. – 23. Španělsky „smělý“; jelito; svatební květina; nevyháněti dobytek na pastvu; 3. díl 2. tajenky; pravoslavní kněží; tlačítko; insekticid. - 24. Brigáda rychlého nasazení; fotografie; kvartet z Willsonova muzikálu The Music Man; 12. díl 2. tajenky, 3. díl 4. tajenky a 14. díl 5. tajenky; český architekt (1893 – 1974); vlastní římskému císaři (vládl v roce 193); příkaz. – 25. Elektrický spínač; 2. díl 3. tajenky; vůdce jakobínů; přítok Moravy; sloh; 13. díl 5. tajenky; 7. díl 1. tajenky; mimovolné bolestivé stažení svalů. – 26. Ovšem; 6. díl 5. tajenky; 2. díl 1. tajenky; švédský olympijský vítěz v biatlonu; časná; 9. díl 5. tajenky; nepravost. – 27. Malajské platidlo; anglický geodet, který objevil a první změřil nejvyšší horu světa; 11. díl 2. tajenky; dřevěná špice u hrabic; americký chemik (1893 – 1981); odulost spojená s těstovitým vzezřením. – 28. Spor; přečnívavost; 6. díl 1. tajenky; vozidla; nevelké úsilí. – 29. Svornost; značka amerických automobilů; šitím spojený; vojenská prodejna; pták; ukazatel změny směru jízdy. – 30. Kdo prodává uzené výrobky; jednotka ruské měny; slovensky „statek“; Poláci; domácké mužské jméno; saň; 3. díl 3. tajenky. 31. Francouzský spisovatel (1465 – 1525); dosáhnout úspěchu v praní; tajná společnost ve Starém Kalabaru; Pleuropneumonia like organismus (zkratka). – 32. Odrůda ghizitu; hodně; transfokátor; slovensky „kudy“. – 33. 10. díl 1. tajenky; 13. díl 2. tajenky. – 34. Originální název Kiellandova díla Tři páry. – 35. Markovi.

Zprava vlevo dolů: 32. Režisér westernu Krytý vůz. – 33. 1. díl 4. tajenky. – 34. Značka bulharského vína; Atanázka; 3. díl 5. tajenky. – 35. Esenciální aminokyselina; citoslovce zvonění; odfouknouti. – 36. Osladit medem; koření; terénní sklápěcí automobil; 9. díl 2. tajenky. – 37. Vejcorodost; vyznamenání; jméno režiséra Čcheidzeho; australský olympijský vítěz ve skocích do vody; dva čeští básníci 19. století. – 38. Strakatý kůň; názvy dvou řeckých písmen z obou pólů abecedy; slovensky „jisté“; ryzec; úplné; benátský člun; autochtonnost. – 39. 2. díl 5. tajenky; nůž; trhan; autor Daedala s mrtvolou Ikarovou; staročech; rusky „řeka“; italský olympijský vítěz v boxu v roce 1948; anglicky „svléknout se“. – 40. Peníze; Egres; mladé rákosí sloužící za stelivo; maďarský šachový velmistr; dámský klobouk; 2. a 8. díl 2. tajenky; hromada. – 41. Domácké mužské jméno; makroinstrukce; člen stráže; slovensky „bídně“; nátěrové hmoty; chůze; hejsek. – 42. Studánka; americký sociolog (*1918); cyklóna; kmen; část půlkruhovitého výklenku přičleněného k hlavnímu prostoru budovy; cejprat; návštěvník. – 43. Výtvarné umění pěstované bez přípravy a uměleckého školení (slovensky); Arab, který vládl v 8. století ve Španělsku; síť oddělující dvě poloviny hřiště; gazela; 1. díl 1. tajenky a 15. díl 2. tajenky; rovinný útvar určený dvěma kružnicemi; rozmístění. – 44. Těsnicí prostředek; měděný peníz v Egyptě; rohypnol; vymílání; 11. díl. 5. tajenky; lahodné jídlo; otcovská; 4. díl 2. tajenky. 45. 5. díl 2. tajenky; spoluobjevitel inzulínu; slovensky „věc“; v esperantu „zůstat“; postava z Othella; citoslovce hlasu kukačky; omyl; průvodce cizích turistů. – 46. Melodická ozdoba; dilatační spára; jméno tónu; anglická zkratka pro potvrzení příjmu; hustě pokrýt; německý spisovatel (1864 – 1940); bývalá irská tenistka. – 47. Áronovitá rostlina; ryzost; cesta; statečnost; sešlost; jihoevropská tanečnice (1819 – 1899). – 48. Britský olympijský vítěz v pozemním hokeji; ruské sídlo; štěkot; španělsky „karta“; citoslovce bzučení; vyrobený z kapronu; ubírat se chytat ryby; zdrženlivě (v hudbě). – 49. Rusky „číslo“; nevraživě (v hudbě); kapavka; 15. díl 5. tajenky; 4. díl 5. tajenky; úzké prkno s drážkou a perem; 2. díl 4. tajenky. – 50. Anglicky „stoik“; listnatý strom; Konkomba; kořalka; chutě; italský skladatel, autor Stabat Mater; odvážná dívka. – 51. Výpadky paměti; role v Gozziho hře Král jelenem; opatřit klenbou; ničitel; značka našeho fotografického přístroje; 5. díl 5. tajenky; přidávati příměsi do tavených kovů. – 52. Věk; stuha; pípat; pták trogon; 9. díl 1. tajenky; kdo si chce opatřit alibi; Kedi. – 53. Celní kód Kazachstánu; sicilský vládce proměněný v mořského orla; nadezdívka nad hlavní římsou; splývavý šat; 4. díl 1. tajenky; předložka; 5. díl 1. tajenky; 10. díl 5. tajenky. 54. 14. díl 2. tajenky; parní lokomotiva řady 253.0; nadejít; vysychání míchy příbuzné; jméno revolucionářky Armandové; fanouškové. – 55. Opičí trup; doba v časoměrné metrice; anglicky „muž“ (s členem); British Army Post Office (zkratka); vzácný klencový nerost; cysta mazové žlázy. – 56. Strniska; snoubenka; roupcovití; španělský dramatik (+ asi 1524); elixír mládí. – 57. Dočasně; oslí hříbě; 12. díl 5. tajenky. 58. Nýtovači; tamti; latinsky „játra“; 7. díl 5. tajenky. 59. 1. díl 3. tajenky; dávati. – 60. Papuánský jazyk. – 61. Španělsky „červený“. – 62. Sudokopytník. – 63. Etnická skupina Kačjinů; písmeno české abecedy. – 64. Autor Putování starého Chromce. – 65. 4. díl 4. tajenky.

Pro úplně ztvárnění figury si obrazec doplňte silnou čarou mezi spodním rohem políčka 25/54 a spodním rohem políčka 25/59.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Ve třetím kole se autor pokusil pomocí 3 obtížnějších míst rozhodit peloton, ovšem se zanedbatelným úspěchem. Ukázalo se, že na většinu z vás nemá. Druhý výraz ve sloupci 39 měl být BOTA, viz ČJA 3. díl str. 136 - chybovalo 7 kroužků. Pátý výraz ve sloupci 29 měl být UBEL, viz Šmírbuch str. 72 - chybovalo 6 kroužků. A konečně pátý výraz ve sloupci 9 měl být SAK, viz Mach str. 536. Veškeré další chyby vznikly převážně z přehlédnutí, přepsání resp. nevyplnění políčka.

„Díky“ určité chybě v komunikaci s vámi jste všichni nedostali zvlášť vytvořený obrázek obličeje piráta, samozřejmě jsme tak uznali všechna jeho grafická řešení. Jen pro dokreslení zasíláme autorský, rukou kreslený, obrázek obličeje.

3. kolo obeslalo 23 kroužků, Pašáci se omluvili. Autorem křížovky byl i tentokrát Karel Formánek.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztr. bodů: Bôbari, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Kabrňáci, Kokos, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré Hnízdo; 1: Valaši; 2: Gorali, Ječmínek, Šíravan, Tatranec; 5: Hanáci, Šohaji; 8: Přemyslovci; 12: Hutníček; 15: Rychtáři; 100: Pašáci.

 

POŘADÍ PO 3. KOLE

0 ztr. bodů: Hradečtí Votroci, Jarabáček, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Torysek; 1: Bôbari, Staré Hnízdo, Valaši; 2: Gorali, Ječmínek, Šíravan, Tatranec; 3: Kokos; 5: Šohaji; 9: Hanáci; 12: Přemyslovci; 14: Hutníček; 18: Rychtáři; 200: Pašáci.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

1. Romka. - 2. Tein. - 3. Anti; w. - 4. Torne. - 5. Rimma. - 6. Na skale. - 7.Do; danaro. - 8. NTT; solfa; Sathar. - 9. Sia; oka; Tiesa; lysina; sak. - 10. Rit; ilvait; Karela; Rossio. - 11. Vágn; logo; Eystein; koristi; kubatury. - 12. Noale; ovlhle; TLIS; P + é; Aetosaurus; aliter. - 13. Neokal; alelí; nahib; vánky; podácné; iep. - 14. Ronal; bandor; Rigal; Moravan; Bailie; nožka. - 15. Owenit; Rotte; Katni; Malče; Kasmilos; Usire. - 16. Cercle; hrají; výblesk; Akrofi; nauseas; tampon. - 17. Starci; Orest; stoupa; immi; Elizabeth; trapeři. - 18. Stehnatí; holokarst; atonal; oman; natrhat; Kastamonu; Panatta. - 19. Dobrodružný; asper; kultprop; zblo; šífařina; tatina; proradný. - 20. Daoro; titánky; blinkot; Nautaka; B; pelham; ponoukat; osmělost. - 21. Inrun; eniody; Keizer; Markud; Elida; prokletí; olaskat. - 22. Salmo; lampky; Kristi; mesin; ego; kudrna; otitis; šaramantní. - 23. Osado; dorka; kala; nepásti; Jack; popi; tastr; soldep. - 24. Brnka; foto; Lida Rose; a; Kroha; Didiovo; nařízení. - 25. Relé; Gore; Robespierre; Rakovec; styl; Lozano; americká; křeč. - 26. Ba; Pryce; z Karibiku; Lestander; raná; Berry; talmovost. - 27. Timma; Everest; aztécký poklad; roženec; Urey; pastosnost. - 28. Váda; převislost; fantaskní; auta; malá námaha. - 29. Shod; Imperial; sešitý; arma; ubel; blinkr. - 30. Uzenářka; rubl; statok; Leši; Ata; rdak; Verbinski. - 31. Crétin; doprat se; Egbo; PPLO. - 32. Scanoit; dost; zoom; kade. - 33. Komedie; výše. - 34. Tre par. - 35. Omovi.

Tajenky: 1. Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, fantaskní americká dobrodružná filmová komedie. - 2. Šaramantní kapitán Jack Sparrow, krásná Elizabeth, proradný kapitán Barbosa, prokletý aztécký poklad a výše řečení piráti. - 3. Režie Gore Verbinski. - 4. Scénář Ted Elliott a Terry Rossio. - 5. Hrají Depp, Rush, Bloom, Knightley, Pryce, New, Bailie, Berry, Saldano, Singer, Martin, Lozano a další.