Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2014

SLAVNÉ FILMY – 5. kolo (1982)

 

Řešení 5. kola zasílejte do 15. prosince 2014 na adresu Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec 6, nebo mailem na adresu mikusm@seznam.cz nejlépe ve formátu pdf, jpg nebo ve wordu.

Změna v pramenech: pouze pro toto kolo si nahraďte v pramenech doporučených ČBS a České názvy živočichů za prameny Malá encyklopedie olympijských her, Olympia 1982 a Malá encyklopedie tenisu, Olympia 1985 a dále si nahraďte Encyklopedický slovník geologických věd, Statistický lexikon obcí ČR a Malou encyklopedii fotbalu za prameny Vokurka H. a kol.: Velký lékařský slovník, MAXDORF 2009, Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů, Academia 1992 a Malá encyklopedii lyžování, Olympia 1987.

 

Šikmý nesouměrně figurální křížovkový celek: nesouměrná střídavá polomozaiková a dvě nesouměrné střídavé mozaikové dokreslovky

 

V křížovce jsou použity následující typy políček. Políčko typu A začerněte, do něj se nevpisuje žádný znak.

8. díl 1. tajenky (2,2,1) je skrytý. 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Český kulturista. – 2. Pták; Coltraneho album; ba. – 3. 15. díl 3. tajenky; horda; 3. díl. 3. tajenky; drahý kámen. – 4. Poloopice + průhledný nerost; bobizační slabika; údolí. – 5.  Nevyležené pivo + město na jihu Čech; dřevo ze stromů rodu Terminalia. – 6. 13. díl 2. tajenky; občan České republiky po jejím vstupu do EU. – 7. Výškrab; nízká domácí obuv; zatřepat šumivým vínem před otevřením; 5. díl 1. tajenky; předložka. – 8. Proces přeměny cukru v karamel; připomínající tvarem nádobku nepatrné velikosti; řídká osnovní pletenina; přípravek na úpravu textilu; chemická značka kovu. – 9. Výkvět; na tom místě; tučňák; přikovat; nerost blízký stevensitu; takový, při němž váha těla spočívá na jedné noze; zkratka Uranových dolů; část Istanbulu; jméno souhlásky; smetánka. – 10. Asociace prodejců rozhlasových přístrojů a televizorů (anglická zkratka); hřebice; nerozbrázďovat; povzbuzovati; nadmíru; vzdychat; stroj na úpravu vozovek; starší způsob zhotovování pozitivních kopií; koření; skoncovat; část mandibuly. – 11. Tlaková terapeutická metoda; britské platidlo; zkrácený podpis; ničit nějakou věc; orientální okrouhlý štít; 2. díl 1. tajenky; 4. díl 1. tajenky; pracovník ve stavebnictví. – 12. Egyptská jednotka objemu; povšechný; domácky Lea; citoslovce; destička; Nikon; patrně; značka poloměru; zřezat. – 13. Anglický zpěvák; výňatek (podle kartotéky NLA); 14. díl 3. tajenky; řeka v Kamerunu; délková jednotka v Madrásu; jedno z vlastních jmen Pelého; slovensky „mistr“; citoslovce napomínání k tichu; 12. díl 2. tajenky; papoušek. – 14. Socha pohanského boha; travnaté plochy; zaúpění; brašna z lýčí; keňský atlet; brazilská bavlna; jednodušší; ostrov v Indonésii; zkratka druhu ribonukleové kyseliny; domácké ženské jméno. – 15. Enzym; 11. díl 2. tajenky; dílčí měnová jednotka v Laosu; měsíc starožidovského kalendáře; iniciály autora opery Ohně pomsty; rozum; nuže; Elói; sídlo v Dánsku; slovensky „saně“. – 16. Švédská váhová jednotka;  7. díl 2. tajenky; sídlo v Tanzánii; zkratka televizní společnosti Toga; mongolské sídlo; značka jednotky atmosferického tlaku; plektra; nitěnka; jezero (v bulharských zeměpisných názvech); dvorana. – 17. Pletené prádlo; dělostřelecké kartáče; tibetočínská jazyková skupina; hvězda v souhvězdí Severní koruny; mít zájem; námel; rytířské klání; dívka. – 18. Košťata; německé ženské jméno; točiti se; učiliště; druh ovčí vlny; řecké souostroví; velký hlupák; odrůda brambor; špičaté konce tkaniny. – 19. Věšák na zbraně; stará jednotka hmotnosti v Jižní Americe; předložka uvádějící peněžní částku; ruská řeka; učinit náchylným; finský lyžařský činovník; český novinář a prozaik. – 20. 7. díl 1. tajenky; řadit;  3. díl 1. tajenky; přítok Váhu; keřík kvetoucí zjara. – 21. Dvě mužská domácká jména; spadlý; obr zabitý Héraklem; střídač; fotografický přístroj na malý formát. – 22.  Patřící českému herci; americký krasobruslař; turecké mužské i ženské jméno; bývalá obec na Slovensku; americký archeolog. – 23. Asijská rostlina; silně unavený; mistr světa ve formuli 1; Tetmajerovo dílo; vesměs; prvek ze skupiny alkalických kovů; slavný maďarský hudební skladatel. – 24. Francouzský spisovatel; jméno ruského lékaře Andrejevského; odlišující znaménko; anglická zkratka Západoafrické hospodářské unie; typ; 10. díl 2. tajenky. 25. Nesprašovat; 5. díl 2. tajenky; irská řeka; jméno indické zpěvačky Puthli; bezejmennost. – 26. Měnit (smysl) havárií; pokrývka hlavy; africká sladkovodní ryba; norský národní park; domácky Mabel; sladkovodní ryba; 1. díl 2. tajenky; chyba. – 27. Barmské sídlo; svrchní pásmo lusitanu; ohnutí; 10. díl 3. tajenky; anglicky „okolík“; hudební skladba; ohřívák. – 28. Citoslovce údivu; římská číslice; hinduistická bohyně; druh pevnostní stavby; snížený tón; opera Bohuslava Martinů; králík; postupně se zapnout. – 29. Bobizační slabika; zaměření; pícnina; římská číslice; polské satirické divadlo; vlastní samici jelena. – 30. Žádná věc; stupa; americký filmový herec (seriál M.A.S.H.); šos kabátu; spoluhráčka Mandlíkové (rébusově). – 31. 11. díl 3. tajenky; brazilský dramatik; belgické sídlo (rébusově); železivec; americký sprinter. – 32. Ženské jméno (jmeniny 5.4.); 5. díl 3. tajenky; anglický matematik; stará česká jednotka hmotnosti; speciální průsvitný papír, který změkčuje světlo reflektorů. – 33. Kolový; vyřazené spisy; pluh; 1. díl 3. tajenky; spojka; jugoslávský politik a maršál. – 34. Hraní stolního tenisu; citoslovce opovržení; Jupiterovi; odrůda brambor; domácké ženské jméno; konec. – 35. Francouzsky „navnadit“; východoevropský buben + 7. díl 3. tajenky; gól. – 36. Nezasmát se (zpravidla vysokým hlasem).

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 32. Prodloužená mícha. – 33. Houba (řád Helotiales); 4. díl 3. tajenky + radioaktivní kovový prvek; somálské sídlo. – 34. Český režisér animovaných filmů a výtvarník; japonské platidlo; ženské jméno; držák rukopisu; alkoholický nápoj; sportovní údery. – 35. Odrůda hrušně; úder ve stolním tenisu; vročení; 6. díl 3. tajenky; aparát; polské sídlo. – 36. Nevzdělaný; planetka; český operní pěvec; zaokrouhleně; být totálně nasazen. – 37. 8. díl 2. tajenky; chůze koně; role herečky Kovaříkové (rébusově; kostnice; jižní (anglická zkratka). – 38. Zkratka normalizační instituce pro radiotechniku (v USA); anglicky „stehovat“; francouzský módní tvůrce; vlk hyenový; ústa Lardka (rébusově). – 39. Citoslovce chrčivého zvuku; drancování; vyhynulý asijský kočovník; značka elektrického výkonu; hliníková slitina; tělocvičné polohy. – 40. Sibiřský veletok; značka jednotky hmotnosti; etruský bůh oblohy; spékání; zkratka našeho divadla; 6. díl 1. tajenky; v hinduistické kosmografii věk vesmíru; přístroj měřící výměnu plynů při dýchání. – 41. Značka našich nákladních automobilů; Haniho film; zájmeno přivlastňovací; 13. díl 3. tajenky; Inga; mineralogická lokalita v Tyrolsku; videosnímky. – 42. Vykonávání činnosti člena senátu; my dva; tropický listnatý strom; bojová látka; pořádek; tělo; esperantsky „lakonický“; přechod. – 43.  Vlastnost kamenitých věcí; německy „katastr“; bez domácí; domácké ženské jméno; instalovat odposlechové zařízení. – 44. Drsná; na ono místo; ubrousek; matka Samuelova; český teolog a filozof; 12. díl 3. tajenky. – 45. Francouzsky „fidlat“; Erva; kaprovitá ryba; deskový obraz v byzantském umění; plemeno kočky; autor Šťastného věku; desetikoruna. – 46. Bývalý název obce u Falknova nad Ohří; rozpočet; víno skoro bez sladkosti; vztahující se ke společným demonstrativním procházkám německých studentů (u nás za Rakouska-Uherska); odrůda pšenice. – 47. Částečně obsahující tuk; srbochorvatské ženské jméno; zhotovení kopie s použitím uhlového papíru; velmi útle; druh pštrosa. – 48. 2. díl 2. tajenky; italský šlechtický rod; keře s černými plody; rostlinný glykosid; předislámský jihoarabský bůh. – 49. Slovensky „Irka“; sochař a stavitel srbského krále Uroše; citoslovce mírného odporu; bázně; 6. díl 2. tajenky; osud. – 50. Bramborová nať; domácí zvíře; náhlost; nějaký z mnoha uměleckých směrů; záchod; dva kmeny obývající Botswanu; nehrát kopanou; plastická; opět. – 51. Italské sídlo; rekreační chalupa; úřední vyhláška; hodně ovocného nápoje; výtok; druh tarokové hry; označující sloučeniny jednomocného cesia. – 52. Ústřední pojem filozofie Upanišad; 8. díl 3. tajenky; belgický lukostřelec; turecká jednotka objemu; sbírka deseti skladeb; zvrat choroby k předešlému horšímu stavu; druh účesu; název bývalých prodejen; francouzská libra. – 53. Souhvězdí; základní číslovka; iniciály izraelského politika; citoslovce touhy; kabátec ze silného sukna; těsně přiléhat; hvězda v souhvězdí Eridanus; český folklorista; chilský ostrov. – 54. Zařízení něco chránící; jed; indonéské sídlo; nesrazit (hlavu); narkotikova; zkratka bývalého cyklistického závodu; špalky; německý herec. – 55. Jihoamerická step; sídlo v Indii; prací přípravek; pokrýti se strupy; moravský hrad; přežvýkavec příbuzný jelenu; čo; výtržnost. – 56. Nocleh; jméno amerického psychologa Mowrera; někdejší druh vývojky; 4. díl 2. tajenky; mnohé; vysoukávat; slavný ruský fyziolog, nositel Nobelovy ceny; předložka; předložka; naháč. – 57. Steluška; sídlo v Konžské demokratické republice; malíř moře; typ ústí řeky; jméno indonéského prozaika Kartamihardji; slovensky „řev“; zakřiknutý člověk. – 58. Africký kmen; úlitba; planetka; 9. díl 3. tajenky; zanedbat; dokonalý; africký kopytnatec; francouzský přístav; darmožrout; elektrický spínač. – 59. Mřížka; bagrovat; 9. díl 1. tajenky a 3. díl 2. tajenky; stěží se držet; rumunský spisovatel; v módě; tanzanský atlet; ukazovací zájmeno; rostlinná vegetační formace v Jižní Americe. – 60. 9. díl 2. tajenky; kosočtverečný pyroxen; dvě dívčí jména; slezský tanec; antipyretikum; Jihoevropan; řeka ve Francii. – 61. Staroegyptské nádoby; centrum Tibetu; český filolog; francouzský kameraman; název hlásky. – 62. Druh tělesného cvičení; připravit (podle NLA). – 63. Solná pánev v Botswaně + žák svatého Antonína; ozdobné spony. – 64. Pomluvit + přísně; název řeckého písmene; sladkovodní ryba. – 65. 1. díl 1. tajenky; egyptský symbol vlády; 2. díl 3. tajenky; patologická fyziologie. – 66. Popravčí; část starořímského obydlí; jehličnan. – 67. Asfalt.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

V posledním kole, jehož řešení zaslalo 17 kroužků, na vás čekala v křížovce 3 obtížnější místa. Pod levým okem mimozemšťana na 26/2 pokrývka hlavy MAPA (Slovník valašského nářečí, str. 162), na 34/5 alkoholický nápoj TMA (Šmírbuch, str. 225) a 35/5 aparát APA (kartotéka NLA). Pod pravým okem 33/5 spojka AJI (ČJA 5/460), 34/5 domácké jméno ANA a 42/2 my dva NAJI (kartotéka NLA). Třetím místem byly výrazy 19/1 věšák na zbraně ROŠT (Slovník valašského nářečí, str. 301) a 42/6 tělo ŠTAM (ČJA 2/198). Tyto pokusy však vedoucí skupinu neztenčily, kroužek Macejko chyboval jinde.

Kabrňáci upozornili na autorské pochybení ve způsobu vpisování v 2. výrazu ve sloupcích 33 a 35, kde je údajně správně nikoli Thomas, ale Thorimas, resp. ne Barton, ale Barabton (protože tenká linka u výrazů Thomas a Barton není rozdělovací, proto ji nelze obcházet). Věřme autoritě, že pravidla hovoří takto a za tento nedostatek se omlouváme. Ostatně nikdo tu nechyboval. Autor si myslí, že pokud koridor za RI v prvním případě pokračuje pouze ve směru na UM (thorium), pak toto RI nemůže figurovat v horním koridoru, neboť tu nemá následování. Je-li tato, zdá se logická úvaha proti pravidlům, pak by možná stála za diskusi.

V letošním jubilejním ročníku si tedy palmu vítězství odnáší 5 kroužků - Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci. Všem blahopřejeme.

Děkujeme vám za účast, současně nás velmi potěšila slova chvály od některých kroužků. Jednotlivé křížovky byly těžší, některé rozsáhlé, ale vypořádali jste se s nimi skvěle – vždyť 10 kroužků se vešlo do pěti ztrátových bodů. Autorsky jsme se bohužel nevyvarovali několika chyb, to víte - léta běží a zejména „kontrolní slepota“ v některých případech vítězí nad precizností. Naštěstí jste to přijali s pochopením. Díky.  

Předáváme štafetu Kabrňákům a se začátkem nového roku vám přejeme vše dobré.

Karel Formánek a Marian Mikuš.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztrátových bodů: Bôbari, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Valaši; 1: Šíravan; 2: Kokos; 4: Torysek; 5: Macejko; 8: Ječmínek, Staré Hnízdo; 14: Tatranec; 18: Hutníček; 99: Rychtáři; 100: Gorali, Hanáci, Krušnohor, Pašáci, Přemyslovci, Šohaji.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY MLSK 2014

0 ztrátových bodů: Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci; 1: Jarabáček; 2: Bôbari; 5: Macejko, Šíravan, Torysek; 8: Kokos; 9: Valaši; 12: Staré Hnízdo; 13: Ječmínek; 28: Tatranec; 59: Hutníček; 101: Krušnohor; 122: Hanáci; 202: Gorali; 205: Šohaji; 211: Přemyslovci; 217: Rychtáři; 400: Pašáci.

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

Zleva vpravo dolů: 1. Pek. – 2. Mák; Olé; ano. – 3. Darrell; orta; jiné; alem. – 4. Akumba + akuminit; ga; dol. – 5. Strakola + Strakonice; afara. – 6. Návrat domů; Čechoevropan. – 7. Abrase; slipr; nakerblovat; v režii; po. – 8. Karamelizace; náprstkovitý; vatelín; Itex; Mo. – 9. Elita; tamo; hora masa; nahamrovat; spadait; nožný; UD; Rami; ef; výbor. – 10. RTRA; klisna; nerývat; tonizovati; zmísta; achat; svlak; Karbro; kari; ustat; mola. – 11. Šiacu; bitt; parafa; psout něco; kalkan; trhák; let; isolatér. – 12. Tumma; celkový; Leana; tata; dešťka; Minov; as; r; zfikat. – 13. Sting; výnimek; Howell; Nkam; adí; Edson; mešter; št; mu; kaka. – 14. Modla; louky; sten; sotor; Rono; pará; light; Ombai; tRNA; Tima. – 15. Lyasa; a umožní; at; ab; EAK; um; nu; Elí; Nibe; sane. – 16. Tunna; nakonec; Mbulu; TT; Sant; mbar; trska; licna; ezero; hala. – 17. Triko; kanistry; Liové; Nusakan; chtít se; marma; tjost; holka. – 18. Ometla; Amata; zavítati se; ústav; elekta; Dodekanesos; pitoma; Karmen; cípy. – 19. Rošt; adarme; per; Obusa; predisponovat; Kaloniemi; Stano. – 20. Spielberga; rovnat; osmdesátých; Štiavnik; jívka. – 21. Red i Ramouš; spadaný; Promos; invertor; Certo. – 22. Vicenova; Button; Ece; Erdutka; Bates. – 23. Citvár; orvaný; Lauda; Illa; vše; kalium; Liszt. – 24. La Sale; Erast; značek; ECWA; typa; centra. – 25. Neopylovat; s chlapcem; Erne; Asha; anonymnost. – 26. Onačit nehody; mapa; patetra; Rago; Mab; kapr; na Zemi; krpa. – 27. Falam; astart; klon; Toth; umbel; selanka; kalorizátor. – 28. Ej; M; Uma; tenaille; es; Ariadna; kafka; pozapínat se. – 29. Ce; orientace; bob; L; Syrena; laní. – 30. Nic; thupa; Alda; pola; Stoveová. – 31. Eleniak; Boal; Eeklo; ortstein; Dyer. – 32. Myrna; Coyote; T. Simpson; unce; frost. – 33. Kolesový; skart; oračka; hrají; aji; Tito. – 34. Pinkání; ts; Diovi; Sintje; Ana; ámen. – 35. Leurrer; baraban + Barton; branka. – 36. Nezachichotat se.

Tajenky: 1. Filmový trhák osmdesátých let v režii Stevena Spielberga E.T. – Mimozemšťan. 2. Na Zemi zapomenutý mimozemšťan se skamarádí s chlapcem Elliottem, který ho nakonec zachrání z testovacího centra a umožní mu návrat domů. 3. Hrají mimo jiné Thomas, Coyote, Bilon, Barton, Wallace, MacNaughton, Toth, Eleniak, Martel, Frye, Howell, Darrell.