Mezikroužsková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) 2015

Milí přátelé,

výsledky 3. kola již byly zveřejněny, a proto se k nim nebudeme vracet. Pro čtvrté kolo MLSKu Vám uvařil chutnou houbovou praženici př. Stanislav Bulín. Uvidíme, zda do ní není přimíchán nějaký ten hořčák.

Svá řešení pošlete nejpozději do 15. října 2015 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz.

Hodně zdaru Vám za všechny Kabrňáky přeje

Zdeněk Chromý

 

O HOUBÁCH

4. KOLO

 

Výzkum podmínek působících na růst plodnic je jednou ze složitých problematik mykologie. Určitá tajemství dosud skrývá mechanismus impulzu vzniku a vývoje ... (1). (2) je tvořeno vlákny, která jsou tenčí než lidský vlas. Během rozrůstání se tato vlákna (hyfy) spojují v pevné myceliové provazce, na kterých se vytvářejí jakási nevelká klubíčka. Z nich se později vytvářejí ... (3) budoucích plodnic. Na vývoj plodnic má vliv řada faktorů. Jsou to: ... (4) a vzduchu, vlhkost půdy a vzduchu, intenzita osvětlení (střídání světla a tmy), výživná hodnota substrátu, symbiotické vztahy s vyššími rostlinami, konkurenční schopnost daného druhu, ... (5) a růstových látek, přítomnost určitých mikroorganismů. Kromě toho mohou působit i další faktory jako například zemský magnetismus, sluneční záření, zemská tíže a další. Žádný z uvedených faktorů však sám o sobě není hledaným impulsem pro tvorbu plodnic.

Použitá políčka:

Tvarově a velikostně totožná políčka obsahují vždy stejný počet písmen ve znacích.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
3 nesouměrné střídavé polomozaikovky

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Americký prozaik. - 2. Polské ženské jméno; sídlo v Německu. - 3. Jednotka délky kmene Tzeltal; odrůda křemene. - 4. Sloučenina kadmia s elektropozitivnějším prvkem; malý kočkodan; kmen Čečenců. - 5. Morka; jedovatý had; úplně; sytě červené zbarvení; ústa. - 6. Sídlo v Tanzanii; planetka; dlouhý úzký člun; démon smršti a bouře. - 7. Jméno Garfunkela; africká antilopa; agamovitý ještěr; nerost; citoslovce. - 8. Spojka; planetka; sídlo v Polsku; domácké mužské jméno; turecký hudební skladatel; hnízdiště pospolitě žijících živočichů (zdrobněle); sušené lusky indické palmy. - 9. Do svého bytu; zaměstnanec v prádelně; litevské platidlo; členové knižecí družiny; africký kmen; guvernorát v Iráku; zploštěle; zloděj. - 10. Pseudonym amerického spisovatele ruského původu; nizozemský lékař; kolmice; votjacká bohyně nebes; umělé vodní koryto. - 11. Splen; americký virolog a onkolog; sportovní bunda; francouzská geodetická družice; elektronka s devíti elektrodami; osyp; první díl hesla; japonský patolog. - 12. Mez kluzu (anglická zkratka); ruský prozaik; část smyčcových nástrojů; předložka; odrůda pšenice; trumf v kartách; příslušník jednoho z kavkazských národů. - 13. Nerost; hena; cizí účet; nápadně (slovensky); hrbolatina. - 14. Český tanečník; nizozemské platidlo; austroasijská jazyková skupina; město na Moravě. - 15. Francouzský lékař; španělský filozof; francouzský politik; svědecká hora; vypalování; řadová číslovka. - 16. Sídlo v Německu; cévnatá rostlina; hydrid cínu; domácké mužské jméno; česká souhláska; tuk. - 17. Kytice; telekomunikační zařízení; domácké ženské jméno; část Stockholmu; francouzská řeka. - 18. Domácké mužské jméno; osvětlení; malá sedátka; druhá tajenka. - 19. Bílkovina vznikající při srážení krve; sídlo v USA; měsíc v starožidovském kalendáři; cizí mužské jméno (Petr). - 20. Jméno herce Neesona; kanadský fotograf; nejvyšší část pohoří Ahaggar. - 21. První díl páté tajenky. - 22. Sovětský boxer.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 16. Cévnatá rostlina. - 17. Průduškový kámen; brazilský jachtař. - 18. Zřícenina na Zlínsku; cévnatá rostlina. - 19. Fiakr; druhý díl páté tajenky; sleďovitá ryba. - 20. Potěšení; nerost; americký genetik. - 21. Primán; sídlo na Tachovsku; třetí tajenka. - 22. Číst; miniaturní kamera; koupaliště; zápecí. - 23. Starosti; polské platidlo; nerost; citoslovce; druhý díl hesla. - 24. Žába; africký kmen; kalhoty; středověká lidová duchovní píseň. - 25. Den Herakléových slavností v Sikyóně; přítok Opavy; německý přírodovědec a cestovatel; ester kyseliny ftalové. - 26. Nástrahy; drobný lomový kámen; česká souhláska; velká těžká noha; původce teroru. - 27. Slunce; vis; látkový obal na tóru; sekáč; francouzský malíř; sídlo v Rusku; strom s drobnými šedozelenými listy. - 28. Japonská jednotka objemu; druh tance; svíráním zubů tisknouti; ředitelka. - 29. Česká souhláska; český dramaturg a herec; sídlo v Albánii; čtvrtá tajenka. - 30. Pokladna; pseudotetrasacharid; velitel. - 31. Důvěrnost; postava z díla Oidipus král; domácké ženské jméno. - 32. Mladší chlapec pod dozorem staršího (ve Spartě); nevzdělaná žena; kněží pomáhající faráři. - 33. Nápoj bohů; první tajenka; roztoč. - 34. Íránská délková míra; za jiných okolností; přírodní barvivo; český konstruktér a vynálezce; německý znalec islámské kultury. - 35. Německý literát; nerost; Va; italský filmový herec. - 36. Člen organizace pruských junkerů; alkaloid. - 37. Znalec včelařství z hellénistické doby.

Do seznamu pramenů si jen pro toto kolo přidejte Česko-německý slovník Fr. Št. Kotta na http://kott.ujc.cas.cz/. Vypustit pro toto kolo můžete Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Křížovka Standy Bulína mírně zredukovala čelo bezchybně řešících kroužků na sedm a poněkud rozhodila pořadí. Řešení zaslalo 17 kroužků (8 správně), někteří zasilatelé konstatovali zvýšenou obtížnost, jiní psali o příjemném luštění. Chybovalo se nejvíce v těchto výrazech a pasážích: 16. ROM x MELOSPERMA (Botanický slovník); 2. ROD x SARRE (Kočí) x SARDIS (Kott) x DOLL (fdb) x CHINIDIN; 28. TORITO (Dubský) x PÁTO (Kott) x ŠPIK (SSJČ); 15. MOGOT (Dubský) x BAGOKO x BAREK x PARROT (Otto); 9. GRIDI (Otto) x GRIVA x VAREK.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztr. b.: Bôbari, Gorali, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré hnízdo. – 1: Kokos. – 4: Tatranec. – 5: Valaši. – 8. Torysek. – 9. Macejko. – 15: Ječmínek. – 36: Šohaji. – 41: Hutníček. – 99: Rychtáři. – 100: Pašáci, Přemyslovci.

 

POŘADÍ PO 4. KOLE

0 ztr. b.: Gorali, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré hnízdo. – 1: Bôbari, Kokos. – 5: Tatranec, Valaši. – 8: Torysek. – 9. Macejko. – 27: Ječmínek. – 44: Šohaji. – 113: Rychtáři. – 114: Pašáci. – 168: Hutníček. – 209: Přemyslovci.