Nolčova křížovkářská maturita 2013

HISTORIE GRAFICKÉ TECHNIKY

2. KOLO

Námětem 2. kola NKM je grafická technika zvaná (1) neboli (2). Průkopníkem tohoto druhu umění byl anglický umělec Thomas Bewick, který v r. 1809 ilustroval knihu (3). Významnými francouzskými umělci byli např. (4), (5) a (6), u nás to byl František (7). Pro přípravu dřevěné formy je vhodné (8), rovněž (9) dovážený z Ameriky nebo Orientu má výborné vlastnosti. Pro rozvržení vlastní kresby se využívá průsvitná fólie (10), za předlohu může sloužit i (11). Pro pracovní nástroje, zvané (12), je nutno použít kvalitní dobře (13). (14) různého profilu jsou zasazeny do dřevěných držátek ve tvaru houby. Pomocí těchto nástrojů získáme (15), které mají svůj typický (16) a hloubku. Mezi běžné druhy nástrojů patří (17), (18). Jeden z nich tvoří obrazec této křížovky. V důsledku rozvoje polygrafického průmyslu byly zavedeny různé (19). Dnes se (1) využívá při grafické tvorbě knih poměrně méně. Při knihtiskovém výrobním procesu se často uplatňují (20). O správném provedení rytiny se lze přesvědčit už v průběhu práce, kdy se zhotoví zkušební otisk, tzv. (21). Pro tento účel se používá (22), pomocí níž se otisk provede ručně na tenký papír.

Pro toto kolo i další kola si doplňte prameny: České názvy živočichů, IATA - kódy letišť, Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen, Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, Velký španělsko-český slovník, Statistický lexikon obcí České republiky, www.slovnik.cz.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK  

složený ze tří střídavých polomozaikových dokreslovek a jedné souměrné slabikové mozaikové dokreslovky

 

Skryté tajenky nebo jejich části: (5), (6), (6), (6), (7), (7), (8), (8), (8), (9), (9), (10), (4 6), (10 6 6). Vaším úkolem bude správně přiřadit k 22 tajenkovým výrazům správný text. V křížovce jsou tajenkové výrazy označeny ??? nebo jsou skryté.

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Karetní hláška; značka chemického prvku. – 2. Předložka; začlenění organizmu do ekosystému. – 3. Předložka; schéma. – 4. Velká množství; název hlásky; uzenice. – 5. Stará japonská jednotka objemu; SPZ vozidel českého města; svodnice. – 6. Zpevňování nití; sklenice nápoje. – 7. Neobvykle; francouzský automobilový závodník. – 8. Dolní část zad (slovensky); bývalé prodejny. – 9. Domácké mužské jméno; bydlení. – 10. Strouha; packal. – 11. Hornická činnost; šelma. – 12. Středověké válečné stroje; řeka v Queenslandu. – 13. ???; francouzský filmový herec. – 14. Účinkovati; seskupení. – 15. Člověk bez domova; sídlo na Šalomounových ostrovech. – 16. Drobný kousek něčeho; sídlo v Chorvatsku. – 17. Hlísta; hlavatka. – 18. Menší vaky; měkkýš. – 19. Austroasijská jazyková skupina; výdutek. – 20. Predátoři; sídlo na Kjúšú. – 21. Živý provaz; ???. – 22. Sloučenina obsažená v lidské moči; slaboch. – 23. Spojit tkaním; ta. – 24. Kubánský spisovatel; ostny. – 25. Slovensky "oběť"; břitva. – 26. Záletník; obětování vína bohům. – 27. Záliba; druh účesu. – 28. Africký kmen; vemínka; ???. – 29. ???; ženy jistého jména; zápasnický chvat. – 30. Značka kosmetického přípravku; statisté; mezinárodní kód letiště Madison Griswold (USA); řeka v Itálii. – 31. Kuchyňské pochutiny; druh uhlí; vynikající; ???. – 32. Čmárat; značka doutníku; spojka. – 33. Autor Zemětřesení; forma dočasné feudální držby v islámských zemích; nosníky. – 34. Mezinárodní kód letiště Douala  (Kamerun); druh pavouka; balkánský smrk; rozervat. – 35. Krávy jistého zbarvení; plemeno psů; karetní trumf; spojka. – 36. Irský král; pomůcky pro péči o obuv; poschodí. – 37. Zařízení k vytápění; jednotka pro množství enzymu; oko; sólista Janáčkovy filharmonie v Ostravě; citoslovce údivu; ???. – 38. Stavy zuřivosti; sportovci jistého zaměření; portorický spisovatel; esperantsky "divoký kanec"; ???. – 39. Jiskření; tlaky; vlastní; tloušťka; dosah. – 40. Sovětský metalurg; asistenti; tajně odstraniti; anulace; historické území na Slovensku. – 41. Foukání; finský novinář; glykoprotein; uhlovodík; mládě vodní šelmy; přístavní město v Chorvatsku; iniciály zakladatele Slovanské  knihovny. – 42. Ubytovací zařízení; kulturní zařízení; tkanina; seriózní; scéna; očekávati. – 43. Sídlo v Norsku; nevrlý člověk; řeka v Somálsku; hvězda v souhvězdí Velký vůz; turecký zápasník (OH 1964); anglicky "patrně". – 44. Značka jednotky el. napětí; anglicky "druh" (s členem); štědře; čínský hudební nástroj; anglická zkratka mikroasembleru; francouzský  spisovatel. – 45. Pomalejší část jistého tance; hadr; estonské sídlo; cizokrajný pták; Nerudovo jméno. – 46. Tulačka; hladovka muže jistého jména; řídké bláto; přístav v Brazílii; vlněná tkanina; trubka. – 47. ???; modrá barviva; uzlíček v tkanině; potvrzení. – 48. Moderní dramatická tvorba.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 13. ???; ???. – 14. Rozpora u vozu; šiška. – 15. Italský spisovatel; část kopyta. – 16. Příbuzní; ohledy. – 17. Indiánský kmen; složky. – 18. Prudké deště; zdánlivě. – 19. Přibližně; rakousko-uherský plukovník. – 20. Nejdřív; ???– 21. Řeka v USA; jméno feny. – 22. Nádobky; brambor. – 23. Sídlo v Řecku; plochý motor. – 24. Neurvalci; tělocvičné prvky. – 25. Kupecký stánek; staroněmecká mince. – 26. Prášek; bázlivec. – 27. Domácké ženské jméno; název sázecího stroje. – 28. Jméno psa; zármutek. – 29. Stará belgická jednotka hmotnosti; sídlo v Ghaně. – 30. ???; kousek perníkového pečiva. – 31. Rod štíhlokřídlého ptáka; námaha. – 32. Atol na Gilbertových ostrovech; klidně. – 33. Změna polohy otočením; vláha. – 34. Melivo; třepačka. – 35. Rod okrasné rostliny; jméno francouzského kameramana (*1924). – 36. Místní název pro druh ústrojných uloženin; ???. – 37. Otvory pro čepy; po. – 38. ???; domácké ženské jméno; tropický strom. – 39. Grupy; sněhová koule; jméno feny; ševcovská potřeba. – 40. Geologický útvar; sídlo ve Vojvodině; astronomické jednotky délky; značka jednotky celkového obsahu ozónu v atmosféře. – 41. ???; společenský tanec; extrakty ze dřeva cizokrajného stromu; odpolední hodina. – 42. Hned; cesta zpět; část fyziky. – 43. Turecká plavidla; na toto místo; český hokejista. – 44. Švýcarský rytec; ořechůvka; dekorativní; koupě. – 45. Ženské jméno; ryby; obě; Antios. – 46. Název hlásky; ???; pastevkyně; žláza v těle obratlovců (zdrobněle); nepřímo. – 47. Druh jemného pečiva; jedlí; borovice; český policejní činitel; stružka; ryby. – 48. Domácky Norman; dvě mužská jména; literární věda; naříkat. – 49. Sídlo v Indii; chemické činidlo působící reakci; část obce na Bruntálsku; švýcarský bobista (OH 1936); otrava krve; korsický vlastenec. – 50. Anglická zkratka příkazu pro vytvoření náhodného čísla; ruské mužské jméno; kořalky; nešikové; krátké řasy. – 51. Sídlo ve Španělsku; fréza; glykosid; týkající se jisté karty; ostrov na Fidži. – 52. Popleteně; rychle; značka kosmetického přípravku; hlupáci; kožní onemocnění. – 53. Způsob barvení textilu; obturátor; stromořadí; těžko; loďstvo. – 54. Letadlo; domácké ženské jméno; sídlo v Bolívii; uskutečnitelnost; planetka. – 55. Velká noha; pryž; přístroj k zjišťování trhlin; vlastenectví; ???. – 56. Otrokyně; směs mlhy a kouřových zplodin; ztrácet peří; luční orchidej. – 57. Měsíční kráter; druh mléčné polévky; zbytečné. – 58. Neříkat někomu "matičko".

ZPRÁVA O 2. KOLE

Druhé kolo Nolčovy křížovkářské maturity bylo náročné zejména pro autora J. Drápalu vzhledem k mnoha skrytým tajenkám, takže na chytáky už nezbylo místo. Chyták GÉL nevyšel (pouze dva řešitelé se zde upsali). Nicméně k velkému překvapení se devětkrát  chybovalo v křižování STKÁT x OBRÁT a dvakrát ZDRÁT x ŠTKÁT. Řešení druhého kola zaslalo jen 28 řešitelů, z toho 13 řešení bylo bezchybných, takže po dvou kolech je v čele skupinka 11 borců. Detailní informace o chybách jednotlivých řešitelů včetně kompletního řešení i s obrazcem můžete najít na http://www.drapala.eu/. Pokud by byly zjištěny nějaké chyby v zadání v průběhu řešení třetího kola, budete na této internetové stránce informováni o úpravách. Věříme, že to nebude nutné. Ještě chceme upozornit na důsledné dodržování typů a počtu předepsaných políček. 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztr. bodů: Eremiáš, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Mach, Nack, Mikuš, Páč, Pavelka, Řezbář, Sýkora, Valíček, Vojník. – 1: Dalimil, Formánek, Hlavatý, Járová, Juráň, Podzemský, Struňák, Vychovalý. – 3: Kopřiva. – 4: Haralík, Měhýž, Švub. – 5: Vašinka. – 26: Juroszek. – 39: Tomsa.

POŘADÍ PO 2. KOLE

0 ztr. bodů: Eremiáš, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Mach, Mikuš, Páč, Pavelka, Řezbář, Sýkora, Vojník. – 1: Formánek, Struňák, Vychovalý. – 3: Hlavatý. – 12: Valíček. – 13: Nack. – 14: Dalimil, Podzemský. – 15: Járová, Juráň. – 16: Kopřiva. – 18: Švub. – 19: Měhýž, Vašinka. – 22: Haralík. – 48: Juroszek. – 51: Tomsa.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 13. Gustave Doré; Monier. – 14. Sklem; budka. – 15. Diana; střel. – 16. Krvní; piety. – 17. Taíno; prvky. – 18. Strže; naoko. – 19. Od oka; obrst. – 20. Prvka; vrypy. – 21. Heart; Patty. – 22. Hrnky; santák. – 23. Psári; boxer. – 24. Dranti; shyby. – 25. Kotec; taler. – 26. Mouka; brouk. – 27. Saška; bugra. – 28. Loony; otrud. – 29. Livra; Buaka. – 30. Ptáci; šifla. – 31. Sterna; dřina. – 32. Makin; třeba. – 33. Obrát; pitivo. – 34. Mletí; hrkna. – 35. Hosta; Raoul. – 36. Dubák; listy. – 37. Dlaby; after. – 38. Oceli; Kátla; ceiba. – 39. Čety; hruda; Omka; alcna. – 40. Perm; Bač; parseky; DU. – 41. Rydla; letkiss; kampešky; pátá. – 42. Brzo; povrat; optika. – 43. Kaiky; semo; Kaberle. – 44. Amman; kotrika; okrasné; kup. – 45. Leona; kapři; ta i ta; Trčka. – 46. Gé; půlkruhová; pasky; jatýrka; zdáli. – 47. Chal; stravitelní; blatky; Prchal; potok; parmy. – 48. Norm; Amos a Miron; poetika; štkát. – 49. Vádi; aktor; Na stráni; Mussy; prant; Paoli. – 50. RND; Erast; anyzky; packaři; brvky. – 51. Ayna; struž; peonin; esové; Moala. – 52. Matno; chytro; Apiko; ušatci; ulcus. – 53. Ikat; pakr; aleje; ledvá; marína. – 54. Aero; Ulka; La Cal; možnost; Antiope. – 55. Stupa; guma; inkar; národovost; stroje. – 56. Rabka; smog; olézat; černohlav. – 57. Lohse; ančka; nadaremné. – 58. Nematičkovat.

Tajenky: 1. Dřevoryt. – 2. Xylografie. – 3. Ptáci. – 4. Gustave Doré. – 5. Henri Monier. – 6. Paul Gusman. – 7. Kupka. – 8. Dřevo hrušky. – 9. Zimostráz. – 10. Astralon. – 11. Lavírovaná tušová kresba. – 12. Rýtka. – 13. Kalené oceli. – 14. Čepele. – 15. Vrypy. – 16. Charakter. – 17. Stužková rydla. – 18. Půlkruhová dutá dlátka. – 19. Čárkovací rytecké stroje. – 20. Volné listy. – 21. Stav. – 22. Kostice. Skryté tajenky jsou umístěny standardně v obrazci vodorovně nebo svisle.