Nolčova křížovkářská maturita 2015

Milí přátelé,

vítáme vás na startu nového ročníku Nolčovy křížovkářské maturity. Řešení 1. kola zašlete nejpozději do 14. března 2015 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Hlavní třída 678/118, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jaromir.Drapala@vsb.cz, případně Jar.Drapala@seznam.cz. Autory letošího ročníku NKM budou Pavel Blažek a Jaromír Drápala.

 

SKLÁŘSTVÍ - 1. KOLO

Sklářství v Čechách a na Moravě - to je tisíciletá, nikdy nepřerušená výrobní, umělecko-řemeslná a (1). Potřebné předpoklady pro úspěšný rozvoj výroby skla tady byly od nepaměti. Koncem 16. století si stěžoval hallský huťmistr Höchštetter na konkurenci českého skla: „Čechy jsou zemí, kde místo a již sama jeho přirozenost skýtá v hojnosti (2) potřebný k výrobě skla.“ Bylo zde v hojném množství (3) k vytápění sklářských pecí i k jeho spalování na (4), z toho se pak loužením připravovala jedna ze základních surovin pro výrobu skla - (5), což byl tehdejší název pro (6). Dále zde vyskytoval v hojném množství kvalitní (7) i (8), byl zde dostatek žáruvzdorného materiálu na stavbu sklářských pecí a z něhož se vyráběly i (9). (10) a (11) poskytovaly levnou energii, kterou mohly být poháněny (12) či (13). (14) představuje (15) - (16) a (17) - (18).

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

dvě střídavé polomozaikové dokreslovky, a to jedna nesouměrná a jedna shodná.

 

Legenda ke shodné křížovce je uvedena pouze ve směru ZLEVA VPRAVO.

Použitá políčka:

                               

Skryté tajenky: 14 (6, 4), 15 (6, 4),  17/1 (6).

 

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Domácké ženské jméno. - 2. Šesterečný nerost;  lulka;  sloužící k vytváření kresby do tiskové desky. - 3. Bečka;  12. tajenka;  1. díl 10. tajenky;  srdce;  platidlo Srí Lanky. - 4. Ven;  útlost;  pokrývka hlavy;  kuthany. - 5. 2. tajenka;  sklon;  sídlo ve Finsku;  rod dřeviny bohaté na rutin. - 6. Bolest čelisti;  v indickém náboženství zákon řídící lidský osud a hlavně převtělování;  moučník;  rod sarančí. - 7. Ženský čepec;  týkající se osob zúčastněných na trestním řízení;  křestní jméno údajného sestrojitele prvních kyvadlových (ještě před Galileem);  silné auto. - 8. Domácké ženské jméno;  mast užívaná dříve na revmatismus;  řeka v Nigérii. - 9. Beseda;  druh pšenice;  hudební nástroj. - 10. Jméno finského hokejisty Numminena;  mohutnění. - 11. Mořský hlavonožec;  asijské a africké palmy;  německý spisovatel. - 12. Živě;  interpunkční znaménko;  turecké jídlo (upravená ovčí střeva). - 13. Nakřičet se;  mající určitou rozlohu;  hýřilka;  slovenské domácké ženské jméno;  město. - 14. Sídlo na ostrově Guam;  někdejší cigareta;  dokud;  francouzský architekt;  patřící muži určitého jména;  slovensky „žabí“;  velkokvěté byliny. - 15. Druh stuhy;  sladké slizovité ovoce podobné malým švestkám s trojhrannou peckou;  4. tajenka;  kraj na Moravě;  11. tajenka;  obchodní název textilního materiálu;  graffiti vytvořené v souladu se zákony;  postupně získat nákupem na různých místech. - 16. Modly;  2. díl 17. tajenky;  šťáva vytékající ze švestek při sušení;  kontrolní projekce;  ostře zvučné;  domácké slovenské ženské jméno;   středně velká plachetní loď. - 17. Písemný znalecký posudek o pravosti a kvalitě;  plápoly (slovensky);  stávat se dutým;  slovenské domácké ženské jméno;  sladkovodním rybám vlastní;  děloha;  pletivo. - 18. Navršené kopečky hlíny;   druh motocyklu;  vyznamenání;  jehličnatý strom;  slezský malíř;  jihoamerický hlodavec. - 19. Banda;  mytický král elfů;  potrava;  mužské jméno;  část lodi. - 20. Lékopisné označení soli;  turecké sídlo;  obec v Čechách;  neprůhledná;  9. tajenka. - 21. Francouzský kordista; mongolský knížecí stan;  záchvatová dušnost;  méně kvalitní část produkce při destilaci tekutin lihově zkvašených;  chundelka. - 22. Zápach;  nezbeda;  8. tajenka;  jihoafrická řeka;  hudební nástroje;  chybný rytmický posun ve skladbě. - 23. Šperk sestavený z drobných drahokamů;  strunný nástroj starých Židů podobný citeře;  postava komorné ve staroitalské komedii;  biblická postava;  nadávka vychrtlému slabochovi;  pásek přidržující dámský klobouk na hlavě. - 24. Nejen;  mužské jméno;  český architekt;  kyanoželeznatan;  český hudební folklorista;  ruský důstojnický nárameník;  dutá baňka;  slovenský organizátor protifašistického odboje. - 25. Kyselka;  sídlo v Portugalsku;  věník;  druh asijského sportovního zápasu;  značka cizích aut;  odrůda jahodníku;  denaturovaný líh;  lesní bylina. - 26. Lehká ručnice;  kmotra;  střebikrv;  norský jachtař;  podoba skalního útvaru;  cigareta z marihuany. - 27. Polní plodina;  druh pšenice;  těžká práce;  člen Armády spásy. - 28. Typ televizního pořadu;  štít bohyně Athény;  strhávané;  orákulum lásky. - 29. Keramické desky používané jako podlahová krytina;  ladoňka peruánská;  dar výmluvnosti;  finský hudební nástroj. - 30. Plemena;  vietnamská jednotka plošného obsahu;  soustavy přístrojů;  šťastná náhoda;  mladistvě. - 31. Milion;  rychlý postup;  16. tajenka;  symbol zbožnosti;  německý filolog. - 32. Toužebná přání;  7. tajenka;  druh kytovce;  skaná příze z přírodního hedvábí užívaná jako útek;  rokle. - 33. Sulfát;  Melvilleovo dílo;  vlečka;  část hmyzího těla;  řád svaté Anny. - 34. Voják;  otvor do kamen zavřený dvířky;  hůl s bodcem;  drobný úkrojek na bázi listů. - 35. Revoluční generál za polského povstání 1831;  Balt-Orient-expres;  obrys;  narkotická rostlina. - 36. Někdejší hráč Tesly Pardubice;  kazajka;  židovská nevěsta. - 37. Dřevo z novozélandského stromu;  zajícovitý savec;   keltský název Irska. - 38. Francouzský malíř;  síť na tenisovém kurtu;  opěradla. - 39. Hruštička;  píst;  citoslovce zvonivého zvuku. - 40. Bouře;  český zpěvák;  patřící českému hokejovému trenérovi. - 41. Značka stropní cihelné vložky;  sedátko pro baču při dojení ovcí. - 42. Intrikovat.  

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 22. Názorně předváděti. - 23. Jihoamerický hlodavec;  turovitý přežvýkavec;  mnohostěny. - 24. Hrubozrnná ledová hmota;  geologická vrstva druhohor;  dravý pták;  ruský šlechtický rod. - 25. Šabrej;  kněz Jednoty bratrské;  rozepře;  rodiště Řehoře VII. - 26. Dvorec prsní bradavky;  hrbolek na kůži;  ruský šachista. - 27. Polský plavec na Visle;  zápasník;  francouzská řeka. - 28. Pramen vlasů na konci stočený;  výsledek násobení; starší rodu beduínského kmene. - 29. Rod bažinné byliny;  anglicky „pohmat“;  velká vratiplachta;  zařízení pro chov a expozici zvířat. - 30. Německý archeolog;  škodlivý hmyz;  udílení jmen;  potrhat. - 31. Jihoamerický keř;  2. díl 10. tajenky;  v menší vzdálenosti;  pásmo plátna;  znovu. - 32. Stuha;  čínský hudební nástroj;  dívky pracující v cizině jako výpomoc v domácnosti;   syn Pribinův;  někdejší nástroje na orání. - 33. Asijský sudokopytník;  japonská volná vstupní brána do svatyně;  souchotinář;  1. díl 1. tajenky. - 34. Velké množství;  6. tajenka;  vedení západky uvnitř zámku;  bod oběžných drah dvojhvězd při jejich největším přiblížení;   mláďata domácího zvířete. - 35. Polyesterové vlákno;  domácké mužské jméno;  1. díl 18. tajenky. - 36. Strom velké bohyně;  3. tajenka;  rod osmiramenných hlavonožců. - 37. 13. tajenka;  záseky na mlecí ploše mlýnského kamene;  psací náčiní;  jméno lukostřelce, jemuž bylo přisuzováno sestřelení jablka (později připisováno Tellovi);   švédský název města Turku. - 38. Dva válce na jednom táhle parního stroje;  doba rozběhu potřebná k provedení cviku;  přilba;  deklasované složky společnosti;  ruské sídlo. - 39. Arabský předislámský ochranný bůh;  konečný stav pohledávky;  procházkové cesty;  Verdiho opera;  český zlatník. - 40. Falešná perla;  historické území v Itálii;  závodní krok koně;  lidé sondující situaci a vyzvídající možnosti. - 41. Egyptská bavlna;   5. tajenka;  druh vlněné tkaniny;  odpadek při lití ingotů zdola. - 42. Italská zpěvačka;   pokrm bohů;  bezvýznamný člověk;  polévka. - 43. Hráze k zadržování vody;  vrch zvonu;  mající barvu surového hedvábí;  druh bílého vína. - 44. Název životopisného románu o slovenském tolstojovci;  domácké mužské jméno;  jezero v USA;  bratrovrah. - 45. Listnatý strom;  pletenec vlasů;  Presslův název elektřiny. - 46. Tedy;  pornografie;  zemědělec pracující na poli. - 47. Druh hrušek;  počet ukončených cyklů veslařských záběrů v jedné minutě;  2. díl 1. tajenky. - 48. Vysoká prolamovaná chórová přepážka;   svazek slámy;  dekorativní plastický motiv;  jemné výběžky na povrchu střevní sliznice. - 49. Podnebí určitého prostředí závislé na charakteru rostlinstva;  sněhové koule;  sladkovodní ryba;  2. díl 18. tajenky. - 50. Máloostná ryba;  anglosaská jednotka objemu;  aromatická sloučenina. - 51. Hráčka na hudební nástroj.  

V 1. kole NKM byly použity tyto prameny: 1 – 5, 7, 8, 10, 12 – 31, 33, 34, 36, 45, 47, 54 – 57, 60, 62, 63.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Na startu letošního ročníku NKM se sešlo přesně 20 nejlepších borců z České a Slovenské republiky, což je oproti minulému roku pokles o 8 účastníků. Možná je to způsobeno novým způsobem zveřejňování zadání přes internet. Křížovka byla náborová, s tutovým chycením, o čemž svědčí 16 bezchybných řešení. Nalezené chyby byly způsobeny nepozorností při přepisování, viz detailní přehled chyb v přiloženém excelovském souboru. Autorem 1. kola byl Pavel Blažek.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

1. – 16. Foukač, Galáb, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Járová, Kopřiva, Leslie, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera, Valíček, Vlášek, Vojník – bez ztrátových bodů; 17 – 18. Haralík, Vychovalý – 1 ztrátový bod; 19. Vašinka – 2 ztrátové body; 20. Švub – 4 ztrátové body.