Nolčova křížovkářská maturita 2015

Milí přátelé,

vítáme vás na startu 2. kola Nolčovy křížovkářské maturity. Řešení 2. kola zašlete nejpozději do 14. května 2015 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Hlavní třída 678/118, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jaromir.Drapala@vsb.cz, případně Jar.Drapala@seznam.cz.

 

SKLÁŘSTVÍ - 2. KOLO

Nyní se podíváme do období po třicetileté válce, kdy se vývoj sklářství v Čechách zpomalil. (1) bylo významnou součástí uměleckých řemesel, které bylo v té době na špičkové světové úrovni, o čemž svědčí i písemná zmínka K.B. Mádla (2). Období 17. až 18. století bylo poznamenáno značným rozvojem architektury, malby a plastiky. Tento životní styl požadoval od sklářů (3) výrobků. Obrazec křížovky představuje jednu z ukázek děl z oné doby (4). Tehdejší skláři vynalézali nové postupy. Třeba v Janouškově huti na vimperském panství byla používána (5) místo drceného vápence. Řada uměleckých výrobků patřila mezi (6) té doby díky zručnosti mistrů a řemeslníků a zachovaly se dodnes v expoziturách na zámcích i v soukromých sbírkách. K úspěchům napomohlo jak křišťálové, vzhledem a vlastnostmi (7) připomínající sklo, tak i jeho povrchové zušlechťování brusem a rytinou. Kromě klasických výrobků, jakými byly poháry, (8), (9), se objevovaly také nádoby ve tvaru loďky a konvice, jejichž povrch byl zdoben rytými i malbou zlatem doplněnými figurálními či ornamentálními ozdobami. Koncem 17. a počátkem 18. století dosáhli čeští skláři bezkonkurenčního postavení na evropských trzích. Vytěsnili z nich do té doby úspěšnou benátskou konkurenci, takže v r. 1725 byly z pětadvaceti muránských hutí v provozu jen čtyři a vláda benátské republiky – (10) – hledala východisko ze vzniklé situace v opakovaných zákazech dovozu a prodeje cizího skla a v přemlouvání českých sklářských odborníků k emigraci do Itálie.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK se shodnou legendou

složený z pěti střídavých polomozaikových a dvou střídavých mozaikových dokreslovek.

 

Použitá políčka:

                           

 

Skryté tajenky: 1/1 a 2/11 (5), 2/7 (4),  2/13 (2 5 8), 3/1 (4), 4/1 (4 5), 7/2 (7), 8 (5).

Šikmo zleva vpravo dolů i šikmo zprava vlevo dolů: 1. Ničitel. - 2. Druh palmy; slovenský hudební film (režisér Dušan Rapoš). - 3. Pronikavé zvuky; 2. díl 10. tajenky. - 4. Rostliny s nepukavými plody; ptáci na čihadle. - 5. Prostředky; 1. díl 7. tajenky. - 6. Oloupiti; součásti mužských oděvů. - 7. Staročeské mužské jméno; mládě členovce; středoasijské zavlažovací příkopy. - 8. Domácké ženské jméno; přístroj k zjišťování povrchových trhlin v kovech; náš hokejový rozhodčí. - 9. Zkratka jedné z Evropských organizací; ruský lyrický básník; sladkovodní ryby. - 10. Rodiště profesora přírodních věd v Orizabě (narozen v r. 1808); sídlo v Saúdské Arábii; přivésti tekutinu (na něco); reformátoři (dle Hvězdy, 1940). - 11. Členka družiny jedné řecké bohyně; primitivní typ zažívací soustavy; planetka; rybí mládě; ledovka. - 12. Anglicky "skála"; ženské jméno; 9. tajenka; platidla při obchodování s otroky; skútr. - 13. Anorganická sloučenina; téměř; rostliny; zkáza. - 14. Druh obuvi; zmokřit; pouta; 1. díl 10. tajenky. - 15. Zbraň východních národů; město na Dálném východě; mořští savci; zpěvný pták rodu Alauda. - 16. Veršování; lehká přenosná ohrada; lokalita u Jemaa. - 17. 2. díl 3. tajenky; značka kosmetického přípravku; jméno feny. - 18. Iniciály jmen novoindického romanopisce; kytka; výrobní značka japonského koncernu. - 19. Neodbytně; hora v Maroku; vrzat. - 20. Příbuzný; proudivá; léčivé přípravky. - 21. 6. díl 2. tajenky; podpírat; vodka; zkratka určité nemoci. - 22. Americko-indický biochemik; utlumení; jeden z představitelů hermeneutiky. - 23. Cizí ženské jméno; perský básník; český operní režisér; okouzlující. - 24. Namáhavě; rozcuchaná žena; svazky; syn boha Apollóna; povyrostlé mladé obilí. - 25. Francouzské mužské jméno; sdružení podniků; manželka Alího; planina; druh tkaniny; Fügnerova dcera. - 26. 5. díl 2. tajenky; džbán s pyskem; 10. díl 2. tajenky; ochrana; 4. díl 2. tajenky; součást oblečení. - 27. Patřící asijskému básníkovi; sportovní obuv; žumpa; anglicky "zarážka"; ruské sídlo; citoslovce; spojka. - 28. Brýle; nerost; poklidit; španělská řeka; jméno sopranistky Národního divadla (1887-1972); toaletní papír. - 29. 8. díl 2. tajenky; velmi; límec; ruské sídlo; velký kus; ruské sídlo; domácké ženské jméno; dřívější název české obce. - 30. Příslovce času; brazilské stromy; natriová sůl kyseliny; slovenský parazitolog; ruská řeka; 6. tajenka; povijánek. - 31. Číšky dubu sloužící jako tříslovina; řádný člověk; příčky z cihel; anglicky "zarputilý útok"; pahýl; jihoamerický indiánský kmen; spěšně; kmen v Namibii. - 32. Planetka; představitel Ivana; 9. díl 2. tajenky; protivné počasí; 3. díl 2. tajenky; ustrojená; řeka v Asii; čilé; 1. díl 5. tajenky. - 33. Horniny; jméno huťmistra Friedricha; antikoncepční prostředky; 2. díl 4. tajenky; vybídnutí; nerost; druh; záznam televizního obrazu. - 34. Domácké mužské jméno; francouzská herečka; uhlovodík; 1. díl 2. tajenky; obec na Moravě; rostlinný glykosid; vzkříšeně; stužka. - 35. Organická látka; porost (keřů); blanokřídlý hmyz; dřívější oděv kardinálů; řeka ve Francii; obec na Moravě; kovové výstupky na podkově; překvapené. - 36. Mužské jméno; středoamerický nápoj; 2. díl 5. tajenky; adresa; druh obuvi; 3. díl 3. tajenky; kmen v Nigérii. - 37. Překladatel Hamleta; hliníková fólie; asijská rouška zahalující ženy; tlaky; součásti oblečení; drogy. - 38. Malé vousy; kotrče; detektivové; součást ženského oblečení; houpavě; autor novely S Rozárkou. - 39. Dlouhá bílá košile; tropická dřevina; český diplomat; pařez s kořeny; právo; indiánský jazyk. - 40. Vršek; sídlo ve střední Africe; 2. díl 1. tajenky; český hudební skladatel; 6,749 µg; jméno české herečky (role ve filmu Polská krev). - 41. Svítilna; nemoc drůbeže; součásti zemědělských vozů; paraguayský dramatik; hvězda severní oblohy; malé množství. - 42. Německý grafolog; opláchnouti; mužské jméno hebrejského původu; čtverečné nerosty; velká nadšení; jednotka hlasitosti. - 43. Závoje; sdružený okruh; organická sloučenina; kafr; domácké ženské jméno; 3. díl 1. tajenky a 12. díl 2. tajenky. - 44. Takové, které mají mnoho očí; kroužek; vesnice založená hrabětem Kinským; tropická rostlina. - 45. Překonat; korálové útesy; smolnice; autor libreta Belin. - 46. Podlahová krytina; hornické město na Karvinsku. - 47. Německé ženské jméno; 2. díl 2. tajenky. - 48. Provinění; mimoúrovňové křížení komunikací. - 49. Středomořský listnatý strom.

Použité prameny pro 2. kolo NKM: 1 – 5, 7 – 10, 13 – 16, 18 – 21, 23 – 25, 27 – 31, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 57, 62, 63, Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen, Seznam planetek, Slovníky spisovatelů světa (vydavatelství Odeon a Libri), http://www.fdb.cz/, http://www.hokej.cz/.

Malá statistika: 222 legendových výrazů, průměrná délka výrazů 5,64, celkový počet znaků tajenek: 186.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Druhé kolo NKM 2015 zaslalo celkem 18 soutěžících, tj. o dva méně než v 1. kole. Nicméně 15 řešitelů se nenechalo zaskočit nástrahami, které autor vymyslel. Navíc nevyšel „perfektní“ chyták ŠKRKAT x RYKMUS místo svůdného řešení ŠKRTAT x RYTMUS. Nejtěžším místem byla oblast ANTON FELIS, lokalita v Čechách HAIDA, dále ELIAS a PATEŘÍKY. Poslední tři jmenované výrazy byly čerpány z knihy o historii českého sklářství. Rozpis chyb je v přiloženém souboru. Autorem 2. kola byl Jaromír Drápala.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

1. 15. Foukač, Galáb, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Leslie, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera, Valíček, Vašinka, Vlášek, Vojník – bez ztrátových bodů; 16. Vychovalý – 4 ztr. body, 17. Járová – 16 ztr. bodů, 18. Kopřiva – 22 ztr. bodů.