Nolčova křížovkářská maturita 2015

ČESKÉ SKLÁŘSTVÍ – 5. KOLO

Řešení 5. kola NKM zašlete nejpozději do 14. ledna 2016 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jaromir.Drapala@vsb.cz, případně Jar.Drapala@seznam.cz. Autorem křížovky je Jaromír Drápala.

 

České sklářství 20. století zaznamenalo výrazný pokrok v technice zpracování skla, což bylo oceněno na řadě světových výstav. Vznikla nádherná umělecká díla, která si můžete prohlédnout v Langhamerově knize. Na těchto originálních skvostech se podíleli sklářští umělci, řemeslníci i obyčejní lidé, kteří stáli u pecí jako foukači. Smutným obdobím pro rozvoj skláren bylo připojení pohraničních oblastí k Německu, kdy zesílil tlak na omezení výstavby skláren i vlastní výroby. Po válce vznikla řada nových uměleckých škol. Na závěr uvádíme myšlenku klasika sklářství Aloise Meteláka: „Naše sklo chce být hodnotným přínosem světové kultury, vyrostlým z české půdy a opravdu českého ducha“.

Pod označením ? se skrývají názvy produktů, ?? znamenají názvy uměleckých děl a ??? obsahují jména osob, které souvisejí se sklářstvím toho období. Dvě skryté tajenky (obě 6 2 4) vypište a uveďte způsob jejich ukrytí.

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

Použité typy políček:

Zleva vpravo dolů: 1. Americký kaskadér. – 2. Tahoun. – 3. Jméno autora kinetického modelu;  předložka. – 4. Část rostliny; Martensovo rodiště; vzorec fluoridu sodného. – 5. Domácké ženské jméno; ruské sídlo; Sum. – 6. Sídlo v Súdánu; kách; anglická zkratka jedné z národních asociací. – 7. Řeka v Konžské demokratické republice; šlechtična; předložka. – 8. Švédsky "kormidlo"; druh vozidel; ???. – 9. Nádrž na uhlí pro parní kotle; rodiště scénografa Krajského divadla loutek v Ostravě; tál. – 10. Povlak na peřinku; jméno psa; anglická zkratka jedné z dopravních organizací. – 11. Háma; rozrývaná; chemický prostředek (v lékařství); ??. – 12. Slovenské ženské jméno; obdarovat (slovensky); bývalý holandský cyklista; mísník. – 13. Ruské město; starořecká bohyně; jméno feny; francouzský historik; jeden ze studijních oborů. – 14. Vzletná; kobka; umožňovat; kazašská řeka; využívání citátů (v poezii); celkovost; jméno Protazanovova asistenta. – 15. Obrazec vysázenými drobnými kamínky; hudební nástroj; proroci; součást elektronky; sudokopytník; černý kámen; ženské jméno; citoslovce. – 16. Úděl; citoslovce; opravdová (v sanskrtu); řeka v Tanzanii; domácké ženské jméno; patřící představiteli holandského telegrafisty; poklus; pleť. – 17. Anglická zkratka zařízení pro konverzi digitálních dat; jméno psa; profesor Karlovy univerzity; profesor na AMU; domácké mužské jméno; bytí zde; ryba. – 18. Zakladatel filmových hororů; podobenky; italská herečka; zpěvná slabika; řeka v Nigérii; oběť synů krále  Hippokoonta; ???. – 19. Profesor Karlovy univerzity; zákal v chlebě; nerosty; iniciály autora Mementa; blouznivci. – 20. Esperantsky "synovec"; menší přečin; ???; britská hudební skupina; části těl (samic zvířat); produkty vzniklé při pražení sladu; jméno lodi. – 21. Část jména dakotského náčelníka; jednotvárnost; anglická zkratka pro zápis; domácké ženské jméno; francouzské mužské jméno; nadutý člověk; rakouský autor fresek; hučky. – 22. Bureáš; ?. – 23. Prosté vody; doby konání licitace; domácké ženské jméno. – 24. Druh omáčky; křečci; značka kovového prvku. – 25. Součásti oblečení; organické sloučeniny. – 26. Zástěna; polský filmový režisér. – 27. Vzrostlý strom. – 28. Šelma. – 29. Ara. – 30. SPZ vozidel v ČR. – 31. Název naší TV inscenace.

 

Zprava vlevo dolů: 19. Několik částí domu. – 20. Týkající se vedení strany v r. 1968; dva čeští prozaici. – 21. ??; ???; umělecké středisko v Itálii. – 22. Těžké dusno; zdřevěnět; pěvci. – 23. Obyvatel světadílu; rostliny; koně. – 24. Iniciály jmen zakladatele magnetohydrodynamiky; ???; ozdoba řeckých kreseb. – 25. Domácké ženské jméno; německá zkratka pro daňové přiznání. – 26. Hora v Irsku. – 27. Přispěvatel časopisu Státního divadla v Brně. – 28. Pták; arak. – 29. Draví ptáci. – 30. Země purpuru; ??. – 31. Rostlina. – 32. Mládě patřící dívce jistého jména; spolupracovník Jiskry. – 33. Latinsky "u"; příslovce času. – 34. Abstrakty; sídlo v Guinei; ???. – 35. ???; pasák domácích zvířat; zpracovávati (textilní surovinu). – 36. Ošetřovati oděrky; francouzský filmový publicista; smýkati; přibližně. – 37. Klute. – 38. Lázeň; značkovače; Lipno; účastníci jisté hry. – 39. Části kuchyňského náčiní; nebeská. – 40. Porušení struktury; potřeba žence. – 41. Vydávat zvuk zvířete; novinka. – 42. Pojem ze statistiky; akt vzdání se vlastnických práv. – 43. ??; okolí živých organismů; jméno psa. – 44. Citoslovce; v hudbě prostě; části rostlin. – 45. Domácké mužské jméno; ???; dovednost, kterou máme. – 46. Hornina; neuctivá; syntetické vlákno. – 47. Obráceně; ???; typ půdy. – 48. Geologické údobí; odpuzovaná; domácké ženské jméno. – 49. Ruská řeka; pták; ???. – 50. Týkající se určitých druhů vín; půvab; trsy. – 51. Domácké ženské jméno; žák J. Gebauera. – 52. ???.

Použité prameny: 1 – 4, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 30, 31, 39, 43, 45, 53, 56, 62, 63, Lexikon české literatury (všechny díly), Čechová K. Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen (2000), Filipiak Č. a Petřík P. Slovník odborných a všeobecně užívaných zkratek (1993), Švédsko – český slovník, Esperantsko – český slovník, Latinsko – český slovník, Seznam planetek – vydaný Kabrňáky (2014) nebo (www.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html), www.fdb.cz, http://www.worldplaces.net/.

Křížovka má tentokrát jen 191 legendových výrazů s průměrnou délkou 5,94, takže držíme vysoký standard i v tomto kole. V legendě nejsou výrazy blíže specifikovány z hlediska původu jazyka (např. ze srbštiny) ani jejich upřesnění (např. řidčeji…).

Oba autoři se s Vámi loučí a věří, že se opět „utkáme“ v některém z dalších ročníků NKM. Přejeme Vám hodně zdaru při luštění, krásné vánoce a pevné zdraví v novém roce 2016.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Páté kolo NKM zaslalo celkem 14 soutěžících. Všichni řešili na „nulu“. Byla uznána vedlejší řešení výrazu 15/8 citoslovce HARA nebo HOSA. Autorské řešení bylo HERA (viz Machek). Autor se omlouvá za chybnou legendu k výrazu 3/1, kde vypadlo slovo jméno autora…, u slova 50/3 CHUMLE  byl plurál vytvořen analogicky jako u slova cumel (SSJČ), legenda k výrazu 15/6 KAABA byla nepřesně převzata z lexikonu Universum, výraz 19/2 byl převzat z Machka (na způsob volnějšího přebírání slov bylo upozorněno v zadání). Bohužel autorovi nevyšel ani jeden z „chytáků“ – nastražená vedlejší tajenka „VOLÁME DO TOHO“ nebo skrytá tajenka „NÁDOBY ZE SKLA“ v úvodním textu zadání křížovky (první tři písmena dvacátého slova) a ani jeden z „hledáků“ v Lexikonu české literatury – výrazy IŠKA, ARJAN, KÁDI. Jak jsem se dodatečně dozvěděl, existuje tato publikace na cédéčku, takže autorovi sklapla čelist.

Autor Jaromír Drápala děkuje všem soutěžícím za účast a upřímně jim blahopřeje k velkému úspěchu. Zároveň děkuje i za slova uznání za autorskou tvorbu „RACKA“.

Předáváme štafetu do Brna.

 

Jaromír Drápala a Pavel Blažek

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

1. až 14.: Foukač, Galáb, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Leslie, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Sebera, Vašinka, Vlášek, Vojník – všichni bez chyb.

 

CELKOVÉ POŔADÍ NKM 2015

1. až 11.: Foukač (V. Jemelík), Galáb (V. Koudelka), P. Gašparín, M. Hájiček, J. Jaroš, M. Mikuš, V. Páč, P. Podzemský, B. Sebera, J. Vlášek, D. Vojník – 0 ztr. bodů; 12. až 13.: Leslie (L. Borkovský), P. Nack – 1 ztr. bod; 14. J. Vašinka – 2 ztr. body.