Nolčova křížovkářská maturita 2016

PRAMENY NOLČOVY KŘÍŽOVKÁŘSKÉ MATURITY 2016

 

1. Prameny v knižní podobě

1.1 ze seznamu základních pramenů (PZ): PČP; Příruční mluvnice češtiny (LN 1995); SSČ (2006); SSJČ (1989, 2. nezměněné vydání); ČSVaS; MČSE; UNI 10; NEOLOG 1; NEOLOG 2; NASCS (2005, dotisk 2007); SCS-R (1971); SCS-ED (1996, 2. doplněné vydání); CJC 1-3; KNAP 2 (2006, 4. přepracované a doplněné vydání); ZKR-ED. Celkem 15 pramenů.

1.2 ze seznamu doporučených pramenů (PD): ČJA (1-5 a dodatky), SNČ (2009, 3. rozšířené vydání); HUB; Machek (1968); ČBS; ME šachu; Jordan: Encyklopedie bohů; Slovník antické kultury (SAK); Encyklopedický slovník geologických věd (ESGV); Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů (EPM); České názvy živočichů (1997-2011); Vokurka: Velký lékařský slovník (6. vydání, 2006); Matzner et al.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4); MSJM; RYS 2; Hubinger: Národy celého světa; Skalická et al.: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin (2012); Šach – Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy; ZKR-Č; SSJ. Celkem 20 pramenů.

1.3 z ostatních pramenů (PO): B. Kočího Malý slovník naučný (B. Kočí, Praha 1925-29); Malý Ottův slovník naučný; Ouředník: Šmírbuch jazyka českého (Paseka 2005); Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl, 1948); Verner et al.: Encyklopedie starověkého Egypta (Libri 2007); Zamarovský: Bohové a králové starého Egypta (MF 1979); Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí (MF, NV, LN a Smena, 1965); Genzor: Jazyky světa – Historie a současnost (Lingea 2015); Slanina: Výkladový slovník exotických materiálů používaných v uměleckém řemesle (Grada 2012); Blažíček – Kropáček: Slovník pojmů z dějin umění (Aurora, Praha 2013); Vařeka – Frolec: Lidová architektura (Grada 2007, 2. vydání); Malířské umění od A do Z (Rebo Productions CZ, 2006, 2. vydání). Celkem 12 pramenů.

1.4 z ostatních cizojazyčných pramenů (POC): Dubský et al.: Velký španělsko-český slovník 1–2 (Academia 1999). Celkem 1 pramen.

2. Prameny v elektronické podobě

Internetová jazyková příručka na http://prirucka.ujc.cas.cz/; Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz; Filmová databáze na http://www.fdb.cz; Planetky na http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html; Příruční slovník jazyka českého a kartotéka NLA na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/; Mapa České republiky na http://mapy.cz/zakladni?x=15.6252330&y=49.8022514&z=8 (základní a turistická mapa v různých zvětšeních). Celkem 6 pramenů.

Dohromady je použito 54 pramenů z počtu 60 možných. Vysvětlení zkratek a další informace k pramenům naleznete v dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2015), který je zveřejněn na webu SČHAK.