Nolčova křížovkářská maturita 2016

Milí přátelé,

kompletní řešení 3. kola NKM s vypsanými a vyznačenými skrytými tajenkami mi zašlete nejpozději do 31. července 2016 (zohledňuji prázdninový čas dovolených i to, že 4. kolo startuje až v říjnu) na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Těším se na Vaše řešení a přeji Vám hodně zdaru.

Zdeněk Chromý

 

EGYPTSKÁ MYTOLOGIE - 3. KOLO

ATUM

Egyptský bůh Atum je zobrazován jako o hůl se opírající člověk se sokolí hlavou a slunečním kotoučem. Symbolizoval zapadající ... (1) a stáří. V héliopolské kosmogonii a teogonii byl pokládán za stvořitele světa, který sám ze sebe zplodil další generaci božstev. Byli to bůh ... (2) (též Šov) a bohyně ... (3). Jejich dětmi byli bůh země ... (4). Další generaci tvořili bohové ... (5) a ... (6) a bohyně ... (7) a Nebthet. Tak vzniklo héliopolské ... (8), v jehož čele stál Atum jako „Velký býk“ symbolizující sílu a vůdčí úlohu. Atum byl rovněž chápán jako mytický předchůdce panovníka. Jeho posvátným symbolem byl v Héliopoli umístěný kámen ... (9), který měl podle některých badatelů meteorický původ.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK

složený z 1 souměrné shodné písmenné polomozaikovky a 3 nesouměrných střídavých polomozaikovek

Vrchol shodné křížovky a současně i křížovkového celku se nachází v mozaikovém políčku 25x25. Dva křižující se výrazy jsou vepsány rébusově.

Skryté tajenky: 6. (5), 7. (4) a 8. (8 4) – nutno zvýraznit v obrazci a vypsat.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Poklopy. – 2. Nerost. – 3. Laloška; starý dechový nástroj; krátká bodná zbraň. – 4. Prodloužená boční zeď; anglicky „tvrdší“; stůl penězoměnců. – 5. Vytvořit tkaním; sudokopytník vylučující pižmo; japonské sídlo; jihoamerický běžec; řecká básnířka. – 6. Odstín šedočerné barvy; americká normalizační instituce pro požární techniku; vodní živočich; vegetační formace; úkon šermíře; plochý výstupek ve zdi, naznačující nedělený pilíř. – 7. Strážce královské stolice; vzorec oxidu berylnatého; anglicky „veslař“; božský posel; pták. – 8. Španělské sídlo; titul sumerských místních vládců; obrušování; Zolovo dílo; telurovodík; skoncovat; portugalské platidlo. – 9. Ohmatání; ruské sídlo; americký etnograf; nestor; slovensky „lísky“; kuňka; konkrétní forma genu; údaj na dopise. – 10. Napodobenina; spodek nádoby; ježdění na snowboardu; druh benigního nádoru; řeka v Peru; výše; braktea; bahenní rostlina; domácké mužské jméno; sídlo v USA. – 11. Stará indická jednotka délky; míti svolení; ohonka; vzorec hydridu jednoho z alkalických kovů; jedno ze jmen autora Božské komedie; španělsky „plesnivák“; zoraná půda; kus nábytku; arva; nigerijské sídlo. – 12. Rozpouštědlo; kód letiště Enniskillen / Saint Angelo; stará indonéská jednotka hmotnosti; dostaveníčko; básník opěvující oběť politické perzekuce na Špilberku; kaše; tázací zájmeno; surrealistický malíř působící v Paříži; indiánský jazyk. – 13. Bytost; zmenšení se; sunout; dráhy; poštovní kód Kentucky; viz 5; menší hudební skladba milostného rázu; ošklivý (dětsky); domácké ženské jméno. – 14. Zeleniny; iniciály endokrinologa Turnera; rodové znaky; okamžik; seknout; pobídka; glykosid; finský Alexej. – 15. Vzorec karbidu zirkonia; šviháci; nepoctivé jednání; římských 700; obkladek; viz 1; stylistická figura. – 16. Hlava asů; rozsah; odrůda brambor; zakavkazský drnkací nástroj; značka kiloampéru; alžírské sídlo; Siya. – 17. Kód Alžírska; popravčí; australský vačnatec; SPZ aut Rokycan; viz 2; ptačí citoslovce; viz 3. – 18. Sbírky fotografií; nula; část elektrického točivého stroje. – 19. Velcí brodiví ptáci; autor díla o původu hudby; Metodějův bratr; zkratkové označení péřité řasy. – 20. Ženské jméno odvozené od Anny; kus soli k lízání; větší množství koželužských nožů (rébusově); domácké mužské jméno; citoslovce zvuku při klepnutí zobákem. – 21. Nechati chvíli vařiti; hudební nástroj. – 22. Řecký bůh lásky; latinsky „a“; úlomek z rozbité nádoby. – 23. Mládě krávy; název sykavky; ošklivá. – 24. Činitel způsobující opylení. – 25. Soubor strukturních genů. – 26. Svazek slámy svázaný povříslem.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 24. Svazek slámy svázaný povříslem. – 25. Soubor strukturních genů. – 26. Činitel způsobující opylení; Janáčkova opera. – 27. Mládě krávy; název sykavky; ošklivá; drkotavě dojíždět. – 28. Řecký bůh lásky; latinsky „a“; úlomek z rozbité nádoby; slitina hliníku a zinku; jméno komika Hardyho; mužské jméno; dánský mineralog; úřední popření nějaké zprávy. – 29. Nechati chvíli vařiti; viz 4. – 30. Ženské jméno odvozené od Anny; ženské jméno; necitelnost; zjemňovat; šotek; přírodní stanoviště; učební předmět; viz 9; číše (v ruském prostředí). – 31. Velcí brodiví ptáci; citoslovce žabích zvuků; tlakem postupně dostávat kupředu; kurkumová moučka; odvolání platnosti zákona; stoupenkyně teosofie; rod tropických mravenců. – 32. Iniciály našeho odborníka na džinismus; africká šelma (rébusově); rod mšic; dorty; nadouvati; citoslovce veselosti; město v provincii Shaba; míšenec; režisér Žebrácké opery. – 33. Léčky; rozbryndat; korýši; lihoviny z rýže. – 34. Střešní trám; čeleď ploštic; platidla španělské měnové oblasti; americký národní park (Mount McKinley); německé město; svatyně „pána lékařů“; herec Connery. – 35. Římská číslice; ženy, které často neodůvodněně střídají zaměstnání; chladné vlhko; vrcholy (hor); německý spisovatel 17. století; husí trus. – 36. Hudební nástroj; molucký kmen; žádné črty; pravostranný přítok Sávy; tmavá; tropická nemoc; mužské jméno; fajfka. – 37. Typ pece; odrůda ovsa; šelmy; asteroida; rod vrubozobých ptáků; listnáč; indonéský mys. – 38. Značka tantalu; Hilda; nedbání skutečnosti; ypsilon; prstence na spodní straně echinu dórské sloupové hlavice; promítací plocha. – 39. Český herec (Karel); ruské ženské jméno řeckého původu; odporový materiál; pružné dřevo užívané k výrobě proutěného nábytku; pohlavní choroba. – 40. Neodkladné případy; židovská schránka na milodary; zlá bytost v parsismu; lékařská stříkačka; řecká bohyně moudrosti. – 41. Bát; americký filmový režisér; součást dětského rozpočitadla; egyptský Rasputin; český malíř a sochař. – 42. Rod blanokřídlého hmyzu; italské sídlo; starověký státní útvar na Jávě. – 43. Černá boxová teletina; běloruská řeka. – 44. Namodralý; sem; tvrdý nerost. – 45. Přítel Alberta Einsteina. – 46. Částice.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Ve 3. kole NKM pokračuje 23 řešitelů. Na nulu tentokrát řešilo 17 soutěžících, po 3. kole výrazné změny nenastaly – bez ztrátových bodů je 17 soutěžících. Uznával jsem grafické alternativy. Chyby se objevily zejména v pasážích: 3. STRICH (Matzner 1/161) x STAR (ve smyslu umělecké celebrity) x CUKROVÍ (PSJČ – heslo trus); 13. KAKANÝ (PSJČ) x KADLA x 12. DADO (Malířské umění od A do Z, s. 154); 21. ROPOVOD (Hubáček) x ROCH (NLA) x KROCH (Machek – heslo kruch) x VOSEL (Lidová architektura); 45. JADE (Blažíček – heslo jadeit); 46. COPA (ČJA 5/482).

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztr. b.: AUREL, Drápala, FÉNIX, Gašparín, Hájiček, Jaroš, MIRIKINA, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, SIVOK, Valíček, Vašinka, Vojník, ŽIVNÝ. – 8: Járová. – 12: Kopřiva. – 17: Dedera. – 20: PÁTER. – 25: Haralík. – 32: Bonaventura.

 

POŘADÍ PO 3. KOLE

0 ztr. b.: AUREL, Drápala, FÉNIX, Gašparín, Hájiček, Jaroš, MIRIKINA, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, SIVOK, Valíček, Vašinka, Vojník, ŽIVNÝ. – 14: Járová. – 22: Dedera. – 27: Kopřiva. – 28: PÁTER. – 33: Haralík. – 107: Švub. – 134: Bonaventura.